Vasány

Moderátor: rosada

Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 30. srp 2015 20:35:02Můžeš něco říct o cestě karmajogy, (jóga činnosti), která očišťuje silné vásany,
jako jsou projekce a odsudky druhých?
Tyhle vásany … tvořivé síly naší mysli, a nevím, zda všichni znáte tento termín, takže v rychlosti, znamená to, nějaké hluboké tendence, sklony, opakující se tendence, které jsou tak silné a plné identity (totožnosti)… a když už o tom mluvíme, síla tendencí je přímo úměrná síle totožnosti s nimi.
Žádná identita - žádná moc!
Žádná identita - žádná síla.
Nejdříve jsou si všechny myšlenky rovny ve svojí beztížnosti.
Když v ně věříš, tak je to posiluje. Dává jim to váhu. Myšlenka bez víry v ní, nemá žádnou moc.
Myšlenka, v kterou se věří, může dokonce začít válku.
Takže víra je ta věc, nikoliv myšlenka.
Lidé také tvrdí: mám znečištěnou mysl, nebo něco.
Protože mám ošklivé myšlenky ... Ne … Nečisté myšlenky nemůžeš zatavit, ty přijdou tak jako tak.
Nečisté myšlenky, neznamenají nečistou mysl.
Když se nečistými myšlenkami zaobíráme, budou potom zůstávat a připojí se k tvému bytí a ty pak řekneš: ano, mám nečistou mysl.
Což je také myšlenka – nečisté myšlení.
Ale nikdo v první chvíli nemůže zastavit příchod všelijakých myšlenek.
Ty si myslíš: ale vyvstávají myšlenky v mysli Buddhy? Samozřejmě, že ano.
V mysli Krista, Krišny? …., samozřejmě, myšlenky přicházejí. Ony přicházejí, hezké i ošklivé myšlenky. Ale poté jsou poraženy zůstáváním u jejich kořene (zdroje).
Kdo jsem?
Kdo je vůbec myslitel myšlenek?
Na toto se zaměří pozornost a pozornost věnovaná myšlence je zeslabena.
Kdo je vůbec myslitel myšlenek.
Takže myšlenky vyvstávají sami od sebe …. Nic se neděje.
Ale když tě upoutají, zabýváš se jimi, ztotožníš se s nimi, tak tím vytváříš vztah.
S ním vzniká více ztotožnění, myšlenky jsou posílené, přináší pocit, že ty jsi ty myšlenky.
A že jsi myslí. To jsou všechno jen představy.
Takže nejlepší způsob… mluvíme o těch vásanách,
silných tendencích … o silné víře v totožnost s nimi, často tak velké,
že když tyto síly vyvstanou, zdají se držet bytí jako rukojmí.
Co je tím míněno … to znamená, že všechna síla a pozornost jde sloužit těmto energiím.
A je s nimi velmi silně ztotožněná. A někteří lidé říkají: a tyhle myšlenky jsou také jen iluze.
Samozřejmě, že jsou iluzí.. a ten, kdo je jimi postižen je také iluzí.
Ale dostal ses už z této pasti?
Takže ty cítíš přítomnost těchto sil (vásán), někdy prostě vyvstávají … mohl by to být strach z odmítnutí, nebo touha být slavný, nějaké silné sexuální nutkání, které musí být uspokojeno. Cokoliv to je.
Cokoliv se může projevit.
A když se to manifestuje (projeví), tak nějak všechna pozornost a energie se snaží uspokojit tyto projekce.
A ty jako Bytí jsi v těch momentech jakoby méně v kontaktu se svojí základní silou.
Je to, jako kdyby byla pozornost nasáta do tohoto energetického pole identifikace.
A tomu se říká vásany.
Jak to překonat a jak je vyčistit.
A odsuzování druhých … možná to je silná tendence, ale když tam není ztotožnění se sebou, jako osobou, tak tam není ani odsuzování druhých.
A tomu se říká lokalizování energie vásany.
Jak se z toho dostat hmm? Nejdřív musíš cítit přítomnost té vásany, když vyvstane.
Někdy se také stává na Satsangu, že to vzbudí tyto energie.
Někdy jsou latentní, dřímající a vypadá to, jako by vůbec nebyly.
Ale když se zažehnou, vycházejí na povrch a můžeš někdy cítit tu energii a že totožnost je v té modifikaci. Takhle nějak.
V takovém případě říkám: buď si úplně nejdřív vědom přítomnosti této síly (energie),
těch představ, toho ztotožnění.
A teď najdi skutečně, kdo je ten, kdo je má.
Kdo je jejich vnitřní obětí.
Objev to … a na to musíš být velice tichý.
Podívej se jak, zatímco jsou pociťovány pulzace té přítomné energie.
Všechna krev jde do toho. Do místa činu.
Whup, whup, whup – všechna energie jde do toho.
A kdyby zrovna někdo přišel a řekl: poslouchej, člověče, ty víš, že to nejsi, víš, že jsi já…
Tak bys ho chtěl uškrtit. Protože cítíš, že v tom okamžiku, je to ta nejskutečnější věc.
A potom i tvoje porozumění se zdá býti vzdálené.
Protože pulzace toho zastiňuje intuitivní vědění, že i toto je jen prchavý moment.
Že to jsou jen myšlenky, což jsou. Ale ztloustly ze ztotožňování. Skrze zbožňování.
Takže když začneš s tímto, můžeš se na to podívat,
cítit přítomnost toho … nesnaž se to odtlačit,
nech se to plně udát.
Neříkej, že by to tam nemělo být a pociťuj to.
Možná to uzme celé tělo a budeš cítit neklid, rozrušení, chtivost a budeš chycen v tomto typu cítění.
Takže za prvé: dovol tomu být.
A zkus tiše sedět a zůstat tomu přítomen.
A nyní se soustřeď, jak můžeš nejvíc na pocit Bytí a můžeš cítit, že ta energie je hlučnější než Bytí,
ale nesuď to, jen to tam nech.
A zkus jen vidět, jak se ten jev odehrává a neztotožňuj se s ním.
To je jeden ze způsobů.
Další je, pokud je identita příliš silná a silně pulzuje, tak zase, nesnaž se to zastavit.
Jen zůstaň klidný, jak moc můžeš a podívej se, pokud je to v tom okamžiku možné, komu se to děje.
Kdo je obětí tohoto dění. A opakuj tuto otázku.
Možná ta otázka nepůsobí dost silně v tom okamžiku, kvůli hlučnosti vásany.
Je to jakoby ty (rušivé) pocity byly všude kam se obrátíš, jsou v těle, v bytí...
Ale buď tomu přítomen, snaž se s tím neztotožnit a najdi, čí je to vásana.
Podívej se, jestli dokážeš nasměrovat pozornost do místa utrpení,
jdi do samého centra toho. A podívej se, jestli tam najdeš trpitele.
Zůstaň tichý, vydrž, nepanikař, neposuzuj, nesnaž se to odtlačit.
Jednoduše se s tím zkus neztotožňovat a zůstaň tak přítomen a bdělí, jak jen můžeš.
V krátkém čase ucítíš, stát se něco jako toto, (následuje gesto uvolnění a rozepnutí),
a ucítíš, jak se objevil nějaký prostor.
Skoro jako by ses dusil a najednou se ti otevřely plíce – „aaah“.
A objeví se prostor a ty znovu ucítíš přítomnost Přítomnosti.
Která tam vždycky byla. Ale je to jako kdyby tyto druhy sil přicházely a na chvíli obsadily pozice.
A když je nesytíš, nekrmíš, čímž se myslí ztotožnění, panikaření.
Dokonce, i když už dojde k panice, pamatuj, co říkám, dokonce i panika je jen jev.
Kdo je ten, kdo panikaří.
Jenom tiše registrovat, buď neochvějný, nenech se chytit.
Nenech se vtáhnout do toho ruchu, do té bouře, nech to stát se, pomine to, jako vše ostatní.
Přijde to znovu, ale pokaždé když držíš svoji pozici – přítomen jako Bytí.
Řekni: nevadí, když tato vásana, energie, tyto tendence, zničí toto tělo.
Je mi to fuk. Zůstanu jen jako Přítomnost sama.
Pak pozvolna uvidíš, jak pokaždé když to přijde, Přítomnost neodejde, aby přenechala prostor pro tyhle … Potom v určitém bodě tam jsou dohromady.
Budeš cítit Přítomnost … i přítomnost těchto energií.
A pozvolna budou tyto energie na odchodu. Rozplynou se.
A v určitém bodě odejdou velice rychle. Jejich Moc.
Jak se Přítomnost učí být jen sebou samou, tyto energie to nemohou ustát.
Protože musejí být nabíjeny, energetizovány vírou v ně a ztotožněním s nimi.
Kdekoliv je identita, je tam také pocit „já“ entity.
A tato „já“ entita zdá se být tím, co trpí všemi těmi různými důsledky ve světě.
Pro tebe bude brzy po všem. Nebudeš muset žít celý svůj život, se všemi těmito silami.
Už nepřijdou. Jsou nejsilnější, když mysl, nebo Vědomí je ztotožněné se zkušeností těla/mysli.
V takovém případě budou pociťovány jako mocné.
Jakmile se rozpamatuješ, že jsi svědkem všech jevů, začnou se stávat slabšími.
Tohle je garantováno – stanou se slabšími v určitém bodě, když vyvstanou, ani se už za nimi neotočíš. Nevynutí si od tebe už tolik pozornosti a síly. Takhle to je.
Vždy budou existovat, dokud je vitální síla v těle.
Budou tam, i Vědomí tam bude, i nějaká aktivita mysli.
Povrchové zbytky podmíněnosti tam stále budou.
Ale nebudou mít sílu vtáhnout Bytí do křoví a oloupit.
To už se nestane. Budeš jaksi schopen říci: ok, fajn.
Lidi možná můžou vidět, že jsi pořád stejnej ale …
Říká se, že jeden světec miloval přepočítávat peníze stále dokola a dokola.
I když měl jen deset rupií, počítal je stále dokola.
Měl tento návyk, počítat rupie stále dokola. Možná se to pro něj stalo meditací.
Ale něco to mělo rádo. A dokonce poté, co jeho mysl došla úplné realizace, stále měl tuto tendenci … počítat, počítat, počítat.
Druzí lidé říkali: ale vždyť se nezměnil! Stále počítá peníze!
Ale uvnitř nepočítá nic, jen pohyb se děje.
Takže tato aktivita může stále pokračovat, ale vnitřně o tom vůbec nevíš.
Druzí ti budou povídat o osobnosti, ale vnitřně ni nebudeš chápat, co to znamená osobnost.
Co to je? Druzí mohou říci: mám rád tvoji osobnost, nebo: ty máš tento typ osobnosti …
Nebudeš vědět, co to znamená. Ale mysl to nevzdává, nezpochybnitelně je stále tam …
Říkal jsem jeden příběh také o této tendenci.
Jeden muž byznisman, miloval byznis tak moc … jo?
Že dokonce na jeho smrtelné posteli, prodal svoje hodinky, svému nejlepšímu příteli … a měl zisk!
A měl z toho velikou radost! Dokážete si to představit? Takové mohou být tendence.
Že dokonce na smrtelné posteli, pár posledních dechů před sebou a vyjednal obchod!
„Podívejte, jak jsem si polepšil, jak jsem si polepšil!“ … chápete?
Takže to je jedna z cest, jak se s tím vypořádat.
Postupně vás působení těchto vásan, přestane následovat.
Stanou se slabé ve svém působení, protože jsi znovu ve svém přirozeném Místě.
Mohou tě dostat jen, silou MaháMáji – Velké Iluze.
Had Velké Iluze uštknul všechny bytosti, nejen lidi, do iluze: „já jsem tělo.“
A jen jedno sérum tě toho může zbavit … Tvůj vlastní ParaBrahman. Protože je tady.
A dostat se k tvému ParaBrahman znamená, dostat se k prapůvodní Pravdě.
Potom nad tebou Mája (iluze) nemá žádnou moc. Kde to je? Je to tvé vlastní Já.
Když jsi osvobozený od spojení se vším tím, co jsme nahromadili … což ti nebylo původní.
Všechno to přišlo později, včetně vědění. Jak jsme si toho všimli? Protože ty jsi ten, kdo ví vědění.
A ví nevědomost. Vědění nezná tebe. Kdo jsi? Všechno přišlo až po tobě.
Jsi toho všeho vnímatelem. Sleduješ vyvstávání toho, zůstávaní a odchod.
Co bys tak mohl být, víš? Dokonce toto tělo, které je jako hořící svíčka, je také objektem Svědka.
Objektem imanentního (obsaženo uvnitř) Ducha, víš.
Toto není něco, v co žádám, aby bylo uvěřeno, ale co má být ověřeno.
Potvrzeno!
Skrze tvou vlastní intuitivní moc. Ty to děláš.
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod rafael » stř 02. zář 2015 21:02:24

dle mých zkušeností jsou vasány velmi silné a dokonce ikdyž o nich víme a podaří se nám je klidem srdce odstranit často nevíme ani kde vznikly protože jejich trvání sahá do snad několika životů hluboko zpátky.. pokud sou ale z tohoto života najdeme za nimi emoce a touhy které se usadili uvnitř (zřejmě na duši JÁ ?? ..) známe ale jejich příčinu pokud jsou z tohoto života.. vasány se často projevují těžkým v nitřním žalem který se uvolní bez příčiny a následku.. je to velmi těžký a hluboký bolestivý žal který se nedá k ničemu co známe v životě přirovnat.. jak ale ten žal vyvstane tak taky po nějaké době se rozputí.. vše je ale řízeno bez úsilí tichem duchovního srdce a lásky..
Uživatelský avatar
rafael
 
Příspěvky: 623
Registrován: stř 02. led 2013 14:13:54

Re: Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 06. úno 2016 13:20:53

Všechno se děje ve tvé hlavě (Everything happens in your head - Mooji)Jak je vše pozorováno? Ano. Toto vědomí toho to neblokuje. Jak říkám - ne více než květina neblokuje svou vůni. Je tam. Začneš vidět, že dokonce i tento manifestovaný svět je také Vědomí.

Vodítkem je, že ve stavu snění, ve snu je také viděn svět. Mohou tam být vztahy. Smysly ve snu také fungují. Tvé tělo, tvé skutečné tělo, leží na posteli. Už si ho více nejsi vědom. Jedeš na nějakém velbloudu skrze Saharu. A to je pro tebe v ten moment reálné. Stav bdění necháš vzadu. Teď neodkazuješ na stav bdění. Teď jsi v jiném stavu. A stále smysly jsou tam - když padá déšť, cítíš se mokrý. Slunce hřeje. Máš žízeň ve snu. A když máš ve snu hlad, budeš muset najít snové jídlo, abys uspokojil svůj snový hlad. A všechno tam je. Všechny elementy tam jsou - ve tvém snu. Je tam vzdálenost. Můžeš cestovat. Snad je to lehčí, protože možná právě nalezneš sám sebe, jak létáš v prostoru nebo něco. Nebo pojedeš autobusem. Může to mít jakoukoli formu. Když se probudíš, všechno tohle se děje ve tvé hlavě. Všechny tyto vztahy; Můžeš snít a potkat bytosti, které mluví jazykem, kterému nerozumíš - ve svém snu. A měl bych vědět, o čem mluvíte." Teď, pokud chceš vědět, o čem mluví, musíš jít do snové jazykové školy - ve svém snu studovat abecedu těchto lidí. A naučit se jejich jazyk. To ti vezme možná tři nebo čtyři snové měsíce. A budeš konverzovat. Všechno tam je. Nemáš výhodu, protože je to tvůj sen.

A pak nějak dojde k probuzení a ty jsi v tomto. A tamten sen zapomeneš, stejně jako jsi před tím zapomněl tento stav, když jsi vstoupil do snu. Pak přijdeš do tohoto prostoru. Ale býval bys také mohl vést diskuzi o realitě ve svém snu. To je vodítko. Všechny tyto věci jsou ve tvé hlavě. Voda je mokrá. Vzduch je svěží. Všechny tyto věci se mohou stát ve tvém snu. Takže, co dělá tento více reálným? Je také probuzení z tohoto stavu. Je probuzení dokonce i uvnitř tohoto stavu. Porozumět, co toto je. Protože dokonce i tady sníme. Co to znamená? Základ - Země Je tady jedna Země, ale miliony světů. V každém těle jedinečný svět je přítomen. Můžeš říct, že žijeme na té samé Zemi. Když vidíš tuhle věc, všichni ji vidíme, je to vějíř nebo cokoli takhle můžeš vidět. Ale toto není svět, ve kterém žijeme. Žijeme ve světě pocitů, emocí, vzpomínek, myšlenek, podmíněnosti, projekce, touhy, připoutanosti. Všechny tyto okořeňují náš svět. A stejným způsobem - jako když jdeš spát nebo můžeš snít - ale s nikým jiným nemůžeš svůj sen sdílet. Nemůžeš se napojit, jako USB nebo něco a sdílet svůj sen s kýmkoli. Dokonce, i kdybys mohl, interpretace by byla odlišná. Je to UNIKÁTNÍ svět. Stejně tak - ve stavu bdění - je tvůj svět tak unikátní. Nikdo, dokonce ani tvé dvojče, nebude znát nuance tvého světa. Dokonce i z TOHOTO se musíš probudit! A co to může znamenat? Co by asi mohlo znamenat probudit se z tohoto? Na co poukazují? Kdo je ten, kdo sní? Co pozoruje dokonce i tento sen? Někteří lidé dokonce říkají, že to není sen. Velmi málo připustí, že by tohle snad mohl být také sen. Co sen znamená? Pro mnoho lidí sen znamená něco mlhavého. Tohle to není. Toto je plně zaostřený, trojrozměrný sen. Ale není důležité, abyste toto věděli hned. Pokud je svoboda to, co hledáte. Nemusíme se na tohle zaměřovat, objasní se to samo. Co je důležité je, že rozumíte, že cokoli se vám stane, cokoli to je, tento svět a co z něj přijímáte, je formováno vaším vlastním vědomím, vaší vlastní myslí. Vy jste pozorovatel všeho. Pozorovatel neznamená jen vidění vašima "tělesnýma" očima, ale vidění skrze porozumění, skrze čisté vnímání. Nebo zabarevné vnímání. Ale většinou je vnímání zabarvené. Okořeňujeme ho, abychom z něj udělali unikátní zkušenost. Sentimentalizujeme všechno, co vidíme. Takže jak to může být společný svět? Je to nejvíce ne-společný svět. Pro každého.

Takže může ten být místem našeho setkání? Musíš jít hlouběji než toto. Musíš jít hlouběji. Cokoli se pro tebe objevuje, jsi pozorovatelem toho. Jsi ten, který to pozoruje. Dokonce i interpretaci, dokonce i pocit identity, dokonce i ztotožňování s něčím, hodnocení, akce a reakce - všechno toto jsou jevy, které pozoruješ. Kdo jsi? To je ta otázka. Probuď se i ze stavu bdění. Všechno se děje ve tvé hlavě!
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 15. úno 2016 21:42:22

Mooji - Láska (bez připoutanosti) LOVE Without AttachmentDobře, pojď. Ok, dobře. Jsi velmi vítaná.

(Tazatelka:) Mám jednu krátkou otázku a je to poprvé.

(Mooji:) Ano, ano.

(T:) A jsem velmi vděčná za to, že tu dnes jsi. Ráda bych znala tvůj názor na tohle: Jak je možné milovat, aniž bychom se připoutali, bez připoutanosti?

(M:) Jak je možné milovat bez připoutanosti?

(T:) Ano.

(M:) Nesnadno.

(T:) Devadesát procent utrpení v mém životě bylo...

(M:) Jestliže láska je brána převážně osobně a jestli je to jen romantická láska, jestli jde převážně o toto, tak z toho někdy vzejde spousta problémů. Ale láska, která tryská z tvého bytí, ne z toho, čím ses stala, ne z tvého chtění a podobně. Ale láska, která vzešla z tvé svobody, z tvého poznání sebe. Taková láska má všechno (all inclusive). Má také vůni soukromé lásky a lásky, která v sobě zahrnuje různé projevy. Ale nejsi připoutána k žádnému z těch projevů, chápeš?A všechny mohou být naplněny svým vlastním způsobem. Ale jestli ve tvém životě je vrcholem snažení jen partner, v romantickém smyslu, pak je to velmi omezené a život tě bude kousat, a měl by kousat, protože to kousání ti dává možnost k větší svobodě, rozumíš? Nedovol mysli, aby tvému životu stavěla
jeviště, protože to bude vždy omezením. Takže jestli jsi někdy sama, jestli máš to štěstí, někdy, tak můžeš tuto příležitost využít, abys skutečně prohloubila své porozumění a plně se navrátila domů k sobě. Takže jestli vstoupíš do vztahu, a zvláště do takového, který... protože samozřejmě vztah s partnerem
je také velmi důležitým nástrojem tvého vědomí, protože někdy je tento druh vztahu velmi, velmi dobrý pro odkrytí některých tvých aspektů, které jiné vztahy nemohou odkrýt. Protože hrábne opravdu hluboko do míst, kde jsi majetnická nebo nejistá, nebo závislá na něčem, co jiné vztahy nemusí být schopné odhalit.
Takže někdy je to...a všichni...chci říct, že nemusíš se vztahem čekat, až budeš dokonalá. Vztah je tady, ale také dej prostor objevování celého svého Bytí.
Kdo opravdu jsi. Protože vejít do vztahu s takovou tou plností, tou celistvostí v sobě, víš? Pak jestli je někdo potřeba, nevím, možná, nevím, jestli vztahy vznikají z potřeby. Ve vesmíru je to někdy prostě dar, že můžeš někoho potkat a vzájemně přinesete jeden druhému sílu, čistotu a inspiraci. Tak to může být.
Ale jestli žiješ jen pro to, pak to bude problém. Když si uvědomíš, kdo jsi, připoutanosti nebudou překážet tvým vztahům s ostatními. Bude tam velká svoboda
a láska se pak může svobodně projevit bez očekávání, která jsou tak bolestivá, a bez úzkosti. Protože když tohle v sobě máš, když někoho miluješ ze zoufalství,
je to pro vás oba tak strašný stav. Takže když můžeš přistoupit svobodná, a víš, že když tě někdo opustí, tak nezemřeš, pak se z toho můžeš skutečně těšit.
Svoji pravdu nevyměníš za nikoho.

(T:) Moc ti děkuji.

(M:) Dobře, ok.

"Nedovol mysli, aby tvému životu stavěla jeviště,
protože to bude vždy omezením."
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 29. úno 2016 6:40:51

Mooji - Nebraň se - Zemři...a žijNamaste. Máme tu v Portugalsku krásný den. Krásné ráno. A za několik dní odjíždím do Indie. Mám něco, o co bych se s vámi mohl podělit, protože někdy hovoříme se sanghou, a tady mluvíme s dosti pokročilými bytostmi, ve smyslu, že zde je pochopení, které se teď stává výpovědí každého, vlastní zkušeností každého, že vlastní já je Bytím nebo Přítomností, v jejímž světle jsou vnímány všechny věci.

Ale někdy musím na něco poukázat a říct, že na to musím poukázat. Jakmile na to začneme poukazovat, objeví se určitá obrana. Samozřejmě, v lidském světě je to přirozené.
Rychle pocítíme, že budeme napadeni nebo rozebráni. Ale pamatujte, tohle je opravdu jen osobnost. A někdy vidím, že jakmile se objeví tenhle postoj, když má být sděleno něco velmi silného, vztyčíme se jako had, protože se cítíme být terčem útoku. Ale já hovořím jen k těm, kteří hledají Pravdu.
Běžný člověk udělá všechno, aby přežil. Ale ten, kdo hledá Pravdu udělá všechno a využije každou příležitost, aby mohl zemřít.

Ještě jednou: Normální člověk, jehož identita je založena na egu udělá vše, aby žil.
Ale ten duchovně založený, který hledá Pravdu, využije každé příležitosti, aby zemřel.

Co to znamená "zemřel"?

Znamená to zemřít ve své nevědomosti, zemřít v egu, zemřít ve strachu, zemřít v utrpení, zemřít v mylných představách, zemřít v posuzování, tak, aby se opravdu mohl znovu zrodit nebo probudit ve věčném a bezčasovém Bytí ve skutečnosti.

Prosím, přemýšlejte o tom, jestli pro vás moje slova v tuto chvíli něco znamenají. Dejte pozor na tuto tendenci reagovat a bránit se.

A neidentifikujte se s ní, jen pozorujte,

1.PNG

a zůstaňte v neutrálnosti svého Bytí. A když to nebudete živit, když to nenakrmíte svou pozorností, svým přesvědčením nebo svou identitou, pak se to určitě rozpustí, zeslábne to.
A dokud se to nerozpustí, nebo dokud nebude mít v Srdci jasno, že tento život je pro svobodu, do té doby bude ta obrana přetrvávat, protože to je způsob, jakým si udržujeme ego.

Děkuji vám za pozornost a Namaste.
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 01. bře 2016 7:28:13

Mooji - Všechno se děje samoKdyž se dostanete do místa, kde se vše děje samo o sobě, pak zde není žádná pýcha, není zde: "Podívej, udělal jsem tohle. Podívej se na to."

Ne, není tu žádná pýcha. Cokoli je uděláno skrze toto tělo je hra živoucí síly Vědomí. Pak zde může být pocit hluboké vděčnosti.
Za to, že jsme schopni všechno toto zažívat. Můžete cítit hlubokou vděčnost za kreativní sílu, za velkou Lásku k Bohu nebo něco.

A v ne-existenci osobního pocitu života, je tento pocit nahrazen jen nespoutanou radostí a mírem. Jste tady. Nemůžete říct: "Nejsem tady." Protože, dokonce, abyste mohli říct: "Nejsem tady", musíte tu být. Jste tady. Ale jako co jste tady?

Předtím byste možná přemýšleli jen ve smyslu osoby. Mohli byste napsat něco do svého životopisu nebo cokoli to je...
Mohli byste o sobě říct tohle...

Ale teď můžete říct: Ale tohle je jen příběh o mě.
Není to skutečně, co je...A v tom, co je - ano - životní síla se může projevovat dynamicky skrze toto tělo.
A v jiném těle - s tím stejným světlem, stejným Vědomím -
se možná může projevit jen velmi málo.

Kdo je zde, aby soudil intenzitu tohoto projevu?


Jednou jsem viděl muže, byl rytec. A dělával rytinu na hlavičce zápalky. Pracoval a také dělal takovou figurku sedící s děštníkem na slonovi. Ve skvělém detailu - na hlavičce zápalky, ok? A silná zvětšovací lupa... a je takhle... Vidíte ho takhle celý film.
Ale v tom se děje intenzivní práce. Nástroj se hýbe, ale vy ztěží něco vidíte. Pracuje ten muž dost tvrdě? Můžete si myslet: "Ale to není dynamické." Dynamické je...aaaa... Ne, ale on je... Intenzivní koncentrace a meditace. Tvořící. A pak si to musíte přiblížit.
Podíváte se a řeknete: "Můj bože, podívejte, co ten muž udělal!" Na té hlavičce zápalky vyryl figurku držící deštník, sedící na slonovi, se vším, víte? Můj Bože. Je toto dynamické? Samozřejmě, že je to dynamické. Mnoho způsobů dynamiky. Někteří lidé sedí, pozorují Já. Je toto dynamické? Samozřejmě, velmi dynamické. Takže hodně způsobů vyjádření tohoto...života.

[T:] Nezáleží na tom, jak se to projeví.
[M:] Ano, ano.
[T:] Jakkoli chce.
[M:] Ano, skutečné místo je, když člověk zaměří svou pozornost na pozornost samu.

Protože tohle je jedna z našich největších sil. Protože kamkoli se pozornost zaměří a dotkne, registrujeme to jako zážitek.
Život, jak říkáme, je zážitek. A vzpomínka tohoto zážitku. A touha po zážitku. Ale něco je dokonce i více intimní než pozornost.
Něco, v čem i pozornost je pozorována.

Pokud můžete dojít k tomuto - to je velmi dynamické pozorování. Přijďte do tohoto místa a najděte, co tam je.
Objevení tohoto nějak prosvěcuje všechny další fasety našeho vyjádření. Jsou automaticky, spontánně, požehnány tímto viděním.
NE-poznáním tohoto pokračujeme v naší nomádské cestě životem. Stopování z jedné situace do druhé, neklid. Objevení tohoto, poznání sebe sama. Ano.

Pak váš žádná akce neomezí,

žádná myšlenka vás nezatlačí do žádného utrpení.

Tohle je, proč tolik poukazuji pouze na toto. Můžete mluvit o desítkách různých variant a situacích, ve kterých můžeme být.
Ale já vás poukazuji k této jedné, uvnitř které uvidíte krásné vyhlídkové místo pro vše ostatní. Kdo přijde?
Protože něco se zdá být v cestě.

Jako oběť: "Ale jestli půjdu sem, pak ztratím tamto." Tohle je ta hra. Zdoláte ji?
Neobjevujete něco jiného. Vaše vlastní Já. Ne nic jiného.

Když je to něco jiného, mohli byste říct: "No, našel jsem to a jsem velmi zklamaný." Ale je to vaše vlastní Já - jak byste mohli být zklamáni vaším vlastním Já? Dokonce, i když toto objevíte, "Vy", kteří to objevíte, tam nebudete, abyste řekli: "Já jsem to objevil."
Museli byste mluvit z Já. Ne jako ten, kdo objevil Já. :)

Proto říkám: "Když padá dešťová kapka do oceánu, možná je tu nějaký strach: "Co se mi stane? Co se mi stane?" Ale když splyne s oceánem, může podat zprávu o tomto setkání?

"Aa, když jsme se setkaly, to bylo tak krásné!"

Může zůstat dešťovou kapkou uvnitř oceánu? Mluvení o těchto věcech vyvolává v některých lidech pocity strachu:
"O můj Bože, nevím, jestli chci toto "smíšení." "Možná, že Nekonečno je moc velké a já mám rád své malé soukromí."
Ale Nekonečno není někde jinde. Nekonečno je také tady.

"V ne-existenci osobního pocitu života, je tento pocit nahrazen jen nespoutanou radostí a mírem." (Mooji)
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 18. lis 2016 14:52:44Mooji - Cesta ven z utrpení
Návštěvník
 

Re: Vasány

Nový příspěvekod Jana » pon 05. pro 2016 19:07:12Moc pěkná je tahle část:

mo1.PNG


mo2.PNG


mo3.PNG


mo4.PNG


mo5.PNG
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11184
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Vasány

Nový příspěvekod Jana » pát 04. kvě 2018 18:51:44Příčina všech potíží
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11184
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Vasány

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 04. kvě 2019 15:56:13

Návštěvník
 


Zpět na Mooji

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron