O štěstí

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Hmla » pon 14. kvě 2018 14:26:53

Saruman píše:
konec zvonec píše:„Štěstí je stav, ve kterém člověk dělá to, co miluje a miluje to, co dělá. Tudíž to, co dělá je pro něj odměnou. To znamená, že pokud se ti daří dělat to, co miluješ a milovat, co děláš, potom pociťuješ štěstí.“ ~ Jaroslav Dušek

A ja som myslel, že človek je šťastný, keď sa cíti byť šťastný.

To se nerozporuje.
Hmla
 

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 15. kvě 2018 10:26:31

Kdo věří ve štěstí, má štěstí.
Návštěvník
 

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Saruman » úte 15. kvě 2018 13:09:45

konec zvonec píše:1. stesti je prirozene a existuje bez namahy ... stesti je neco co proste prijmeme.
2. stesti staci rozpoznat
3. staci si uvedomit ze stastni uz jsme
4. stesti je vic nez stav nasi mysli ... je to stav naseho byti.
5. stesti je nase prirozena podstata ... stesti je to ... co jsme.

Ja si predstavujem šťastie ako životný princíp. Existuje na duchovnej úrovni, ale na fyzickú úroveň ho musíme pustiť.
Štastní sme vtedy, keď nedávame pozor. Zabudneme, že tu je niekto, kto nám môže ublížiť. Nejaká šelma, ktorá striehne
na našu chybu. Akonáhle okolie zareaguje negatívne, šťastie potlačíme, a snažíme sa splynúť s okolím. Na šťastie vlastne
treba mať odvahu. Zbaviť sa strachu, že nás niekto potrestá za to, že sme šťastní.
Uživatelský avatar
Saruman
 
Příspěvky: 67
Registrován: sob 10. říj 2015 14:59:32

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Tara » úte 15. kvě 2018 13:25:14

Pro mě je nejvíce tiché štěstí, uvnitř, schované před zraky, kdy snad jen oči mohou prozradit, v jaké krajině se právě nacházím :-)
Štěstí bez příčiny....:-)

To mi připomnělo jednu příhodu. Loučili jsme se s kamarády na nádraží, byli mě vyprovodit k vlaku. A ještě se probíraly různé věci, slova, slova a já se odmlčela a jen se na ně koukala, s úsměvem v očích a možná i na tváři a jáčko poudá: "Vždyť ona už to má..." :-)

Tož tak.
Ale posvícení není každý den, že áno :-)
Uživatelský avatar
Tara
 
Příspěvky: 1967
Registrován: stř 20. lis 2013 9:44:22

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 08. čer 2018 20:59:59

SJEDNOCENÍ S BOŽÍ VŮLÍ NAPLŇUJE DUŠI POKOJEM A ŠTĚSTÍM

Sv. Alfons Maria z Liguori


Když se aragonského krále Alfonse Velikého jednou ptali, kdo je podle něj nejšťastnějším člověkem na světě, odpověděl: „Ten, kdo se odevzdá do Boží vůle a přijme tak z Božích rukou vše, ať již příznivé, či nepříznivé.

“ Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. – „Těm, kdož milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“


Ti, kdo milují Boha, jsou vždy šťastní,

jelikož veškerým jejich štěstím je plnit, a to i navzdory protivenstvím, vůli Boží. Strasti jejich klid nenaruší, neboť vědí, že přijímajíce soužení, činí Pánu radost.

Non contristabit iustum quidquid ei acciderit. – „Nezarmoutí zbožného nehoda žádná.“

Vždyť co může být pro člověka více uspokojivého než zakoušet naplnění všech svých tužeb? Toť šťastný úděl člověka, jenž chce pouze to, co chce Bůh, vždyť vše, co se děje, se, krom hříchu, děje vůlí Boží.

Životy svatých otců vyprávějí příběh o rolníkovi, jehož pozemky nesly více úrody než ostatních. Když se jej ptali, jak je to možné, řekl, že ho to nepřekvapuje, protože má vždycky takové počasí, jaké si přeje. „Opravdu?“ „Ano,“ odpověděl, „jelikož si vždycky přeji počasí, jaké chce Bůh, a žádné jiné, dává mi sklidit, kolik chci.“

Pokorné duše se podřizují Boží vůli, praví Salvian;

jsou-li chudé, chtějí být chudé; krátce řečeno, přijímají, cokoli je potká, a tak jsou v tomto životě šťastné.
Humiles sunt, hoc volunt; pauperes sunt, paupertate delectantur; itaque beati dicendi sunt.


A tak v zimě i horku, v dešti i větru, ti, kdož jsou sjednoceni s Boží vůlí, říkají: „Chci, aby byla zima, horko, deštivo, větrno, protože tak chce Bůh.“ V chudobě, pronásledování, nemoci, smrti praví: „Chci být chudý, pronásledovaný, nemocný, a dokonce i zemřít, neboť tak chce Bůh.“

Toť nádherná svoboda Božích synů, jež má neskonale větší cenu než všechna moc, výsady a všechna království světa. Toť nepomíjející pokoj, který dle zkušeností svatých

exsuperat omnem sensum – „převyšuje všechno pomyšlení“.

Převyšuje všechny tělesné rozkoše, slavnosti, hodokvasy, pocty a všechna ostatní světská potěšení, která, jsouce marná a klamná, okouzlují smysly, kdy se jich zakouší, avšak nepřinášejí žádné trvalé uspokojení; spíše člověka v hloubi duše, kde jedině může přebývat pravé štěstí, hlodají.

Šalamoun, kterému se vrchovatě dostalo takovýchto světských potěšení, hořce prohlásil:

Sed et hoc vanitas et afflictio spiritus. – „Ale i to je marnost a trápení ducha.“

Duch Svatý praví:

Stultus sicut luna mutatur; sapiens in sapientia manet sicut sol. – „Blázen jako měsíc se mění; člověk bohabojný v moudrosti zůstává jako slunce.“

Hlupák, to jest hříšník, se mění jako měsíc, který dnes dorůstá, zítra ubývá a mizí; dnes se směje, zítra naříká; dnes je krotký jako beránek, zítra rozzuřený jako tygr. A proč?

Protože jeho spokojenost závisí na tom, zda se mu vede dobře nebo má nesnáze; mění se spolu s tím, co jej potká. Spravedlivý člověk je jako slunce, neměnný ve svém klidu, ať už se mu přihodí cokoli, neboť spokojenost jeho duše vyplývá ze sjednocení s Boží vůlí, a tak se těší neochvějnému pokoji. Je to onen pokoj, který zvěstoval anděl pastýřům:

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. – „A na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Kdo jsou tito „lidé dobré vůle“, ne-li ti, jejichž vůle je vždy sjednocena s nanejvýš dobrou a dokonalou vůlí Boží.

Voluntas Dei bona et beneplacens et perfecta. – „Boží vůle je, co je dobré a příjemné [Bohu] a dokonalé.“

Svatí díky sjednocení s vůlí Boží zakoušeli ráj již zde na zemi. Sv. Doroteus praví, že v duších dávných otců vládl neustále pokoj, neboť si navykli přijímat vše z rukou Božích. Sv. Magdaléna de Pazzi pociťovala již při samotném zvuku slov „vůle Boží“ takovou útěchu, že obvykle upadala do láskyplného vytržení. Některé věci nás skrze smysly poraní, avšak pouze na povrchu duše; na jejím vrcholu bude vládnout mír a klid, pokud naše vůle zůstane sjednocena s vůlí Boží.

Spasitel svým apoštolům praví:
Gaudium vestrum nemo tollet a vobis… Gaudium vestrum sit plenum. – „Vaši radost nikdo vám nevezme… vaše radost budiž úplná.“

Ten, kdo sjednocuje svou vůli s vůlí Boží, zakouší plnou a trvalou radost: plnou, neboť má, co chce, jak bylo řečeno výše; trvalou, protože mu nikdo nemůže tuto radost vzít, jelikož nikdo nemůže zabránit tomu, co chce Bůh.

Otec Jan Tauler uvádí následující zážitek: Léta se modlil k Pánu, aby mu seslal někoho, kdo by ho naučil pravému duchovnímu životu. Jednoho dne uslyšel hlas, který mu řekl: „Jdi do toho a toho kostela a dostaneš odpověď na své modlitby.“ Odešel tedy do kostela a u jeho dveří potkal bosého žebráka v hadrech, kterého pozdravil slovy: „Dobrý den, příteli.“

Žebrák odpověděl: „Velebnosti, nevzpomínám si, že bych měl někdy špatný den.“

„Ať ti dá Bůh v životě štěstí,“ popřál mu kněz.

A žebrák na to: „Ale, důstojnosti, já jsem opravdu nikdy nebyl nešťastný. A říkám-li, že jsem nikdy neměl špatný den, nepřeháním. Protože když jsem hladový, tak děkuji Bohu; když prší nebo sněží, tak mu blahořečím; když mnou někdo pohrdá, když mě vyhání nebo mi jinak ubližuje, vždy vzdávám chválu Bohu. Řekl jsem, že jsem nikdy nebyl nešťastný, a je to pravda, protože jsem si zvykl chtít bez odmlouvání to, co chce Bůh. Cokoli mě potká, ať už sladkého nebo hořkého, s radostí přijmu z jeho rukou jako to nejlepší pro mě. A v tom spočívá moje štěstí.“

„A co kdyby tě Bůh chtěl zatratit,“ namítl Tauter, „co bys na to řekl?“

„Kdyby to chtěl Bůh, tak bych s pokorou a s láskou objal našeho Pána a držel bych se ho tak pevně, že kdyby mě chtěl uvrhnout do pekla, musel by tam jít se mnou, a tak by mi bylo mileji s ním v pekle než si bez něj užívat všech nebeských rozkoší.“

„Kde jsi našel Boha?“ ptá se kněz dále.

„Našel jsem ho tam, kde jsem opustil stvoření.“

„Kdo vlastně jsi?“

„Jsem král.“

„A kde je tvoje království?“

„Moje království je v mojí duši, kde mám vše uspořádáno, vášně poslouchají rozum a rozum Boha.“

Nakonec se ještě Tauler zeptal, jak dosáhl takové dokonalosti.

„Mlčením. Zdržel jsem se mluvení s lidmi, abych mohl hovořit s Bohem. Ve sjednocení s mým Pánem jsem nacházel a nacházím pokoj duše,“ odpověděl žebrák.

To vše se onomu žebrákovi dostalo sjednocením s Boží vůlí. Ve své chudobě byl bohatší nad všechny vladaře země a ve svém utrpení šťastnější než světáci se všemi jejich pozemskými rozkošemi.


Úryvek z Uniformità alla Volontà di Dio in S. Alfonso Maria de Liguori, Opere ascetiche, sv. I., Řím 1933.
Návštěvník
 

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 08. čer 2018 21:49:39

Co je nutné ke sjednocení s Boží vůlí?

Začít Mu odevzdávat v jednotlivých situacích svou vlastní vůli. To ale není zdaleka tak jednoduché, jak by se zdálo.

Často si totiž vůbec neuvědomujeme, proč něco chceme. Aby bylo možné své chtění skutečně odevzdat, je třeba napřed v sobě rozpoznat, proč to chceme, co v nás tohle chtění spouští. Protože za naším chtěním bývá skrytá celá řada příčin - podvědomých chtění, která unikají naší pozornosti. To chtění, které si v dané situaci uvědomujeme, je jejich výsledkem.
Návštěvník
 

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 09. čer 2018 6:27:31

Odevzdat všechno včetně sebe, včetně svého života, do Boží vůle je nesmírně jednoduché a jde to úplně samo, když Bůh je takovou láskou, že už nic víc ani od něj nežádáme. Ta láska k Bohu, která je sama Bohem, je tak neskutečně nádhernou a naplňující záležitostí, že není co víc si přát.

Jakmile je pro nás Bůh vším, všechno se stává božím, ve všem je božství rozpoznáváno. Mizí potřeba nálepek, posuzování, odsuzování, kritizování, protože kritizovat lásku je nesmysl, je možné ji jen milovat. Mizí dokonce potřeba sebekontroly, protože naše přirozenost je také boží.
Návštěvník
 

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 09. čer 2018 8:22:01

Návštěvník píše:Co je nutné ke sjednocení s Boží vůlí?

Začít Mu odevzdávat v jednotlivých situacích svou vlastní vůli. To ale není zdaleka tak jednoduché, jak by se zdálo.

Často si totiž vůbec neuvědomujeme, proč něco chceme. Aby bylo možné své chtění skutečně odevzdat, je třeba napřed v sobě rozpoznat, proč to chceme, co v nás tohle chtění spouští. Protože za naším chtěním bývá skrytá celá řada příčin - podvědomých chtění, která unikají naší pozornosti. To chtění, které si v dané situaci uvědomujeme, je jejich výsledkem.

Když se tohle pochopení s pokorou a vděčností přijme, začne se v nás konečně prohlubovat ochota rozpoznávat, co si Božství ve Své Hře na projevení dosud v tomto Svém tvaru schovává v jeho podvědomí, aby tak nerozpoznané - a tudíž neuvědomované motivace - iluzorního osobního já mohly dál vyvolávat jeho navyklé sebeobranné reakce a aby tak mohla pokračovat Hra na "někoho samostatně existujícího" ...
Návštěvník
 

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Jana » sob 09. čer 2018 8:47:56

Návštěvník píše:Když se tohle pochopení s pokorou a vděčností přijme, začne se v nás konečně prohlubovat ochota rozpoznávat, co si Božství ve Své Hře na projevení dosud v tomto Svém tvaru schovává v jeho podvědomí, aby tak nerozpoznané - a tudíž neuvědomované motivace - iluzorního osobního já mohly dál vyvolávat jeho navyklé sebeobranné reakce a aby tak mohla pokračovat Hra na "někoho samostatně existujícího" ...


I to rozpoznávání je boží záležitostí. Je-li boží vůle, aby bylo rozpoznáno, je rozpoznáno, nemá-li být rozpoznáno, není rozpoznáno. Nepotřebujeme k tomu osobní ego, aby to kontrolovalo, posuzovalo, vyhodnocovalo, korigovalo.

Může se objevit cokoliv, Bůh se může projevit jakoukoliv inkarnaci, klidně může mít inkarnaci sociopata odvedle, a přeci zůstává stále boží a přeci zůstává láskou, která je sama o sobě krásná za všech okolností.

Odevzdání všeho do Boží vůle je ve skutečnosti osvobození se od toho kontrolora, který ví, jak je co špatně, jak by co mělo být jinak a správně.

Paradoxně, když je vše odevzdáno, nevadí ani to, že něco vadí.

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10300
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: O štěstí

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 09. čer 2018 9:21:58

Jana píše:
Návštěvník píše:Když se tohle pochopení s pokorou a vděčností přijme, začne se v nás konečně prohlubovat ochota rozpoznávat, co si Božství ve Své Hře na projevení dosud v tomto Svém tvaru schovává v jeho podvědomí, aby tak nerozpoznané - a tudíž neuvědomované motivace - iluzorního osobního já mohly dál vyvolávat jeho navyklé sebeobranné reakce a aby tak mohla pokračovat Hra na "někoho samostatně existujícího" ...


I to rozpoznávání je boží záležitostí. Je-li boží vůle, aby bylo rozpoznáno, je rozpoznáno, nemá-li být rozpoznáno, není rozpoznáno

Ano. V každém Jeho projeveném tvaru trvá jinak dlouho, než se konečně objeví pochopení, že být o něčem celobytostně přesvědčený ještě zdaleka neznamená, že podle toho i žijeme a reagujeme na to, co se děje. A teprve díky plnému pochopení a přijetí tohoto faktu může vzniknout hluboký zájem začít s pokorou a láskou rozpoznávat, co tomu v nás samých brání. Od té chvíle jsme opravdu vděční za všechno, co nám k takovému rozpoznávání může napomáhat. Např. informace, že

Motivační proces je spuštěn potřebou, která bývá většinou neuvědomovaná. Za příčinu toho, co člověk říká nebo udělá, považuje mylně něco, co mu v dané situaci nejlíp vyhovuje, protože tím může začít uspokojovat svou neuvědomovanou motivaci.

Když člověk tohle zjistí, začne si postupně uvědomovat skutečné příčiny toho, proč jedná, jak jedná, a přestane naivně věřit tomu, co předtím u sebe vnímal jako naprosto samozřejmé a nezpochybnitelné.

Podvědomí (taktéž „nevědomí“) často zanedbáváme, neslyšíme (se), nevnímáme (se), akceptujeme jen část sebe sama. Když přijímáme pouze první část, uniká nám část druhá, která může naprosto změnit náš odhad/vidinu celku. Jako bychom měli dvoupatrový dům, ale pečovali jenom o první patro. Druhé by mohlo chátrat, mohla by v něm být časovaná bomba, mohlo by dokonce první patro zbořit. My bychom neměli ani tušení a jen se divili, proč nás zlobí strop… Musíme se proto starat o celek, o všechny součásti.

O podvědomí navíc můžeme říci, že naši mysl tvoří z 98% (podle moderní psychologie).
Naše nálady, pocity i reakce jsou jím (většinově) tvořené.


Když pochopíme, co se děje uvnitř nás,
zvládneme pak lépe to, co se bude dít kolem nás.

http://dreamlife.cz/komunikace-s-podved ... -sam-sebe/
Návštěvník
 

PředchozíDalší

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků