Láska

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 19. kvě 2019 6:30:25

Ježíš nás učí, že vědomí Já jsem je láska. Mojžíš nás učí, že Já jsem, naše ryzí vědomí a bytí, je Bůh. Apoštol Jan říká, že Bůh je láska, což apoštol Pavel zdůrazňuje: kdo nemá lásku, nemá nic. Kdo nemá lásku, nemá Boha a kdo nemá Boha, nemá opravdu nic, co by jej naplňovalo a chránilo.

Indové vyznávají důležitost lásky, když učí, že jedna z cest k Bohu je láskou. Blížíme se k Bohu a spojujeme se s ním v lásce, kterou k němu pěstujeme. V tom se shodují i se Starým zákonem a Ježíšem, kteří slibují věčný život v Bohu těm, kteří plní přikázání lásky k Bohu, k bližním i k sobě.

Láska je nedělitelná. Není možné milovat Boha a nemilovat své bližní i sebe. Přikázání lásky je proto shrnutím praxe bhakti jógy, cesty k Bohu láskou. V takto pěstované lásce se učíme žít v Bohu a její silou se k němu blížíme.

Láska není jen cit, ale mnohem víc: je božským principem, který je Bohem. Jako takový má i velkou moc a sílu: pomáhá uskutečňovat to, co plně milujeme. Přitahuje to svou skutečnou přitažlivou silou.

Láska sama nerozlišuje. Právě proto je potřebné milovat moudře, to co je hodno lásky, aby nás nemoudrá láska nepoutala k věcem a bytostem nebožským. Pak trpíme, ale nikoliv proto, že milujeme, ale proto, že milujeme nemoudře. K tomu přispívá nesprávné přesvědčení, že blaženost lásky nám poskytuje předmět nebo osoba, kterou milujeme. Pravda je, že dárcem štěstí a blaženosti je sama láska jako Bůh a nic jiného.

Indové učí, že nejvyšší Skutečnost, Bůh, je sat – čit – ánanda neboli bytí – vědomí – blaženost. Starý zákon učí, že Bůh je bytí a vědomí, vyjádřeno slovy: vědomí Já jsem. Ježíš a apoštolové k tomu dodávají lásku. Tak nám vzniká trojice bytí – vědomí a blaženost lásky. Ánanda Indů je blaženost lásky, která je Bohem.

Pokud se prožíváme – uvědomujeme jako vědomí Já jsem, prožíváme hluboký klid a mír tohoto vědomí, ale nutně nemusíme cítit blaženost, ánandu, pokud nemáme lásku. Láska v nejvyšší Skutečnosti vědomí Já jsem nemůže chybět. Bez ní není úplná, což ale platí i opačně: bez základu vědomí Já jsem se neobejde opět ani láska. Úplné dosažení Boha není jen ve vědomí Já jsem ani jen v lásce, ale výhradně v jednotě milujícího vědomí Já jsem. Musíme se naučit žít jak v lásce, tak ve vědomí Já jsem, pokud má být naše dosažení úplné.

Nejvyšší Skutečnost je proto blažeností lásky vědomí Já jsem.

Bytí – vědomí – láska patří k sobě. Jen v jejich jednotě je život ve věčné božské blaženosti. Láska je vlastní vědomí Já jsem. Ono, vědomí Já jsem září láskou, když odstraníme překážky, které brání jejímu vyzařování. Láska, její podstata nespočívá v dosažení toho, co nebo koho milujeme, ale v ní samé. Je Bohem a proto k blaženosti nepotřebuje nic jiného ani druhého, prostě proto, že má sama vše, co potřebuje. Naplňuje se sama sebou, je plná svým božstvím. Dává se všem a všemu bez rozdílů, ale ke svému naplnění nepotřebuje nic stvořeného. Není na ničem závislá, nic jí nechybí. Proto, kdo ji má, má vše, kdo ji nemá, nemá nic. Vše, co potřebuje, aby přinášela své božské dary, je svoboda, aby mohla v nás bez překážek vládnout a zářit sama sebou.

Kdo ji chce nalézt a žít v ní, nalezne ji v Sobě v jasném, svobodném vědomí Já jsem tak, že odstraní vše, co je s ní v rozporu a ponechá jí plnou svobodu. Pokud ji čímkoliv podmiňujeme, pak ji omezujeme a tak ji i sebe znesvobodňujeme.

Láska je vždy činná již tím, že svobodně a bez překážek v nás vládne a září. Nepotřebuje zevní skutky, aby se naplnila. Ona sama je skutkem nejvyšším. Je Bohem, noumenon, existuje sama o sobě a sebou. Milování je její činností, ale nikoliv jí samou. Nemůže nezářit sama sebou, ale její záře není zevně viditelná, ale existuje stejně jako existuje Bůh a také tak působí i když pro svou vnitřní slepotu ji nevidíme. Jako Bůh je láska vždy sama skutkem nejvyšším. Ten, kdo ji žije a je činný, již proto, že ji chová, nemůže se dopouštět ničeho zlého. Pravá charita je vždy výsledkem, vyjádřením Boha lásky v nás, ale sama není ještě láskou. Proto charita bez lásky se míjí svým účinkem, protože jí chybí Bůh. I kdybychom se druhým rozdali beze zbytku a nebyla v tom láska, opravdu bychom jim nepomohli.

Věřme proto samotné lásce a spoléhejme na její moc a nikoliv na to, co milujeme a co není samým Bohem. Nenalezneme ji a její štěstí a blaženost nikde jinde než v Bohu, prostě proto, že jí je sám Bůh. Proto ji hledejme tam, kde je: v nás – v Bohu. Pokud ji takto nalezneme, nemůže nepůsobit i když zůstáváme v klidu. Klid lásky rozhodně není nečinností, jak si ve své nevědomosti a pod vlivem svého materialismu myslíme, ale nepřetržitou činností, vyzařováním lásky a její božské moci.

Největší a pravou lásku máme všichni v sobě. Pokud ji necháváme svobodně působit, tak nás spolehlivě chrání před zlem ve všech jeho podobách. Střeží naši mysl zejména před nejhorším zlem, zejména citů, které se snaží zmocnit naší mysli. Kdo myslí a cítí v lásce, nemůže myslet a cítit něco zlého. Taková je moc Boha pravé lásky.

Láska a Já jsem jsou jedno, jediným Bohem. Udržujme proto oboje trvale v sobě a nerozdělujme, co Bůh spojil. Naše spočívání ve vědomí Já jsem se musí dít v lásce a s láskou a nikoliv v pouhém klidu sebe si vědomého, božského bytí. Já jsem, má-li být blažené, ánanda, nemůže mu chybět láska.

Nečekejme, že se objeví sama, ale připravujme jí vědomě cestu a prostor, aby se mohla plně projevit. Proto vše, co je s ní v rozporu, musí být odstraněno. Máme milovat spravedlivě, stejně v Duchu vědomí Já jsem Boha, bližní i sebe a dávat každému, co jeho jest.
http://www.pratelejirihovacka.cz/clanky ... laska.html
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 27. kvě 2019 6:12:07

Láska
(Emanuel)

Lásku ve vesmíru nevyčerpáte ani pokud
ji budete absorbovat od tohoto okamžiku
na věky věků.
Láska je celistvá existence.
Láska je vesmírnou komunikací.
Je energií, která stvořila vesmír a udržuje
jej v chodu.
Bůh je Láska.
Veškerá hmota je tvořena Láskou.
Existuje organická Láska, která promlouvá
ke každému, pokud aspoň někdo
naslouchá.
List drží pevně na větvi právě díky Lásce.
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 27. kvě 2019 6:13:25

Láska může hýbat světem a také to dělá.
Co jste si mysleli, že točí Vaší Zemí,
pokud by to nebyla Láska ?
A z čeho se asi skládá oheň Vašeho
Slunce a buňky Vašich těl a hvězdy
na Vašem nebi a vědomí ve Vašich
srdcích ?
Všechno to je Láska. Není nic kromě
Lásky.

Nenechejte se zmást maskami a pózami.
Láska je klihem, který drží Vesmír
pohromadě.
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 27. kvě 2019 6:14:40

Největší potřebou duše je dosáhnout
takového stupně Lásky k sobě samému,
který přinese jednotu, v níž budou
odstraněny soudy, které způsobily tolikou
bolest.
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Jana » čtv 06. čer 2019 5:47:11

Lída píše:
Nic píše:Láska sama je tou největší dokonalostí, krásou, blahem...

Už jsem někde v diskusi psala, jak se podle mých zkušeností projevuje opravdová láska k druhým: ochotou jim naslouchat, hlubokým zájmem tomu druhému porozumět a být mu užitečný způsobem, který - podle jeho dosavadních reakcí - by pro něj mohl být přijatelný.

Když láska chybí, člověk se v diskusích snaží především pokaždé ´vyhrát´ a mít ´pravdu´. Znovu a znovu vnucuje svůj názor druhým a nezajímá ho, co by dotyčnému mohlo být v dané chvíli opravdu nápomocné. Nebere vůbec v úvahu, že to co by mohlo někomu druhému pomoci se případ od případu liší a že právě proto Probuzení často odpovídají na tutéž otázku každému tazateli trochu nebo úplně jinak.

Při neschopnosti pokusit se v diskusi pokaždé pozorně, se zájmem si přečíst, co ten druhý napsal, a zareagovat pak na to způsobem, který by mu mohl být v něčem užitečný, dochází znovu a znovu jen k neustálému opakování vlastního přesvědčení - tedy k uspokojování vlastní potřeby druhé poučovat a sám se tak utvrzovat ve svém přesvědčení.


Ty mluvíš o vztahu s dobrou vůlí, ale Láska je radostí a štěstím samotného Bytí. Láska je zmizení iluze dvojnosti, poznáním bytosti jako svého vlastního já v jiné formě, je štěstím pravého Já, blahem, ve kterém zcela zmizí iluze ega, veškeré touhy, chtění.

Stejně tak, jako je možné v jedné bytosti vidět zcela odlišné typy bytostí, stejně tak se nám může rozmanitě jevit cokoliv, diskuze, život...

Z těch nejtemnějších úrovní nevědomosti se nám život jeví jako těžký, strastiplný, nepřátelský, bez lásky, diskutující jako protivníci, kteří si potřebují něco dokazovat.

A při probuzení je láska - přesně tak jak to říkají mudrcové - doslova vším. Zmizí konatel - proto zmizí i jakákoliv vina. Zmizí všechny ty rozmanité motivace. Láska je jedinou skutečnou motivací.

Diskuze a celá ta iluze dvojnosti a hra na probouzení, je jen zábavnou podívanou, ve které ve skutečnosti vůbec o nic nejde, protože každá bytost v ní je ve skutečnosti Božstvím, které bere na sebe převlek individuality.

A i kdyby ta bytost udělala cokoliv, nemůže to její hodnotu a dokonalost nijak snížit.3,40 "Když se na fotografii toho muže podívám, nosím jeho fotografii u sebe kvůli pobavenému výrazu v jeho očích..."

Obrázek
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11543
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Láska

Nový příspěvekod Jana » úte 11. čer 2019 5:14:24

Je tak nádherné zakoušet jednotu s tím, co poznáváme jako lásku.

Ale být zajedno s tím, co soudíme, odsuzujeme, viníme, by bylo peklo.

Proto je Láska pro probuzení do Pravdy tak nezbytná.

Proto je tak osvobozující možnost rozhodnout se považovat vše za dobré, neb On to učinil.

Největší potřebou duše je dosáhnout
takového stupně Lásky k sobě samému,
který přinese jednotu, v níž budou
odstraněny soudy, které způsobily tolikou
bolest.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11543
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 18. čer 2019 14:04:45

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 19. čer 2019 6:05:27Člověk se nikdy neosvobodí zapíráním.

Osvobozuje se pomocí Lásky.


Boj o Světlo je nádherným voláním, ale
Světlo nemůžete nalézt bez toho, abyste
uznali existenci temnoty.
Duše, které dokonalou touhou bojují, jsou
tak blízko dokonalosti, jak jen kdokoliv
v lidské formě může být.
Ten, kým jste nyní, je jen nezbytným
mezistupněm na cestě k tomu, kým
budete později.
Tak postupujete ve věčnosti.
Buďte se svou nedokonalostí spokojeni,
nebuďte jí však uspokojeni.
Kdo požaduje dokonalost ?
Jen Vy - duše uzamčené v lidské formě
z nějakého důvodu věříte, že dokonalost
je požadavkem.
Není.
Požadavkem je dobrá vůle, otevřené
srdce.


To je ta dokonalost, která se vyžaduje -
dokonalá touha. Dokonalost vesmíru
obepíná nedokonalost lidského světa.


Snažte se porozumět svým negativním
pocitům, tak jako milující matka chápe
zmatené a vyděšené dítě.
Pokud u Vás dojde k nahlodání slupky
Vašeho zapírání Boha, jedná se
o nejslibnější okamžiky Vašeho života.
Nezapírejte tu část své osoby, která dlí
v temnotě nebo se opět projeví.
Když si uvědomíte své chybné úsudky,
špatně načasované nebo zle míněné
myšlenky a činy, když rozpoznáte svoji
touhu po odplatě, své strachy
a neodpouštění, tehdy si teprve můžete
gratulovat.
Váš nový vhled do těchto věcí Vám
umožní zvládat je mnohem vědoměji.
Tato příležitost tady je.
Dveře již byly otevřeny.
Světlo bylo zažehnuto.
Uvědoměním si dáváte dar, kterým
se otevíráte růstu a změně.

Nekritizujte se, v temnotách totiž nejste
schopni vidět
.


Když objevíte Světlo ve svém nitru,
pochopíte, že jste vždy byli v samotném
středu moudrosti.


(Emanuel)
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 24. čer 2019 12:52:58

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 06. zář 2019 7:39:03

Proč je láska spojená s bolestí?

Obrázek

Pokud máte lásku spojenou s bolestí, tak vám říkám, že jste lásku doposud nezažili. Láska je radost, oslava života a nemá s bolestí nic společného. S bolestí je bezprostředně spojena manipulace, představy a očekávání, které mylně nazýváme láskou.

Nejhloupější věta, kterou říkáme je ta, že láska bolí. Tento falešný vzorec jsme převzali a uvěřili mu, to je vše. Ztotožnili jsme se s tím, že láska je bolest, a proto se jí bráníme. Uzavíráme se do sebe a pěstujeme si ochranný krunýř, aby nás nikdo nemohl zranit. Ze své úrovně vědomí si neuvědomujeme, že tak popíráme život a bráníme se mu.

Láska je život. Láska je to, z čeho vše ostatní vychází. Láska je naše existence.

Lásku spojujeme s bolestí, když nás někdo opustí, nebo když člověk, kterého milujeme, dělá něco, co nás trápí i zraňuje a my nechápeme proč. Jenomže tato bolest nepochází z lásky, ale ze strachu. Bojíme se, že budeme sami, že nás ten druhý opustí, že nás nemiluje, že nám nikdo neuvaří, neuklidí, nevypere, nepomazlí se s námi a tak dále. Bolest pochází ze strachu z toho, že o někoho přijdeme, že někoho ztratíme. Je to sobecký akt, protože myslíme pouze na sebe, nikoliv na druhého, a to nemá s láskou nic společného. Láska sama o sobě dává, nic si nebere. Romantické filmy nám předkládají příběhy o tom, jak láska vypadá. Písně mluví o lásce ve spojitosti s bolestí, ale to je jen iluze. Opravdová láska nebolí, ale léčí. Položte si ruku na srdce a zeptejte se sami sebe: Milovali jste někoho pro něj samotného, proto, že byl, pro jeho existenci?

Když budete mít štěstí, tak se s opravdovou láskou setkáte a pocítíte blaženost, otevřenost i volnost, která je nespoutaná, bez očekávání a svobodná. Na tento pocit nikdy nezapomenete, protože se liší od všech představ o lásce. Když na někom lpíte a máte očekávání, vždy dojde ke zklamání, které je spojeno s bolestí. Proto vás zvu k tomu, abyste otevřeli svá srdce, jedině tak se stanete láskou.

Možná jste četli knížku “7 klíčů lásky”, ve které se píše, že každý má svůj projev lásky. Nesouhlasím. Láskou buďto jste, nebo ne. Klíče nebo způsoby projevu jsou naučené vzorce náklonnosti, sympatií a radosti z přítomnosti druhého. Láska se nedá ohodnotit, protože je sama o sobě. Ve chvíli, kdy se jí snažíme projevit, ztrácí se, protože vše, co jde projevit, je pouze důkazem něčeho. Láska se dokázat nedá, ta je a je v každém z nás.

Když ji najdete v sobě, pochopíte, že nemá s bolestí nic společného. Jinak řečeno lásku naleznete, když naleznete sami sebe. Podíváme-li se na děti, uvidíme čirou lásku, a to proto, že jsou sami sebou. Postupně se to začne kvůli okolí měnit. Děti zapomenou na sebe a získají představu o lásce. Co to je, jak vypadá, jak se chová. Přitom ji mají v sobě, pouze na ni zapomněli. Lásku můžeme pocítit tehdy, kdy jsme našli sami sebe a v tu chvíli bereme i druhé takové jací jsou bez toho, abychom je chtěli měnit k obrazu svému.

Pokud opravdu milujete svého partnera, budete jej milovat i přesto, že nebude s vámi, protože vám půjde o jeho štěstí a ne o vlastní prospěch. To je opravdová láska. Láska, kterou většina lidí zná, potřebuje ujištění o její existenci, činy, dárky a tak dále. Tak jsme se to naučili a myslíme si, že, když nám partner nedá dárek na narozeniny či valentýna, podvádí nás a nemiluje. Nebo když zrovna nedělá to, co po něm chceme, zlobí se na nás a dělá to schválně. Nechápeme, že je to jeho volba a že naše manipulace ho k takovému chování pouze vede. Udělá to rád, když bude s láskou požádán, nikoliv když mu to bude nařízeno. To jsou zásadní momenty porozumění mezi ženou a mužem, které je potřeba pro kvalitní a zdravě fungující vztah pochopit. Pokud máte takovou situaci v partnerství, můžete se na mě obrátit a podíváme se na to prostřednictvím přímé konzultace.

Když si uvědomíme, že lásce se naučit nedá, že ta je, ať chceme, nebo nechceme, a upustíme od hloupých představ, jak má vypadat, náš život se promění a s ním i naše vnímání lásky.
https://www.michalsloncik.cz/
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 22. lis 2019 13:40:54

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 02. pro 2019 13:40:36

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 05. pro 2019 15:54:07

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 06. pro 2019 19:36:32

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 20. pro 2019 11:35:45

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 07. úno 2020 8:49:12

Ztraťte se v lásce

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 06. bře 2020 18:50:10

Tazatel: Můj strach mně nedovoluje milovat nebo být milován.

Maharadž: Prosím, pochopte, že pocit lásky k druhým, nelze vyvolat vědomě a záměrně.

Tento pocit lásky musí být pochopen a láska se rozvine.

Ti, kdo pochopili lásku k Já, k vědomí, k já jsem, jako skutečnou lásku, se sami stali láskou.

Vše s nimi splynulo.Tato chemická látka, která činí tělo funkční, je tou nejmenší z nejmenších a zároveň tou největší z největších. Obsahuje celý vesmír, je sama láskou a Bohem.

Tato chemická látka, vědomí, zajišťuje světlo, které umožňuje světu pokračovat.

Tato láska není láskou individuální; touto láskou je princip přebývající ve všech bytostech, životní síla.

Začněte s touto emocionální láskou a přebývejte ve svém bytí. Cokoliv se stane, odehraje se v tom, co bylo zhmotněno v čase a prostoru;

z naprosté neexistence přišla hojnost.

Tělo se narodí, zabere svůj prostor, a poté odejde, ale Absolutno zůstává nedotčeno.

Tento věčný stav přetrvává i přes veškeré dění. Celý hmatatelný a viditelný svět, který tu je, přejde do prázdnoty. Nicméně, tato prázdnota je také stav proto i ta přejde do Absolutna.

Před Vědomím. Šrí Nisargadatta Maharadž
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 30. bře 2020 21:42:17Dotaz: Proč buddhismus podporuje lásku k přírodě a nepodporuje také romantickou lásku mezi dvěma lidmi?

Odpověď: Láska k Matce Zemi by měla být pravá láska. A pokud je to skutečná láska, může to přinést spoustu štěstí vám i Matce Zemi.
A romantická láska, pokud je to pravá láska, může přinést také spoustu štěstí.
Ale pokud to pravá láska není, způsobí to, že trpíte ...
Návštěvník
 

Předchozí

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků