Devět stupňů koncentrace

Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 11. led 2019 15:41:12

První stupeň spočívá v upnutí pozornosti na předmět koncentrace.
Druhý stupeň spočívá ve snaze prodloužit koncentraci na předmět meditace.
Třetí stupeň spočívá v okamžitém povšimnutí si jakéhokoliv odvedení pozornosti mysli a navrácení zpět k předmětu koncentrace.
Čtvrtý stupeň spočívá v udržování jasné představy i o nejdrobnějším detailu předmětu koncentrace.
Pátý stupeň spočívá v posilování snahy o koncentraci tím, že mysl nutíme uvědomit si klady (účinnost) meditace. To pomáhá posilovat snahu o koncentraci.
Šestý stupeň spočívá v zahánění jakéhokoliv záporného pocitu vůči meditacím, jako např. lhostejnosti, takže se mysl utiší.
Sedmý stupeň spočívá v trvalém udržování vyrovnanosti mysli tím, že zabráníme i tomu nejmenšímu vyrušení.
Osmý stupeň spočívá v dovedení způsobu koncentrace až na nejzazší hranici, takže při meditaci dosáhneme "jednobodovosti mysli" bez jakéhokoli vyrušení.
Devátý stupeň je stupeň nevyžadující žádnou oporu, jako je úsilí paměti nebo vědomí.

Výše uvedených devíti stupňů meditace lze dosáhnout s pomocí šesti schopností. Jsou to:

schopnost naslouchání
schopnost uvažování
schopnost pamětlivosti (bdělosti)
schopnost vědomí
schopnost mentální energie
schopnost dokonalosti

Prvního stupně meditace lze dosáhnout schopností naslouchání, např. posloucháním pokynů, které k meditaci poskytuje velký učitel. Druhého stupně se dosáhne‘ schopností uvažování. Třetího a čtvrtého stupně meditace se dosáhne schopností pamětlivosti (ve smyslu bdělosti). Pátého a šestého stupně meditace se dosáhne schopností vědomí. Sedmého a osmého stupně meditace se dosáhne schopností mentální energie. Devátého stupně meditace se dosáhne schopností dokonalosti.

Čtyři kroky k pochopení
Pro dosažení plného pochopení devíti stupňů meditace existují čtyři kroky. Jsou to:

První krok k dosažení prvního a druhého stupně meditace vyžaduje velmi usilovné pohroužení mysli do předmětu koncentrace.
Druhý krok se týká dosažení dalších pěti meditačních stupňů (3, 4, 5, 6, 7). Zde se koncentrace na předmět meditace neprodlužuje na dlouhou dobu, ale je přerušovaná, tj. proces koncentrování je přerývaný.
Třetí krok se týká dosažení osmého stupně meditace. V tomto bodě je mysl schopna se koncentrovat na předmět meditace bez jakéhokoliv přerušení.
Čtvrtý krok se týká dosažení devátého stupně meditace, kdy koncen­trace na předmět meditace vyžaduje minimální vědomé úsilí.
Když člověk zcela pochopí podstatu, pořadí stupňů v meditaci a rozdíl mezi různými kroky v koncentraci a věnuje se meditaci v souladu se znalostí takto získanou, může dosáhnout dokonalé meditace asi za rok. Tento typ meditace skrze koncentraci je všeobecné povahy. Je-li předmět koncentrace uvnitř vlastní mysli meditujícího, jsou prostředky hluboké meditace odlišné. Předtím, než začneme jakoukoliv meditaci cestou vnitřní mentální koncentrace, je nutno pochopit podstatu mysli.
Návštěvník
 

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 11. led 2019 15:42:31

Podstata mysli
Mysl není viditelná. Nemá tvar, velikost nebo barvu. Je prázdná jako prázdno. A přece plní takové charakteristické funkce jako myšlení, představivost atd. a může identifikovat cokoli, co lze pocítit nebo co vzniká v procesu myšlení.

Metoda vnitřní mentální koncentrace je tatáž jako metody používané pro všeobecnou meditaci. Musíme dávat pozor na to, abychom se vyhnuli pěti nedostatkům a přijali osm do nitra zaměřených mentálních schopností v devíti stupních koncentrace. Když se vnitřní a spontánní koncentrací dosáhne této fáze meditace, dochází k postupnému uvědomování si duševní a tělesné extáze. Dojde-li k mentální a fyzické extázi, jejich výsledkem je stabilní "jednobodovost" meditace. Tento výsledek (v meditaci) lze chápat jako přípravný stupeň v rámci stupňů tělesné meditace, která je jednou z jejích forem.

Tak je možné úplně ovládnout mysl, dosáhne-li se mentálního klidu navozeného meditací (šamathabhávana). Taková mysl je neomezená, pokud jde o chápání smyslu jakéhokoliv předmětu (tématu).
http://www.buddhismus.cz/podstata-mysli.html
Návštěvník
 

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 11. led 2019 15:44:53

Meditace
Meditace probíhá jako několikastupňový vizualizační proces, jehož úkolem je naučit meditující najít cestu do svého nitra. Tato tantrická cesta ke spáse není útěkem ze světa, ale cestou do nitra světa, způsobem sjednocení protikladů. Všechna buddhistická meditace dosahuje svého vrcholu v rozjímání a pochopení neosobního charakteru vlastního těla a všech duševních funkcí i světa zkušenosti, všech elementů existence a egocentrismu. Nazývá se meditace anattá.

Když provádíte meditační cvičení, spíše než abyste sledovali svůj dech, raději se s ním postupně ztotožněte, jako byste se jím začali stávat. Dech, dýchající a dýchání pomalu splynou; dualita a rozdělení se rozpustí. Aby meditace mohla nastat, musí být vytvořeny klidné a příhodné podmínky. Než získáte kontrolu nad svou myslí, potřebujete napřed zklidnit její prostředí. V této chvíli je mysl jako plamen svíčky - nestálá, mihotavá a stále se mění a třepotá v prudkých větrech našich myšlenek a emocí. Plamen bude hořet klidně jenom když zklidníte okolní vzduch. Začít spatřovat přirozenost mysli a spočívat v ní lze, až když utišíte neklid svých myšlenek a emocí. Na druhé straně jakmile pomocí meditace naleznete rovnováhu, hluky a rozptýlení všeho druhu budou mít daleko menší účinek.

Smyslem meditace není její délka. Smyslem je to, jestli vás cvičení skutečně přivádí do jistého stavu bdělosti a přítomnosti, ve kterém jste trochu otevření a schopní spojit se s podstatou svého srdce. Při meditaci musí být mysl upřena na jediný předmět, aby se vyvinula "jednobodovost mysli". Existují různé meditační techniky, z nichž jedna je zde popsána, totiž technika mentální koncentrace. Při duchovním praktikování užíváme meditaci k tomu, abychom se obeznámili s daným objektem. Tímto objektem nemusí být nějaká fyzická věc, jako třeba Buddhův obraz. Tímto objektem může být duševní stav, jako třeba trpělivost, kterou v sobě kultivujeme právě meditativní kontemplací. Stejně tak jím může být i rytmický dech, kterým koncentrujeme svou rozháranou mysl.
http://www.buddhismus.cz/meditace.html
Návštěvník
 

JEDEN STUPEN MEDITACE

Nový příspěvekod Brouk Pytlík » sob 12. led 2019 10:11:24

Když provádíte meditační cvičení, spíše než abyste sledovali svůj dech, raději se s ním postupně ztotožněte,
Pokud se na něco soustředím, tak tomu se říká koncentrace, nikoliv meditace


Pokud někdo trpí a soustředí se na utrpení, tak tomu se říká koncentrace

Koncentrovat se dá na cokoliv

V případě koncentrace úspěch zaleží pouze na velikosti našeho úsilí a zaměření pozornosti....


Meditace je pravý opak koncentrace,

místo zaměření pozornosti naopak uvolnění pozornosti,

místo úsilí stav bez úsilí


Koncentace je lidská, meditace je božská (Osho)
Brouk Pytlík
 

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod vostal petr » sob 12. led 2019 11:03:32

Zajímavým způsobem koncentrace je Budhova řeč o prázdnotě,

postavené na myšlence

Všimněte si ještě, že čím je předmět mysli širší, tím méně se na něm lpí.


V principu jde o koncentraci na různé stavy uvolnování do meditace,

kdy se postupuje od nejmenšího k největšímu

Jedná se tedy o záměrné koncentrace na různé úrovně meditace....

Je to v podstatě dzogčhen (uvolnování) ovšem prováděný jako koncentrace...


http://www.lampa.cz/prednasky/prazdnota.html
vostal petr
 

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod vostal petr » sob 12. led 2019 12:25:43

Nezáleží pouze na "šíří pozorovaného jevu" ale také na výchozí bodě,

tedy důvodu proč danou koncentraci provádíme :


A) Přirozená koncentrace -
je koncentrací spontánní kdy se soustředíme na to, co máme rádi,
je to koncentrace bez záměru a bez touhy po zisku a je bez úsilí


B) Záměrná koncentrace -
je koncentrací kdy se soustředíme záměrně na něco, co je nám podsunuto z venčí a co nám není vlastní,
vyžaduje velké úsilí


C) Fanatická koncentrace -
je to koncentrace na něco, co nám má přinést náký zisk a není neobvyklé, že zde dochází ke ztotožnění s pozorovaným jevem,
stáváme se pak tím, co pozorujeme,
stejně tak se lze koncentrovat nejen na to co chceme ale i na to co nechceme,
což pak určují naše pocity, pomocí nichž je určována "hodnota"
vostal petr
 

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Jana » ned 13. led 2019 10:13:23

vostal petr píše:Nezáleží pouze na "šíří pozorovaného jevu" ale také na výchozí bodě,

tedy důvodu proč danou koncentraci provádíme :


A) Přirozená koncentrace -
je koncentrací spontánní kdy se soustředíme na to, co máme rádi,
je to koncentrace bez záměru a bez touhy po zisku a je bez úsilí


B) Záměrná koncentrace -
je koncentrací kdy se soustředíme záměrně na něco, co je nám podsunuto z venčí a co nám není vlastní,
vyžaduje velké úsilí


C) Fanatická koncentrace -
je to koncentrace na něco, co nám má přinést náký zisk a není neobvyklé, že zde dochází ke ztotožnění s pozorovaným jevem,
stáváme se pak tím, co pozorujeme,
stejně tak se lze koncentrovat nejen na to co chceme ale i na to co nechceme,
což pak určují naše pocity, pomocí nichž je určována "hodnota"


A proto je ta láska sama o sobě tak osvobozující, protože si může dovolit spontánnost a nepotřebuje žádnou korekci a honbu za něčím vyšším, větším a lepším.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11258
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Jana » ned 13. led 2019 11:05:02

Na cestě k osvobození je potřebná důslednost v otevřenosti k pravdivosti.

Prohlédnout tendence v zachytávání se v povrchnostech, které pravdu zkreslují.

Láska ve skutečnosti je vždycky láskou, i když se může jevit, že je podmíněná formou, tvarem, projevem.

A tahle podmíněnost pak může vytvářet dojem, že láska někdy tou láskou může přestat být. Když se přestane chovat, projevovat, vypadat tak jak si představujeme, že by měla.

Ale vždycky je možné skrz ty představy projít a poznávat, že láska sama o sobě je pořád stejná, pořád stejně krásná, šťastná a stejně osvobozující.

A každý kdo s námi vstoupí do toho místa, kde je jasné, že je láska láskou, poznává stejnou krásu, na které není potřeba nic vylepšovat, měnit, zdokonalovat.

Je tady jen vděčnost, že je.

Obrázek
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11258
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Jana » ned 13. led 2019 11:20:31

vostal petr píše:je koncentrací spontánní, kdy se soustředíme na to, co máme rádi,


To, co máme rádi, je láskou.

Soustředění se na lásku přináší poznání, že láska je láskou sama o sobě a je nezávislá na formě, projevu, představách.

Jak říká Eduard Tomáš: "Když se spojí meditace s láskou, tak láska sama udržuje pozornost v Já."

Nebo jinak řečeno v Pravdě.

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11258
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod vostal petr » ned 13. led 2019 11:40:12

C) Fanatická koncentrace -
je to koncentrace na něco, co nám má přinést náký zisk a není neobvyklé, že zde dochází ke ztotožnění s pozorovaným jevem,
stáváme se pak tím, co pozorujeme,
stejně tak se lze koncentrovat nejen na to co chceme ale i na to co nechceme,
což pak určují naše pocity, pomocí nichž je určována "hodnota"
vostal petr
 

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Jana » ned 13. led 2019 12:31:17

vostal petr píše:
C) Fanatická koncentrace -
je to koncentrace na něco, co nám má přinést náký zisk a není neobvyklé, že zde dochází ke ztotožnění s pozorovaným jevem,
stáváme se pak tím, co pozorujeme,
stejně tak se lze koncentrovat nejen na to co chceme ale i na to co nechceme,
což pak určují naše pocity, pomocí nichž je určována "hodnota"


Fanatická koncentrace je koncentrace, kdy představy zatemňují poznání Pravdy. Koncentrace s meditativní myslí bez zachycení v jakýchkoliv představách a podmiňování, se stává přirozenou koncentrací, kdy je pozornost v samotném zdroji pozornosti.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11258
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod vostal petr » ned 13. led 2019 12:49:06

C) Fanatická koncentrace -
je to koncentrace na něco, co nám má přinést náký zisk a není neobvyklé, že zde dochází ke ztotožnění s pozorovaným jevem,


Je snad na tom něco k nepochopení ????
vostal petr
 

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Jana » ned 13. led 2019 13:00:58

:)


Když si dovolíš být trochu víc pravdivý a nebudeš se bát lásky, tak nic nemůže zabránit tomu, abys nepoznal její pravou povahu, že je na formě, projevu, na čase a prostoru nezávislá.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11258
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Jana » ned 13. led 2019 13:02:25

Když najdeš její skutečný zdroj v sobě, tak je jasné, že Ty sám jako něco jiného nejsi.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11258
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Jana » ned 13. led 2019 13:04:24

Tohle poznání je smrtí ega, smrtí sobectví, smrtí sebeochrany, proto se jí lidé bojí, že ztratí hlavu.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11258
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Devět stupňů koncentrace

Nový příspěvekod Jana » ned 13. led 2019 13:07:50

Potřebují znát meze - vocamcaď pocamcaď, mít to pod kontrolou, představa osobní neexistence se může jevit děsivě.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11258
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09


Zpět na Buddhismus

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron