Psychosomatika

Moderátor: Pelvan

Pravidla fóra
Příspěvky, které nebudou k tématu, budou smazány.

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » úte 06. úno 2018 13:39:18

Ahoj


Tato motivační trojice mne opravdu zaujala:

Pelvan píše:Motivační trojici jsem našel na těchto stránkách:
http://www.breatharian.eu/clanky/vidlicky.php
"První z motivační trojice spočívá v hledání potěšení.
Doug Lisle, Ph.D.: "To se týká především dvou věcí, kterými jsou jídlo a sex. Takže takový velký bílý žralok má před svým čelem neónový blikající nápis, který říká: 'Jídlo, sex, jídlo, sex, jídlo, sex'. U samice je to: 'Sex, jídlo, sex, jídlo', což je víceméně to samé."
Další dvě části motivační trojice jsou vyhnout se bolesti a dělat vše s vynaložením co nejmenšího úsilí.""


Zdá se mi, že ten Doug Lisle, Ph.D. pojal tu svoji motivační trojici trochu jako soustavu tří závislostí.
Tak to ale v naší civilizaci je, jsme často závislí na kdejaké pitomosti a dělá se všechno pro to, abychom si toho nevšimli.


Jsou tři závislosti v našem všedním životě:

1) Závislost na sexu a na jídle a na pití, to je bažení po slasti, ulpívání na slasti.

2) Vyhýbání se bolesti a nepříjemnostem. Tato strategie může být projevem strachu (obávání se) před možností bolesti v budoucnosti a může k tomu docházet i následkem zlosti (hněvání se) na prodělanou bolest v minulosti.

3) Snaha zařídit si život co nejpohodlněji s vynaložením co nejmenšího množství energie, to je hledání té nejlehčí a nejjednodušší cesty životem.


Tyto naše existující nebo potencionální závislosti je podle mého názoru třeba pozorovat a také je třeba zkoumat jejich přínosnost pro náš život.
Je třeba pozorně sledovat to, co vypadá zdánlivě pro nás jako výhodná aktivita (stav, metoda, pozice), ale ve skutečnosti tato aktivita může být pro nás škodlivá ne-li přímo zhoubná.


3) Například metoda provádění způsobu zenové praxe podle Mistra Suzukiho vypadá tak, jako že je to ta nejlehčí a nejpohodlnější praxe. Ona spočívá hlavně v sezení v zazenu a v mělkém nedostatečném dýchání.

Varováni jeho předčasnou smrtí a smrtí jeho žačky bychom se ale měli snažit zapojit do své praxe a do života obecně také přiměřené množství pohybové aktivity.
Je důležité aktivně hledat a hlídat si správný, optimální rytmus střídání relaxace (tj. jakékoli sbírání sil k akci - například v sedu v zazenu) a akce (tj. jakákoli fyzická činnost - například provádění poklon) ve svém životě.

2) Vypadá to jistě jako ta nejlehčí varianta se vyhýbat jakékoli bolestné vzpomínce na průběh nějakého svého starého životního traumatu.

Podle metody "mental healing" pana Clemense Kuby však nejlepší způsob opětného nabytí životní rovnováhy spočívá v tom, že dokážeme tato svá negativní traumata aktivně přehrávat do pozitivní polohy.
Doslova si tak můžeme vyrobit pomocí vlastní imaginace svoji novou pozitivní minulost.

1) Vypadá to jistě jako ta nejvýhodnější varianta, když se urputně snažíme nejdříve si těžce a strastiplně vydělat co nejvíce peněz, za které si později budeme moci pořídit co největší množství sexu, jídla, pití a ostatních příjemných věcí a zážitků někdy v budoucnosti.
Z takového přístupu pramení hluboký rozpor mezi nepříjemnou strastí fakticky prožívanou v současnosti a mezi myšlenkami na nepřirozeně přehnanou slast, kterou budeme možná prožívat někdy v budoucnosti.

My však žijeme pořád jenom tady a teď v přítomnosti. Jakmile člověk prožívá svoji přítomnost takto negativně, jenom jako nějakou všední a obtížnou přípravu na jakkoli zářivou budoucnost, má tendenci si tuto přítomnost vylepšovat, zpříjemňovat a ozvláštňovat nejrůznějšími způsoby. Dnešní člověk si navíc není vědom své nesmrtelné vědomé duše, svoje myšlení nemá pod svojí vědomou kontrolou a svého těla si neváží také pod dojmem negativní propagandy o těle jako pouhé nádobě hříchu.
Z tohoto utkvělého pocitu své vlastní nedostatečnosti a z nespokojenosti se svým vlastním životem pramení nejrozličnější závislosti. I jídlo a pití se může stát drogou, o klasických drogách ani nemluvě. Negativní vztah sama k sobě vede k sebepoškozování.

Do tohoto současného okamžiku nám život neustále klade různé překážky a příležitosti. Podle toho, jak dokážeme tyto překážky překonávat a tyto příležitosti využívat, tak podle toho prožíváme radostné anebo smutné pocity.
Pokud se budeme snažit svoje záležitosti podle jejich charakteru úspěšně překonávat a správně využívat, měli bychom dosahovat uspokojivého a někdy i příjemného stavu žití i v naší současné přítomnosti.


Se domnívám a zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » pon 12. úno 2018 13:29:57

Ahoj

Tohle video nám napovídá, jak nám může pomáhat naše tělo v našem životě.
Jde o to vnímat svoje pocity ve svém těle a důvěřovat svým pocitům v mezilidských vztazích.Již v sedmé minutě videa tu IR povídá o tom, jak vnímá působení 3. čakry v mezilidském dialogu.
3. čakra je centrum vůle.

Hned na to ve videu IR povídá o tom, jak ona vnímá působení 4. čakry v mezilidském dialogu.
4. čakra je v okolí srdce a je to oblast emocí a oblast sídla naší duše.
Je to také oblast plic a dýchání. A dýchání a duch a duše, to jsou podobná slova nejen náhodou. Vědomým dýcháním se dostáváme do kontaktu se svým vědomím, se svou duší, pak mizí strach.

Tělo má v sobě spoustu bloků vzniklých v minulosti v důsledku svých dřívějších nezpracovaných emocí. Tyto nezpracované emoce pochází hlavně z karambolů mezi nejbližšími lidmi.
Po 12. minutě mluví IR o tom, že proces možného odblokovávání těchto spastických bloků v těle se během života může opakovat v různých částech těla. Je to v podstatě nekonečně se opakujícího dění i pro tak vyspělou bytost, jakou je IR.

Vztahy jsou důležité, hlavně vztahy s těmi nejbližšími.
"Nemůžeš pomoci druhým, pokud nemůžeš pomoci sobě."

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » stř 14. úno 2018 14:38:25

Ahoj

Dostala se mi do ruky následující kniha:

Aramejský Otčenáš
(Neil Douglas-Klotz)

Cituji z ní:


"...Tradice původní mystiky Blízkého východu naznačuje, že na každou větu svatých učení je třeba nahlížet alespoň ze tří hledisek: intelektuálního, metaforického a universálního (nebo mystického).


Z prvního (intelektuálního) hlediska zvažujeme vnější význam slov, který moderní lidé nazývají doslovným významem...

Větu "Blahoslavení tišší, nebo oni obdrží dědictví na zemi" je možné stejně dobře přeložit jako ..."Blahoslavení ti, kteří tvrdé v sobě učinili měkkým". Výraz pro "zemi" nese v aramejštině také význam "zemitosti", "přirozené plnosti přírody" a "všeho, co se zjevuje v různých (hmotných) formách"...


Z druhého (metaforického) hlediska zkoumáme, jakým způsobem se nám může příběh stát podobenstvím pro náš život?...Vtaženo na výše uvedený Ježíšův výrok se ptáme: Kde jsou tvrdá místa v našem životě (v našem těle)?... Jak nám brání, abychom z přirozené bohatosti přírody brali to, co potřebujeme?


Z třetího universálního, neboli mystického hlediska dospíváme k prožití pravdy, na niž zkoumaná věta Písma míří. Tedy musíme jít až za pochopení modlitby jako pouhé afirmace, prosby nebo podobenství. Musíme obsáhnout i bezeslovný zážitek, na nějž živá slova mystiků poukazují...Jaké pocity ve mně vyvolávají hlásky klíčových slov v aramejštině? Jak se tímto pochopením změní mé jednání?...


Nepřirozené vzájemné odloučení Boha, přírody a lidstva, neznámé lidem, kteří žili svázáni se zemí, se s příchodem moderní civilizace vplížilo i do našeho jazyka...

Svévolné hranice, které jsou v řečtině (a v mnohých ostatních západních jazycích) mezi "rozumem", "tělem" a "duchem", zde (v aramejštině) vůbec nejsou přítomny..."


K citovanému dodávám:
"Země" je slovo, které mohu chápat jako složeninu dvou slov "ze mě". To znamená z jedné strany, že země je ze mě (rozuměj: země je složená ze stejných látek, které jsou přítomny i v mém těle), a z druhé strany to znamená také, že já jsem (rozuměj: moje tělo je složené z látek) ze země.SROVNEJ s úryvkem z kurzu Davida Kaliberky:


Návyk č. 2: Remineralizace hořčíkem/dekalcifikace

str. 13 "Shrnutí"

"Shrnutí.
Máme příliš mnoho vápníku a málo hořčíku. Vápník je tělem zadržován v měkkých tkáních a my tvrdneme jako houba!
A následky toho jsou:
Tlak, křeče, migrény, deprese, únava, zánětlivost, alergie, astma, špatný spánek, kloubní potíže, špatná hybnost, trhání svalů a šlach, křehké kosti, hormonální poruchy atd.
Kolik potřebujeme hořčíku?
600 - 700 mg denně.
Jak doplnit hořčík?
Z potravy to jde velmi těžko, protože půda je vysátá a potraviny toho obsahují velmi málo oproti době před 100 lety. Tehdy jsme získali cca 500 mg. Dnes je to max. 200 mg. Takže jsme závislí na malé civilizační berličce..."


David Kaliberka mluví o tomtéž, o čem mluvil Ježíš před dvěma tisíci lety.
Jsme natvrdlí a měli bychom s tím něco dělat.


Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 15. úno 2018 11:00:59

"Jsme natvrdlí a měli bychom s tím něco dělat."
Odvápňovat se? https://www.ulekare.cz/clanek/osteoporoza-973
Návštěvník
 

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » čtv 15. úno 2018 17:43:20

Ahoj Návštěvníku

Kdo se chce nechat strašit systémem, ten bude strašen.

Je dost divné, že po megadávkách v konzumaci různých mléčných výrobků, citrusového ovoce a jiných civilizačních potravin (škodlivin) počet onemocnění lidí osteoporózou roste jako epidemie.

Mluvím tu (David Kaliberka mluví ve svém kurzu) o nedostatku Hořčíku. Hořčíku máme nedostatek a proto si ho tělo těží mimo jiné i z kostí a výsledkem toho je ta nešťastná osteoporóza.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 15. úno 2018 19:11:00

Hořčík - symbol klidu a míru v těle

Nedostatek hořčíku můžeme přirovnat k jízdě autem bez brzd. Co se stane? Jedeme-li z kopce, naše rychlost zpočátku není veliká. Brzdy nemusíme používat. Rychlost auta roste. Nyní je již třeba brzdit! Čím je kopec vyšší a delší, tím je dole nehoda vážnější.
Jaká je souvislost s deficitem hořčíku v naší výživě?
Nejdříve si příznaky hořčíku neuvědomujeme. Mírné signály vysílané naším tělem nevnímáme. Vždyť máme dost jiných "důležitějších" starostí. Přehlédnout však už nelze havárii v organismu. Ta bude s většími následky, pokud nedostatek tohoto důležitého minerálu bude dlouhodobější a výraznější.

Hořčík je jeden z nejdůležitějších prvků v lidském těle. Většina hořčíku se vyskytuje v kostech a zubech.

V menší míře se nachází v krvi a tkáních. Je nezastupitelný pro většinu biochemických reakcí v lidském těle a z hlediska zdraví nejzávažnější. Jeho nedostatek zhoršuje průběh prakticky každé nemoci.

Funkce hořčíku v lidském těle
přináší uvolněnost tkání, orgánů, pomáhá při bolestivém svalovém napětí, např. v týlu, šíji, ramenou
má protikřečový účinek
je důležitý pro normální činnost nervů a svalů
napomáhá transportu cukrů do buněk a tím se podílí na produkci energie
podporuje účinek inzulinu
zlepšuje využití kyslíku v buňkách
aktivuje enzymy pro výrobu energie v buňkách
posiluje trávení
udržuje vápník v rozpuštěném stavu
ochraňuje před škodlivostí nadbytečného vápníku
nedovolí vzniku ledvinových kamenů s obsahem vápníku


(Nejčastěji je příčinou vzniku ledvinových kamenů kyselina šťavelová a vápník. Hořčík zabrání vzniku nerozpustných šťavelanů z těchto dvou substancí. Kyselina šťavelová se nachází ve zvýšené míře v reveni, špenátu, šťovíku, petrželi, červené řepě, instantní kávě, kakau, v čokoládě a rovněž vzniká při extrémně vysokém přísunu vitaminu C. Naše finská firma i v tomto ohledu chrání naše zdraví. Vitamin C je v našich preparátech v přiměřených dávkách a výše zmíněné riziko při jejich konzumaci nehrozí.)

snižuje možnost vzniku žlučových kamenů s obsahem vápníku
pomáhá při zadržování moči (vhodný při častém nutkání na moč, u dětí s nočním pomočováním)
pomáhá udržovat tvrdou zubní sklovinu a odolnost vůči kazivosti zubů
zabraňuje demineralizaci kostí
zlepšuje paměť, úsudek, myšlení
udržuje v dobrém stavu kardiovaskulární systém (reguluje srdeční činnost, roztahuje cévy a zabraňuje usazování vápenatých sloučenin v cévách)
upravuje krevní tlak
řídí hladinu cholesterolu (spolu s lecitinem a vitaminem B6)
napomáhá při udržení acidobazické rovnováhy (rovnováha kyselin a zásad)
reguluje funkci štítné žlázy
u mužů přispívá ke správné funkci prostaty
potlačuje škodlivost rtuti, olova, hliníku a kadmia
zlepšuje snášenlivost některých léků
snižuje přecitlivělost na alergeny


Nepřátelé hořčíku:
intenzivní zemědělství - vyčerpává zásoby hořčíku v půdě (chemická hnojiva ztěžují schopnost rostlin přijímat z půdy hořčík. Hořčík s vápníkem snižují kyselou reakci půdy, čímž se spotřebovávají. Díky kyselým dešťům máme v rostlinách a mléku méně hořčíku, než měly naše babičky.)
nepřiměřená spotřeba živočišných bílkovin a tuků zvyšuje potřebu hořčíku a zhoršuje jeho vstřebávání
přebytek vápníku
syntetické léky, analgetika, laxativa, diuretika, antikoncepční pilulky, hormonální léčba, antibiotika atd.
chemické přísady obsažené v jídle
alkohol
diabetes zvyšuje nároky na přísun hořčíku
při výzkumech byla zjištěna až dvacetinásobná momentální spotřeba hořčíku při stresu
zvýšená konzumace sladkostí a výrobků z bílé mouky (k látkové výměně těchto uhlovodanů potřebujeme větší množství hořčíku. Podívejme se na složení sladkého mléčného výrobku. Obsahuje chemické konzervační látky, chemická barviva, aromatické látky, cukr, tuk, přebytek vápníku na živočišnou bílkovinu. Už víme, že tyto jednotlivé složky samostatně zvyšují nároky na hořčík. Co asi udělá s naším hořčíkovým hospodářstvím tato složitá kombinace? Nebo tvrdý sýr. Obsahuje sířidla a silné konzervační látky, mnoho tuku, kumulovanou živočišnou bílkovinu, vápník, mnoho soli. A tak bychom mohli pokračovat u dalších rafinovaných potravin)
špatná funkce tenkého střeva snižuje vstřebávání nejen hořčíku, ale i jiných důležitých živin

Rozhlédněme se po ulicích kolem sebe. Určitě uvidíme spoustu podrážděných, přepracovaných, unavených a chvátajících lidí. Dozvěděli jsme se, kolik nepřátel na hořčík číhá. Nezlobme se tedy na ukřičené sousedy, nerudné řidiče, přetažené manažery, hyperaktivní děti, úzkostlivé matky a raději jim doporučme pravidelně doplňovat stravu hořčíkem. Postupně se jim začne vracet úsměv na tvář. Hořčík totiž nám všem vrací vnitřní vyrovnanost a zklidňuje emoce.


Udělejte si orientační test příznaků nedostatku hořčíku
Obtěžujete své blízké podrážděností, popudlivostí, nesnášenlivostí, náladovostí?
Jste přecitlivělí na stresy?
Potýkáte se s nespavostí nebo špatně usínáte?
Míváte divoké sny?
Nadměrně se potíte?
Trpíte častým nutkáním na močení?
Probouzíte se ráno unaveni?
Zdá se vám, že se příliš rychle unavíte?
Míváte křeče? Např. při vstávání, při protahování, při sportu?
Bývají vaše končetiny necitlivé?
Pociťujete mravenčení?
Trpíte závratěmi?
Míváte často třes víčka?
Býváte upozorňováni na svou hlučnost?
Stává se vám často, že něco zapomenete?
Míváte bolesti hlavy či migrény?
Činí Vám problém se soustředit?
Stává se vám, že vidíte mlhu nebo body před očima?
Jste citliví na změny počasí?
Míváte často průjmy nebo máte sklon ke zvracení?
Jste nespokojeni se stavem vlasů nebo nehtů?
Zjistil Vám lékař zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi?
Léčíte se na poruchy srdce a krevního oběhu?
Míváte někdy zrychlené bušení srdce?
Máte cukrovku?
Máte potíže s klouby?
Trpíte osteoporózou?
Kazí se vám zuby?
Obtěžuje vás alergie nebo astma?


POUZE PRO ŽENY:

Pociťujete bolesti při menstruaci?
Trpíte premenstruačním syndromem?
Máte nebo měly jste potíže v těhotenství?
Máte sklon k potratům?


Pokud jste na více otázek odpověděli kladně, doporučuji zaměřit se na pravidelný zvýšený přísun dobře vstřebatelného hořčíku. Za určitou dobu si test zopakujte. Mám ty zkušenosti, že po pravidelném užívání preparátů s obsahem hořčíku výrazně klesá počet kladných odpovědí. A ještě jedna rada navíc. Je dobré si vyhodnocení testu s datem vyplnění uschovat pro pozdější srovnání. Člověk rád zapomíná na problémy, jichž se zbavil.

https://www.celostnimedicina.cz/horcik- ... z57CJWrdb2
Návštěvník
 

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » pát 16. úno 2018 18:50:05

Ahoj Návštěvníku

Takže už víme, proč máme lámavé kosti a zkažené zuby. Chybí nám hořčík.
A doktoři to neřeší a zubaři se radují...
A co my sami s tím, když jsme na to sami? Lékařská péče totiž pečuje hlavně sama o sebe.

Potíž je v tom, že při orálním přijímání působí hořčík ve větších dávkách projímavě.
Jak řekl klasik Topolánek: "Hlavní je se z toho neposrat."

Když to jde vnitřkem orálně jenom trochu, musí to jít vnějškem přes kůži a cumláním v puse.
S tím cumláním už mám zkušenosti z ajúrvédy, tam se cumlá v ústech olej.

Teď jde o to co cumlat a co si přidávat do koupele?

Snad nebudu příliš indiskrétní, když napíši, že já cumlám roztok síranu hořečnatého ve vodě v poměru 1:3. Dá se to vydržet i několik desítek minut. Každý se musí zařídit dle svých pocitů a možností.
Dělám to teprve třetí den, a tak je na výsledky ještě brzo...Ale jeden výsledek už mám teď, je to laciné proti předraženým ústním vodám.
Poslední dobou se mi vytvářel hodně zubní kámen a dentální hygieničky si za mě začaly dělat kamenolom a zlatý důl zároveň.


Do koupele do vany si pár hrstí toho síranu také chystám přidávat. A v koupeli bychom měli zůstat alespoň 20 minut.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » úte 20. úno 2018 11:27:27

Zeptejte se Deepaka... Deepak Chopra

...

"Snaž se naslouchat informacím přicházejícím od tvého těla.

Snaž se meditací přivádět do stavu přirozeného přijímání sama sebe, které je vlastní dětem.

Jsi božskou bytostí světla a lásky s fyzickým tělem, které je nástrojem k uvědomění si své skutečné povahy a krásy.

Tvoje tělo se svými jedinečnými charakteristikami je malým odrazem celosti a dokonalosti tvé božské bytosti.

Objevuj rysy svého těla, které miluješ; například je to tvůj úsměv, ruce nebo oči.

Využívej tyto oceňované části těla jako východiska pro rostoucí přijímání a lásku k celému svému tělu.Pocity těla se řídí stavem a kvalitou tvojí božské duše.V ideálním případě střídej účinky meditace s činností během dne, abys ukotvil a stabilizoval přínosy tohoto cvičení.

Myšlenky jsou součástí meditace. Můžeš meditovat, i když jsi zaplaven myšlenkami.Nejjednodušší způsob, jak identifikovat své emoce, je naslouchat svému tělu. S každou emocí se pojí její tělesné prožívání.

Zavři oči a uvědom si, jaký pocit se ve tvém těle pojí s danou emocí. Možná je to prázdný pocit v břiše, tlak v hlavě, nebo pocit dušení na prsou.

Najdi místo, kde něco cítíš, a potom ten pocit popiš a důkladně ho prociť. Snaž se ten pocit uvolnit a vnímej, jak se intenzita pocitu snižuje.

Prostě ber všechny pocity, které cítíš, a uvolňuj je postupně jeden po druhém.

Začni tou emocí, se kterou se pojí převládající tělesný vjem."Máme nekonečné množství důvodů ke štěstí. Nic v životě není třeba brát vážně kromě radosti ze života."

Toto pociťované štěstí je jako hvězdná vůně, která k nám přitahuje všechny dobré věci v životě.

Je důležité zůstávat soustředěný na svůj záměr a v pohodě vnímat, jak síly evoluce přichází na způsob, jak naložit s jednotlivou překážkou.

Když se na něco zlobíš, zkus tu zkušenost naplno prožít, abys přišel na to, kým pod vší tou zlobou doopravdy jsi.

Pak uvidíš, jak je zlost zbytečná a vymaníš se z jejího sevření.

Cílem je být vědomě přítomen, být otevřený a milovat ty, se kterými žiji; a milovat to, co právě vyjadřuji - ať už je to radost, nebo smutek, důvěra, nebo opatrnost.Klíčem je nebrat si osobně cizí zlobu, bez ohledu na to, jak osobně je ona zloba zaměřena na tebe. Cizí zloba je výrazem frustrace toho člověka ze života.

Je důležité vnímat ty negativní pocity cizí osoby, které ta osoba vyjadřuje, tak, jak jsou, a nesoudit je.

Nepředstírej, že tě zloba té osoby nezasahuje. Dýchej a uvědomuj si, co se děje ve tvém těle.K zásadnímu přerodu dojde, když přerosteš pozitivní a negativní přístup a přejdeš do stavu čirého vědomí.

Pokrok ti někdy může připadat pomalý, ale důležité je, že směřuješ správným směrem.V obrovské komplexnosti naší povahy je světlo stejně jako stíny. Přijetí naší stinné stránky jako součásti našeho já je osvobozující, protože nás to zbavuje nutnosti posuzovat a popírat tuto naši stránku (což ji ve skutečnosti jenom posiluje).

Takže hledej praktické důvody své podrážděnosti a způsoby, jak se s nimi vypořádat.

A také využij současnou podrážděnost jako spirituální příležitost, jak se zbavit sebeodsuzování...Přijmout své negativní pocity pouze znamená, že uznáme jejich existenci. Neznamená to, že je budeme povzbuzovat nebo podle nich jednat.

Emocionální zátěž z negativních emocí nevyplývá ani tak z původní odpovědi na ně jako z pozdějšího odsuzování vlastní akce - distancování se od ní a její popírání, až se z ní stane obrovská příšera.

K uzdravení dojde, přijmeme-li původní škodlivou reakci jako součást svých lidských zážitků. Bolest a stín jsou částí našeho celkového příběhu a ten není úplný, když je pomineme. Když dáme dohromady všechny součásti života, které jsme v minulosti pohřbili nebo od sebe odstrčili, můžeme se začít snažit získat znovu klid, sílu a pocit úplnosti.Pocit zablokování a tíže na prsou může značit strach. Můžeš začít tak, že budeš tuto emoci hluboce prožívat. Zavři oči a fyzicky prociť tlak na prsou.

Zpracovávej pocity za současného hlubokého dýchání společně s pozorností tichého svědka v tobě, který pohlíží na celý proces se soucitem a shovívavostí.

Po nějakém čase může být zřejmé, v čem blok spočívá a jak potřebuješ postupovat dál v jeho překonávání.

Cítíš pak větší otevřenost a lehkost.Život je neustávající proud zážitků, který se neustále mění. Najdi způsob, jak přijmout a být vděčný za neustálé změny v životě.

Hledej hrdiny, které bys mohl napodobit, kteří si zachovali radost.Trav více času v přírodě. Vnímej pocity svého těla a fyzické pocity ze svého prostředí. Bav se s přáteli nebo si hraj s dětmi. "
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 20. úno 2018 12:03:40

"Nic v životě není třeba brát vážně kromě radosti ze života."

:yes:
Návštěvník
 

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » úte 20. úno 2018 12:25:47

Ahoj

Deepak Chopra píše:
Trav více času v přírodě. Vnímej pocity svého těla a fyzické pocity ze svého prostředí. Bav se s přáteli nebo si hraj s dětmi.


Naše tělesné, myšlenkové i emocionální pocity jsou ale také vlastně takové naše děti.
Může se stát, že tyhle naše děti začnou zlobit, začne nás něco bolet, začneme mít nepříjemné myšlenky nebo negativní pocity.
Naše děti občas zlobí. Je na nás, jak se k nim zachováme. Můžeme je okřiknout a ony na chvilku přestanou zlobit. Můžeme je nějak zabavit a ony na chvilku dají pokoj.
Nebo se jich jednotlivě můžeme začít ptát: Co chceš? Co ti chybí? Po čem toužíš?
A potom asi začne pěkná mela, nebo také hned ne, protože tomu nebudou věřit, ty pocity (děti).
Ale časem začnou chodit a budou vyžadovat pozornost.
Všechno na světě vyžaduje pozornost. Já, jako pisatel těchto řádků, vy jako čtenáři těchto řádků, moje pocity požadují pozornost po mě a vaše pocity požadují pozornost po vás. Je na každém z nás, zda jim tu pozornost dáme a v jakém množství a kvalitě ji dostanou.

Hezky o tomto vztahu nás k našim pocitům a našich pocitů k nám mluví Ivo Kroupa v tomto videu:
Tempo jeho řeči je nezvyklé, protože jsme si navykli frenetickému drmolení hlasatelek zpráv a překotné mluvě filmových hrdinů v dnešní době. Vydržte tu pomalost a ty pauzy, stojí to za to!

Zdravím

Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » úte 20. úno 2018 13:03:24

PS
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » úte 20. úno 2018 14:16:05

Ahoj

Hledejte Martinovo vysvětlení slovního spojení: "Hrozně tě miluji!"
Hrůza z lásky je opravdu hrozná věc.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » úte 27. bře 2018 12:56:33

Ahoj

Máme tři mozky v těle:
nervový systém mozku hlavě
nervový systém srdce
nervový systém střevJe zdraví prospěšnější jíst méně a větší porce (ne svačinky).
Pokud se jí příliš často, zbytky jídla zůstávají v tenkém střevě.
Třetí jídlo denně je již navíc.

Polohladovka (nesnídá se - pouze se obědvá a večeří) je nejjednodušším systémem dvou jídel denně.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » stř 04. dub 2018 12:50:54

Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 04. dub 2018 13:25:39

Návštěvník
 

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » stř 02. kvě 2018 17:49:26

Ahoj

Toto se stane, pokud si do ložnice položíte misku se solí a octem. Od té doby, co znám tento trik, všechny mé problémy jsou vyřešeny!

Pokud se Vám už stalo, že jste u někoho viděli pohár se solí, a v duchu jste nechápavě nadzvedli obočí, dnes se dozvíte důvod. Jde o velmi užitečný a prospěšný trik, který do domu přináší štěstí a prosperitu. A nejsou to žádné babské pověry.

Sůl je totiž nejsilnějším komponentem při čištění energií v domě. Pokud Vás trápí chronická únava, pochmurná nálada, smutek, či dokonce apatie, je velmi pravděpodobné, že máte v domě nahromaděnou negativní energii. Donést Vám ji mohla klidně i návštěva z předminulého týdne. Celkem postačí, že Vám někdo závidí třeba jen nejmenší drobnost.

Jak si vyčistit dům?

Smíchejte polévkovou lžíci vody, polévkovou lžíci octa a čajovou lžičku soli. Sůl nerozpouštějte, pouze ji do tekutiny nasypte a nechte klesnout ke dnu. Měla by zůstat viditelná. Někteří lidé v jiných zemích čistí dům i tak, že skleněnou misku naplní solí a pokapou ji octem.

Pokud jste se však rozhodli pro solnou směs s vodou a octem, dejte ji do skleněné misky, nebo sklenice a postavte nádobu do místnosti, kde trávíte nejvíce času. V ložnici, obýváku, nebo kuchyni, nádoba se solí by měla být na světlém místě. Pokud se cítíte špatně v celém domě, klidně rozložte nádobky se solí v každém pokoji.

Po 24 hodinách se podívejte, zda se sůl vynořila na povrch poháru. Pokud je sůl nahoře, vše vylijte a postup opakujte. Opakujte ho tolikrát a tolik dní, dokud sůl nezůstane na dně poháru. Tehdy si můžete být jisti, že Váš příbytek je vyčištěn od negativních energií a uvidíte, že lépe se budete cítit i Vy. Tento postup lze opakovat kdykoliv a dokonce i preventivně několikrát za měsíc.

Má vědecké vysvětlení

Pokud se divíte a kroutíte hlavou se slovy, že jde o nesmysly, zadržte. Čištění energií solí má totiž vědecké vysvětlení, podložené už desítky let. Sůl sytí vzduch negativními ionty a ty následně vytvářejí pozitivní vibrace. Je to vynikající metoda, která Vám pročistí dům i v případě, že se cítíte docela v pohodě.

Na pročištění domácnosti slouží i aromaterapie nebo zářivá energie, kterou vydávají ze sebe některé druhy rostlin a téměř všechny druhy zvířat. Nejznámějšími polykači negativní energie jsou kočky, ale nejsou jediné. Totéž Vám v domácnosti udělá jakýkoliv chlupáč. Nečekejte to pouze od rybiček, hadů a terarijních zvířat. Kromě toho jsou na takové účely stále dovážené i originální solné kameny, úlomky ze solných dolů. A to už celé věky.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 02. kvě 2018 18:15:22

Sůl je totiž nejsilnějším komponentem při čištění energií v domě

Proto i malé slánky, které se dávají na prostřený stůl, by měly vždycky mít nějaké víčko. Pokud ho nemají, s přisolením si do jídla přidáme i koncentrovanou negativní energii, která se v otevřené slánce naplněné solí během doby nahromadila.
Návštěvník
 

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Pelvan » sob 05. kvě 2018 19:46:24

Ahoj

Tohle mi připadá dobré:


A zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1165
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod vostal petr » ned 06. kvě 2018 0:03:37

Tohle mi připadá dobré:


Kombinace Junga a dzogčhenu je nepochybně dobrá,

i když jsem se musel kouknout ještě na jiná videa,

nebot z toho tvého to nebylo až tak zřejmé,

ale ten dzogčhen lze najít zde od 31 minuty dále zde :

vostal petr
 

Re: Psychosomatika

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 06. kvě 2018 14:42:53

Návštěvník píše:
Sůl je totiž nejsilnějším komponentem při čištění energií v domě

Proto i malé slánky, které se dávají na prostřený stůl, by měly vždycky mít nějaké víčko. Pokud ho nemají, s přisolením si do jídla přidáme i koncentrovanou negativní energii, která se v otevřené slánce naplněné solí během doby nahromadila.

:eek:
Návštěvník
 

PředchozíDalší

Zpět na O psychosomatice

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron