Osho a katarzní meditace

Osho a katarzní meditace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. lis 2013 15:24:25

„ Metody katarze jsou moderním vynálezem. V Buddhově době nebyly potřebné, protože lidé nebyli tak potlačeni. Lidé byli přirození, žili prostě – necivilizovaně, spontánně. Buddha dal lidem vipassanu, což znamená vhled. Ale teď nemůžete přijít do vipassany přímo. Učitelé, kteří učí vipassanu přímo, nejsou z tohoto století: pocházejí z doby před dvěma tisíci lety. Jistě, někdy mohou pomoci jednomu nebo dvěma lidem ze sta, ale nemohou udělat mnoho. Zavedl jsem metody katarze, protože teprve tehdy, až zneškodníte to, čím vám uškodila civilizace, se můžete stát prostí. Z této prostoty, z této prvotní nevinnosti je vhled snadno dosažitelný.

Mysl je trn, a všechny techniky jsou trny, sloužící k tomu, aby ten první trn vytáhly.

Dřevorubci nebo kameníci nepotřebují katarzní meditaci – provádějí jí celý den. Ale u moderního člověka je to jinak."

Obrázek
Návštěvník
 

Re: Osho a katarzní meditace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. lis 2013 15:26:10

"Dynamická meditace: katarze a oslava

Meditace je energetický fenomén. Ohledně všech druhů energii je třeba pochopit jednu základní věc, to je základní zákon: energie se pohybuje mezi dvěma polaritami. To je jediný způsob jak se může pohybovat, není žádný jiný. Pohybuje se mezi dvěma polaritami.

Aby se jakákoliv energie stala dynamickou, je zapotřebí protipól. Je to jako elektřina, která se pohybuje mezi záporným a kladným pólem. Když je tam pouze záporný pól, elektřina nevznikne, nebo když je tam pouze kladný pól, elektřina také nevznikne. Potřebujeme oba póly. Když se oba póly setkají, vytváří elektřinu, pak se objevuje jiskra.

Takové jsou všechny fenomény. Život jde mezi ženou a mužem, mezi polarity. Žena je negativní životní energie, muž je pozitivní pól. Jsou elektrické - hodně se přitahuji. Když je muž sám, život mizí; když je žena sama, nemůže být žádný život, pouze smrt. Mezi mužem a ženou existuje rovnováha. Mezi mužem a ženou - těmito dvěma póly, těmito dvěma břehy - téče řeka života.

Kdekoliv se podíváte najděte stejnou energii, pohybující se mezi polarity, vyvažující sama sebe. Tato polarita je pro život velice významná pro meditaci, protože mysl je logická, a život - dialektický. Když říkám, že mysl je logická, znamená to, že se mysl pohybuje po jedné čáře. Když říkám, že život je dialektický, znamená to, že se život pohybuje opačně, ne po jedné čáře. Kličkuje od negativního k pozitivnímu - od pozitivnímu k negativního, od negativního k pozitivnímu. Kličkuje; využívá protiklady. Mysl se pohybuje po čáře, jednoduché přímé čáře. Nikdy se nepohybuje k protikladu, odmítá protiklady. Věří v jedno, ale život věří ve dva.

Proto, cokoliv mysl vytváří, vždy vybere jedno. Když mysl vybere ticho, když už je otrávená se vším tím hlukem, který se vytváří v životě, a rozhodne se být ticho, pak jde do Himálaji. Chce být ticho, nechce mít nic společného s žádným druhem hluku. Dokonce i zpěv ptáků to bude rušit, vánek větru ve stromech bude rušením. Mysl chce ticho, vybrala si přímku. Protiklad je teď úplně odmítnout.

Ale tento člověk, žijící v Himalájích - hledající ticho, stranící se ostatních - se stává mrtvý, určitě se stává tupý. Čím víc vybírá ticho, tím tupější se stává - protože život potřebuje protiklad, výzvu protikladu. Pak je odlišný druh ticha, který existuje mezi dvěma protiklady. První je mrtvé ticho, ticho hřbitova. Mrtvý člověk je tichý, ale nechtěli byste být mrtvý. Mrtvý člověk je absolutně tichý. Nikdo ho nemůže vyrušit, soustředění je dokonalé. Avšak nechcete být jako mrtvý. Ticho, soustředění, nebo jakkoliv se to jmenuje ... vy nechcete být jako mrtvý - protože když jste tiší a mrtví, ticho je bezvýznamné.

Ticho se musí stát, když jste absolutně živí, vitální, bublající životem a energii. Pak ticho má význam. Ale pak ticho bude mít jinou, úplně jinou kvalitu. Nebude tupé. Bude živé. Bude přesnou rovnováhou mezi dvěma póly.

Člověk, který hledá živou rovnováhu, živé ticho, by se měl pohybovat k obojím - k trhu a k Himalájím. Měl by jít na trh, aby si užil hluku, a měl by jít do Himalájí, aby si užil ticho. A pak vytvoří rovnováhu mezi těmito dvěma opačnými protiklady a zůstane v této rovnováze. Tuto rovnováhu nemůžete dosáhnout přímočarým úsilím.

To je to čemu Zen říká neusilovné úsilí. Využívá odporující si pojmy - neusilovné úsilí, nebo brána bez brány, nebo cesta bez cesty.

Zen vždy používá odporující si pojmy, jenom aby vám dal okamžitou nápovědu, že proces je dialektický, není přímočarý. Protiklad se neodmítá, ale se vstřebává. Protiklad se nenechává stranou, musí se použit. Když ho odložíte, bude pro vás vždy zátěží. Pověsí se na vás. Když ho nevyužijete, přijdete o mnoho. Energie muže být změněná a využitá. A pak, když ji využijete, budete vitálnější a živější. Protiklad se musí vstřebat, pak se proces stává dialektický.

Neusilovnost znamená nedělání, neaktivita - akarma.

Úsilí znamená dělat mnoho, aktivita - karma. Oboje tam musí být.

Dělejte mnoho, ale nebuďte dělatel - pak dosáhněte obojího. Pohybujte se ve světě, ale nebuďte jeho části. Žijte ve světě, ale nedovolte světu žít ve vás.

Pak protiklady byly vstřebaný ..."
"Dynamická meditace

Trvá hodinu a má pět fází. Můžete jí provádět sami, ale energie bude silnější, jestliže se provádí ve skupině. Je individuální zkušenost, takže si nevšímejte ostatních lidí kolem vás a po celou dobu mějte zavřené oči, nejlépe zavázané šátkem. Nejlepší je mít prázdný žaludek a volné, pohodlné oblečení.

První fáze: 10 minut

Dýchejte libovolně nosem, koncentrujte se na výdech. O vdech se postará tělo. Dýchejte tak rychle a intenzivně, jak můžete a ještě trochu intenzívněji, dokud doslova nesplynete s dechem. Užijte přirozené pohyby svého těla na shromažďování energie. Prociťujte, jak se hromadí, ale během první fáze ji nevypouštějte.

Druhá fáze: 10 minut

Vybuchněte! Zbavte se všeho, co potřebujete zahodit. Úplně blázněte, pištěte, křičte, hulákejte, skákejte, házejte sebou, tančete, zpívejte, smějte se, dělejte kotrmelce. Nic nedržte, pohybujte celým tělem. Trochu předvádění obvykle napomáhá na začátku. Nikdy nedovolte, aby do toho, co se děje, vstupovala mysl. Buďte úplní.

Třetí fáze: 10 minut

Zvedněte ruce, skákejte nahoru a dolů a vykřikujte mantru „Hů! Hů! Hů!“ tak hluboko, jak dokážete. Pokaždé, když dopadnete na chodidla, nechte zvuk doznít hluboko v sexuálním centru. Dejte do toho všechno, úplně se vyčerpejte.

Čtvrtá fáze: 15 minut

Stop! Ztuhněte, tam kde jste, v jakékoli poloze. Nijak tělo nearanžujte. Zakašlání, pohyb, cokoli rozptýlí proud energie a námaha byla zbytečná. Ke všemu, co se ve vás děje, zaujměte postoj svědka.

Páta fáze: 145 minut

Oslavujte a radujte se s hudbou a tancem, vyjadřujete svou vděčnost celku.

Jestliže meditujete někde, kde nelze dělat hluk, můžete provádět tichou variantu. Namísto vydávaných zvuků proběhne katarze v druhé fázi pouze za pomoci pohybu. V třetí fázi můžeme vydávat místo zvuk „Hů“ směrem dovnitř, do těla, a pátá fáze může být výrazovým tancem."
Návštěvník
 

Re: Osho a katarzní meditace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. lis 2013 15:27:04

"Dále Osho hovoří o některých reakcích, které mohou nastat v těle jako důsledek hluboké katarze v dynamické meditaci.

Cítíme-li bolest, uvědomujte si ji., nedělejte nic. Vnímání je velký meč – usekne vše. Vy jen vnímejte svou bolest. Sedíte například tiše v poslední fázi meditace, nehýbáte se a cítíte v těle mnoho problémů. Cítíte, že vám mrtví noha, že váš svědí ruka a že vám mravenčí celé tělo. Několikrát jste se na něj dívali, a neviděli jste žádné mravence. Mravenčení je uvnitř, ne vně. Co dělat: Cítíte-li, že vám mrtví noha? – buďte bdělí, věnujte jí plnou pozornost. Cítíte-li svědění? – neškrabte se. To vám nepomůže. Jen mu věnujte plnou pozornost. Neotvírejte ani oči. Jen tomu věnujte plnou pozornost uvnitř, čekejte a pozorujte. Za několik minut svědění zmizí. Cokoli se stane – dokonce i když cítíte bolest, silnou bolest v žaludku nebo v hlavě. Děje se to proto, že v meditaci se celé tělo mění. Mění se jeho chemie. Začínají se dít nové věci a tělo je v chaosu. Někdy bývá postižen žaludek, protože do žaludku jste potlačili mnoho nemocí, a všechny se teď pohly. Někdy vám bude špatně od žaludku, na zvracení. Někdy pocítíte silnou bolest hlavy, protože meditace změnila vnitřní strukturu vašeho mozku. Když procházíte meditací, prožíváte skutečný chaos. Brzy se věci uklidní. Ale momentálně je všechno zpřeházené. Co máte tedy dělat? Pozorujte prostě bolest hlavy, sledujte jí. Staňte se pozorovatelem. Zapomeňte prostě, že jste ten, kdo něco dělá, a postupně se všechno uklidní, a uklidní se to tak hezky a půvabně, že kdybyste to neprožili, nikdy byste tomu nevěřili. Nejenže zmizela bolest hlavy – protože energie, která způsobila bolest hlavy mizí, když je pozorována – ale stejná energie se změní v rozkoš. Energie zůstává stejná. Bolest a radost jsou dva rozměry jedné energie. Jestli zůstanete klidně sedět a pozorovat vzruchy, všechny vzruchy zmizí. A když zmizí všechny vzruchy, najednou si uvědomíte, že zmizelo celé tělo.

Osho varoval před tím, abychom pozici pozorovatele vůči bolesti změnili v jiný extrém. Jestliže nepříjemné tělesné příznaky – bolesti nebo nevolnost – přetrvávají i po třech až čtyřech dnech každodenní meditace, nebuďme masochisty, a vyhledejte lékaře. To se týká všech Oshových meditačních technik. Bavte se!"
Návštěvník
 

Re: Osho a katarzní meditace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. lis 2013 15:27:55

"Meditace Mandala

Toto je další silná katarzní technika, vytvářející energetický okruh, ústící do přirozené koncentrace. Má čtyři fáze, každá z nich trvá 15 minut.

První fáze: 15 minut

S otevřenýma očima běžte na místě. Na počátku jděte pomalu a rovnoměrně, později stále rychleji a rychleji. Zdvihejte kolena tak vysoko, jak umíte. Hluboké a rovnoměrné dýchání nasměruje energii dovnitř. Zapomeňte na mysl a na tělo. Stále běžte.

Druhá fáze: 15 minut

Sedněte se zavřenýma očima, ústa jsou otevřená a uvolněná. Jemně otáčejte trup v pase, jako když jelen větří. Prociťujte vítr, který vás ovívá z jednoho boku na druhý, zezadu dopředu, kolem dokola. To přivede vaše probuzené energie do centra v pupku.

Třetí fáze: 15 minut

Ležte na zádech, otevřete oči, hlava je v klidu. Otáčejte očima ve směru hodinových ručiček, otáčejte očima co nejrychleji, jako kdybyste sledovali sekundovou ručičku obrovských hodin. Je důležité, aby ústa zůstala otevřená a uvolněná, dech má být jemný a rovnoměrný. To přivede vaše koncentrované energie do třetího oka.

Čtvrtá fáze: 15 minut

Zavřete oči a zklidněte se."
Návštěvník
 

Re: Osho a katarzní meditace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. lis 2013 15:28:54

"Potřeba katarze

Na šedesát minut denně zapomeňte na svět. Ale svět zmizí z vás a vy ze světa. Otočte se kolem své osy o 180 stupňů a dívejte se dovnitř. Na začátku budete vidět jen mraky. Nelekejte se jich, vytvořilo je vaše potlačování. Projdete hněvem, nenávistí, chtivostí a všemi druhy černých děr. Potlačovali jste je, proto tady jsou. A vaše takzvaná náboženství vás učila, že je máte potlačovat, proto jsou jako otevřené rány. Skrývali jste je. Proto kladu takový důraz na katarzi. Dokud neprojdete velkou katarzí, budete muset procházet mnoha mraky. Bude to únavné, a vy můžete být tak netrpěliví, že se vrátíte zpět do světa.

Nemohu vám stvořit nebe. Proto všechny mé meditační techniky stvoří napřed peklo.

A pak řeknete: Není nic. Není lotos a žádná vůně, je jen smrad a špína. Vy to víte. Když zavřete oči a dáte se na cestu, kudy jdete? Nejdete krásnou krajinou, o níž vyprávějí Buddhové. Jdete peklem, potlačenou bolestí, která tam na vás čeká. Hněvem nashromážděným za mnoha životů. Je tam zmatek, takže chcete zůstat venku. Raději jdete do kina, do klubu, setkáváte se s lidmi a tlacháte. Raději se stále něčím zabýváte, dokud se neunavíte a neusnete. Takhle žijete, to je váš životní styl. Takže když se začnete dívat dovnitř, jste přirozeně zděšeni. Buddhové říkají, že je tam velké blaho, velká vůně, kvetoucí lotosy, a jejich věčná vůně. Barva květů je stále stejná, nemění se. Hovoří o tomto ráji, o tomto Božím království, který je ve vás. A když jdete dovnitř, ocitnete se v pekle. Nevidíte Buddhovu zemi, ale Hitlerovy koncentrační tábory. Samozřejmě si začnete myslet, že je to všechno nesmysl, že je lepší zůstat venku. A proč byste si měli hrát se svými ranami – vždyť to tak bolí?

Z ran kape hnis a všude je špína. Ale katarze pomáhá. Když se očistíte, když projdete chaotickými meditacemi, vyhodíte ven všechny ty mraky, všechnu tu tmu, pak bude bdělost snazší. Proto napřed zdůrazňuji chaotickou, později tichou meditaci, napřed aktivní, pak pasivní. Do pasivity se můžete dostat teprve tehdy, když jste zahodili všechno to smetí. Zahodili jste hněv, zahodili jste chtivost … tyto věci jsou tady, vrstva po vrstvě. Ale kdy je jednou zahodíte, můžete tam snadněji vklouznout. Nic vám v tom nebrání. A náhle je před vámi zářivé světlo Buddhovy země. A náhle jste v úplně jiném světě – ve světě Zákona lotosu, ve světle Dharmy, ve světě Taa."
Návštěvník
 

Re: Osho a katarzní meditace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. lis 2013 15:29:25

"Bušení do polštáře

Když se zlobíte, není třeba, abyste se zlobili na někoho, prostě se zlobíte. Udělejte z toho meditaci. Zavřete místnost, posaďte se a nechte co nejvíc vyjít zlost ven. Když máte chuť bušit, bušte do polštáře. Dělejte co chcete, polštáři nic nevadí. Když bude chtít polštář zabít, vemte nůž a zabíjejte jej. Pomáhá to, moc to pomáhá. Nedovedete si představit, jak užitečný může být polštář. Bijte ho, kousejte ho, trhejte ho. Budete se cítit směšně, hloupě, ale zlost je směšná, nemůžete s ní udělat nic. Nechte ji tedy být a berte jí jako energetický jev. Zlost je energetický jev. Pokud nikomu neublížíte, není na tom nic špatného. Když to zkusíte, zjistíte, že myšlenka na to, abyste někomu ublížili, postupně mizí. Udělejte si z toho denní práci, stačí dvacet minut každé ráno. Pak se celý den pozorujte. Budete klidnější, protože energii, která se stala hněvem, jste spotřebovali, energii, která se stala jedem, jste dostali ven ze systému. Dělejte to aspoň dva týdny, a po týdnu s překvapením zjistíte, že ať se děje cokoli, zlost se neobjevuje. Jen to zkuste."
Návštěvník
 

Re: Osho a katarzní meditace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. lis 2013 15:30:01

"Psí dýchání

Se zlostí se těžko pracuje přímo, protože může být hluboce potlačená. Pracujte tedy nepřímo, běh pomůže, aby se mnoho zlosti a mnoho úzkosti vypařilo. Když delší dobu běžíte a dýcháte přitom hluboce, mysl přestává pracovat a tělo přebírá vládu. Malé cvičení vám může velmi pomoci. Když nejdete do hloubky, pod pupek, zůstáváte na povrchu. Běhejte a dýchejte jak pes. Vyplázněte jazyk a nechejte jej viset ven. Běhejte dokola jako pes a také jako pes dýchejte. Všechny cesty se tak otevřou. Kdokoli má někde nějaký blok, psí dýchání jej na to upozorní. Když takhle dýchá půl hodiny, jeho zlost krásně odpluje. Zapojí přitom celé své tělo. Můžete to někdy ve svém pokoji zkusit. Můžete vzít zrcadlo a štěkat a vrčet na něj. Po třech týdnech pocítíte, že jste se dostali opravdu velmi hluboko. Jakmile se uvolní zlost a odejde, budete se cítit svobodní.

Meditace začíná katarzí a končí oslavou"
Návštěvník
 

Re: Osho a katarzní meditace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 13. lis 2013 15:31:02

"Meditace proti strachu z prázdnoty

Zvykněte si každý večer před spaním zavřít oči a na dvacet minut tak vejít do své prázdnoty. Přijměte ji, nechte ji tam. Objeví se strach – také ho nechejte být. Třeste se strachy, ale neodmítejte prostor, který tím vzniká. Za dva nebo tři týdny budete schopní pocítit jeho krásu, budete moct pocítit jeho požehnání, strach se sám od sebe rozplyne. Nemusíte s ním bojovat.

Posaďte se na zemi na paty, nebo do jakékoliv pozice, která je pro vás pohodlná. Pokud se vám začne hlava naklánět dopředu – a ona začne – nechejte to tak. Dostanete se téměř do embryonální polohy, zrovna jakou zujímá dítě v lůně matky. Hlava se začne dotýkat kolen nebo podlahy – jen to nechejte být. Vejděte do vlastního lůna a jenom tam buďte. Žádné techniky, žádná mantra, žádné úsilí – jenom zde buďte. Jen se seznamte s tím, co je. Je to něco, co jste dosud neznali. Vaše mysl má obavy, protože tento zážitek pochází z velmi odlišné a neznámé dimenze. Mysl si s tím neumí poradit. Nikdy nic takového neznala, proto je prostě zmatená; chce to zařadit a onálepkovat.

Vstupte tedy každý večer do toho prostoru. Zažívá se tam strach, bude tam třes; i to je v pořádku. Kousek po kousku bude strach menší a menší a čím dál víc se bude dostavovat radostný pocit. Do třech týdnů vás jednoho dne zaplaví takové požehnání, takový příliv energie, taková radost vaší bytosti, jako kdyby pominula noc a na obzoru vyšlo slunce."
Návštěvník
 


Zpět na Osho

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron