Ze smrtelného snu do Věčného Života

Moderátor: rosada

Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Jana » ned 03. led 2016 19:05:491. Ze smrtelného snu do věčného Života

Dnes přišel dopis a tak ho čtu, byl od někoho, kdo napsal: "Vždycky jsem...", krásný dopis... a "Zrovna se chystáme... ...jsem u počítače, čekám na registraci, ale nějaké detaily jsou nejasné, tak až příště." Takže jsem věděl, že sem nepřijedou. Ale v tom dopise stálo, to bylo moc hezké, že
"Hledám duchovní naplnění už mnoho mnoho let," a ten člověk psal "Přijel jsem na lodi ze Spojených států na Jamajku do  Port Antonia, před mnoha lety,
asi v roce 1962 nebo tak, už si nevzpomínám, před mnoha lety a pamatuju si, že to bylo to nejkrásnější místo, přijel jsem tam s rodinou a
vzpomínám si, jak jsem šel po cestě a bylo to tak krásné a pak jsem uviděl děti, které si tam hrály (Smích) a řekl jsem jim "Vy žijete v ráji!"
(Smích) Říkám si "Co to je?" Řekl "Zijete v ráji". "Ale reakce mě překvapila, protože to nevypadalo... čekali jsme asi, že to bude něco jako
"Jé! Díky!" A oni namísto toho... Tvářili se takhle, překvapilo nás to a byl to přímý zásah, říkám si "Můj bože! Tak já jsem si to nevymyslel."
Je to velmi vzdálené, asi z doby, kdy mi mohlo být přibližně 7 let. A ten dopis zrovna přišel, dnes jsem ho četl, možná jsem ho četl pro vás. Chodili po San Antoniu, pamatuju si to, byli s rodinou a procházeli se a uviděli ty děti, kluky, co si hráli a říkají: "Vy žijete v ráji!" A já tu historku
pořád vykládám. Že někdo přišel a řekl: "Vy žijete v ráji!" A my na to: "OK. Díky. My nevíme, co tím myslíte." Nevěděli jsme, co to znamená, já jsem nikdy 
nebyl jinde a pak, o mnoho  let později jsem cestoval a přijel jsem do Evropya pak, po několika, možná 6 letech, jsem se poprvé vrátil zpátky do Karibiku, domů a tam je takové místo, jak jsme se blížili k mému městu, protože je to jeden z osmi velkých přírodních přístavů světa, to je v mém městě, je tam malý ostrůvek, nádherný, za zatáčkou jsme to uviděli, a jak jsem to spatřil,vstoupilo mi to do srdce, Tohle je ráj!

Vyprávím to proto, že se říká, že častokrát něco neznáme, dokud to neuvidíme v kontrastu. A že bychom neměli žádné ponětí o Já, kdybychom nepoznali to, co Já není. Nebo když je něco krásné, nevíte to, dokud nepoznáte něco ošklivého, a podobně. A my jsme neuměli ocenit, co to znamená. Slyšeli 
jsme to slovo, protože jsme vyrostli v křesťanské zemi,
věděli jsme o ráji, říkali nám: "Adam a Eva žili v ráji." Znali jsme jen takový ráj. A pak ti někdo řekne: "Žiješ v ráji!" A já na to:" Co?" Takhle to bylo,
byli překvapeni. A teď mi ta stejná osoba říká: "Chci za tebou přijet, protože stále hledám ten ráj v sobě a vypadá to, že ty ses tam dostal dřív a teď mě voláš, abych přijel."

Tak to mě velmi potěšilo a říkám :"OK, budu ti tady držet místo, musíš přijet a být tu s námi." Není to úžasné, po všech těch letech?
(Ticho)

Ten prostor, o kterém mluvím, odkud povstávají dokonce  i tato slova a jak někteří lidé také dosvědčují "Ano, ano. Jak jsou slova vyslovována,
jsou pozorována z tohoto místa, z tohoto nepopsatelného místa, které nemá žádný rozměr, žádnou velikost, není tam ani noc, ani den, nejsou tam
žádné rozdílné druhy, není tam ani uvnitř, ani venku, tam, tady. Není tam ani nebe, ani peklo."
(Ticho)

Některé bytosti se cítí více spojené, jiné cítí, že dokonce i spojení není vlastně spojením. Spojení znamená, že jedna věc je spojená s druhou.
Ale toto je ještě před spojením. Takže tam není ani spojenost, ani oddělenost. Nikdo tam není ani ztracený, ani nalezený. Někdy, když zavřete oči,
můžete to cítit víc. "Ano, ano. Ano, tohle znám." Ale je to to stejné místo, jako když máte oči otevřené, není v tom žádný rozdíl, otevřené oči
nebo zavřené oči.
(Ticho)

Není tam žádná identita. Není tam žádné pohlaví. Necítíte, že vztah k tělu je připomínkou toho, co jsem. To tam není. Nevykládám vám o tom,
díváme se odtud společně jako jedno Zření. Nemůžu vám o tom vyprávět příběh, protože tam není žádný příběh. Přirozeně je to pociťováno, tímto tělem
je to pociťováno, ale tělo to nemůže omezit. Ve skutečnosti všechna vnímaná těla z toho povstávají a objevují se v tom a jsou v tom vnímána,
nemají žádnou existenci mimo to. Není to uvnitř ani venku, není to ani severně, ani jižně, ani na západ nebo na východ, ani nahoru, ani dolů, nejsou tam ani muži, ani ženy, ani andělé,ani démoni.
(Ticho)

Není tam ani žádná potřeba strachu, protože tam neexistuje "jiný". Není tam smrt. Ale je zde Zdroj, ze kterého všechny věci
povstávají a jsou vnímány, silou, která si uvědomuje dokonce vnímání, funkci vnímání, a dokonce pocit toho, kdo vnímá a vnímaných objektů,
všechny se objevují a povstávají v tomto. Buďte si toho vědomi, abyste byli Sebou. Buďte v Tom naprosto utvrzeni. Ponořte se do toho nádherného zření. Není tam ani hřích, ani žádné zásluhy.
(Ticho)

Není tam žádný čas.
(Ticho)

Ti, kteří si to uvědomují, se radují a těší s velkým božstvím, protože vystoupili ze smrtelného snu a vkročili do věčného Života. Milujte To,
važte si Toho, mějte To v úctě, buďte Tím, protože To je všechno, co je. A je to všechno, co kdy bude a co kdy bylo v Pravdě. Všechno, co je známo jako "jiné", jsou jen jevy v Tom, což je krásné, ty jevy můžete nazvat Jeho dětmi, Ono se o ně stará. Různé stavy bytí a zažívání identity, to vše pramení z tohoto jednoho zdroje. Můžete to nazvat Bůh, můžete to nazvat Absolutní Vědomí, můžete to nazvat Parabrahman, říkejte si tomu, jak chcete. Ono samo nemá žádné jméno, je nad všemi jmény. Z Něj se rodí jména,z Něj se rodí všechny formy
a jejich proměnlivost a vnímání jejich proměnlivosti. Není To ani staré, ani mladé. Nemůže To růst.Ani se To nerozpíná, ani nesmršťuje.
(Ticho)

Ani To nepřijímá, ani neodmítá. Je To vždy dokonalé a Jeho vůní je láska a mír a radost a moudrost, ticho a klid. Ono vytvořilo ty nesčetné formy a bytosti a stará se o ně, přivádí je k životu, stahuje je do prázdnoty. Je známo jako velký Šíva, velký Bůh.
(Ticho)

Všechna jména jsou Jeho jména. Není ani on, ani ona. Jestliže je nějaký velký objev v univerzu zažívání a zcela jistě je v říši lidí, pak je to poznat To a být Tím. Rozpoznat To jako naši neměnnou skutečnost, naši základní přirozenost a Bytí. A přesto zároveň máme schopnost zažívat prostřednictvím smyslů a mysli, vidět a ochutnávat všechny chutě života. Povstává To v každé formě a ohlašuje se v pocitu "Já jsem, Já existuji." Toto "Já existuji," toto "Já jsem" je zároveň Jeho jméno, všechny bytosti znají své jméno jako "Já jsem", to je naše jméno. "Já jsem John," "Já jsem Susan," to je naše role, ale jako cítící bytost máte jméno "Já jsem", "Já existuji." Ale z místa, z něhož povstává dokonce i pocit "Já jsem", toto tiché místo poznej, abys byl Sebou. Když to poznáš, strach odejde, možná ne hned, možná postupně. Všechny iluze skončí, všechny smutky budou pryč. Deprese už tě nikdy nenavštíví. Rozjímejte o Tom, meditujte na To, potvrzujte To, ověřujte To, milujte To, buďte Tím. Toto je sádhana Bytí.
(Ticho)

Všechny věci, které jsou vnímány prostřednictvím mysli a smyslů jednoho dne pominou. Ale Toto nikdy nepomine.
(Ticho)

Nepatří to k žádnému náboženství, nikdo si to na to nemůže činit nárok, a přesto se to projevuje v náboženství jako cesty pro ty, kteří To hledají. Objevuje se To jako hledající, jako hledání i jako nalezená věc. Je to tím vším a nad tím vším. Pravdivý život je život, který toto potvrzuje, k vaší velké radosti.
(Ticho)

Pokud už se tak nestalo, doufám, že tato slova, to, kam ukazují, jako semínka vyraší do plnosti ve vašich srdcích a odstraní všechny iluze, všechny strachy. (Ticho)

Tak jako teď, jste uváděni do toho velkého prostoru, pocit toho velkého vnitřního prostoru, který je přehledný, světlý, bez hranic.
(Ticho)

Tomu můžete odevzdat svoji identitu.
(Ticho)

Je dobré nemít žádný záměr, to je příčinou, že váháte plně se odevzdat v každém a jakémkoliv okamžiku. Někdy si v mysli držíme nějaký plán, nějaký záměr a to je příčinou, že cítíte: "Ještě ne, ne teď. Ještě ne, teď ne!" Je to psychické podmiňování a zvyk odkládat příležitost k osvobození tady a teď. Pozorujte tyhle věci a nepěstujte si, neponechávejte si vůbec žádné představy. Jestliže to dokážete, ucítíte větší prostor, větší prostor Bytí a budete vědět, že vám nic nechybí. Nic nechybí! Ale jestli si budete představy střádat, budete cítit, že vám něco chybí. Musíme začít postupně víc chápat, vlastně to přichází velmi spontánně, to pochopení mechanismu psychické mysli. Ti, kdo jsou svobodní, jsou zcela bez úmyslů a jsou svědky toho, že když se má něco stát, přijde to spontánně, ta síla přichází z přirozenosti a oživí to a když je to zcela vyjádřeno a naplněno, vrací se zpět do ticha. Toto je přirozené zažívání. Tak se nedržte příliš mnoha nadějí, ani duchovních, je lépe být prázdný a být zcela odevzdaný ve svém srdci, protože nic nebude opomenuto. Nic nebude opomenuto. Musíte to slyšet znova a znova, vy nejste nedokonalí. Jen trpíme rozptýleností. Mysl nám představuje mnoho věcí jako verzi života a my to na okamžik koupíme. Jak už jsem dnes říkal, nic z toho, žádná halucinace nebude možná, žádná iluze nebude možná, jestliže mysl ega nebude imitovat Pravdu. Protože ona si hraje na napodobování Pravdy a my tomu pak věříme. "Ano. Dobře. Tohle je Pravda." Tak potom musíte zaostřit své oko dharmy, musíte zaostřit svou schopnost soudnosti, tak, aby každý obrat a úskok mysli ega byl vystaven světlu čistého vidění. Není to usilovná činnost, co vám teď radím. Už je hotová, vy už jste k ní plně vybaveni. Nemusíte nikam chodit a pořizovat si nástroje k probuzení. Přišli jste už dokonale vybaveni. Proč? Vy máte tu výhodu stále, protože ve vašem nejhlubším Já je Pravda nedotčena, nezmanipulovatelná, neporazitelná, neměnná. A tento život to má dokázat a vystavit nepravdu síle vaší vlastní soudnosti. Neberte si to osobně, protože každá síla, každá dobrá síla je na vaší straně. Ale stejně, jak jsem říkal, nehet vašeho malíčku dokáže zakrýt slunce. Když věříme falešné představě o Já, úplně to změní způsob, jakým by tento svět měl být vnímán a zaslepí nám to pravdu o tom, kdo jsme. Toto je veliká příležitost zkušenosti člověka. Protože Vědomí ve formě lidského bytí má tu správnou schopnost rozjímat o své původní přirozenosti a najít úplné osvobození. Tak by každý měl být opravdu velmi vděčný a radovat se z této možnosti člověka. Užívat si svoji existenci, ale necenit si ničeho víc, než svého Já, protože nic není větší, než vlastní Já. Poznejte Sebe, užívejte si Sebe, milujte Sebe a láska k druhým se vám stane tak přirozenou. Proč? Protože je nebudete pociťovat jako někoho jiného, nebudete je cítit jako někoho jiného a jestliže každý z nás dokáže skutečně vidět, chápat ostatní, odkud pocházíme, nebude nikdo, koho byste nemilovali, nebude nikdo, ke komu by nesahala štědrost vašeho srdce. Opravdu nebude. Ale pořád dokola vycházíme z mysli a mysl jede: "Ha! Podívej se na něj," a tak dál a tak dál, a právě tady vytváříte rozdělení a oddělenost ve svém srdci, což je vlastně hřích. Kdybyste mohli vidět do srdce každého člověka a podívat se na ně čistějšíma očima, milovali byste je i přes jejich divné způsoby. I přes to, řeknete si: "Jo, já vím, odkud se to bere." Viděli byste to a víc byste odpouštěli a taky jim dovolili, aby se co nejpravdivěji projevili. Když to teď říkám, tak tím nemyslím, že bychom měli každého poplácávat po rameni, protože někdy musíte někomu i jednu vlepit, někdy musíte i praštit, ale ta facka pochází také z lásky. Nepřichází ze zášti nebo nenávisti nebo z posuzování. Kdo to dokáže? Opravdu nikdo to nemůže udělat jako osobnost. Proto je vaší první povinností vymanit se z této osobní identity, abyste se probudili k Pravdě a jen jako Pravda, jako Přítomnost zjistíte, že všechny tyto věci jsou vám přirozené. Jak velké úsilí je jít na nějakou behaviorální terapii, kurz nebo něco takového. Nemůžeme dělat mnoho věcí. Kdyby vám někdo řekl: "Poslyš, aby ses mohl probudit, musíš přestat kouřit." Ani to nedokážete. Někteří ano. Ale když vám řeknu, bez ohledu na současnost, na to, co dělá vaše smrtelná konstrukce, že vaše Nesmrtelné Já zůstává vždy dokonalé, a když to budete vědět uvnitř svých srdcí, tak mnoho těch povrchních věcí odpadne. Tím nechci říct, že bychom neměli praktikovat správné jednání, správné myšlení, to má také své místo, ale neměla by to být priorita. Prioritou je najít pravdu o tom, kdo jste. Když najdete pravdu o tom, kým jste, odpadne lež o tom, kým nejste. Toto je jasná, jednoduchá a inteligentní cesta. Kromě toho, vzdejte se všeho u božích nohou, stále a pořád, nikdy se nepřestávajte odevzdávat, stane se vám to radostí, až nakonec to nebude dále potřeba. Dobře. Děkuji vám.
(Ticho)

Máme tady takovou píseň, kterou si zpíváme.
Tu, o které jsem vám říkal.
Jsi stále v mém srdci,
já jsem stále ve tvém srdci.
Ty jsi stále v mém srdci,
já jsem stále ve tvém srdci.

Když se tam zpívá "Ty jsi stále v mém srdci", ty jsi svým Já, to je stále v mém srdci a "Já jsem stále ve tvém srdci", já jsem svým Já a jsem stále ve tvém srdci.

"Óm Namah Namah Šivaja Óm Namah Šivaja."

Buď pozdraven Šíva, Nejvyšší Bytí. A "Už to je" znamená, že ať cokoliv se pokoušíte dělat, abyste našli Pravdu, ta Pravda už je. Je to tak? (Zpěv) Ty jsi stále v mém srdci, nikdy se neoddělíme, já jsem stále ve tvém srdci, nikdy se neoddělíme.

Óm Namah Namah Šivaja Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya Om Namah Shivaya.

Už to je, už to je, haleluja, už to je.
It is done It is done Hallelujah
It is done You are always in my heart
Never shall we be apart
I am always in your heart
Never shall we be apart
Om Namah Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya
Om Namah Shivaya

It is done It is done Hallelujah
It is done It is done
It is done Hallelujah
It is done You are always in my heart
Never shall we be apart
I am always in your heart
Never shall we be apart
Om Namah Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya.

[M:] Om Sri Satguru Ramana ki -

[Posluchači:] Jai!

[M:] Papaji ki

[P:] Jai!

[M:] Sri Buddha ki

[P:] Jai!

[M:] Sri Christ ki

[P:] Jai!

[M:] Sri Krishna ki

[P:] Jai!

[M:] Sri Anandamayi Ma ki

[P:] Jai!

[M:] Sri Yogi Ramsuratkumar ki

[P:] Jai!

[M:] Sri Mahadevi ki

[P:] Jai!

[M:] Sri Nisargadatta Maharaj ki

[P:] Jai! [M:] Sri Ram ki

[P:] Jai!

[M:] Sahaja ki

[P:] Jai!

[P:] Sri Moojiji ki Jai! To je rozšířená verze. (Smích)
(Ticho)

Výborně. Děkuji. (Posluchači:) Děkujeme, Mooji.
(M:) Díky vám. Děkuji. (Hudba)

Ty jsi Já, Bytí, které je stále v mém Srdci

*******************************************************

Anahaj, díky moc za tohle video, je nádherné.

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10696
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Anahaj » úte 09. úno 2016 15:10:03

Anahaj
 
Příspěvky: 12
Registrován: úte 09. úno 2016 14:58:37

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod arikiran » úte 09. úno 2016 15:18:05

Mozna by se to melo menovat:
Ze smrtelneho snu do vecneho zivota teoreticky
prakticky by to moh vyucovat akorat nekdo jako Kristus
...x...
...děkuji.em...
Uživatelský avatar
arikiran
 
Příspěvky: 857
Registrován: pát 22. led 2016 11:05:50

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Jana » úte 09. úno 2016 15:20:19

arikiran píše:Mozna by se to melo menovat:
Ze smrtelneho snu do vecneho zivota teoreticky
prakticky by to moh vyucovat akorat nekdo jako Kristus
...x...


A co Tvůj Mistr?
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10696
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Anahaj » úte 09. úno 2016 16:43:46

Jana píše:Anahaj, díky za návštěvu.

:)


no, zavítala jsem..
Anahaj
 
Příspěvky: 12
Registrován: úte 09. úno 2016 14:58:37

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Jana » úte 09. úno 2016 16:54:14

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10696
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Anahaj » úte 09. úno 2016 16:58:25

arikiran píše:Mozna by se to melo menovat:
Ze smrtelneho snu do vecneho zivota teoreticky
prakticky by to moh vyucovat akorat nekdo jako Kristus
...x...

Proč by se to nemohlo jmenovat, tak, jak se to jmenuje? :)
Anahaj
 
Příspěvky: 12
Registrován: úte 09. úno 2016 14:58:37

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod arikiran » úte 09. úno 2016 19:17:30

Protoze predpokladam, ze dotycny autor zatim smrtelny sen neopustil...
Je v pozici lucidne sniciho....uvedomuje si, ze sni...ale zatim je v moci snu a jeho pravidel....dokonce bych rek...i kdyz mu to nepreju....ze asi i umre...
No a kdyz se potom vrati....super...smrtelny sen bude prekonan i prakticky

Na druhe strane kazdy si muze svuj prispevek nazvat jak chce

Az budu znat lepe sveho Mistra, rad o Nem napisu, Jani
...x...
...děkuji.em...
Uživatelský avatar
arikiran
 
Příspěvky: 857
Registrován: pát 22. led 2016 11:05:50

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Anahaj » úte 09. úno 2016 19:36:05

arikiran píše:Protoze predpokladam, ze dotycny autor zatim smrtelny sen neopustil...
Je v pozici lucidne sniciho....uvedomuje si, ze sni...ale zatim je v moci snu a jeho pravidel....dokonce bych rek...i kdyz mu to nepreju....ze asi i umre...
No a kdyz se potom vrati....super...smrtelny sen bude prekonan i prakticky

Na druhe strane kazdy si muze svuj prispevek nazvat jak chce

Az budu znat lepe sveho Mistra, rad o Nem napisu, Jani
...x...


Kocourku, a co na tom záleží, jesli se dotyčný probudil či neprobudil nebo že sní nebo nesní svůj sen, nebo jestli umře...? A co je to lucidní sen pro Tebe? V jaké souvsažnosti? Z vlasní zkušenosti, či kak? :) Vše vždy záleží jen na Tobě..
Anahaj
 
Příspěvky: 12
Registrován: úte 09. úno 2016 14:58:37

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod arikiran » úte 09. úno 2016 19:50:54

Bohuzel je to, jak pises
Dnes nikomu na nicem nezalezi a kazdy si napise co chce a jak chce
Ja nejsem nepritel opusteni smrtelneho snu...naopak
Ovsem pred spekulovanim davam prednost kristovskemu pristupu

Jak by ale asi dopadl guru s vyzvou: podme se vsichni ukrizovat!
To asi by nebyl dobry marketingovy tah
Kdezto vybrany titulek-to je jina
Br-fuj-pryc! Smrtelny sne a huraaa do vecneho blaha...pod mym laskavym vedenim a jen za 300euro
...x...
...děkuji.em...
Uživatelský avatar
arikiran
 
Příspěvky: 857
Registrován: pát 22. led 2016 11:05:50

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Anahaj » úte 09. úno 2016 20:12:38

arikiran píše:Bohuzel je to, jak pises
Dnes nikomu na nicem nezalezi a kazdy si napise co chce a jak chce
Ja nejsem nepritel opusteni smrtelneho snu...naopak
Ovsem pred spekulovanim davam prednost kristovskemu pristupu

Jak by ale asi dopadl guru s vyzvou: podme se vsichni ukrizovat!
To asi by nebyl dobry marketingovy tah
Kdezto vybrany titulek-to je jina
Br-fuj-pryc! Smrtelny sne a huraaa do vecneho blaha...pod mym laskavym vedenim a jen za 300euro
...x...


Ne, nepochopils mě, zlato, hovořila jsem o úplně něčem jiném.
Anahaj
 
Příspěvky: 12
Registrován: úte 09. úno 2016 14:58:37

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod nop » úte 09. úno 2016 20:25:39

Ještě jsem to neshlédl, jen se mi dopředu vybavuje citát od R. Janíčka, že v období, kdy je žák vyučovaný (bráhmačárja), jsou žáci vedeni bráhmínem a na břehu klidného potoka recitují přímluvu k božstvu: "veď mne od smrtelnosti k nesmrtelnosti" a rýmují se tam slova -mrta (smrtelný( a -amrita (nesmrtelný).
Rád si to prohlédnu.
Tudíž směr od mrta k amrita je dědictví a všeobecně přijatá část hinduistické (indické) kultury ducha.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 2514
Registrován: ned 04. zář 2011 21:53:28
Bydliště: Praha

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Anahaj » úte 09. úno 2016 20:38:59

Každý na sobě neseme Kristovu trnovou korunu, každý z nás, chceme-li to tak vidět.., a to vidění, že každého z nás něco trápí fyzicky, psychicky, je oprávněné. Jen to v pořádku. Tak je prožívaný svět mysli (psychického utrpení) i svět těla - (fyzického utrpení), ale nemůžeme mu přikládat větší význam, než má. Jistěže nás bolí tělo, když se rozšmelcujeme na lyžích nebo spadneme z útesu..., jisteže nás to bolí uvnitř, když přijdeme o lásku, o děti, o rodiče.. Můžeme se pod tou vší bolestí zroutit. Cokoli se může stát. Ale pokud víme, s naprostou jistotou, že jsme život sám, nekonečné bytí-vědomí, můžeme i jako lidský projev tohoto vědomí, brát snad vše lehčeji.. a může se i stát, že tělo ta bolest nebude tak bolet, protože si uvědomí, že je tady jen coby jiskřička v časoprostoru všehomíru a že vědomí a bytí je věčné..
Anahaj
 
Příspěvky: 12
Registrován: úte 09. úno 2016 14:58:37

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Anahaj » úte 09. úno 2016 20:42:29

nop píše:Ještě jsem to neshlédl, jen se mi dopředu vybavuje citát od R. Janíčka, že v období, kdy je žák vyučovaný (bráhmačárja), jsou žáci vedeni bráhmínem a na břehu klidného potoka recitují přímluvu k božstvu: "veď mne od smrtelnosti k nesmrtelnosti" a rýmují se tam slova -mrta (smrtelný( a -amrita (nesmrtelný).
Rád si to prohlédnu.
Tudíž směr od mrta k amrita je dědictví a všeobecně přijatá část hinduistické (indické) kultury ducha.

Krásné..., jakkoli kdo "jde"
Anahaj
 
Příspěvky: 12
Registrován: úte 09. úno 2016 14:58:37

Re: Ze smrtelného snu do Věčného Života

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 10. úno 2016 0:05:25

arikiran píše:Br-fuj-pryc! Smrtelny sne a huraaa do vecneho blaha...pod mym laskavym vedenim a jen za 300euro
...x...


:D
Návštěvník
 

Další

Zpět na Mooji

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník