David R. Hawkins - praxe přijetí

Moderátor: Linda

David R. Hawkins - praxe přijetí

Nový příspěvekod Linda » ned 22. úno 2015 12:35:26

David R. Hawkins

byl profesorem filozofie na University of Colorado, Boulder, on a jeho žena Frances založili Mountain View centrum pro environmentální vzdělávání dospělých z chorob, které se do té doby považovaly za neléčitelné http://www.hawkinscenters.org/ Získal také celou řadu odborných ocenění. V předmluvě ve své knize “Moc versus síla” píše, že uprostřed úspěšné odborné kariéry na 7 let úplně opustil život v New Yorku i svoje postavení a žil samotářským životem v ústraní. Pak se vrátil zase zpátky do světa forem (jak to sám nazval) a pokračoval dál ve své práci.(kombinace think-tank a hands-on workshop - centrum pro děti a učitele.) Pracoval jako ředitel North Nassau Mental Health Center (1956-1980) a byl ředitelem výzkumu v nemocnici ve Brunswicku (1968-1979) na Long Islandu. Spolu s laureátem Nobelovy ceny chemikem Linusem Paulingem byl spoluautorem průkopnické práce “Orthomolecular Psychiatrie” a zavedl v psychiatrii nové oblasti. Jeho přístup k lidské psychice vedl k vyléčeni řady dětí i

V českém překladu vyšla jeho kniha "Moc versus sila"
http://www.online-poradna-zdarma.cz/dav ... e-stazeni/

Základní objevy, které m.j. v knize zpřístupňuje: použitím objektivní metody definuje kmitočty vibračních úrovní jednotlivých mentálních stavů - skrytých spouštěčů lidského chování, vyvolávajících naše instinktivní reakce v jednotlivých situacích, a popisuje, co vede k rozpouštění těchto neuvědomovaných vlivů z podvědomí.
http://www.silvovametoda.cz/wp-content/ ... s_sila.pdf

Napsal i řadu dalších knih, např.

Letting Go: The Pathway of Surrender (Nechat být - cesta odevzdávání)
http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015

Healing and Recovery (Léčení a uzdravování)
http://www.amazon.com/Healing-Recovery- ... R.+Hawkins

Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment (Překračování úrovní vědomí: eskalátor k osvícení)
http://www.amazon.com/Transcending-Leve ... 54B0HHWYVM

Dissolving the Ego, Realizing the Self: Contemplations from the Teachings of David R. Hawkins, M.D., Ph.D. (Rozpouštění ega, realizace Já: kontemplace z učení Davida R. Hawkinse)
http://www.amazon.com/Dissolving-Ego-Re ... bc?ie=UTF8

Discovery of the Presence of God: Devotional NonDuality (Odhalení přítomnosti Boha: Božská Nedualita)
http://www.amazon.com/Discovery-Presenc ... bc?ie=UTF8

.............................................................................................

David Hawkins na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=lIapZaqBrgY
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

David R. Hawkins

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 22. úno 2015 15:32:23

Návštěvník
 

Re: Praxe přijetí

Nový příspěvekod Linda » ned 22. úno 2015 21:25:21

Hawkinsova kniha
Letting Go: The Pathway of Surrender
Nechat být: cesta vzdávání se (odevzdávání)


popisuje jednoduché a účinné prostředky, jimiž lze nechat být - upustit od toho, co znemožňuje osvícení a osvobození od negativity. Během mnoha desetiletí autorovy klinické psychiatrické praxe bylo primárním cílem hledat nejefektivnější způsob ke zmírnění (odstranění) lidského utrpení ve všech jeho rozmanitých podobách. Ukázalo se, že vnitřní mechanismus odevzdání je velký praktickým přínosem a je popsán v této knize.

Předešlé knihy Dr. Hawkinse jsou zaměřené na pokročilé stavy vědomí a osvícení. V průběhu let se tisíce studentů vyptávaly na praktickou techniku, jejíž pomocí lze odstranit vnitřní zablokování spokojenosti, láskyplnosti, radosti, úspěchu, zdraví a nakonec i osvícení. Tato kniha poskytuje mechanismus, umožňující tyto bloky pustit.

Mechanismus odevzdávání, který Dr. Hawkins popisuje, lze provádět uprostřed každodenního života. Kniha je stejně vhodná pro všechny stránky lidského života: pro fyzické zdraví, kreativitu, finanční úspěch, emocionální léčení, seberealizaci v zaměstnání, vztahy, sexualitu, i pro duchovní růst.

Je to neocenitelný zdroj pro všechny profesionály, kteří pracují v oblasti duševního zdraví, v psychologii, medicíně, svépomoci, léčbě závislostí, i duchovního rozvoje.

http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Léčení a uzdravování

Nový příspěvekod Linda » pon 23. úno 2015 12:50:37

Hawkinsova kniha
Healing and Recovery
Léčení a uzdravování


Tyto holistické přednášky byly prvně předneseny různým organizacím, zaměřeným na rekonvalescenci, a lékařům z nejrůznějších prostředí. Důraz je kladen na uzdravení v jeho plném významu – na uzdravení citově-mentální, fyzické, psychické i duchovní. „Vyléčit“ znamená stát se celistvým, v protikladu k ošetřování, které je omezené a krátkozraké. Autor čerpá z rozmanitého klinického prostředí, ve kterém více než 50 let působil jako vedoucí osobnost v oblasti psychiatrie. To a jeho vlastní duchovní vývoj vedly k sérii více než osmi knih na téma lidského vědomí jako takového. Naše společnost žije v neustálém stresu, úzkosti, strachu, v bolestech, depresích, starostech a závislostech. Tato kniha je věnována zmírňování lidského utrpení v jeho různorodých projevech. Opravdu se uzdravit znamená „stát se celistvým“ na všech úrovních.

http://www.amazon.com/Healing-Recovery- ... R.+Hawkins
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Transcendování úrovní vědomí: stupně vedoucí k osvícení

Nový příspěvekod Linda » pon 23. úno 2015 14:47:08

Hawkinsova kniha
Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment
Transcendování úrovní vědomí: stupně vedoucí k osvícení


Zkoumá projevy a omezení vlastní egu a podává detailní vysvětlení plus instrukce, jak je překročit. Rozšiřuje pochopení úrovní vědomí, tak jak jsou prezentovány obecně uznávanou Mapou vědomí. Kniha se zaměřuje na jednotlivce a studuje existenciální subjektivní blokování pokroku v uvědomování, na každé úrovni uvědomění. To vede k progresivnímu duchovnímu uvědomění a do vyšších úrovní, umožňujících na každé úrovni konkrétní kroky vedoucí k transformaci, jež jsou přípravou pro pokročilé stavy, jakými je samo osvícení. Analyzováním nejrůznějších překážek a rovin, které mají být transcendovány, se samy odhalují některé principy, které podporují duchovní vývoj. Tato kniha je proto spíše praktickým manuálem než obsáhlou analýzou.

http://www.goodreads.com/book/show/2331 ... sciousness
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Rozpouštění ega, realizace Já

Nový příspěvekod Linda » pon 23. úno 2015 16:51:22

Hawkinsova kniha
Dissolving the Ego, Realizing the Self: Contemplations from the Teachings of David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
Rozpouštění ega, realizace Já: kontemplace z učení Davida R. Hawkinse


Jak člověk může projít spirituální oblastí a posunout se za utrpení, k prožívání míru a Boží lásky, k překročení iluze a k uskutečnění stavu osvícení? V tomto souboru inspirujících pasáží z díla Davida Hawkinse se čtenáři připomíná iluzornost povahy osobního já (identifikace s egem/myslí) a přímé cesty, vedoucí k překročení slepých uliček ega/mysli. Toto kapesní vydání je určeno zejména pro dnešního velmi zaměstnaného duchovního studenta, inspirovat ho ke kontemplaci a reflexi během přestávek v práci, když se prochází po lese, během klidných okamžiků v kavárně, v letadle, s partnerem – v jakémkoliv prostředí, kde se právě nachází. Rozpouštění ega, uskutečňování Já je spolehlivým průvodcem na aspirantově výpravě za vyšší pravdou.

http://www.amazon.com/Dissolving-Ego-Re ... 1401931154
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Odhalení přítomnosti Boha: Božská Nedualita

Nový příspěvekod Linda » pon 23. úno 2015 17:08:59

Hawkinsova kniha
Discovery of the Presence of God: Devotional NonDuality
Odhalení přítomnosti Boha: Božská Nedualita


Dokončuje a dále objasňuje pravou podstatu a jádro stavu označovaného jako „Osvícení“. Jsou to především návody k použití pro toho, kdo je opravdově oddaný spiritualitě, a odhalení informací, známých jen těm, kteří pro dosažení Realizace Božství překročili ego. Je to vnitřní cesta od já k Já. Subjektivní stavy mystika jsou velmi zajímavé, ale v historii nebyly nikdy objasněny v míře, představené v tomto polo-autobiografickém objasnění, které poskytuje i prostředky, jimiž lze rozpoznat jejich vzácný výskyt, a popisuje tak podstatu charakteristik spirituální Pravdy. Bez církevních doktrín nebo náboženských systémů víry se čistá podstata veškeré duchovní Pravdy zjevuje ve své ryzosti s bezprecendentní jasností.

http://www.amazon.com/Discovery-Presenc ... 0971500762
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Energetické úrovně

Nový příspěvekod Linda » stř 25. úno 2015 23:14:05

Hawkinsův popis tuláka, který se v roztrhaných šatech objeví na rohu ulice v bohaté čtvrti.
Jak jej budeme z různých energetických úrovní vnímat?


Obrázek

•Z úrovni studu (20) ho uvidíme jako špinavého, odporného a ostudného.

•Z úrovně viny (30) si říkáme: "je to jeho vina, zaslouží si to, co má. Pravděpodobně zneužívá sociální dávky."

•Z úrovně beznaděje (50) vidíme, že se nachází v zoufalé situaci, je to "zatracený důkaz toho, že s problémem lidí bez domova nedokáže naše společnost udělat nic."

•Z úrovně zármutku (75) vypadá starý muž tragicky, nepřátelsky a bezútěšně.

•Na úrovni strachu (100) jej uvidíme jako nebezpečnou společenskou hrozbu. Přemýšlíme o tom, že na něho zavoláme policii - dřív, než spáchá nějaký zločin!

•Na úrovni touhy (120) nás situace frustruje: proč s ním někdo něco neudělá?

•Pokud se nacházíme na úrovni hněvu (150), jeví se nám starý muž jako násilník. Anebo se rozčílíme, proč sakra v naší zemi existují takové podmínky?!

•Z úrovně pýchy (175) tulákem pohrdáme, cítíme, jak je trapný a myslíme si, že pravděpodobně postrádá jakoukoli sebeúctu.

•Z úrovně odvahy (200) přemýšlíme, zda není někde v okolí útulek, říkáme si - "vždyť ten člověk jen potřebuje práci a místo k životu." Máme chuť něco s tím udělat.

•Na úrovni neutrality (250) nám připadá v pořádku, možná dokonce zajímavý. "Vždyť nikomu nijak neubližuje."

•Na úrovni ochoty (310) se rozhodneme sejít dolů a pokusíme se ho rozveselit, dát se s ním do řeči nebo mu nabídneme cigaretu.

•Na úrovni přijetí (350) se nám bude zdát zajímavý. Napadá nás, jaký poutavý příběh by se za tímto podivuhodným chlapíkem, jehož rysy pozorujeme, mohl skrývat. Život nám připadá záhadný a tohoto chlapíka sem jakoby život přivál z tajemných dálek.

•Z úrovně rozumu (400) o něm přemýšlíme jako o možném subjektu pro zajímavou psychologickou či sociologickou studii. Koncentrujeme se na něho a snažíme se ho pochopit.

•Na vyšších úrovních se nám muž začíná jevit přátelsky a mile. Možná vnímáme jeho pocit svobody, kterého má na rozdávání, a který tolika kolemjdoucím chybí. Vidíme, že překročil společenské konvence, je veselý a moudrý.

•Nad úrovní 600 (klid) jej vidíme jako naše vlastní já v jiné formě.


Co se stane, když se k tulákovi přiblížíme? Pravděpodobně bude reagovat na naše vyzařování v tomto přítomném okamžiku. Možná uteče, možná se rozzlobí, možná mu uděláme něčím radost. Zkrátka - bude zrcadlit náš stav vědomí tady a teď - jako všichni okolo nás.

http://ografologii.blogspot.cz/2012/03/ ... edomi.html
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Moc versus síla

Nový příspěvekod Linda » ned 01. bře 2015 10:20:06

Z knihy Moc versus síla:

Mysl se účastní popírání, aby bránila svou "správnost" - to vyvolává zatvrzelost a odolnost vůči změně, která zabraňuje průměrnému vědomí postupovat vpřed více než o pět bodů za život. Velkým skokům v úrovních vědomí vždy předchází negace klamu, že "já vím". Často jediný způsob, jak člověk může dosáhnout této ochoty změnit se, je "dosažení dna", totální prohra při obraně vlastního názorového systému. Světlo nemůže vstoupit do zavřené bedny, katastrofa může znamenat i možnost vstupu do vyšší úrovně vědomí. Jestliže se na život díváme jako na učitele, pak se jím stává. Ale dokud se nestaneme skromnými a životní lekce nevyužijeme jako brány k růstu a vývoji, které nám byly nabídnuty, jsou tyto lekce marné.

Jsme svědky, pozorujeme a zaznamenáváme zjevné procesy zkušenosti. Ale ve vědomí samotném se ve skutečnosti nic neděje. Vědomí pouze registruje, co je prožíváno... Mysl, která je pozorována, se stává skromnější a začíná ustupovat od svých nároků na vševědoucnost - a tehdy může úroveň vědomí růst. Se skromností přichází schopnost smát se sám sobě a být stále méně obětí mysli.

Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Nechat být: cesta vzdávání se (odevzdávání)

Nový příspěvekod Linda » pát 31. črc 2015 10:38:49

Hawkinsova kniha
Letting Go: The Pathway of Surrender
Nechat být: cesta vzdávání se (odevzdávání)


popisuje jednoduché a účinné prostředky, jimiž lze nechat být - upustit od toho, co znemožňuje osvícení a osvobození od negativity. Během mnoha desetiletí autorovy klinické psychiatrické praxe bylo primárním cílem hledat nejefektivnější způsob ke zmírnění (odstranění) lidského utrpení ve všech jeho rozmanitých podobách. Ukázalo se, že vnitřní mechanismus odevzdání je velký praktickým přínosem a je popsán v této knize.

Mechanismus odevzdávání, který Dr. Hawkins popisuje, lze provádět uprostřed každodenního života.

http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015

Vydavatel: "V této knize Dr. Hawkins nabízí cestu ke svobodě, po níž toužíme, které je ale obtížné dosáhnout. Může znít jako protimluv, že někam lze dojít tím, že se to „nechá být“; nicméně on svou vlastní i klinickou zkušeností potvrzuje, že vzdát se je nejjistější cestou k naprostému naplnění.

Mnozí z nás byli podněcováni, aby světskou a dokonce i duchovní činnost propojili s „tvrdou prací“, „drželi svůj nos na brusce“, „v potu tváře jedli svůj chléb“, a s ostatními přísnými axiomy, zděděnými po kultuře, která šla ve stopách protestantské etiky. Dosažení úspěchu vyžaduje z tohoto pohledu utrpení, dřinu a usilování: „Žádná bolest, žádný zisk.“ Ale kam nás všechno to usilování a trápení dostalo? Jsme opravdu v hlubokém klidu? Ne. Je tu stále ještě vnitřní pocit viny, zraněnost, když nás někdo kritizuje, touha zabezpečit se, a hněv, který v nás kvasí.

Naše já s malým „j“ si vlastně užívá ožebračený život a všechnu negativitu, která s ním jde ruku v ruce: pocity, že jsme bezcenní, neschopní, posuzování ostatních i sebe, pocit povýšenosti, vždy „vyhrávajícího“ a „správného“, zármutek nad minulostí, strach z budoucnosti, olizování vlastních ran, touhu se zajistit.

Metoda vzdání se, kterou Dr.Hawkins popisuje, je použitelná pro celou vnitřní cestu: počínaje upouštěním od dětské nakvašenosti až po konečné vzdání se ega samého. Důležitým krokem pro nás všechny je rozpoznání, že máme negativní pocity jakožto důsledek našeho lidského stavu, a ochota pozorovat je bez posuzování. Uvidět v sobě negativitu a malost vyžaduje odvahu a upřímnost k sobě samému. Jen když si dokážeme přiznat negativismus, který jsme převzali z lidské podmíněnosti, budeme mít možnost se sklonit a být od něj osvobozeni. Prostě potřebujeme být ochotní a přijmout tuto část lidské zkušenosti. Jejím přijetím ji můžeme transcendovat – a Dr. Hawkins nám ukazuje cestu."
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 871
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Další

Zpět na Linda

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník