Inspirace Probuzenými

Moderátor: Linda

Inspirace Probuzenými

Nový příspěvekod Linda » pon 10. úno 2014 21:47:05

Setkávání s Probuzenými nám může mnohé ujasnit - pokud si všímáme nejen toho, co říkají, ale i jak se - opakovaně - v určitých situacích chovají, kdy a jak reagují, nebo naopak nereagují. Časem si můžeme začít uvědomovat leccos z toho, o čem zatím nic neříkali... nejspíš protože se jich na to nikdo neptal.

Není ale nijak snadné tuhle všímavost v sobě probudit. Byla jsem kdysi jedním z žáků Tomášových...jezdila jsem k nim mnoho let, byli to moji duchovní rodiče, trávila jsem u nich každé léto část dovolené, občas i s některým svým synem (kamarádili se s Milošem, byli zhruba stejně staří); a práce na sobě a na svých nerozpoznávaných připoutanostech pokračovala i po jejich odchodu... jak jinak. O mnoho let později jsem pak nejlepším úmyslu po řadu let vstupovala do diskusí - na Jitřní Zemi, na Inspiruj, na Reikiwebíku i tady, abych se o to, co mám vyzkoušené a co pomáhá, podělila s ostatními. Trvalo mi opravdu dlouho, než jsem si uvědomila, že Tomášovi i další Mistři nikdy sami neoslovovali nikoho, kdo sám neprojevil zájem - nikoho, kdo za nimi nepřijel, kdo sám nepřišel na jejich přednášku, kdo se nezajímal o nějaké další informace z jejich knihy, kterou si z vlastního zájmu koupil.

Občas se stalo, že s tím, co Tomášovi odpověděli skutečnému zájemci, dotyčný nesouhlasil (i když třeba nic neřekl, bylo to na něm znát); klidně ho při tom nechali a nevymlouvali mu to. Byli si dobře vědomi, že žádné upozorňování a další informování nikomu z nás nepomůže, dokud to v nás vnitřně nedozrálo k pochopení. A že ta doba vnitřního dozrávání se u každého z nás liší, je nabíledni - závisí to taky na karmě: někdy nás k pochopení dotlačí stresující dění, které se nám vytrvale imrvére sype na hlavu, jindy si užíváme příjemných karmických důsledků a žádná změna pohledu se v nás neaktivuje.

A tak i mě konečně (že to ale trvalo!!!) přešla mnohaletá potřeba znovu a znovu přesvědčovat v diskusi druhé - byť v nejlepším úmyslu - o něčem, co je podle mé zkušenosti užitečné a co by měl dotyčný ve vlastním zájmu pochopit. Ona totiž ta snaha "v nejlepším úmyslu" něco vysvětlit druhému, i když se na to neptal, v něm vyvolá pocit, že se nad něj ten poučující staví, a než tuhle podtextovou emocionální reakci svého ega v sobě rozpozná, než se naučí si ji vždycky v sobě uvědomit a tiše, neosobně ji pozorovat, dokud se nerozpustí, tenhle podvědomý pocit způsobí, že ho napadne nesouhlasná, odmítavá odpověď i na dobře myšlenou snahu mu to říct, aby to uviděl líp, hlouběji... Nějaký důvod se vždycky najde, protože pokaždé se tím zaktivoval pocit poučovaného "já"... i s veškerou v podvědomí uloženou zraněností ze všech situací, kdy my jsme byli "za blbce", protože rodiče, učitelé i nadřízení se často chovali nadřazeně, aniž si to uvědomovali... bylo to celkem běžné. To je příčina, proč lidi v diskusích tak často zareagují podrážděně, když jim někdo začne dávat nevyžádané rady... třeba i přátelskou formou a velmi užitečné ...

A co skutečně pomáhá? Je možné zůstávat potichu... Obrázek a když se objeví něčí zájem, dá se povědět, s čím máme vlastní zkušenost, co a proč pomáhá... a nechat na druhém, jak na to zareaguje; jestli bude ochotný to vzít v úvahu, nebo ne. Jestli ho to bude zajímat i dál, nebo ne. A v takových situacích, kdy si lidi potřebují odreagovávat na druhých svou agresivitu, můžeme odevzdávat Vesmírné všetvořící Inteligenci každého, kdo reaguje agresívně nebo posměšně...

protože i to je Její Energie v projevu Obrázek

A pokud si to nejen uvědomíme, ale přímo uvidíme, že to tak je, že je to Její pohyb, a necháme to celé výhradně na Ní, ovlivní to i toho odporujícího člověka a jeho pohled na dotyčnou věc. Protože na kvantové energetické rovině jsme všichni vzájemně propojeni.

Podrobněji tenhle přístup popisuje ve svých knihách David R. Hawkins:


Obrázek

David R. Hawkins

byl profesorem filozofie na University of Colorado, Boulder, on a jeho žena Frances založili Mountain View centrum pro environmentální vzdělávání (kombinace think-tank a hands-on workshop - centrum pro děti a učitele.) Pracoval jako ředitel North Nassau Mental Health Center (1956-1980) a byl ředitelem výzkumu v nemocnici ve Brunswicku (1968-1979) na Long Islandu. Spolu s laureátem Nobelovy ceny chemikem Linusem Paulingem byl spoluautorem průkopnické práce “Orthomolecular Psychiatrie” a zavedl v psychiatrii nové oblasti. Jeho přístup k lidské psychice vedl k vyléčeni řady dětí i dospělých z chorob, které se do té doby považovaly za neléčitelné http://www.hawkinscenters.org/ Získal také celou řadu odborných ocenění. V předmluvě ve své knize “Moc versus síla” píše, ze uprostřed úspěšné odborné kariéry na 7 let úplně opustil život v New Yorku i svoje postavení a žil samotářským životem v ústraní. Pak se vrátil zase zpátky do světa forem (jak to sám nazval) a pokračoval dál ve své práci.

Z 18. kapitoly Hawkinsovy knihy

Letting Go: The Pathway of Surrender
Nechat být: cesta vzdávání se (odevzdávání)


Upuštění od očekávání

Carl Jung psal o fenoménu zvaném ´synchronicita´, který by se mohl také nazvat ´souběžnost´, aby vysvětlil výskyt událostí, které se intelektu jeví jako vzájemně nesouvisející. Když se stále víc a víc odevzdáváme, tento druh zkušeností se stává běžným jevem. Názorným příkladem tohoto jevu je následující zkušenost.

Byl jsem ředitelem malé společnosti s asi padesáti zaměstnanci. Jednoho slibného mladého muže jsme udělali vedoucím jedné z divizí naší společnosti. Ukázalo se ale, že ten muž je velmi nezralý. Místo aby za všechno, co se pro něj udělalo, projevil vděčnost a spolupracoval, začal se chovat pompézně, náročně a poněkud paranoidně. Prohlásil, že se chystá vtrhnout na příští zasedání představenstva a vyvolat pořádný rozruch svými vášnivými obviněními a požadavky. I když by se všechna jeho obvinění dala snadno vyvrátit, celá ta záležitost zněla jako hrozná zkušenost, pokud by k ní mělo dojít. Se svým vyhrožováním se celé dny projevoval naprosto nenávistně.

V den zasedání správní rady, které mělo být ve 13 hodin, jsem jel po dálnici a myslel jsem na něj s hněvem. Najednou jsem to všechno nechal být, úplně jsem ho odevzdal. Začal jsem vidět to vyděšené dítě v něm a začal jsem mu posílat lásku. Všechny moje obavy zmizely, cítil jsem k němu sympatii a láskyplnost. Podíval jsem se na hodinky, bylo 12:30.

Když jsem přijel do kanceláře, sekretářka mi řekla, že ten muž přišel do kanceláře a sdělil jí, že celou tu záležitost odvolává, že na poslední chvíli změnil názor. Zeptal jsem se jí, kdy vešel do kanceláře. Řekla, že pozorně sledovala čas, protože zasedání rady mělo brzy začít. Když jí sděloval oznámení o změně svého nitra, podívala se na hodinky. Bylo přesně 12:32.

Když na ostatní lidi vyvíjíme nátlak, aby udělali to, co si přejeme, automaticky to odmítají, protože se snažíme je k tomu přimět. Čím víc na ně tlačíme, tím víc vzdorují.

http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015


Pro případné zájemce:
Značná část originálu knihy LETTING GO je publikovaná na internetu:
https://books.google.cz/books?id=7i9qBg ... se&f=false

..................

V českém překladu vyšla dále jeho kniha "Moc versus sila"
http://www.knihy-pdf.cz/moc-versus-sila/#axzz4jaLn8Nl1 
Základní objevy, které m.j. v knize zpřístupňuje: použitím objektivní metody definuje kmitočty vibračních úrovní jednotlivých mentálních stavů - skrytých spouštěčů lidského chování, vyvolávajících naše instinktivní reakce v jednotlivých situacích, a popisuje, co vede k rozpouštění těchto neuvědomovaných vlivů z podvědomí.
http://www.silvovametoda.cz/wp-content/ ... s_sila.pdf

Napsal i řadu dalších knih, např.

Letting Go: The Pathway of Surrender (Nechat být: cesta vzdávání se - odevzdávání)
http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015

Healing and Recovery (Léčení a uzdravování)
http://www.amazon.com/Healing-Recovery- ... R.+Hawkins

Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment (Transcendování úrovní vědomí: eskalátor k osvícení)
http://www.amazon.com/Transcending-Leve ... 54B0HHWYVM

Dissolving the Ego, Realizing the Self: Contemplations from the Teachings of David R. Hawkins, M.D., Ph.D. (Rozpouštění ega, realizace Já: kontemplace z učení Davida R. Hawkinse)
http://www.amazon.com/Dissolving-Ego-Re ... bc?ie=UTF8

Discovery of the Presence of God: Devotional NonDuality (Odhalení přítomnosti Boha: Božská Nedualita)
http://www.amazon.com/Discovery-Presenc ... bc?ie=UTF8

...............................................................................................................

David Hawkins na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=lIapZaqBrgY

................................................................................................................

Hawkinsova kniha
Healing and Recovery
Léčení a uzdravování

Tyto holistické přednášky byly prvně předneseny různým organizacím, zaměřeným na rekonvalescenci, a lékařům z nejrůznějších prostředí. Důraz je kladen na uzdravení v jeho plném významu – na uzdravení citově-mentální, fyzické, psychické i duchovní. „Vyléčit“ znamená stát se celistvým, v protikladu k ošetřování, které je omezené a krátkozraké. Autor čerpá z rozmanitého klinického prostředí, ve kterém více než 50 let působil jako vedoucí osobnost v oblasti psychiatrie. To a jeho vlastní duchovní vývoj vedly k sérii více než osmi knih na téma lidského vědomí jako takového. Naše společnost žije v neustálém stresu, úzkosti, strachu, v bolestech, depresích, starostech a závislostech. Tato kniha je věnována zmírňování lidského utrpení v jeho různorodých projevech. Opravdu se uzdravit znamená „stát se celistvým“ na všech úrovních.

http://www.amazon.com/Healing-Recovery- ... R.+Hawkins

.............................................................................................................

Hawkinsova kniha
Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment
Transcendování úrovní vědomí: stupně vedoucí k osvícení

Zkoumá projevy a omezení vlastní egu a podává detailní vysvětlení plus instrukce, jak je překročit. Rozšiřuje pochopení úrovní vědomí, tak jak jsou prezentovány obecně uznávanou Mapou vědomí. Kniha se zaměřuje na jednotlivce a studuje existenciální subjektivní blokování pokroku v uvědomování, na každé úrovni uvědomění. To vede k progresivnímu duchovnímu uvědomění a do vyšších úrovní, umožňujících na každé úrovni konkrétní kroky vedoucí k transformaci, jež jsou přípravou pro pokročilé stavy, jakými je samo osvícení. Analyzováním nejrůznějších překážek a rovin, které mají být transcendovány, se samy odhalují některé principy, které podporují duchovní vývoj. Tato kniha je proto spíše praktickým manuálem než obsáhlou analýzou.

http://www.goodreads.com/book/show/2331 ... sciousness

..................................................................................................

Hawkinsova kniha
Dissolving the Ego, Realizing the Self: Contemplations from the Teachings of David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
Rozpouštění ega, realizace Já: kontemplace z učení Davida R. Hawkinse


Jak člověk může projít spirituální oblastí a posunout se za utrpení, k prožívání míru a Boží lásky, k překročení iluze a k uskutečnění stavu osvícení? V tomto souboru inspirujících pasáží z díla Davida Hawkinse se čtenáři připomíná iluzornost povahy osobního já (identifikace s egem/myslí) a přímé cesty, vedoucí k překročení slepých uliček ega/mysli. Toto kapesní vydání je určeno zejména pro dnešního velmi zaměstnaného duchovního studenta, inspirovat ho ke kontemplaci a reflexi během přestávek v práci, když se prochází po lese, během klidných okamžiků v kavárně, v letadle, s partnerem – v jakémkoliv prostředí, kde se právě nachází. Rozpouštění ega, uskutečňování Já je spolehlivým průvodcem na aspirantově výpravě za vyšší pravdou.

http://www.amazon.com/Dissolving-Ego-Re ... 1401931154

...............................................................................................................

Hawkinsova kniha
Discovery of the Presence of God: Devotional NonDuality
Odhalení přítomnosti Boha: Božská Nedualita


Dokončuje a dále objasňuje pravou podstatu a jádro stavu označovaného jako „Osvícení“. Jsou to především návody k použití pro toho, kdo je opravdově oddaný spiritualitě, a odhalení informací, známých jen těm, kteří pro dosažení Realizace Božství překročili ego. Je to vnitřní cesta od já k Já. Subjektivní stavy mystika jsou velmi zajímavé, ale v historii nebyl nikdy objasněny v míře, představené v tomto polo-autobiografickém objasnění, poskytujícím i prostředky, jimiž lze rozpoznat jejich vzácný výskyt, a popisují tak podstatu charakteristik spirituální Pravdy. Bez církevních doktrín nebo náboženských systémů víry se čistá podstata veškeré duchovní Pravdy zjevuje ve své ryzosti s bezprecendentní jasností.

http://www.amazon.com/Discovery-Presenc ... 0971500762

..............................................................................................................

Hawkinsův popis tuláka, který se v roztrhaných šatech objeví na rohu ulice v bohaté čtvrti.
Jak jej budeme z různých energetických úrovní vnímat?

Obrázek

•Z úrovni studu (20) ho uvidíme jako špinavého, odporného a ostudného.

•Z úrovně viny (30) si říkáme: "je to jeho vina, zaslouží si to, co má. Pravděpodobně zneužívá sociální dávky."

•Z úrovně beznaděje (50) vidíme, že se nachází v zoufalé situaci, je to "zatracený důkaz toho, že s problémem lidí bez domova nedokáže naše společnost udělat nic."

•Z úrovně zármutku (75) vypadá starý muž tragicky, nepřátelsky a bezútěšně.

•Na úrovni strachu (100) jej uvidíme jako nebezpečnou společenskou hrozbu. Přemýšlíme o tom, že na něho zavoláme policii - dřív, než spáchá nějaký zločin!

•Na úrovni touhy (120) nás situace frustruje: proč s ním někdo něco neudělá?

•Pokud se nacházíme na úrovni hněvu (150), jeví se nám starý muž jako násilník. Anebo se rozčílíme, proč sakra v naší zemi existují takové podmínky?!

•Z úrovně pýchy (175) tulákem pohrdáme, cítíme, jak je trapný a myslíme si, že pravděpodobně postrádá jakoukoli sebeúctu.

•Z úrovně odvahy (200) přemýšlíme, zda není někde v okolí útulek, říkáme si - "vždyť ten člověk jen potřebuje práci a místo k životu." Máme chuť něco s tím udělat.

•Na úrovni neutrality (250) nám připadá v pořádku, možná dokonce zajímavý. "Vždyť nikomu nijak neubližuje."

•Na úrovni ochoty (310) se rozhodneme sejít dolů a pokusíme se ho rozveselit, dát se s ním do řeči nebo mu nabídneme cigaretu.

•Na úrovni přijetí (350) se nám bude zdát zajímavý. Napadá nás, jaký poutavý příběh by se za tímto podivuhodným chlapíkem, jehož rysy pozorujeme, mohl skrývat. Život nám připadá záhadný a tohoto chlapíka sem jakoby život přivál z tajemných dálek.

•Z úrovně rozumu (400) o něm přemýšlíme jako o možném subjektu pro zajímavou psychologickou či sociologickou studii. Koncentrujeme se na něho a snažíme se ho pochopit.

•Na vyšších úrovních se nám muž začíná jevit přátelsky a mile. Možná vnímáme jeho pocit svobody, kterého má na rozdávání, a který tolika kolemjdoucím chybí. Vidíme, že překročil společenské konvence, je veselý a moudrý.

•Nad úrovní 600 (klid) jej vidíme jako naše vlastní já v jiné formě.


Co se stane, když se k tulákovi přiblížíme? Pravděpodobně bude reagovat na naše vyzařování v tomto přítomném okamžiku. Možná uteče, možná se rozzlobí, možná mu uděláme něčím radost. Zkrátka - bude zrcadlit náš stav vědomí tady a teď - jako všichni okolo nás.

http://ografologii.blogspot.cz/2012/03/ ... edomi.html

...............................................................................................................

Z knihy Moc versus síla:

Mysl se účastní popírání, aby bránila svou "správnost" - to vyvolává zatvrzelost a odolnost vůči změně, která zabraňuje průměrnému vědomí postupovat vpřed více než o pět bodů za život. Velkým skokům v úrovních vědomí vždy předchází negace klamu, že "já vím". Často jediný způsob, jak člověk může dosáhnout této ochoty změnit se, je "dosažení dna", totální prohra při obraně vlastního názorového systému. Světlo nemůže vstoupit do zavřené bedny, katastrofa může znamenat i možnost vstupu do vyšší úrovně vědomí. Jestliže se na život díváme jako na učitele, pak se jím stává. Ale dokud se nestaneme skromnými a životní lekce nevyužijeme jako brány k růstu a vývoji, které nám byly nabídnuty, jsou tyto lekce marné.

Jsme svědky, pozorujeme a zaznamenáváme zjevné procesy zkušenosti. Ale ve vědomí samotném se ve skutečnosti nic neděje. Vědomí pouze registruje, co je prožíváno... Mysl, která je pozorována, se stává skromnější a začíná ustupovat od svých nároků na vševědoucnost - a tehdy může úroveň vědomí růst. Se skromností přichází schopnost smát se sám sobě a být stále méně obětí mysli.

...............................................................................................................

Hawkinsova kniha
Letting Go: The Pathway of Surrender
Nechat být: cesta vzdávání se (odevzdávání)


popisuje jednoduché a účinné prostředky, jimiž lze nechat být - upustit od toho, co znemožňuje osvícení a osvobození od negativity. Během mnoha desetiletí autorovy klinické psychiatrické praxe bylo primárním cílem hledat nejefektivnější způsob ke zmírnění (odstranění) lidského utrpení ve všech jeho rozmanitých podobách. Ukázalo se, že vnitřní mechanismus odevzdání je velký praktickým přínosem a je popsán v této knize.

Mechanismus odevzdávání, který Dr. Hawkins popisuje, lze provádět uprostřed každodenního života.

http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015


Vydavatel: "V této knize Dr. Hawkins nabízí cestu ke svobodě, po níž toužíme, které je ale obtížné dosáhnout. Může znít jako protimluv, že někam lze dojít tím, že se to „nechá být“; nicméně on svou vlastní i klinickou zkušeností potvrzuje, že vzdát se je nejjistější cestou k naprostému naplnění.

Mnozí z nás byli podněcováni, aby světskou a dokonce i duchovní činnost propojili s „tvrdou prací“, „drželi svůj nos na brusce“, „v potu tváře jedli svůj chléb“, a s ostatními přísnými axiomy, zděděnými po kultuře, která šla ve stopách protestantské etiky. Dosažení úspěchu vyžaduje z tohoto pohledu utrpení, dřinu a usilování: „Žádná bolest, žádný zisk.“ Ale kam nás všechno to usilování a trápení dostalo? Jsme opravdu v hlubokém klidu? Ne. Je tu stále ještě vnitřní pocit viny, zraněnost, když nás někdo kritizuje, touha zabezpečit se, a hněv, který v nás kvasí.

Naše já s malým „j“ si vlastně užívá ožebračený život a všechnu negativitu, která s ním jde ruku v ruce: pocity, že jsme bezcenní, neschopní, posuzování ostatních i sebe, pocit povýšenosti, vždy „vyhrávajícího“ a „správného“, zármutek nad minulostí, strach z budoucnosti, olizování vlastních ran, touhu se zajistit.

Metoda vzdání se, kterou Dr.Hawkins popisuje, je použitelná pro celou vnitřní cestu: počínaje upouštěním od dětské nakvašenosti až po konečné vzdání se ega samého. Důležitým krokem pro nás všechny je rozpoznání, že máme negativní pocity jakožto důsledek našeho lidského stavu, a ochota pozorovat je bez posuzování. Uvidět v sobě negativitu a malost vyžaduje odvahu a upřímnost k sobě samému. Jen když si dokážeme přiznat negativismus, který jsme převzali z lidské podmíněnosti, budeme mít možnost se sklonit a být od něj osvobozeni. Prostě potřebujeme být ochotní a přijmout tuto část lidské zkušenosti. Jejím přijetím ji můžeme transcendovat – a Dr. Hawkins nám ukazuje cestu."

................................................................................................................

D. Hawkins - Nechat být: cesta vzdávání se (odevzdávání)

Z 1. kapitoly:

"Nejasnosti jsou naše spása. Pro ty, kterým to není jasné, stále existuje naděje. Držet se svého nevědění. Je to nakonec váš nejlepší přítel, vaše nejlepší ochrana proti smrtící řadě odpovědí těch ostatních."

Z 3. kapitoly:

"Mysl je mechanismem pro přežití a prostředky, které mysl používá k přežívání, jsou především emoce. Myšlenky jsou vytvářené emocemi a emoce se nakonec stávají zkratkami pro myšlenky. Tisíce a dokonce miliony myšlenek mohou být nahrazeny jedinou emocí. Emoce jsou elementárnější a primitivnější než mentální procesy.

Zdůvodňování je zbraň, kterou mysl používá k dosažení svých emocionálních cílů. Při argumentování je základní, fundamentální emoce obvykle nevědomá nebo při nejmenším neuvědomovaná. Když se tato základní emoce opomíjí, ignoruje se a neprožívá, lidé si neuvědomují příčinu svého jednání a snaží se najít všechny možné důvody, které vypadají hodnověrně. Ve skutečnosti často nevědí, proč dělají to, co dělají."


* * *
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 879
Registrován: pát 23. zář 2011 11:43:47

Re: Inspirace Probuzenými

Nový příspěvekod Linda » pon 10. úno 2014 22:43:39

MUDr. Bernie Siegel: Láska, medicína a zázraky

Obrázek

Doktor Bernie S. Siegel je proslulý zastánce alternativních léčebných metod, které vedou nejen k uzdravení těla, ale také k uzdravení mysli a duše.

Pacienti u něj vždy měli zastání a je známo, že Bernie zasvětil svůj život polidštění zdravotnických institucí a přístupu jejich představitelů k pacientům, nadto zapojil aktivně pacienta a přiřkl mu nezastupitelnou úlohu v samoléčbě, využívající plně potenciál jednotlivce.

Je autorem několika knížek, mezi něž se řadí například Láska, medicína a zázraky, a je předním současným znalcem lékařské etiky a souvisejících duchovních otázek.

http://www.pknihy.cz/knihy/S00532/Laska ... zraky.html


"Psycholog AI Siebert se začal zajímat o psychiku lidí, kteří přežili bezvýchodné situace, když po univerzitě v roce 1953 nastoupil u výsadkářů: V jeho výcvikovém družstvu bylo několik veteránů z jednotky, z níž většina zahynula v Koreji. Zjistil, že ti lidé jsou velice houževnatí, ale že jsou také trpělivější, než by si myslel. Jejich reakcí na omyl nebo na chybu nebýval vztek; naopak obvykle prohodili nějaký vtip. Siebert však objevil ještě něco důležitějšího: „Všiml jsem si, že i v uvolněném stavu jsou vlastně pozorní. Jako by každý z nich měl neustále zapnutý nějaký osobní radar“. Uvědomil si, že při záchraně těchto lidí nehrálo hlavní úlohu štěstí.

Siebert se pak podobnými lidmi zabýval celý život. Zjistil, že mají velmi komplikovanou povahu, složenou z mnoha protikladných rysů, které označil jako „bipolární“. Takový člověk bývá zároveň vážný i hravý, tvrdý i jemný, rozhoduje se logicky i intuitivně, bývá pilný i líný, plachý i přímý, je introvertní a zároveň i společenský atd. Jsou to zdánlivě rozporuplní lidé, které nelze snadno zařadit do obvyklých psychologických kategorií. Díky tomu jsou daleko přizpůsobivější, protože se mohou opřít o mnohem širší škálu možností.

Siebert si lámal hlavu tím, jak takový typ člověka své rozpory zvládá – jak je možné, že ho neochromí. Vyšel z metodiky Ruth Benedictové a Abrahama Maslowa. Hovořil se stovkami lidí, kteří prošli nejrůznějšími obtížnými situacemi, a zjistil, že tito lidé kladou své potřeby do určité posloupnosti, ale na rozdíl od ostatních žádnou z nich nezanedbávají. Ale hlavní potřebou, kterou se tito lidé od ostatních lišili, bylo ještě něco víc než seberealizace – byla to potřeba „synergie“, kterou Siebert definuje jako přání, aby všechno fungovalo nejen pro dotyčného člověka, ale i pro ostatní.

Tento typ lidí se tedy neřídí pouze sobeckými zájmy; jde jim i o druhé, a to i v těch nejkritičtějších okamžicích. Krátce řečeno rozdávají se a opouštějí věci v lepším stavu, než v jakém je našli. Jejich vyrovnanost a uvolněná soustředěnost jim přináší sebedůvěru, která jim dává energii na skutečně důležité věci. Když všechno dobře funguje, je dobře i jim - a ještě jim zbývá čas na zvídavost nebo na potenciální problémy. Někdy se mohou zdát nezúčastnění, ale v každém případě to jsou „kamarádi do nepohody“. Objevují se v okamžiku, když nastanou potíže."

...........................................................................................

Bernie Siegel: Kniha zázraků

Obrázek

Příběhy na stránkách téhle knížky autor nasbíral za více než třicet let lékařské praxe, veřejných přednášek a debat s lidmi. Jsou velmi laskavé a otevírají dveře víry. Dokazují, čeho všeho jsme schopní, a že když se svým problémům postavíme čelem, dokážeme zázraky. Bolest a utrpení zde nejsou zlehčovány, a přesto se dozvídáme, že životní krizi lze obrátit ve svůj prospěch a že na ni lze ve skutečnosti zareagovat způsobem, který člověka posílí a uzdraví.

https://www.bux.cz/knihy/123757-kniha-z ... detail=new
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 879
Registrován: pát 23. zář 2011 11:43:47

Re: Inspirace probuzenými

Nový příspěvekod Linda » pon 10. úno 2014 22:47:32

Raméš Balsekar:

Existuje jen jediný způsob, jak nemít stálý pocit odporu k sobě nebo k někomu jinému – jak být trvale spokojený sám se sebou i s ostatními: jste-li plně přesvědčeni, bez sebemenšího stínu pochybností, že nikdo, ani vy, ani nikdo jiný nemůže být v žádné činnosti tím, kdo jedná; že žádné jednání nemůže být nikdy činností nějakého člověka – že k dotyčnému dění prostě muselo dojít jen díky univerzální Vesmírné zákonitosti

Znamená to přijímat život tak, jak přichází, přijmout cokoliv, co daný okamžik přinese – radost nebo trápení – aniž by se do nich člověk nechal svým odporem zaplést. Což ve svém důsledku znamená pozorovat všechno, k čemu dochází, udělat všechno, co je třeba (a vědět, že k tomu dochází podle kosmické Zákonitosti), a co je nejdůležitější, zůstat klidný. Zůstávat klidný znamená nepřemítat, nevytvářet si představy o tom, co bylo, nebo o tom, co všechno se může stát – znamená to zůstávat tiše v současném okamžiku.

Být v míru a harmonii a současně se přitom okamžik za okamžikem vyrovnávat se situacemi, které přicházejí – to je ve skutečnosti důsledek pochopení, že všechno, k čemu dochází, je výsledkem působení Vesmíru a že nic z toho není jednáním nějakého člověka.

Bezprostředním důsledkem pochopení, že nikdo nejedná, je, že se přestanou objevovat pocity viny a zahanbení za domnělé vlastní chyby, i pocity odporu, hněvu a nenávisti, žárlivosti nebo závisti vůči komukoliv ´jinému´.

To je podstatou přijetí všeho, co se v každodenním životě okamžik za okamžikem děje, a tak problém stresu a napětí vůbec nevznikne.


Z knihy "Nechte život probíhat"
http://www.amazon.co.uk/Let-Life-Flow-R ... 8188479160


Přístup člověka s poznáním má za následek spíše bytí než aktivitu, spíše soucit než nátlak, spíše pokoru a tolerantnost než donucování a agresi.

Lao-Tse: „Podvolení se uchovává celistvost… Protože moudrý člověk netrvá na svém, nikdo s ním nemůže zápasit.“

Pochopení má za následek přenechání pocitu osobního jednání záměrům vesmírného Bytí. Důsledkem je, že všechno jednání začne být spontánní – jednání bez napětí, bez pocitu osobní odpovědnosti nebo pocitů viny. Setrváváním v naší pravé přirozenosti tak vyvstane mír a pokojnost přijetím Toho, co Je, jako záměru vesmírného Bytí, shodného s vesmírnou Zákonitostí.

Světec Tukaram oslovuje kosmické Vědomí, Boha, a vyznává: „Ať jdu kamkoliv, Tys mým stálým druhem, vedeš mě za ruku; převzal jsi všechny mé odpovědnosti a starosti, stále mi ve všem poskytuješ Svou podporu.“

Mysl-intelekt zanechá hledání čehosi smysluplného a plně se podrobí. Začne být myslí prázdnou, postící se, která v naprostém poddání se zanechá hledání a tiše spočívá v otevřenosti vůči vyvstání intuitivního pochopení... Možnost porozumět své vlastní pravé přirozenosti přesahuje schopnosti jedné individuální vlny; je oceánem, jedině když opadává, poddává se a splývá s oceánem.

Mysl je utišená a je tudíž neobyčejně všímavá. V této všímavosti, osvobozené od stálého brebentění přemítající mysli, spočívá Sebe-poznání, uvědomění si Sebe sama. V této plné pozornosti mysli je obsažena jistá nepohnutá tichost, a ta je sama uvědomováním si Sebe sama.


Z knihy “Mír a harmonie v každodenním životě“
http://www.amazon.com/Peace-Harmony-Liv ... 818847956X
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 879
Registrován: pát 23. zář 2011 11:43:47

Re: Inspirace Probuzenými

Nový příspěvekod Linda » pon 10. úno 2014 22:52:27

Frank J. Kinslow

Tajemství okamžitého léčení

Obrázek

Před mnoha lety nás Sokrates vyzýval, abychom poznali sami sebe. Ptali jste se někdy sami sebe, proč si myslel, že je to tak důležité? Jaký užitek můžeme mít z toho, když se seznámíme s vlastním Já? A co ksakru to vlastní Já vlastně je? Podívejme se na to blíže.

Zopakujte si Zkušenost první: Zastavení myšlenek a znovu objevte mezeru mezi myšlenkami. Procvičujte několik minut a pokládejte si jednu z přípravných otázek. Ptejte se každých 15 vteřin a nezapomeňte, že musíte dávat velmi dobrý pozor na to, co se děje bezprostředně potom, kdy si otázku položíte.

Z hlediska zkušenosti není o této mezeře mezi myšlenkami moc co psát. Je to prostě prostor vyplněný tichem, patrný pouze poté, co jedna myšlenka končí, a předtím, než druhá začíná. Protože v tomto intervalu mezi dvěma myšlenkami neprobíhá žádné myšlení, neuvědomíte si tento prostor dříve, než začnete opět myslet, a možná ani tehdy ne. Mysl následuje pohyb. Je fascinována pohybem a formou. Ona mezera nezná ani jedno z těch dvou. Nic neobsahuje. Nic neznamená, tedy nic z hlediska mysli. To je ovšem velká chyba. Řeknu vám proč. Všechny myšlenky v mysli pocházejí z onoho nic, které jsme identifikovali jako čisté uvědomění.

Zkuste si to sami. Zopakujte cvičení a pozorujte tu mezeru. Automaticky, bez jakéhokoliv úsilí z vaší strany, přichází další myšlenka zcela spontánně. Zcela nová myšlenka, jasná jako denní světlo. To je zázračné, pokud o tom přestanete přemýšlet. (Narážka je zde úmyslně.) Každá nová myšlenka je zázrakem stvoření a přichází z ničeho. Z toho vyplývá, že nicota není prázdná. V nicotě musí něco být, jinak by nemohla tvořit myšlenku. Zajímavé, viďte?

--------------------------------------------------------------------------------

PROTOŽE V TOMTO INTERVALU MEZI DVĚMA MYŠLENKAMI NEPROBÍHÁ ŽÁDNÉ MYŠLENÍ,
NEUVĚDOMÍTE SI TENTO PROSTOR DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE OPĚT MYSLET…

Zopakujte si toto cvičení ještě několikrát. Hlavně nezapomeňte, že musíte být pozorní a čekat, co se stane.

Teď už byste měli docela dobře ovládat pozorování intervalu mezi myšlenkami. Nyní vám položím otázku: Kdo pozoruje tu mezeru? Nejsou zde žádné myšlenky, žádné emoce, žádný pohyb - ale vy jste tu stále, ne? Neupadli jste do kómatu. Vy jste se neztratili někde v neznámu. Byli jste pořád zde a čekali jste, až se myšlenky znovu objeví, nemám pravdu? Kdo to čekal? Kdo je to ten vy? Kdo pozoruje, když mysl zmizí?

Když se identifikujete se svými myšlenkami, které jsou úhledně poskládány do vašich vzpomínek a plánů do budoucna, obracíte se k "já". "Já" to je sbírka "věcí", jako je váš věk, pohlaví, vaše záliby a lásky, vaše naděje a vzpomínky, vše, čemu říkáte můj život. Nic z toho však neexistuje ve chvíli, kdy se vaše myšlenky zastaví. Abyste pozorovali, musíte si uvědomovat, je to tak? Takže ve chvíli, kdy se vaše mysl vypne, si uvědomujete nic. V té chvíli není nic než čisté uvědomění. A nyní jste vyřešili záhadu toho, kdo jste. Vy sami jste uvědomění!

KDO POZORUJE, KDYŽ MYSL ZMIZÍ?

Zní to nemožně? Tento fakt nelze popřít. Vaše přímé vnímání odhalilo, že vaše vlastní Já je uvědomění. Tak to je. Než se zrodilo "já" a vytvořilo obraz, který rozpoznáváte jako sebe sama, existovalo osamělé vlastní Já, čisté uvědomění. O tom všem byl ten povyk před 2 500 lety, když Sokrates kladl ony zvídavé otázky. Přiměl lidi, aby nezkoumali jen obsah svého myšlení, ale i myšlenky samotné. Samozřejmě, že vy i já teď víme, že toto vede velmi rychle k čistému uvědomění, k nedělitelnému vlastnímu Já.

Zamysleme se trochu déle nad tím, že jsme čistým uvědoměním. Podívejte se do své minulosti. Vraťte se do dětství a do nějaké etapy svého dospívání. Teď vzpomínejte na dobu, kdy vám bylo dvacet, třicet atd. let až do současnosti. Přemýšlejte o tom, co děláte právě teď. Během života se vaše zájmy i pocity měnily, tělo vyrostlo a zestárlo, rodina dospěla a přátelé přicházeli a odcházeli. Ale byla tu vaše část, která s vámi byla, jak daleko do minulosti si vzpomenete, a je s vámi neustále. Zůstala nezměněna po všechny etapy vašeho života.

"JÁ" TO JE SBÍRKA "VĚCÍ", JAKO JE VÁŠ VĚK, POHLAVÍ, VAŠE ZÁLIBY
A LÁSKY, VAŠE NADĚJE A VZPOMÍNKY, VŠE, ČEMU ŘÍKÁTE MŮJ ŽIVOT.

V každé etapě svého života - ne, v každé vteřině - zatímco vaše tělo - mysl se stávalo tím, čím je dnes, vaše uvědomění stálo nehybně a bdělo jako věčný svědek. Když jste řekli "Chci svou mámu", "Nenávidím tělocvik", "Budu tě milovat navždy" nebo "Nemám rád hlasitou hudbu", identifikovali jste věci a pocity, které se děly "vám", ne vašemu vlastnímu Já. Věci a pocity vašeho života, jako je stesk po mamince, nenávist k hodinám tělocviku atd., se změnily a sídlí nyní v té části vás, které říkáme paměť. Věci ve vašem životě se změnily a mění se dodnes. Ale vaše uvědomění zůstalo nehybným svědkem filmu, kterému říkáme život.

Lord Alfred Tennyson hovořil o této záhadě trvalé neměnnosti v básni Potok, když napsal: "Lidé mohou přicházet a lidé mohou odcházet, ale já běžím stále dál." Stejně tak můžeme i my říci, i když méně vybraným stylem, že naše bezpečí, pocity, myšlenky, tělo a okolí přichází a odchází, ale naše uvědomění pokračuje navždy.

Proč je tak absolutně nezbytné znát "vaše vlastní Já"? Když si začnete cenit svého vnitřního Já jakožto neměnného, nespoutaného, věčného uvědomění, vaše závislost na chřadnoucím těle a upadající mysli se bude pomalu zmenšovat. Uvědomíte si, že jste za sférou změny a smrti. Uvědomíte si, že za všemi věcmi a myšlenkami, kterými je "já", existujete navěky jako uvědomění.

VY JSTE UVĚDOMĚNÍ!
VAŠE UVĚDOMĚNÍ ZŮSTALO NEHYBNÝM SVĚDKEM FILMU,
KTERÉMU ŘÍKÁME VÁŠ ŽIVOT.

Pokud vám pouhých několik minut pozorování oné mezery mezi vašimi myšlenkami přineslo klid a uvolnění, představte si, jaká radostná dobrodružství vás čekají, až čisté uvědomění pronikne do vašeho myšlení, stravování, práce a milování. Objevit sám sebe jako čisté uvědomění na dně vaší mysli je prvním krokem k plnému a bohatému životu. Zapojení uvědomění do denní činnosti je dalším krokem. A konečně, až se naučíte hojit své rány a rány ostatních, objevíte vpravdě požehnání, o které jste se zasloužili sami.


Uvedený text je ukázkou z knihy: Frank J. Kinslow: Tajemství okamžitého léčení, s. 33-37.

Během několika posledních let naučily nové svépomocné metody mnohé lidi jinému pohledu na svět. Quantum Entrainment® (kvantové unášení) je v této oblasti nejnovější metodou.

Co znamená pojem Quantum Entrainment® (kvantové unášení)?

Je to proces, kterým se dopracujeme čistého uvědomění, a léčení je vlastně jeho vedlejším účinkem. To znamená, že léčitelem nejste vy, ale čisté uvědomění.

Quantum Entrainment® pracuje mj. na základě jemného dotyku, který tiše a nenápadně aktivuje autonomní nervový systém, jenž spontánně a bezprostředně navodí atmosféru, v níž může dojít k hlubokému léčivému procesu a hojení.

Tato úžasná svépomocná metoda je snadno použitelná a nevyžaduje žádné předchozí znalosti - může ji používat kdokoliv.

Druhé vydání této čtenářsky velmi úspěšné knihy Tajemství okamžitého léčení je aktualizováno Frankem Kinslowem s ohledem na nejnovější poznatky z oblasti kvantového unášení.


http://svetlojelaska.blog.cz/1209/tajem ... ka-z-knihy


Další knihy od téhož autora:

Tajemství kvantového života

Obrázek


Dr. Frank J. Kinslow:

When Nothing Works
Try Doing Nothing


(Když jedná Nic - zkuste Nicnedělání)

Obrázek

Autor vysvětluje ve svých knihách prostým způsobem, srozumitelným každému, jak je možné naučit se neduálně vnímat v každodenním životě to, co se děje, včetně sebe sama, a stejně tak reagovat.


Z anonce:

Nic je ideálním učitelem.

Učí příkladem. Neohrožuje, je klidné a tolerantní. Neobsahuje žádnou zaujatost a nikdy se cítí provinile. Je tu pořád, nikdy se znepokojuje budoucností nebo minulostí. Nic je protiváhou ztřeštěného hektického života, který vedeme. Dělá vás spokojenějšími, zdravějšími a úspěšnějšími.

Dělat Nic je perfektní technika.

Tato kniha, která je založená na nejnovějších vědeckých poznatcích, vás seznámí s mimořádnými výhodami nicnedělání... Vyzkoušíte-li tento životní postoj, zjistíte, že odpovídá na řadu otázek, které vás osobně i lidstvo jako celek mohou znejišťovat. Když budete praktikovat tento přístup, zjistíte, že se vám zlepšuje zdraví, dochází k větší seberealizaci i k uplatňování vašeho nadání a schopností, a váš život bude naplněnější.

http://www.amazon.com/When-Nothing-Work ... 0984426426


Frank J. Kinslow: Eufeeling!

Obrázek

Na stránkach novej knihy dr. Franka J. Kinslowa sa naučíte ísť nad rámec okamžitej moci kvantového uzdravenia a na základe uvedeného postupu si uvedomíte aj vaše najvnútornejšie duchovné a materiálne ciele. Pochopíte, ako ľahko môžete nájsť vlastný Eufeeling, stredobod, okolo ktorého sa točia všetky tvorivé sily prírody, a tiež ako ho využívať na dosiahnutie silnej a okamžitej pozornosti.

Naučte sa využívať prirodzené harmonizačné zóny

Autor teraz ukazuje čitateľom, ako používať prirodzené harmonizačné zóny uložené v našich mysliach, a to prakticky, jednoducho a pochopiteľne. Dr. Kinslow je objaviteľom a tvorcom tzv. Kvantového unášania - prelomovej liečebnej metódy, ktorá tisíckam ľudí po celom svete pomohla odstrániť emocionálne a fyzickej rozpory vo vlastnom vnútri, ako aj rozpory vo vzťahoch s inými ľudmi. V knihe Eufeeling nájdete rovnaký jednoduchý postup, ktorý bol tak úspešný pri výuke a osvojovaní si Kvatnového unášania.

http://www.ezoshop.sk/eufeeling-kinslow-frank

Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 879
Registrován: pát 23. zář 2011 11:43:47

Re: Inspirace Probuzenými

Nový příspěvekod Linda » pon 10. úno 2014 23:26:34

Arnold a Amy Mindell

"...je zapotřebí pochopit první a druhý okruh vnímání. Je to snadno k nalezení v šamanské tradici. Mindell druhý okruh nazývá snovým tělem. Procesová práce se nezabývá tím, kdo a co člověk je nebo čím by se mohl stát, ale tím, čeho si všímá. Zrání představuje nejen soustředění se na jevy, keré podporují naši identitu, ale především na popírané a rušivé aspekty života, kterým se obvykle člověku nechce moc věnovat pozornost. Nutkavé a problematické sny, nesnesitelné tělesné potíže, těžké vztahové krize, závislosti, neudržitelné nálady a osud - to vše tě vybízí k probuzení... "


Arnold Mindell: Techniky snění v bdělém stavu

Popis: Šamanismus v praxi
Kniha má jediný cíl: naučit vás vnímat a žít Sen, obrátit vás k síle Snění.

Vypravíme se na cestu společně. Budeme zkoumat území, kde šamanismus kříží hranice fyziky, kde se sny mění ve skutečnost těla a kde se každodenní život setkává s nesmrtelností.

Obsah:

I. Ne-konání

1. 24hodinové bdělé snění
2. Bdělost a práce se sny
3. Osvícení, Východ a Západ
4. Buddhismus v purpurové říši
5. Ne-konání
6. Reflexe, filtrování a bzučení
7. Teorie a praxe předpovídání budoucnosti

II. Bdělé léčení

8. Cestování v čase
9. Bdělé léčení, preventivní léčení
10. Dotek a propojení
11. Závislost a vztahy
12. Neporušená celistvost
13. Snění jako práce na proměně světa

III. Bdělý život

14. Milostný příběh, dvojník
15. Všelék na drama lidského života
16. Diamantový střed mandaly
17. Realita jako magický symbol

http://www.pknihy.cz/knihy/020339/Techn ... stavu.html


Arnold Mindell: Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy
Učení dona Juana, Richarda Feynmana a Lao-c´- Učení dona Juana, Richarda Feynmana a Lao-c´

Arnold Mindell koncipoval svoji novou knihu jako duchovního průvodce životní cestou, která je úzce - tak jako její psychologie - spjata se zemí, s jejími směry, rytmy a se silami, které ze země pramení. Vysvětluje, jak důležité je uvědomění, vnímající uvědomění, které je zdrojem vědomí a z jistého úhlu pohledu původcem vnímané reality i vesmíru jako celku. S tím úzce souvisí Mindellův koncept uvědomění si cesty, lidské schopnosti vnímat směry, síly a rytmy vycházející ze země a jemné signály snového těla, schopnosti uvědomit si tyto vlivy a správným způsobem na ně v běžném životě reagovat, například změnou vnitřní či vnější orientace: zaměření a směřování. Mindell čerpá svoje poznatky z fyziky, domorodých náboženství a šamanismu.

Ve své knize představuje nové metody nalézání nejschůdnějších způsobů překonání překážek na cestě životem, ke zmírnění vnitřního nepokoje, k odstranění problémů v mezilidských vztazích a to i na úrovni velkých lidských společenství a na úrovni světa.

Arnold Mindell, fyzik a neortodoxní jungiánský psycholog, dlouhodobě prohlubuje odkaz C. G. Junga a spojuje poznatky tradiční psychologie s poznatky různých jiných vědních oborů a tradiční moudrostí, přičemž činí vědecké myšlenky přístupné široké čtenářské obci. Teorii a prožitková cvičení představuje jednoduchým a inspirujícím způsobem. Využívá při tom bohatý ilustrační materiál.

http://gnosis9.net/obchod/?1609,psychol ... jimi-rytmy


Amy Mindell: Metadovednosti

Anotace: Proč je některá terapie účinná a jiná přináší zklamání? Amy Mindell soudí, že to souvisí s křehkou atmosférou, kterou vytvářejí terapeutovy nevědomé pocity a postoje. Když terapeut získá jistý vhled do svých nejhlubších přesvědčení ohledně přírody, lidského rozvoje a jeho spirituálních souvislostí (tedy to, co nazýváme metadovednostmi), může být úspěšnější jako léčitel a duchovní učitel. Amy Mindell zkoumala práci Arnolda Mindella s jednotlivci, páry i skupinami po mnoho let a rozpoznala v ní řadu pocitových postojů, pro něž nachází analogie v tradicích Dálného Východu, v učení Dona Juana i v moderní fyzice. Dotýká se i otázky, jak se lze metadovednostem učit: Je to vůbec možné? A jak to provést? (Autorka předpokládá, že terapeut, stejně jako klient, vlastně nastupuje cestu spirituálního rozvoje.) Ukazuje, jak toto pojetí může zásadním způsobem ovlivnit široké pole psychoterapie. Kniha obsahuje řadu doslovných přepisů terapeutických rozhovorů, podrobná teoretická objasnění daného terapeutického kontextu i analogie z oblasti poezie. Kniha Amy Mindell nabízí nový a inspirativní přístup k řešení problémů. Zároveň je cenným průvodcem pro každého, kdo se zajímá o objevování a průzkum vlastních nevědomých postojů, čímž může napomoci hlubšímu sebepoznání a uspokojivějšímu prožívání ve vztazích.

http://www.kosmas.cz/knihy/149987/metadovednosti/

Arnold Mindell: Snové tělo

Anotace: Arnold Mindell v průkopnické a vlastně revoluční práci z roku 1982 nazvané Snové tělo ukazuje, že nevědomí promlouvá k člověku nejen obrazy a symbolikou snů, nýbrž i fyzickými symptomy, jako je napětí, bolest, nemoc. Mindell zkoumá skrytý význam těchto jevů a z nového hlediska vysvětluje vztah duše a těla. Kniha obohacuje Jungovy výzkumy o fyzikální aspekt. Snové tělo odpovídá pojmu silového pole kvantové fyziky a platí pro ně obdoba Heisenbergova principu neurčitosti. Jak je v teoretické fyzice možné popsat chování hmoty pouze rovnicemi, tak se lze snovému tělu přiblížit jen pomocí obrazů a symbolů, které nalézáme v mýtech, pověstech a pohádkách. Z tohoto hlediska analyzuje autor několik pohádek bratří Grimmů.

http://www.kosmas.cz/knihy/143504/snove-telo/


Arnold Mindell: Kvantová mysl a léčba

Anotace: V pozadí všeho se skrývá hluboká forma inteligence, kterou autor nazývá kvantová mysl. A v knize ukazuje, jak ji využít k léčebným účelům.

Zkoumá spojení mezi tradiční medicínou a alternativními lékařskými postupy a s vědomím vlastní inteligence těla vychází ze základů kvantové mechaniky i empirických zkušeností; kniha je proto založena na objevu základních zákonitostí, jež stojí v pozadí našich nejniternějších zážitků a subatomární fyziky, a zaměřuje se jak na tělesné symptomy, tak i na závěry, které by výše zmíněné obory sjednotily. Především však chce toto dílo sloužit jako praktická příručka.

http://www.kosmas.cz/knihy/137135/kvant ... l-a-lecba/


Arnold Mindell: Šamanovo tělo - šamanská cvičení pro zdraví

V jádru každodenních problémů spočívá snové tělo, tvá nejpodivnější zkušenost, která je obvykle prožívána pouze těsně před smrtí nebo během okultních a šamanských rituálů. Tato nová, vzrušující a mýtická strana života ti dává možnost větší kontroly nad fyzickým zdravím a hlubší vhled do povahy světa. Kniha Šamanovo tělo by měla podpořit tvé snažení žít Snové tělo společně s ostatními, a proměnit tak všední skutečnost ve zvláštní svět, ve kterém ožívá zkušenost a kde jsou ukryty odpovědi na ty nejhlubší otázky života.

Tato kniha je založena na mých osobních zkušenostech s domorodými africkými, americkými a australskými léčiteli, s duchovními učiteli z celého světa, a také na mé vlastní praxi psychoterapie, řešení problémů a šamanismu. Uvedená cvičení a metody jsou založené na kombinaci moderní psychologie a starobylých šamanských praktik.

První část knihy -- rozvíjení dvojníka -- je věnována praktickým postupům práce se snovým tělem, hledání celistvosti a řešení tělových a snových problémů s cílem dosáhnout prožitku sebe sama bez závislosti na společnosti, čase a prostoru. Druhá část knihy -- snění ve městě -- reaguje na to, že když se proměníme, promění se i svět kolem nás. Jinak je náš vývoj k ničemu a trpíme procesem inflace či izolace.

(z předmluvy autora)

http://www.databazeknih.cz/knihy/samanovo-telo-88869


Arnold Mindell: Kóma - klíč k probuzení

Anotace: Průkopnická práce Arnolda Mindella s komatózními pacienty nabízí nový směr v psychoterapii studiu zážitků lidí, kteří se přiblížili smrti. Doktor Mindell dokazuje, že lidé v komatu nejsou „živé mrtvoly“, ale lidské bytosti ve změněném stavu vědomí, který pro ně může být důležitým a smysluplným zážitkem. Přirovnává komatózního pacienta k mytickému hrdinovi, jenž se odvažuje do neznáma a vrací se s božským sdělením. Na konkrétních případech Mindell dokazuje že komatózní osoba je schopna komunikovat s jinými lidmi a tvrdí, že takový pacienti mohou často činit vědomá, racionální rozhodnutí.

Smrt je osobní zkušenost, něco, co je pro každého jiné. Vždy, když si člověk myslí, že zemře – ať je to fantazie, přání nebo strach ze skutečné tělesné nemoci, snaží se nacvičit si umírání. Umírání může být zdravá zkušenost, je potřeba prožít je v představách. Naše existence potřebuje zemřít, způsoby našeho bytí chtějí a potřebují pravidelně umírat. Je-li váš způsob bytí příliš rigidní, přestanete-li růst, nebo má-li se stát něco nového, musí vaše staré já zemřít. Ve všech životních obdobích znamená smrt rychlou změnu, růst a proměnu totožnosti.

http://www.janecekemitos.cz/index.php?w ... %20Mindell


Arnold Mindell: Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy

Anotace: Arnold Mindell koncipoval svou novou knihu jako duchovního průvodce životní cestou, která je úzce – tak jako její psychologie – spjata se zemí, s jejími směry, rytmy a se silami, jež ze země pramení. Vysvětluje, jak důležité je uvědomění, vnímající uvědomění, které je zdrojem vědomí a v určitém smyslu původcem veškeré reality, vesmíru jako celku. S tím úzce souvisí Mindellův koncept uvědomění si cesty, lidské schopnosti vnímat směry, síly a rytmy země a jemné signály snového těla, schopnosti uvědomit si tyto vlivy a správným způsobem na ně v běžném životě reagovat změnou vnitřní či vnější orientace - zaměření a směřování. Ve své knize představuje nové metody nalézání nejschůdnějších způsobů překonání překážek na cestě životem, ke zmírnění vnitřního neklidu, k odstranění problémů v mezilidských vztazích, a to i na úrovni velkých lidských společenství a na úrovni světa. Používá k tomu poznatky kvantové fyziky, poznatky získané ze studia mytologie a náboženství a šamanské praktiky.

Arnold Mindell, fyzik a neortodoxní jungiánský psycholog, dlouhodobě prohlubuje odkaz C. G. Junga a spojuje poznatky tradiční psychologie s poznatky různých jiných vědních oborů a s tradiční moudrostí, přičemž zpřístupňuje vědecké myšlenky široké čtenářské obci. Teorii a prožitková cvičení představuje jednoduchým a inspirujícím způsobem. Využívá při tom bohatý ilustrační materiál. Arnold Mindell, Ph.D., vystudoval fyziku na MIT a následně absolvoval Institut C. G. Junga v Curychu. Je tvůrcem procesově orientované psychologie, která vychází z principů analytické psychologie C. G. Junga, a při řešení individuálních i kolektivních konfliktních a krizových situací inovativním způsobem spojuje práci se sny a práci s tělem, jungiánskou psychoterapii, šamanské techniky a kvantovou fyziku. Na mezinárodní úrovni působí jako oblíbený školitel, organizační poradce a skupinový facilitátor. Arnold Mindell je autorem řady knih vycházejících v mnoha zemích světa. Soukromou praxi provozuje v Portlandu v Oregonu.

http://www.janecekemitos.cz/index.php?w ... %20MindellŽivotopis Arnolda Mindella

Rodák z New Yorku, vyštudoval jazyky a fyziku, ktorú absolvoval na prestížnom Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.). Avšak, ako sám vyhlásil, veda ho nudila - naopak, lákala ho viacej psychológia. A tak po niekoľkých „divokých snoch“ hľadal terapeuta. Keďže v tom čase sa zapísal na postgraduálne štúdium na univerzite v Zürichu, istý švajčiarsky priateľ mu odporučil „tú starú zürišskú čarodejnicu“. Bola ňou popredná nasledovníčka veľkého švajčiarskeho psychiatra a terapeuta Carla Gustava Junga a expertka na interpretáciu snov, slávna Marie-Louise von Franz.

Arnold Mindell v súčasnosti žije a pôsobí, spolu so svojou manželkou Amy, v oregonskom Yachats. Externe prednášal na Institute of Transpersonal Psychology a bol hosťujúcim učiteľom v Esalen Institute. Svoje semináre a tvorivé dielne však viedol aj v takých prestížnych centrách holistického rozvoja, akými sú Chinook Learning Center, The Naropa Institute, Omega Institute for Holistic Studies, Findhorn Foundation a mnohých ďalších. V Yachats tiež pravidelne vedie The Lava Rock Dreambody Clinic - semináre zamerané na procesuálnu prácu s chronickými symptómami, a Extreme States Clinic, kde sa zameriava na prácu s extrémnymi stavmi vedomia. Je uznávaným za svoju prácu na poli integrácie psychológie a fyziky, za intervencie v oblasti nanovedy, prácu so snami, telom, vzťahmi a riešenie konfliktov a za intervencie v psychiatrii a situáciách prahu smrti. Posledných niekoľko rokov je tiež veľmi angažovaný v psycho-sociálnom aktivizme a v tom, čo nazýva „worldwork“ a naďalej sa venuje práci na syntéze psychológie, spirituality a modernej kvantovej fyziky.

http://www.databazeknih.cz/zivotopis/ar ... dell-29459
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 879
Registrován: pát 23. zář 2011 11:43:47


Zpět na Linda

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron