Láska

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 01. čer 2020 14:35:13

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 01. čer 2020 18:09:48

Mistr Saint-Germain – Jen Božská láska platí

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé, jsem Saint Germain. Přicházím k Vám na perutích lásky. Ne, nikoli jako galantní muž plný šarmu, jak si mne někteří z vás rádi představují.

I když je možné, že se pár příležitostí během mého života, kdy jsem působil jako hrabě de Saint Germain, vyskytlo, kdy to tak mohlo vypadat. Ale věřte mi, už tehdy jsem měl bránu k duchovnímu světu natolik otevřenou, že mi pozemské radosti nepřipadaly důležitější než úkol, který mi byl svěřen. Tím však nechci nijak vystupovat proti pozemským radostem tělesné lásky, něžnostem a flirtům. Mají vskutku svůj smysl, dodávají sílu a božské nápady i všem lidem, kteří se ocitnou v blízkosti zamilované dvojice. To nejdůležitější však je, že jakmile se skrz zamilování otevře alespoň na malou skulinku kanál k všeobjímající Lásce, začnou k buňkám zamilovaných proudit interdimenzionální informace. Požehnaný je ten, kdo tuto skulinu otevírá víc a zvídavě zkoumá vyšší světy!

Dnes jsem přišel, abych pohovořil o Božské lásce. Na úrovni, na které se nyní nacházím a kde s mnoha dalšími podporuji blaho Země, neexistuje pozemská láska v té formě, po jaké toužíte a v jaké ji praktikujete. Tady už nemáme pozemská těla. Prožíváme lásku ve formě vyšší extáze, kterou můžete vnímat i vy, když se zcela otevřete. Ale i pak to dokážete jen v omezeném rozsahu, přestože současná doba je pro to příhodná zrychlujícím se a rozšiřujícím procesem (transformace). Čistý záměr, vycházející ze srdce způsobuje, že se skulina k božství zvětšuje, takže se extáze božské prvotní myšlenky stále víc přibližuje a může být i částečně prožívána. Uměním je vnášet tuto skulinu a tuto extázi do každodenního života.

Obrázek

Podívejme se nyní, co vše je Božskou láskou. Božská láska je vším a ve všem. Dokonce i ten největší padouch má v sobě božské semínko, Lásku. Láska je všude, v každém a ve všem. Nevybírá si, neomezuje se jen na někoho. Peníze přitom nehrají vůbec žádnou roli. Všimněte si, kde se vynořuje skutečný pocit požehnání, Láska. Určitě ne ve světě peněz a jeho hráčů. I když i tam existují tací, kteří dokáží opětovně vnímat jiskření Lásky a pokoušejí se vnášet ji i do světa financí a ekonomiky. Třeba prostřednictvím seminářů, meditací a podobných záležitostí. Pomalu pronikají do světa byznysu a pootevírají skulinu. Někteří pak mají chuť zkusit jiné povolání, jiní zas zkoušejí ve světě peněz aktivovat Lásku. Neboť peníze, ať už papírové nebo virtuální, jsou vlastně také Láskou, prvotní energií. Způsob jejího vyjádření závisí na tom, jak se používá. Láskou totiž nelze manipulovat, lze ji však podporovat, otevírat se jí a uhlazovat jí cestu.

Vraťme se k životu, který jsem vedl jako hrabě de Saint Germain. Co myslíte, že bylo mým cílem? Přinášet lásku do aristokratického světa. Do královských paláců, do šlechtických domů, kde panovalo tolik dekadence, mocenských choutek, přetvářky a kde se přirozeně hledala i láska, často pomýleným způsobem, neboť se věřilo, že peníze přitáhnou schopnost lásky. Tak tomu však jistě není, i když i boháč může být velmi schopný milovat. Mým tehdejším úkolem bylo otevírat srdce lidí pro změnu. Pro to, aby do všeho mohla protékat láska a tím také otevírat oči pro bídu a nespravedlnost. Do určité míry se mi to povedlo. Z hlediska dalekosáhlých důsledků to v průběhu času mělo dobré a rozmanité účinky. Kdyby tehdy s otevřeným srdcem naslouchali mým radám a upozorněním, nemuselo dojít k francouzské revoluci, přinejmenším v té formě, v jaké proběhla. Stejně se nakonec vše dalo do pohybu. Mohlo se ušetřit hodně bolesti, avšak jak víte, člověk inklinuje spíš k tomu poučit se až skrz bolest a utrpení.

Zaměřte se nyní na svět vašeho vlastního bytí. Udělejte si chvíli čas, abyste si uvědomili, kdy jste svém životě pociťovali lásku. Nemám na mysli úspěch nebo splnění cílů, o které jste usilovali, ani životní štěstí dětí, které jste porodili a vychovali. Mám na mysli lásku ve tvém srdci a láskyplný pocit k sobě samotnému. Že vše je dobré takové, jaké to je. Zkusme se trochu porozhlédnout kolem sebe. Zamysli se chvíli nad světem, bídou, utrpením, válkami, znečištěním životního prostředí, aférami odposlouchávání a podobnými záležitostmi. Co si o všem tom dění myslíš a jaké máš při tom pocity? Strach, nepochopení, odpor, znechucení a možná i to, že je dobře, že žiješ tady a nikoli někde v nějaké válečné džungli? Správně, buď vděčný za to, co tu smíš prožívat. Inkarnoval ses do oblasti, kde jsou základní životní potřeby uspokojovány, v případě nouze i státními institucemi, i když ani tady jistě není všechno takové, jaké by to mohlo být. Nemusíš však hladovět. Máš svou postel a můžeš si myslet, co chceš a svobodně to vyjadřovat. Nikdo tě nevsadí do vězení, když prohlásíš: “Stát je zkorumpovaný a zralý pro změnu!“ Jinde to lidé vyslovit nesmějí, protože by je za to uvěznili.

Neříkám to proto, abys zůstal skromný a spokojil se s málem. Skromnost není žádnou ozdobou, většinou je vštípena výchovou, což často vede k ustrašenosti, opatrnosti a nesmělosti. To pak často vyústí do neupřímnosti a nečestnosti, protože určité potlačené potřeby chtějí být naplněny jiným způsobem. Sleduj mé myšlenkové pochody a pochop, co tím skutečně myslím. Pokud žiješ v zemích, kde můžeš číst tyto řádky, pak jsi sytý. Jsi nasycen, i když tě trápí určité starosti; to patří k procesu vyjasňování a čištění – jsi stále ještě na Zemi, v její dualitě, a máš náměty, které je třeba čistit. Proto jsi ostatně tady, nebo si to už snad zapomněl?

Teď bych tě chtěl požádat, aby sis položil ruku na srdce a vyvolal v sobě pocit vděčnosti. To se většinou po nějaké chvíli děje automaticky, jakmile se dotkneš rukou hrudníku a srdce. Vnímej intenzivně hlubokou vděčnost. Je to tento pocit: „Je o mne postaráno, nic se mi nemůže stát, mé Vyšší já stojí při mě a ukazuje mi cestu“. Pak se ještě jednou s tímto pocitem vděčnosti podívej na scenérie válek i na informace z médií, zkrátka na všechno to, co udržuje v chodu světové dění. Vše je vytvářeno uměle – i z nashromážděných zkušeností, i z jiných životů, z toho, co každý člověk zažil v dětství a v mateřské děloze. Točí se to kolem dokola jako kolotoč. Každý jede jedno nebo víc kol, aby pak vystoupil. Možná si pak zvolí jiný kolotoč, který vyžaduje jiné předpoklady, vyšší vibrace a odpovídající vyšší cíle. Z kvality Božské lásky, která sídlí v tvém srdci, poznáváš skutečné bytí všeho. Tato planeta právě mění svůj hrací plán. Avšak podobně, jako se to může přihodit při hře, kdy si někteří chtějí zabrat hračky pro sebe, což znáš třeba z pískoviště, dochází k hádkám, nikdo nechce ustoupit a hračky pustit. Protože ještě nevědí o nových hračkách a o tom, jak mohou nádherně působit. Proto tady na Zemi běsní válka mezi světlem a temnotou. To dokážeš svým božským pohledem dobře rozpoznat. Nyní je však otázkou, zda chceš vést válku i ve svém životě. Nebo by ses už raději chtěl podívat a vnímat, jaké nové hračky na tebe čekají? Všechny mají ještě mnohem víc Božského světla ve svém jádru.

Když si budeš častěji pokládat ruku na srdce a rozšiřovat v sobě pocit vděčnosti, získáš sílu pro zvládání dalších témat a oblastí, které můžeš sám pročišťovat, projasňovat a naplňovat novými nápady. Vděčnost činí život lehčím a to důležité na tom je, že získáš víc porozumění pro ostatní. Máš porozumění i pro politiky? Ne? Dokážu se vžít do tvých pocitů. Přesto však svým božským pohledem rozpoznáš, že se kvůli své minulosti a svým uloženým starým vzorcům nemohou chovat jinak. Zvolili si tuto cestu. Možná si už začínají uvědomovat, že se dostali do slepé uličky. Šéf spojených národů na druhé straně oceánu si všechno představoval úplně jinak, když poprvé přebíral svou mocenskou pozici. Poskytli mu sice chvíli k nadechnutí, ale pak se přece jen dostal do spárů těch, kdo skutečně drží nitky ve svých rukách. Zeptáš se mě, zda ho mohou vydírat. A koho by nemohli? Na co lze takového člověka nejlépe dostat? Na zcela osobní záležitosti, jinak řečeno vnitřní slabiny. Nikdo tady na Zemi není bez chyby, to by bylo nemyslitelné, žijete přece v dualitě. Dokonce i mistři, kteří si pro tuto nádhernou dobu vybrali pozemské tělo, aby mohli Zemi sloužit, zápasí s tímto pozemským atributem.

Existuje jen jediný klíč, který přináší mír na Zemi, a tím je Božská láska, prvotní instance, jež je bez duality. Přichází nyní na tuto planetu stále silněji jako energie Jednoty, jako „Zlatá vlna“, jak ji nazývá Kryon. Je to síla, na kterou se může napojit každý člověk, s jejíž pomocí může oslabovat vliv duality a s rukou na srdci rozvíjet božsky moudrý pohled. Je to možnost, jak ve vlastním bytí zahájit změny, které lze nazvat božskými. Pro dualitu je velmi přiléhavé přísloví, že by si každý měl nejprve zamést před vlastním prahem, nebo-li neměl by druhému předhazovat a vyčítat to, co sám dělá. (V němčině zní toto přísloví doslova: Neměl bys házet kamenem, když sám sedíš ve skleníku – pozn. překl.) Tvůj skleník bude odolný vůči kamenům, protože žádný kámen tě nemůže zasáhnout, budeš-li posilovat svou interdimenzionální nohu silou svého otevřeného srdce. Z něj proudí Božská láska, která může transformovat vše, skutečně vše. Ostatně opravdová skromnost má původ v hluboké vděčnosti za to, že člověk může být tady na Zemi a pomáhat i ostatním lidem.

V tomto smyslu Já jsem
Saint Germain

Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny.
http://www.barbara-bessen.com/saint-ger ... ember-2013
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 03. čer 2020 12:28:23

„Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska.“ — Osho
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 03. čer 2020 17:08:05Mé srdce hoří láskou,

všichni mohou vidět ten plamen.

Mé srdce pulsuje vášní

jako vlny v oceánu.

Mí přátelé jsou mi najednou cizí

a já jsem obklíčen nepřáteli,

ale jsem svobodný jako vítr,

už mi neubližují výčitky ostatních.

Jsem doma, ať jsem kdekoliv

a v pokoji milenců

dovedu vidět i se zavřenýma očima

tu krásu, která tančí.

Za závoji

opilý láskou i já tančím

v rytmu tohoto pohybujícího se světa.

Přišel jsem o své smysly

v mém světě milujících.

V mé halucinaci

jsem uviděla zahradu květin mého milovaného

v mé závrati, v mém opilém blouznění

kroužím a tančím jako točící se kolo

Viděla jsem sebe jako zdroj bytí

byla jsem tam na začátku

a byla jsem duchem lásky

teď jsem střízlivá

a jen mám kocovinu

vzpomínku na lásku

a pouhý smutek.

Toužím po štěstí

žádám o pomoc

chci milost a moje láska říká

Podívej se na mě a poslechni si mě,

protože jsem tady jen kvůli tomu.

Jsem tvůj měsíc i tvůj měsíční svit

jsem tvá květinová zahrada i tvá voda.

Celou tu cestu jsem šla za tebou, nemohla jsem se dočkat,

šla jsem bez bot i bez šálu.

Chci, aby ses smála,

zbavila se všech svých obav.

Chci tě milovat, a pečovat o tebe!

Ach sladká hořkosti!

Budu tě utěšovat a uzdravovat,

budu ti nosit růže,

I já jsem byla pokrytá trny.

Kvůli tvé lásce

jsem ztratil střízlivost.

Jsem omámený

bláznovstvím lásky.

V této mlze

jsem se stal cizincem sám sobě.

Jsem tak opilý,

že jsem ztratil cestu do svého domu.

V zahradě vidím jen tvou tvář.

Ze stromů a květů

cítím jen tvou vůni.

Opilý extází lásky

už nedovedu poznat rozdíl

mezi opilcem a pitím,

mezi Milujícím a Milovaným.

Milující zná pouze pokoru,

nemá na výběr.

Plíží se do tvé uličky v noci,

nemá na výběr.

Touží políbit každou kadeř tvých vlasů,

netrap se tím,

nemá na výběr.

Ve své horečné lásce k tobě

touží zpřetrhat řetězy svého uvěznění,

nemá na výběr.

Milenec se zeptal své milované:

Miluješ sebe víc, než mě?

Milovaná odpověděla:

Sobě jsem zemřela a teď žiji pro tebe.

Vytratila jsem se sobě a svým vlastnostem

jsem tady jen pro tebe.

Zapomněla jsem všechno, co jsem se naučila,

ale díky tomu, že znám tebe, stala jsem se učencem.

Ztratila jsem všechnu svou sílu,

ale z tvé síly jsem živa.

Když miluji sebe, miluji tebe,

když miluji tebe, miluji sebe.

Jsem tvůj milenec

pojď na mou stranu,

otevřu bránu tvé lásce.

Pojď a usaď se u mne,

buďme spolu sousedy hvězd.

Skrývala ses tak dlouho

nekonečně plula po moři mé lásky

přesto jsi byla vždy se mnou spojená

skrytá, odhalená

ve známém i neprojeveném.

Jsem život sám,

byla jsi vězněm v malém rybníku,

já jsem oceán a jeho bouřlivá záplava.

Pojď a splyň se mnou

opusť tento svět nevědomosti.

Buď se mnou,

otevřu brány tvé lásce.

Toužím po tobě víc, než po jídle a pití,

mé tělo, moje smysly, moje mysl hladoví po tvé chuti.

Cítím tvou přítomnost ve svém srdci,

i když patříš celému světu.

Čekám s tichou vášní

na jedno gesto, jeden tvůj letmý pohled.

Přicházíš k nám z jiného světa,

za hvězdami a prázdnotou vesmíru.

Transcendentní, čistý, nepředstavitelné krásy.

Přinášíš s sebou podstatu lásky.

Všechny, kterých se dotkneš, přeměníš.

Všední záležitosti, starosti a smutky

se rozpouštějí ve tvé přítomnosti.

Přinášíš radost vládci i ovládanému

Rolníkovi i Králi.

Svým půvabem nám mateš rozum.

všechno zlo měníš na dobro.

Jsi mistr alchymista.

Rozsvěcíš světlo lásky na zemi i na nebi

a v srdci i duši každé bytosti

skrze tvou lásku bytí i nebytí splývá,

všechny protiklady se spojují

všechno světské se znovu stává posvátným.

Mé srdce hoří,

ve svém šílenství bloudím pouští,

plameny mé vášně pohlcují vítr i oblohu.

můj pláč toužení,

mé nářky smutku

mučí moji duši.

Trpělivě čekáš

a díváš se do mých omámených očí,

přijímáš mou vášeň s klidem lásky.

Jsi mistrem bytí,

jednoho dne budu Milujícím tak jako Ty.

V raném úsvitu štěstí

jsi mi dala tři polibky

abych se probudil

do tohoto okamžiku lásky.

Snažil jsem se vzpomenout si ve svém srdci,

o čem jsem v noci snil,

před tím, než jsem si uvědomil tohle ráno,

tento život.

Našel jsem své sny,

ale měsíc mne odvedl pryč,

pozvedl mne na nebeskou klenbu

a zavěsil mne na ni.

Viděl jsem, jak mé srdce spadlo

na tvou stezku a zpívalo píseň.

Mezi mou láskou a srdcem se děly věci

a já jsem si pomalu, pomalu na všechno vzpomínal.

Vzrušuješ mě svým dotekem

I když nevidím tvé ruce,

políbila jsi mne něžně,

ačkoliv jsem neviděl tvé rty.

Jsi přede mnou ukrytá,

ale jsi to Ty, kdo mě udržuje naživu.

Možná přijde čas,

kdy budeš unavená z polibků.

Měl bych být rád i za urážky od tebe,

jediné, o co žádám, je,

abych ti nebyl lhostejný.

Protože Tvá Tvář je modlou,

stal jsem se modlářem,

protože víno je z tvého poháru,

stal jsem se opilcem.

V existenci tvé lásky,

jsem se stal neexistujícím.

Tato neexistence, která mě spojuje s tebou,

je lepší, než veškerá existence.

To je tvá tvář, co zdobí tuto zahradu?

Je to tvá vůně, co omamuje tuto zahradu?

Je to tvůj duch, co z tohoto potoka učinil řeku vína?

Stovky po tobě pátraly

a zahynuly při hledání v této zahradě,

kde se skrýváš za kulisami,

ale tato bolest není pro ty,

kdo přicházejí jako milující.

Je snadné tě tu najít.

Jsi ve vánku i v této řece vína.

Od počátku svého života

jsem pátral po tvé tváři.

Ale dnes jsem ji spatřil.

Dnes jsem uviděl ten šarm, tu krásu,

Ten nevysvětlitelný půvab tváře,

kterou jsem hledal.

Dnes jsem Tě našel.

A ti, co se mi včera smáli

a opovrhovali mnou,

dnes litují, že se nedívali tak jako já.

Jsem bez sebe Tvou nádherou

a přeji si, abych tě viděl tisícerýma očima.

Mé srdce shořelo vášní

a hledalo celou věčnost tuto zázračnou krásu,

kterou teď zřím.

Stydím se nazývat tuto lásku lidskou

a bojím se Boha, nazývat ji božskou.

Tvůj vonný dech je jako ranní vánek,

jenž přišel do bezvětří zahrady.

Vdechla jsi do mě nový život.

Stal jsem se tvým slunečním svitem

a zároveň tvým stínem.

Má duše křičí v extázi,

až do morku kostí jsem prosycen láskou k tobě.

Tvá zář rozžehla v mém srdci oheň

a nebe i zemi jsi pro mě rozzářila.

Můj šíp lásky zasáhl terč,

jsem v domu milosrdenství

a mé srdce je modlitebnou.

Jak světlo, tak stín

jsou tancem Lásky.

Láska nemá příčinu,

je astrolábem tajemství Boha.

Milující a Milování jsou neoddělitelní

a bezčasí.

Ačkoliv se mohu pokusit popsat Lásku,

když ji zažívám, oněmím.

Ačkoliv se mohu pokusit o Lásce psát,

stávám se bezmocným;

mé pero se láme a papír uhýbá neznámo kam,

tam, kde Milující, Milování i Milovaný jsou jedno.

Každý okamžik je stvořen velkolepý

Světlem Lásky.

Ach Bože, nechť jsou všichni milující spokojeni,

dej jim šťastné konce,

dej, ať jejich životy jsou slavností,

nech jejich srdce tančit v ohni tvé lásky.

Má nejmilejší, probudila jsi ve mně vášeň,

tvůj dotek mě naplnil touhou

Už nejsem od tebe oddělený

Tyto chvíle jsou tak vzácné, snažně tě prosím,

nenech mě čekat

nech mě s tebou splynout.

Zemři! Zemři!

Zemři v této lásce!

Když v této lásce zemřeš,

tvá duše bude obnovena.

Zemři! Zemři!

Neboj se smrti toho, co je známé.

Když zemřeš dočasnému,

staneš se bezčasým.

Zemři! Zemři!

Přetni ty řetězy, které tě vězní ve světě připoutanosti.

Zemři! Zemři!

A žádná smrt nebude.

Zemři! Zemři!

A budeš věčný.

Zemři! Zemři!

A vyjdi z toho oblaku,

když opustíš ten oblak,

budeš zářivý měsíc.

Zemři! Zemři!

Zemři hluku a hřmotu všedních starostí,

v tichu lásky, najdeš jiskru života.

Měsíc se stal tanečníkem

na slavnosti lásky.

Ten tanec světla

je posvátné požehnání,

ta božská láska nás zve do světa,

který mohou vidět jen milenci

svýma očima plamenné vášně.

Oni jsou ti vyvolení,

kteří se poddali.

Kdysi byli střípky světla,

teď jsou zářícím Sluncem.

Odešli ze světa falešných her.

Oni jsou ti privilegovaní milenci,

kteří tvoří nový svět

svýma očima plamenné vášně.

Ach Bože!

Objevil jsem lásku!

Jak úchvatné!

Jak skvělé!

Jak krásné to je!

Mé tělo je horké žárem této lásky.

Jak tajemné!

Jak hluboké!

Jak zřejmé to je!

Nabízím své pozdravy

hvězdám i měsíci,

všem svým bratrům a sestrám,

zdravím duch vášně,

který vzrušuje a vzbuzuje tento vesmír,

a vše co je v něm.

Padl jsem neschopný znovu vstát.

Co je to za léčku?

Co je to za řetězy, které spoutaly mé ruce a chodidla?

Je to tak zvláštní a tak úžasné,

ta milující bezmocnost, kterou zažívám.

Buď tiše! Ať nevyzradíš tajemství mé vzácné lásky.

V lásce není nic věčné,

jen pití tvého vína.

Není jiný důvod, proč jsem ti přinesl svůj život,

než abych ho ztratil.

Řekl jsem: „Jen tě chci poznat“

„a pak zmizet.“

Řekla: „Znát mě neznamená umírat.“

Nebe bylo ozářené vznešeností měsíce,

tak mocné, že jsem padla k zemi.

Tvá láska mě ujistila,

že jsem připravena opustit

tento světský život

a poddat se velkoleposti tvého Bytí.

Ach milující, kam kráčíte?

Koho hledáte?

Vaše milovaná je přímo zde.

Žije ve vašem sousedství.

Její tvář je zakrytá závojem.

Skrývá se za zástěnou

a volá na vás.

Zatímco vy hledáte a ztrácíte se

v divočině a poušti.

Přestaňte hledat květiny,

vždyť kvetou v zahradě u vašeho vlastního domu.

Zatímco se vydáváte hledat cetky,

dům pokladů na vás čeká ve vaší vlastní bytosti.

Není žádný důvod pro utrpení,

Bůh je zde.

Má láska k tobě mě přivedla k šílenství,

toulám se bez cíle

ruinami svého života,

mé staré já, je mi cizí.

Kvůli tvé lásce

jsem se rozešel se svou minulostí.

Má touha po tobě

mě udržuje v tomto okamžiku.

Má vášeň mi dává odvahu,

hledám tě ve svém nejvnitřnějším bytí.

Čítával jsem mýty o lásce

a teď jsem se stal

mýtickým milencem.

Jsem promočený záplavou,

která teprve přijde,

jsem spoutaný ve vězení,

které ještě nestojí,

ještě jsem nehrál šachy

a už jsem dostal šach mat.

Aniž bych ochutnal jediný pohár tvého vína,

A už jsem opilý,

ještě jsem ani nevstoupil na bitevní pole

a už jsem raněný a mrtev.

Už nepoznám rozdíl

mezi obrazem a skutečností.

Stejně jako stín,

jsem i nejsem.

Agónie milenců

hoří ohněm vášně.

Milenci zanechávají stopu

ze všeho, kde byli.

Nářek zlomených srdcí

je brána k Bohu.

V sadu i v růžové zahradě

toužím spatřit tvou tvář,

v chuti sladkosti

toužím políbit tvé rty,

ve stínu vášně

toužím po tvé lásce.

Ach! Největší Milující!

Dovol, ať odložím všechny své starosti.

Květiny kvetou s nadšením pro tvého ducha

Alláhu!

Toužím uniknout vězení svého ega

a ztratit sama sebe v horách a poušti.

Tihle smutní a osamělí lidé mě unavují.

Chci hýřit radostí v opilém běsnění tvé lásky

a cítit v rukou sílu Rustama.

Je mi zle ze smrtelných králů,

chci vidět tvé světlo.

Šejkové a mulové bloudí s lucernami v ruce

temnými uličkami měst

a nemohou nalézt, co hledají.

Ty jsi Podstata Podstaty,

omámení láskou.

Toužím zpívat tvou chválu

a přitom stát oněmělá

s agónií přání ve svém srdci.

Jsme zrcadlem stejně jako tváří v něm,

ochutnáváme chuť

tuto minutu věčnosti.

Jsme bolestí i tím, co ji léčí,

jsme chladnou sladkou vodou i sklenicí, která ji vylévá.

Chci tě držet blízko jako loutnu,

abychom mohli plakat láskou.

Raději bys házel kameny na zrcadlo?

Já jsem tvé zrcadlo, a tady jsou kameny.

Jsem tak malý, že sotva mohu být spatřen.

Jak může být uvnitř mě tak velká láska?

Podívej se na své oči,

jsou malé

a přece vidí ohromné věci.

Bůh je uvnitř,

mé srdce je v harmonii s mou hlavou,

můj duch se vznáší jako pták, co hledá nové nebe

nevinnost mého života propouští Boha, jehož miluji, úplně všude.

Celý život toužíme po jakémsi polibku,

doteku ducha a těla.

Mořská voda prosí perlu, aby prolomila svou škebli.

A lilie, jak vášnivě potřebuje

nějakého divokého milého.

V noci otvírám okno

a prosím měsíc, aby vešel

a přitiskl svou tvář na moji,

aby do mě dýchal.

Zavři dveře jazyka

a otevři okna lásky,

měsíc nepoužije dveře,

jenom okno.

Když je chladno a prší,

jsi krásnější

a sníh mě vede blíž k tvým rtům.

Vnitřní tajemství, to, jenž se nikdy nezrodilo,

ty jsi tou svěžestí

a já jsem teď s tebou.

Nedovedu vysvětlit příchody ani odchody,

vstupuješ náhle

a já jsem opět ztracen

uvnitř velkoleposti.

Věz, že moje Milovaná je skrytá každému,

věz, že ona je mimo víru jakékoliv víry.

Věz, že v mém srdci je čistá jako měsíc,

věz, že ona je život v mém těle i v mé duši.

Milující přichází! Milující přichází!

Otevři mu cestu.

Hledá srdce,

ukaž mu nějaké.

Křičím: „To, co jsi přišel ulovit, jsem já!“

Říká se smíchem: „Nejsem tady, abych tě ulovil, ale abych tě zachránil.“

- Rúmí
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 05. čer 2020 8:58:39

Už staří Řekové věděli, že láska má mnoho podob. A každý člověk klade důraz na jinou z nich. Vymezili sedm možností, jak ji člověk vnímá. Najdete, která je ta vaše? A jak toho pak využít?
Vyznat se v lásce je těžké. Ale možná pomůže, když budete vědět, jak ji vy a partner prožíváte. A podle toho se řídit.

Možná jste si všimli, že potřebujete ve vztahu částečně něco jiného než váš drahý protějšek. Často tomu bývá kupříkladu tak, že dámy si chtějí víc povídat, zatímco pánové jsou spíše na fyzické projevy lásky – tedy na sex. Toto je ale velice zjednodušená představa o tom, jak to mezi dvěma pohlavími funguje.

Stylů, kterými člověk vyjadřuje lásku, je mnohem víc. „Záleží to na výchově, povaze, vnímání světa a toho druhého – nikoli na tom, zda se jedná o muže nebo ženu,“ referuje koučka Stephanie Kirby. Proto už v antickém Řecku definovali několik stylů, jak se může láska projevovat. A ty vám teď popíšeme.

Eros – láska tělesná
Přestože fyzické záležitosti obyčejně vnímáme pouze jako sex, jenom o ten v tomto případě nemusí jít. Bývá sice důležitou součástí vztahu, nikoli však jedinou. Tělesná láska může být zcela pohlcující a extatická, ale také slepá a bez rozumu. Člověk, který ji praktikuje, nemusí vidět žádné partnerovy chyby a následuje ho často i do pekel. Proto se někdy ocitne ve svazcích, kde by za normální situace nikdy nechtěl být. Na druhou stranu z ní vznikají i nejvášnivější vztahy na celý život.

Philia – láska platonická
Říká se jí také láska bratrská a bývá oceňována mnohem víc než výše zmíněný typ. Je to upřímné a velice oddané souznění s duší toho druhého. Může to být partner, ale důležitý je také tento cit ve vztahu k blízkým lidem nebo přátelům. Vyjadřuje hodně empatie a také důvěry v lidi, které zahrnuje. Bývá velice důležitým aspektem dlouhotrvajících vztahů. Pokud potkáte dvojici, která spolu žije léta a stále vypadá šťastně, většinou má dobře vypracovaný cit právě pro tuto oblast.

Ludus – láska hravá
Někdy se jí také říká láska bez závazků. Je vhodná zvláště pro mladé lidi anebo pro ty, kteří si prostě chtějí užívat a berou život tak, jak přijde, bez nějakého přemýšlení o budoucnosti nebo minulosti. „Je hravá, veselá, plná flirtu a pošťuchování. Hodně se zasmějete, prostě se bavíte,“ říká koučka Kirby. Toužíte být spolu jen nějaký čas – někdy je to den, jindy měsíc. Je nutné, aby se oba na tomto projevu lásky domluvili, jinak by se jeden trápil. Někdy přeroste v něco vážnějšího, ale není to pravidlem.

Agape – láska duševní
Je to taková podivně všeobjímající láska, která zahrnuje celý svět kolem vás – lidi, rostliny, zvířata. Většinou tímto typem operují lidé, kteří se věnují charitě a snaží se takzvaně zachraňovat Zemi. Může se ale objevovat i v partnerství. Člověk, který ji vyznává, udělá pro toho druhého doslova a do písmene cokoli. Roztrhal by se pro něj na kusy. Je ale proto také dobře zneužitelný a manipulovatelný. Pokud má partnera, který toho bude zneužívat, může být nakonec velice nešťastný.

Philautia – sebeláska
Ačkoli to může znít sobecky, tento druh lásky je vlastně nejdůležitější ze všech a měl by jím disponovat každý. Bez něj totiž nemůže projevovat žádné city vůči někomu dalšímu. Sebeláska je pozitivní vztah k sobě samému, uznání svého vlastního já, jeho schopností a smíření se sám se sebou. Pokud jí nedisponujete, často máte nízké sebevědomí. „V takovém případě se vidíte velice negativně, což způsobí, že stejně tak spatřujete i ostatní. A to do vztahu nepatří,“ říká Stephanie Kirby.

Storge – láska k dítěti
Také se jí říká láska rodinná a rozhodně nemusí jít jen o spojení rodič – potomek. Můžete ji cítit ke komukoli – k partnerovi a hodně dobrým přátelům. Je to láska bez kritiky. Danou osobu prostě musíte mít ve svém životě bez ohledu na její případnou špatnou povahu, chyby nebo hloupé kroky, které dělá. Stejně tak jako ve vztahu s dítětem se vám může v případě, že to přeháníte, tento cit velice nepěkně zvrtnout a stane se velmi hloupou závislostí. Jinak vás ale naplňuje.

Pragma – láska osudová
První, co vás asi napadne, je slovo pragmatický, tedy rozumový a užitečný. A přesně taková tato láska je. Nemá nic společného s potrhlostí zamilovaných, naopak hodně si bere z lásky platonické. Partneři, kteří ji vyznávají, spolu žijí dlouho, znají se jako své boty, a přesto se stále milují. Při řešení jakékoli věci nemyslí v prvé řadě na sebe ani na ostatní, ale jen na to, jak se daná záležitost podepíše na jejich vztahu. Pokud mají pocit, že špatně, nejdou do toho. Je to láska ojedinělá, osudová a záviděníhodná.

Co si z toho vzít
Pokud máte pocit, že se částečně nacházíte ve více typech lásky a stejně tak vidíte i svého partnera, nezoufejte.

„Pevné vztahy potřebují mix, kombinaci toho všeho nebo alespoň něčeho,“ říká odbornice. Naopak špatně je, když se u někoho projeví silně dominantní projev citů a u druhého silně podřízený. Taková partnerství buď rychle skončí anebo trvají, ale jeden vždy trpí. Když však máte postavený svůj svazek na dobrých základech, uvědomíte si, kde jsou vaše emoce, a který druh lásky upřednostňuje partner, může vám to velice pomoci.

„Páry, co jsou spolu dlouho, to nevydržely proto, že to bylo lehké. Jen to prostě nechtěly vzdát a o své souznění zabojovaly,“ říká Stephanie Kirby. Dnes mnozí hází flintu do žita příliš brzy. Ale v této těžké době je právě láska jednou z mála věcí, která nás může držet nad vodou. Nezapomínejte na ni! Zamilovanost a fyzická přitažlivost bývají často zaměňovány. Oboje je navíc krutě pomíjivé!
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 28. čer 2020 8:56:56

Obrázek

Láska je nevyčerpatelná právě tak jako Pravda sama. Její pramen je božský, nekonečný a nepomíjivý. Ať milujete člověka či Boha, tryská z vašeho duchovního srdce znovu a znovu a zaplavuje vás svou sladkostí, milostí, životností, silou a blahem tak dlouho, dokud ve vás žije poslední paprsek života. Láskou k Bohu se otevírají všechny průduchy k němu – mnohem mocněji a přirozeněji něž jakýmkoli intelektuálním pochopením. Milujte člověka, a vaše láska možná bude dřív nebo později opětována. Milujte Boha, a Bůh vás přímo zaplaví láskou, vodopády lásky, někdy až neúměrně závratnými vlnami štěstí, míru a blaženosti.

Dostaví-li se vám znenadání pocit hluboké náklonnosti, lásky nebo opravdového hlubokého přátelství ke komukoli, nikdy si ho nenechávejte jen pro sebe. Znamená to, že jste byli vyšší silou vybráni za nástroj a posla lásky. Proto ji rozdávejte lidem, rozdávejte ji zvířatům a věcem a Bůh vás zahrne láskou. Dávejte pořád víc a víc – čím víc ji rozdáváte, tím větší bude váš příjem. Božský zdroj lásky je doopravdy nekonečný a doopravdy nevyčerpatelný. A tryská věčně, dokud jej v sobě sami záměrně nebo omylem nezastavíte.

Metafyzika cesty Lásky je prostá. Když všechno, co máte a co jste, odevzdáte lásce, k Bohu, lidem nebo i zvířatům, síla ega postupně slábne, až ego nakonec zmizí. A když zmizí ego a jeho síla, objeví se identita mysli s absolutním a nekonečným jástvím. A to je – na rozdíl od egoismu – naše pravé jáství, bytí. Indové mu říkají átmán. Kristus ho nazýval Královstvím nebeským. Toto království není rozdílné od Absolutna. Není zde dvojnosti, jen jednota Bytí, Jsoucnosti, nejvyšší Existence. Jenom Bůh jest.

Eduard Tomáš, Cesta lásky
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 03. črc 2020 8:59:59

Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 06. črc 2020 9:10:12

Návštěvník
 

Předchozí

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník