Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Pravidla fóra
Psát na toto fórum mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení.
Kontakt
mnich Sarana
Myanmar, Hlegu,
Sakhangyi Meditation Center
monksarana@gmail.com

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Jana » úte 06. lis 2018 12:45:04

Tady je to pěkně řečeno:

On je nyní schopen znát své činné Já a nadále je již nezaměňuje za své ego. Toto je sahaža nirvikalpa samadhi, vyvrcholení realizace.

Jakmile není to, co je Celisvé, zaměňováno, za ego, nemůže být žádné ego považováno za něco skutečného.

Je tu jen jedna ničím nedělitelná Celistvost. Tudíž, jakmile znáš dokonale sebe, znáš dokonale každého a není potřeba si o nikom nic myslet, nic vědět.

Není potřeba si dělat úsudek: "Á, tak teď už znám obraz o Tvém charakteru."

Možná můžu znát obraz Tvého charakteru, ale pokud budu věřit tomu, že Ty jsi tím obrazem, tak ten obraz mi bude zaclánět možnost poznávat Skutečnost, tedy nemohu poznávat ani Tebe a ani sebe.

Návštěvník píše: Poznání je možné jen v tichu.


:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10751
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Jana » úte 06. lis 2018 12:51:48

Návštěvník píše:
Jana píše:Sen je snem, ztotožněné vědomí je ztotožněné vědomí a Skutečnost je Skutečností.

Probuzený tohle od sebe rozpozná a nezaměňuje to.


Tak to asi Ramana nebyl probuzený. :D

Svět je iluze, jen Brahmán je skutečný.
Svět je Brahmán.
:)


Když mluvil o podstatě fyzického světa, zastával Šrí Ramana tři různá stanoviska. Obhajoval je v různých dobách všechna, ale z jeho obecných poznámek je jasné, že jako pravdivé a užitečné bral v úvahu pouze první dvě teorie, jež jsou uvedeny dále.

1) Ajata vada (teorie ne-příčinnosti). Je to dávná Hindská nauka, jež tvrdí, že ke stvoření světa nikdy nedošlo. Je úplným popřením veškeré kauzality ve fyzickém světě. Šrí Ramana tento názor přijal, když řekl, že džňá-ninovou zkušeností je, že nic nikdy nevchází do existence ani nepřestává být, protože existuje jen Já, jako jediná neměnná skutečnost. Důsledkem této teorie je, že čas, prostor, příčina a následek, podstatné složky všech teorií tvoření, existují jen v myslích adžňáninů a zkušenost Já jejich neexistenci odhaluje.

Tato teorie není popřením skutečnosti světa, ale jen procesu tvoření, jenž jej uvádí do existence. Když hovořil na základě své vlastní zkušenosti, řekl Šrí Ramana, že džňánin si je vědom toho, že svět je skutečný, nikoli jakožto souhrn interagující hmoty a energie, ale jakožto nezapříčiněné zjevení se Já. Potvrdil to ještě když řekl, že vzhledem k tomu, že skutečná podstata nebo podklad tohoto zjevení je identický s bytím Já, podílí se Já nutně na jeho skutečnosti. To tedy znamená, že pro džňánina není svět skutečný prostě proto, že se zjevuje, ale jen proto, že skutečná podstata tohoto zjevení je neoddělitelná od Já.

Adžňánin na druhé straně je zcela nevědomý, pokud jde o jednotnou podstatu a zdroj světa a v důsledku toho jeho mysl konstruuje iluzorní svět oddělených interagujících předmětů vytrvalým nesprávným interpretováním smyslových dojmů, jež přijímá. Šrí Ramana poukazoval na to, že tento názor na svět v sobě nemá víc skutečnosti než sen, protože klade tvoření myslí nad skutečnost Já. Rozdíl mezi hlediskem džňánina a adžňánina shrnul tak, že řekl, že svět je neskutečný, je-li vnímán myslí jakožto souhrn jednotlivých předmětů a skutečný, je-li přímo zažíván jako zjevení Já.

2) Dristhi-sristhi vada. V případech, kdy tazatelé shledávali myšlenku ajata neboli nepříčinnosti jako pro sebe nepřijatelnou, učíval je, že svět vchází do existence současně s objevením se „já"-myšlenky a přestává existovat, je-li „já"-myšlenka nepřítomna. Tato teorie je známa jako dristhisristhi, neboli simultánní tvoření, a v podstatě říká, že svět, jenž se jeví adžňáninovi, je produktem mysli, která jej vnímá a že v nepřítomnosti této mysli přestává existovat. Tato teorie je správná pokud jde o to, že mysl vytváří imaginární svět sama pro sebe, ale z hlediska Já není imaginární „já", vytvářející imaginární svět vůbec výtvorem, takže dogma ajata není vyvráceno. Ačkoli Šrí Ramana několikrát řekl, že dristhi- sristhi není konečnou pravdou o stvoření, povzbuzoval své následovníky k tomu, aby ji přijali jako pracovní hypotézu. Tento přístup odůvodňoval tvrzením, že člověk, který by dokázal tento svět považovat za neskutečný výtvor mysli, by ztratil svou přitažlivost a pěstovat trvalé uvědomování „já"-myšlenky by pro něj bylo snadnější.

3) Sristhi-dristhi vada (postupné tvoření). Toto je všeobecný názor, podle kterého je svět objektivní skutečností, ve které vládnou zákony příčiny a následku, jež lze vystopovat k jedinému aktu stvoření. Zahrnuje vlastně všechny západní představy o tomto předmětu, od teorie „velkého třesku" až k biblickému vylíčení, uvedenému v Genesis. Šrí Ramana se k teoriím tohoto druhu odvolával jen tehdy, když mluvil k lidem, kteří nebyli ochotni akceptovat implikace teorií ajata a dristhi- sristhi. V případech poukazoval na to, že by takové teorie neměly být brány příliš vážně, protože jsou rozšiřovány jen proto, aby uspokojily intelektuální zvědavost.

Dristhi-sristhi doslova znamená, že svět existuje jen je-li vnímán, zatímco sristhi-dristhi znamená, že svět existoval dříve než jej kdokoli vnímal. Ačkoli zní první teorie zvráceně, trval Šrí Ramana na tom, že by se s ní měli ti, kdo vážně hledají, spokojit, částečně proto, že je dobrou aproximací pravdy a částečně z toho důvodu, že je nejužitečnějším postojem, který může člověk přijmout, chce-li skutečně realizovat Já.
http://www.zivotvpritomnosti.cz/clanky/ ... -maharisi/
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10751
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 06. lis 2018 13:02:26

.
Tazatel: Co si myslí Mahariši o teorií "svět-iluze", o máje?

Ramana: Co je mája? - Je jenom Skutečností.

Tazatel: Není klamem?

Ramana: Výraz mája se použivá k označení jevů Skutečnosti. Tudíž je mája Skutečností.

:)
Návštěvník
 

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 06. lis 2018 13:16:59

Jana píše:
Možná můžu znát obraz Tvého charakteru, ale pokud budu věřit tomu, že Ty jsi tím obrazem, tak ten obraz mi bude zaclánět možnost poznávat Skutečnost, tedy nemohu poznávat ani Tebe a ani sebe.Tak tomu nevěř. :D

Proč si mysl stále jen víc a víc představuje, místo aby se ztáhla do ticha?
:)
Návštěvník
 

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 06. lis 2018 13:33:55

Eduard Tomáš:

Mudrc "vidí" svět jako skutečný, nebot na rozdíl od egoistických pozorovatelů vidí nejen jeho povrchní charakteristiky, tj. jména a tvary, ale poznává také jeho základní charakteristiky Sat-Čit-Ananda čili Existence-Vědomí-Blaho. Ale současně Mudrc zaznamenává, že svět je Jím jakožto Světovou Myslí trvale vytvářen. Toto ovšem ego nevidí a vidět nemůže, i když se této tvorby zúčastnuje. Ono vidí, jak už jsem řekl, ze světa jen jména a tvary a to dokonce jako něco, co je mimo ně, tj. mimo ego. A protože všechno, co takto ego vidí, má jen charakter myšlenek, vidí i svět jako pouhou myšlenku. Proto by jej mělo považovat za podobný snu, tedy neskutečný.
...

Tazatel: Ale Mudrc přece také vidí svět jako skutečný. Proč by ostatní neměli sdílet jeho názor?

U Mudrce to není názor, ale fakt. Jenomže ostatní lidé, jak už jsem řekl, považují za skutečné jen jména a tvary a zapomínají, že si je uvědomují jen mentálně, pomocí myšlenek, tedy neskutečně. To, co oni vidí, není však zdaleka pravá podstata věcí, pravá skutečnost. Pravou podstatou je Sat-Čit-Ananda a tu "vidí" resp. zažívá, jedině Mudrc, protože se ji stal. A tak jedině svět Mudrce, ponořeného do Pravdy, je skutečný a prost omylu.
Tento pohled "shora" popisuje např. Mahariši takto: "Svět není nic jiného než tělo, tělo není nic jiného než mysl, mysl není nic jiného než Čisté Vědomí, Čisté Vědomí existuje nezrozeno v Míru."


:)
Návštěvník
 

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Petra » úte 06. lis 2018 13:57:51

Návštěvník píše:Eduard Tomáš:

A protože všechno, co takto ego vidí, má jen charakter myšlenek, vidí i svět jako pouhou myšlenku. Proto by jej mělo považovat za podobný snu, tedy neskutečný.[/b]
...


Ano, ego by mělo považovat svět za neskutečný.
:)
Petra
 
Příspěvky: 1664
Registrován: čtv 15. zář 2011 8:22:09

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Jana » úte 06. lis 2018 14:35:21

Petra píše:
Návštěvník píše:Eduard Tomáš:

A protože všechno, co takto ego vidí, má jen charakter myšlenek, vidí i svět jako pouhou myšlenku. Proto by jej mělo považovat za podobný snu, tedy neskutečný.[/b]
...


Ano, ego by mělo považovat svět za neskutečný.
:)A to i napříč tomu, že není samo ničím skutečným.

:) ;) :D
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10751
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 06. lis 2018 15:35:00

Jana píše:
Petra píše:
Návštěvník píše:Eduard Tomáš:

A protože všechno, co takto ego vidí, má jen charakter myšlenek, vidí i svět jako pouhou myšlenku. Proto by jej mělo považovat za podobný snu, tedy neskutečný.[/b]
...


Ano, ego by mělo považovat svět za neskutečný.
:)A to i napříč tomu, že není samo ničím skutečným.

:) ;) :D


Skutečnost neřeším, není proč. Je pomíjivé. V hlubokém spánku zmizí a po probuzení vyskočí jako čertík z krabičky. U mudrců je pročištěné - osvícené, u ostatních více nebo méně.
:)
Návštěvník
 

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 06. lis 2018 16:00:21

Jana píše:
Není potřeba si dělat úsudek: "Á, tak teď už znám obraz o Tvém charakteru."Každý pravý probuzený ti jistě řekne, že je to důležité - obzvláště u těch, kteří chtějí fungovat jako duchovní autority. Buddhistický mnich v Myanmaru bude zřejmě něco obdobného jako katolický farář v Evropě. Mají žít v v celibátu a duchovně vést věřící. Když se však podívám do zpráv, tak často čtu - zneužití, zneužití, zneužití...po celém světě. Nebo když čtu o tom, co se dělo v Oshově ašrámu a jeho okolí v USA.
Lidé jim - obdobně jako ty - bezmezně věří a pak si mohou nést traumatické následky po celý život. Opatrnosti nikdy nezbývá.
Nepodezřívám z něčeho takového Saranu. Ale straší hroznými mukami v pekle, jak to před sto lety dělali katoličtí faraři v Evropě. Navíc má velmi negativní pohled na miminka a děti. Rozhodně bych ho nikomu nedoporučovala, leda tak někomu, kdo si na to potrpí.
Návštěvník
 

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 06. lis 2018 16:21:15

Návštěvník píše:Ale straší hroznými mukami v pekle, jak to před sto lety dělali katoličtí faraři v Evropě. Navíc má velmi negativní pohled na miminka a děti.


Jistě jsou tak v Myanmaru buddhističtí mniši školeni. Ale jemu to vyhovuje, jinak by to nedával dál.
Návštěvník
 

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Jana » úte 06. lis 2018 16:32:18

Uznávám, že jsem Saranu mezi Probuzené zařadila trochu předčasně, ale nepochybuji, že mezi ně bude brzy patřit.

Ctím jeho odvahu, kdy z Barmy, kde byl ctěn a uznáván jako princátko, měl odvahu vkročit do tohoto kotle, kde je veškerá nečistota mysli semleta na padrť.

Nepochybuji, že Sarana je tady na svém místě a že to je ku prospěchu. I kdyby to pomohlo jedinému, tak to stojí za to.

Uznávám, že jsou tady tací, kteří by mohli být v téhle chvíli mezi Probuzenými spíš, než Sarana.

V mém srdci jsou všichni milovaní tím nejvyšším Božstvím.

Díky za tu možnost setkání s Vámi.

Díky, že tady jste.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10751
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Jana » úte 06. lis 2018 19:12:37

honzam píše:
Nic píše:Co je pro Tebe tím zlem, o kterém píšeš?

Soustřeď se ...

Pozveš k sobě někoho velmi vzácného, kdo věnoval velkou část svého mladého života věcem, které by tu dokázalo jen velmi málo lidí. Vynaložil obrovské úsilí na pomoc druhým bytostem a je ve svém odhodlání pokračovat na této cestě celý život velmi pevný. V dobré víře v pomoc věnoval svůj čas psaní dlouhých textů s podrobným vysvětlením duchovního učení v rámci jiné kultury. Trpělivě odpovídal na dotazy a napravoval drobná nedorozumění daná tím, že sám nauku studuje do hloubky nepřístupné laikům.

Dostane se však na pranýř a je jinými lidmi přijat s nepochopením z velké části proto, že je jim nedostupná hloubka toho, co on sám zná. Aby sis zachovala tvář, veřejně ho přede všemi na jeho vlákně ponížíš a pak ještě všem poděkuješ za spolupráci na jeho shazování případně budoucím převychování do podoby "Probuzeného".
.


Díky, Honzame, za tenhle pohled.

Úcta by tady měla být pokud možno všech ke všem.

A pokud se v nás díky působení druhých probudí to, co je nedotknutelné, neurazitelné, tak v nás může za to být jen vděk.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10751
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod miroslav » úte 06. lis 2018 19:56:14

honzam píše:
Pozveš k sobě někoho velmi vzácného, kdo věnoval velkou část svého mladého života věcem, které by tu dokázalo jen velmi málo lidí. Vynaložil obrovské úsilí na pomoc druhým bytostem a je ve svém odhodlání pokračovat na této cestě celý život velmi pevný. V dobré víře v pomoc věnoval svůj čas psaní dlouhých textů s podrobným vysvětlením duchovního učení v rámci jiné kultury. Trpělivě odpovídal na dotazy a napravoval drobná nedorozumění daná tím, že sám nauku studuje do hloubky nepřístupné laikům.

Dostane se však na pranýř a je jinými lidmi přijat s nepochopením z velké části proto, že je jim nedostupná hloubka toho, co on sám zná. Aby sis zachovala tvář, veřejně ho přede všemi na jeho vlákně ponížíš a pak ještě všem poděkuješ za spolupráci na jeho shazování případně budoucím převychování do podoby "Probuzeného".
.


Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

Skutečného buddhistu či hledače Pravdy nemůže nikdo ponížit - snad jen v očích ostatních.
Pokud se někdo cítí ponížen, není opravdovým buddhistou - hledačem Pravdy a v žádném případě není Probuzeným.
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 1236
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod mnich Sarana » stř 07. lis 2018 7:12:44

Abychom předešli různým nedorozuměním ohledně toho, kdo přispěl jakou informací a jakým způsobem se vyjádřil, došel jsem k závěru, že (pro zvýšení kvality komentářů zde zveřejněných) nebudou přijímány příspěvky od nepřihlášených či těch, kdo nezmíní své jméno či přezdívku. Příspěvky od "Návštěvník" či "..." a pod., budou ze subfóra Mnich Sarana smazány. (Samozřejmě jen a pokud si jich všimnu a samozřejmě pouze dokud toho budu technicky schopný.)

Jméno či přezdívka je jakékoliv osobní označení, kterým dotyčného jeho rodina, přátelé, či okruh známých ve skutečném životě (tj. mimo elektronickou komunikaci) rozpoznávají. Hlavně jde o to, aby nedošlo k předstírání, nečestnostem, či k úmyslnému zmatku.

Jestliže mám někomu odpovídat hodnotně, je třeba abych rozpoznal toho, komu přímo odpovídám od toho, komu přímo neodpovídám. Je tu přecejenom více lidí, kteří reagují různě, a já bych velice rád odpovídal těm, kdo se ptají/přispívají, ne do tmy. To je samozřejmě moje osobní preference, která vychází ze zkušeností tady na Poradně. Omlouvám se těm, kterým se to z jakéhokoliv důvodu nelíbí.

Pro debatu o Pravdě či Cestě za Pravdou je třeba být čestný, otevřený, a schopný přijmout (v ideálním případě slušnou, opodstatněnou) kritiku druhého, i kdyby byla jakkoliv nepříjemná. Aby debata byla plnohodnotná, je třeba, aby všichni zúčastnění byli čestní a otevření kritice sebe samotné(ho) i toho, co sdíleli.
Co není debatou je samozřejmě zamčené. Rozlišuji debatu od pouhého sdílení. Debata je tam, kde jsem schopný a otevřený reagovat na myšlenky, názory, návrhy, otázky druhého. Pouhé sdílení je tam, kde se necítím na druhého reagovat - ať už z jakéhokoliv důvodu. Vždycky jsem ale otevřený k soukromé konverzaci přes e-mail. monksarana na gmail.com .

==============================================

Co je v Buddhismu "Probuzený" a co Jana chápe za "Probuzený" je, jak jsem pochopil z naší bohaté e-mailové korespondence evidentně něco jiného. To, co chápe Buddha - tak, jak ho známe z Páli spisů - slovem "Osvícený" a co chápe Jana tím slovem, a co tím chápou ještě další, jsou opět různé, jak se zdá nesouhlasné, významy.

Přijal jsem Janinu opakovanou žádost přispívat do tohoto fóra proto, že jsem byl neustále přesvědčován o tom, že to jistě někomu pomůže. Ať už mě někdo nazývá probuzeným nebo neprobuzeným, přijímám obojí. Nevím ale, jestli jakékoliv z těch dvou označení má nějaký význam pro kohokoliv jiného než mě samotného.

Mám na blízku mnoho lidí, kteří mě žádají o pomoc, nejsem schopný pomoci všem. Jestliže sdílím co mi pomohlo k radosti a spokojenosti, rád bych tedy sdílel tam, kde je to užitečné. Byl jsem požádán ke sdílení na Poradně, a došel jsem k závěru, že sdílet na Poradně je užitečné. Samozřejmě, nezapomínám, že i pozvání i má představa užitečnosti se mohou kdykoliv změnit.

Podle Buddhových slov v Mangala Sutta, Rozpravě o Požehnáních, chvála i hana jsou moudrým člověkem brány s vyrovnanou, klidnou myslí.
Moudrým člověkem o kterém Buddha mluví nejsem. Jsem ale vděčný za oboje, za chválu i hanu.
mnich Sarana
 
Příspěvky: 127
Registrován: pon 18. čer 2018 10:49:22

Re: Pravidla Diskuzních Vláken Mnicha Sarany

Nový příspěvekod Jana » stř 07. lis 2018 7:18:15

mnich Sarana píše:Abychom předešli různým nedorozuměním ohledně toho, kdo přispěl jakou informací a jakým způsobem se vyjádřil, došel jsem k závěru, že (pro zvýšení kvality komentářů zde zveřejněných) nebudou přijímány příspěvky od nepřihlášených či těch, kdo nezmíní své jméno či přezdívku.


Pravidla Saranova fóra byla upravena. Pro nepřihlášené je toto fórum určené jen ke čtení.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10751
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

PředchozíDalší

Zpět na Mnich Sarana

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník