Proroctví

Proroctví

Nový příspěvekod Sara67 » pon 13. úno 2017 10:41:32

Posledním prezidentem Spojených Států je zvolen Donald Trump. Ze všech kandidátů nejvíc odpovída popisu z knihy Daniela
»Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný.24Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid25a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen.« [Daniel 8:23-25]
»Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto.37Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha nebude uznávat, protože nade všechny zveličí sám sebe.38Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali; bude ho ctít zlatem, stříbrem, drahokamy a klenoty.
39S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem.“« [Daniel 11:36-39]
O tom, že Pán Ježíš nepřijde dokud nebude zjeven člověk bezzákonností syn zničení píše i apoštol Pavel:
»1A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás,2nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.3Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec,4který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!« [2.Tes. 2:1-4]
Skutečně je zvolen Donald Trump.
Sara67
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 25. led 2017 12:33:52

Re: Proroctví

Nový příspěvekod nop » pon 13. úno 2017 11:10:30

Sara67 píše:Posledním prezidentem Spojených Států je zvolen Donald Trump. Ze všech kandidátů nejvíc odpovída popisu z knihy Daniela
»......« [Daniel 8:23-25]
....
O tom, že Pán Ježíš nepřijde dokud nebude zjeven člověk bezzákonností syn zničení píše i apoštol Pavel:
»1A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás,2nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.3Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec,4který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!« [2.Tes. 2:1-4]
Skutečně je zvolen Donald Trump.

Daniel působil před cca 23 stoletími. Popisoval situaci na Blízkém Východě. Ani země na západ od Evropy za mořem nebyly známé.
A proč Trump? On se vydává za Boha?
Počítání začali jehovisté a adventisté, od r. 1844, ale Pán se neprojevuje, podle Eleny Whitové mu brání hříchy věřících, které překážejí průchodu milosti na zem a tak zatím přebývá v oblacích, až mu po pokání naše hříchy přestanou vadit.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 2458
Registrován: ned 04. zář 2011 22:53:28
Bydliště: Praha

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Sara67 » úte 14. úno 2017 0:04:31

nop píše:Daniel působil před cca 23 stoletími. Popisoval situaci na Blízkém Východě. Ani země na západ od Evropy za mořem nebyly známé.

Daniel psal proroctví na dnešní dobu
„Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas.“
14ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech.“
Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“
9„Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas.
nop píše:A proč Trump? On se vydává za Boha?

On se bude vydávat za boha.
Proroctví o bezbožném králi máme napsáno v Daniela 8:23-25; 11:21-45; 2.Tes. 1:1-9; Zjevení 13 kap.
Sara67
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 25. led 2017 12:33:52

Re: Proroctví

Nový příspěvekod nop » úte 14. úno 2017 2:19:06

Sara67 píše:----
Daniel psal proroctví na dnešní dobu
„Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas.“
... a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“
nop píše:A proč Trump? On se vydává za Boha?

On se bude vydávat za boha.....

Počkám si na to.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 2458
Registrován: ned 04. zář 2011 22:53:28
Bydliště: Praha

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Sara67 » úte 14. úno 2017 10:01:32

nop píše:Počkám si na to.

Stačí když budeš sledovat proroctví Daniela, jak Trump se dostal k moci máme napsáno v Daniela 11:21,23
21„Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky.
23Skrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá k moci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců.
Ti verše se naplnili, na řadě je zničení mohutného vojska (to se ještě nenaplnilo), Daniel 11:22, já osobně myslím že Donald přestane financovat NATO a ono zanikne.
Sara67
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 25. led 2017 12:33:52

Re: Proroctví

Nový příspěvekod nop » úte 14. úno 2017 10:35:46

Sara67 píše:
nop píše:Počkám si na to.

Stačí když budeš sledovat proroctví Daniela, jak Trump se dostal k moci máme napsáno v Daniela 11:21,23
21„Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky.
23Skrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá k moci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců.
Ti verše se naplnili, na řadě je zničení mohutného vojska (to se ještě nenaplnilo), Daniel 11:22, já osobně myslím že Donald přestane financovat NATO a ono zanikne.

Sáro, ta slova proroka Daniela se hodí na všelijaké diktátory, kteří nepocházejí "ze vzácného rodu",
20 I povstane na místo jeho [v] slávě královské ten, kterýž rozešle výběrčí, ale ten po nemnohých dnech potřín bude, a to ne v hněvě, ani v boji.
21 Na místě tohoto postaví se nevzácný, ačkoli nevloží na něj ozdoby královské, a však přijda pokojně, ujme království skrze úlisnost.
22 A rameny jako povodní zachváceni budou před oblíčejem jeho [mnozí,] a potříni budou jako i ten vůdce, kterýž s ním smlouvu učinil.
23 Nebo v tovaryšství s ním vejda, prokáže nad ním lest, a přijeda, zmocní se království s malým počtem lidu.
,
na Lenina i na Hitlera.
Napoleon začínal jako kaprál. Hitler byl desátník. Potom v Mnichově vyhlásil v pivnici novou stranu v podvodném spojenectví s Göringem, Göbelsem aj.
...kterýž rozešle výběrčí, ...
to se hodí i na Babiše s jeho EET.
Daniel psal k své době o dějích v těch zemích.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 2458
Registrován: ned 04. zář 2011 22:53:28
Bydliště: Praha

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 14. úno 2017 10:59:36

Sara67 píše:O tom, že Pán Ježíš nepřijde dokud nebude zjeven člověk bezzákonností syn zničení píše i apoštol Pavel:
»1A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás,2nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.3Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec,4který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!« [2.Tes. 2:1-4]


A není to tak, že tím bezbožníkem je ten, kdo se usadil v Božím chrámu - lidském těle?
Není to ten, co se vydává za stvořitele svého díla?
Není to ten, kdo se neprávem pyšní a povyšuje nad druhé?
Není to ten, kdo hledá třísky v očích druhých a sám trám ve svém oku nevidí?
Není ten svévolník náhodou přímo v našem vlastním těle?

Nejsme těmi zatracenci a bezbožníky sami, dokud svůj odpor nevzdáme?

Dokud beze zbytku nepřijímáme Boží vůli, nemůžeme poznávat pravdu,

nemůžeme ani přijmout ve svém chrámu Krista.

Nevstoupí do nás Kristus, dokud v nás vládne ten bezbožník, naše vlastní falešné osobní já.

17Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu, a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne!
18Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem.
19Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem,
20nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
21Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.


Nelze očekávat, že příchod Ježíše vyřeší Trumpovo usvědčení z hříchu, že naší spásou může být něčí zkáza, že s úlevou můžeme obětovat někoho druhého.
Naopak, je potřeba najít trám ve vlastním oku, usvědčit toho hříšníka v sobě, nechat ho zemřít a vpustit na jeho místo Krista.
Návštěvník
 

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 14. úno 2017 11:30:49

Sara67 píše:Skutečně je zvolen Donald Trump.


Ježíš snad nechtěl, abychom si hledali v někom druhém obětního beránka. Sám se přeci tím beránkem stal.

Vyzval nás k tomu, ať ho následujeme, najdeme toho obětního beránka, kterého bychom rádi viděli v Trumpovi, v sobě.

Buďme pravdiví.

Vyčistit máme svou vlastní nádobu zevnitř.

A teprve, když bude čistá,

je možné v ní vítat samotného Krista.
Návštěvník
 

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Sara67 » úte 14. úno 2017 12:21:33

nop píše:Sáro, ta slova proroka Daniela se hodí na všelijaké diktátory, kteří nepocházejí "ze vzácného rodu",

Nemůže se to hodit na všelijaké diktátory, to proroctví je na Spojené Státy (USA je pokračováním Říma). Od rozpadu Říma žádná velmoc nebyla, Řím byl šestým králem.
Zjevení 17:9,10 "Je také sedm králů.10Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas."
Celkem je sedm králů, "pět padlo, jeden je" v době apoštola Jana u moci byl Řím (6 král), od rozpadu Říma žádná velmoc nebyla.
Zanedlouho Spojené Státy získají moc nad celým světem, moc obdrží na krátký čas (42 měsíců, čas, časy a půl času) což se rovna tři a půl roku.
Daniel 7:25 "Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času."
Zjevení 13:5-7 "5Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců.6Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi.7Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem:8Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka".
Sara67
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 25. led 2017 12:33:52

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Sara67 » úte 14. úno 2017 12:27:55

nop píše:na Lenina i na Hitlera.Napoleon začínal jako kaprál. Hitler byl desátník. Potom v Mnichově vyhlásil v pivnici novou stranu v podvodném spojenectví s Göringem, Göbelsem aj.

Ani Napoleon ani Hitler a ani Lenin velmoc nevybudovali. Všichni už jsou mrtví, ten bezbožní (člověk bezzákonnosti, syn zničeni se dožije příchodu Pána Ježíše.)
2.Tes. 2:8 "Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu."
Sara67
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 25. led 2017 12:33:52

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Sara67 » úte 14. úno 2017 12:30:27

nop píše:to se hodí i na Babiše s jeho EET.Daniel psal k své době o dějích v těch zemích.

Na Babiše se to nehodí, ČR není světová velmoc.
Sara67
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 25. led 2017 12:33:52

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Sara67 » úte 14. úno 2017 12:41:00

Návštěvník píše:A není to tak, že tím bezbožníkem je ten, kdo se usadil v Božím chrámu - lidském těle?

Ty nevíš kde byl Boží chrám?, Pán ježíš říká jasně:
Mat. 24:15 "15„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj),
Svaté místo je v Jeruzalémě, tam kde kdysi stál židovský chrám, Jeruzalém do čtyř let bude zničen
Lukáš 21:20 „Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza."
Dnes až uvidíš Jeruzalém obležený vojskem a na místě kde stal chrám bude stát ohavnost (obraz z knihy Zjevení 13:14-17) tak budeš vědět že za tři půl roku přijde Pán Ježíš.
Sara67
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 25. led 2017 12:33:52

Re: Proroctví

Nový příspěvekod nop » úte 14. úno 2017 12:53:58

Sara67 píše:
nop píše:Sáro, ta slova proroka Daniela se hodí na všelijaké diktátory, kteří nepocházejí "ze vzácného rodu",

Nemůže se to hodit na všelijaké diktátory, to proroctví je na Spojené Státy (USA je pokračováním Říma). Od rozpadu Říma žádná velmoc nebyla, Řím byl šestým králem.
Zjevení 17:9,10 "Je také sedm králů.10Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas."
Celkem je sedm králů, "pět padlo, jeden je" v době apoštola Jana u moci byl Řím (6 král), od rozpadu Říma žádná velmoc nebyla.
Zanedlouho Spojené Státy získají moc nad celým světem, moc obdrží na krátký čas (42 měsíců, čas, časy a půl času) což se rovna tři a půl roku.
Daniel 7:25 "Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času."
Zjevení 13:5-7 "5Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců.6Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi.7Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem:8Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka".

Jak šly dny:
apoštol Jan se pravděpodobně dožil roku 100. Římská říše se rozdělila na východní a západní a měla dva císaře.
Západní podlehla barbarům, Gótům a Vizigótům a jejich vojevůdci užívali titul císař v Ravenně, ale přijali křesťanství, ale už to nebyla stará římská říše. Naopak východní s hl. městem Cařihradem (Východním Římem) trvala ještě tisíc let až do dobytí Turky v XV. století. Po pádu Cařihradu tvrdili Rusi, že příštím Římem bude Rusko.
Obnovu římské říše začal od r. 800 Karel Veliký. Franská říše si tehdy říkala Svatá říše římská, obsahovala Francii a Německo, východní hranice byla u nás v Chebu.
Po sv. Janu existovaly veliké říše:
Gótové a Vizigótové,
byzantská říše,
Franská říše (vasalem byl i český kníže Boleslav),
tzv. Velká Francie za vlády Napoleona,
anglické koloniální panství (dnes Commonwelth)
a až před 1800 Spojené státy,
též ruská říše od XV. století do 1917
a Rakouská od XVI. st. do 1919.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 2458
Registrován: ned 04. zář 2011 22:53:28
Bydliště: Praha

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 14. úno 2017 12:56:38

18Židé mu řekli: „Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?“
19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“
20Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“
21On však mluvil o chrámu svého těla.
Návštěvník
 

Re: Proroctví

Nový příspěvekod desc » úte 14. úno 2017 13:03:02

Sara67 píše: Dnes až uvidíš Jeruzalém obležený vojskem a na místě kde stal chrám bude stát ohavnost (obraz z knihy Zjevení 13:14-17) tak budeš vědět že za tři půl roku přijde Pán Ježíš.

pokud má zničit Ježíš bezbožníka dechem svých úst, to moc času nemá když je volen na 4 roky
desc
 
Příspěvky: 1
Registrován: úte 14. úno 2017 12:55:30

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Sara67 » úte 14. úno 2017 20:20:52

desc píše:pokud má zničit Ježíš bezbožníka dechem svých úst, to moc času nemá když je volen na 4 roky

Pravděpodobně bude zvolen i na další 4 roky, protože vše co je o něm napsáno v Daniela 11:21-45 za čtyři roky nestihne. Do čtyř let by měl zaútočit na Jeruzalém, na svaté místo (tam kde stál židovský chrám) da ohavnost (obraz Zjevení 13:14-17) a bude nutit obyvatele země aby přijali označení na ruce nebo na čelo.
To vše poznáme až se to bude odehrávat.
Sara67
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 25. led 2017 12:33:52

Re: Proroctví

Nový příspěvekod TheEilag » sob 20. říj 2018 22:23:07

Omlouvám se, že reaguji na téma se spožděním, ale jsem přesvědčen, že Trump rozhodně nebude ten, kdo bude chtít vyznačení šelmy. USA je sice mocí, ale největší je Vatikán. Z tvrzení církve Adventistů, kteří své tvrzení opřeli o mnoho argumentů, lze zjistit, že ten, kdo bude chtít, aby se dávali znamení na ruku bude právě jeden z papežů, nikoliv prezident.
TheEilag
Správce fóra
 
Příspěvky: 6
Registrován: ned 03. čer 2012 14:50:16
Bydliště: Česká Republika

Re: Proroctví

Nový příspěvekod nop » ned 21. říj 2018 16:30:38

Také reaguji se zpožděním, ale krátce: reagovat v roce "2000 + něco" na dění "500 před Kristem a něco" nemá smysl.


Nevěřím na žádné výpočty o konci světa. Volební období Trumpa , jaký nesmysl.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 2458
Registrován: ned 04. zář 2011 22:53:28
Bydliště: Praha

Re: Proroctví

Nový příspěvekod TheEilag » ned 21. říj 2018 21:57:21

Proto také netvrdím, že by konec měl být v době volebního období Donalda Trumpa. Ovšem nebudu zpochybňovat konec světa. Rozhodně si ale nemyslím, že by zmiňovanou šelmou měl být právě prezident USA.
TheEilag
Správce fóra
 
Příspěvky: 6
Registrován: ned 03. čer 2012 14:50:16
Bydliště: Česká Republika

Re: Proroctví

Nový příspěvekod Jana » pon 22. říj 2018 6:41:54

TheEilag píše:Proto také netvrdím, že by konec měl být v době volebního období Donalda Trumpa. Ovšem nebudu zpochybňovat konec světa. Rozhodně si ale nemyslím, že by zmiňovanou šelmou měl být právě prezident USA.


Chtěl bys zmiňovanou šelmu poznat osobně? Není to problém. Jenže na tyhle stránky nechodí, sem chodí jen ti, kdo patří do ráje (Nirvány, Božího království), samozřejmě bez vize nějakého zisku.

Pro ty, kteří jsou vybíraví a potřebují si z něčeho vybrat, je tady ještě možnost směřování do pekla. Ta zmiňovaná šelma, která je ve službách pekla, se jmenuje Honza, nick honzam, prezentuje se sice jako princezna, případně dvě princezny, ale původně byl drak. Teď vypadá spíš jako vyhublá koza.

Podle tohohle obrázku ho můžeš docela dobře poznat:

Obrázek

Zřejmě mu ta služba dává dost zabrat, ale to víš, někdo to dělat musí.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11850
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Další

Zpět na Archiv KD

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník