Boží království a peklo iluze oddělenosti

Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » úte 01. srp 2017 11:03:17

Království Boží je radostná zpráva a zminovat se o něm jedním dechem s "biblickýmm ohnivým jezerem" a tvrdit, že se tím nechce strašit, vypadá jen na nevhodnou manipulaci.


Jedná se o nevhodnou manipulaci v Bibli?

Pasáž: Zjevení Janovo 12,7-12

A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“


Sám Ježíš, který tuto radostnou zprávu přinesl lidem, říká - potom co se jeho učedníci domnívají, že za tak těžkých podmínek nemůže být nikdo spasen - : "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha, protože u Boha je možné všechno." Dokonce i on přenechává rozhodování Bohu.

Ano, proto má být při hledání Božího království obrácena pozornost k Bohu, k tomu Božskému v nás, ne k podmínkám, které se zdají pro lidské bytosti těžké, ne k tomu, co se jeví těžké pro mysl, pro tělo.

Obdobně to vidí realizovaný. Podle Nisargadatty se realizace/Sebepoznání nedá předpovědět - u někoho je rychlá, někdo se může velmi dlouho námáhat a nic.

Říká se, že někteří světci, kteří byli už velmi blízko Božímu království, mívali vize dábla, démonů, ohnivých jezer apod. a velmi tím trpěli.


Do Božího království nás přivádí Boží pravda o nás, v ohnivém jezeře hoří všechny lži, nepravdy a výtvory té části naší mysli, která rozvíjí a udržuje iluzi oddělenosti. Všechno to sudičství, žalobnictví, všechny ty představy o nás, o tom, jak je skutečnost jiná, než má být, jak náš bližní je jiný, než by měl být, jak my sami jsme jiní, než ti ostatní... Pokud na těchto iluzích lpíme, věříme jim, věříme tomu, že jsme tím, co si o nás myslíme, tak žijeme v rozděleném království dvojnosti, v iluzi oddělenosti, která je peklem, která je plná utrpení.

Mooji říká, že čím víc se blížíme k osvobození, tím víc má tendenci se tahle část mysli bránit.

Nejvyšší překážkou je nevědomost. Myšlenka "já jsem tělem" je jejím základem. Proto ani o sobě, ani o jiných nemyslete, jako by byli tělem, ale vždy nejvyšší pravdou.
E. Tomáš


Odstraní-li se tato překážka, není možné se dál ztotožňovat se žalobcem, vždyť bychom žalovali přímo na Boha, že stvořil, co neměl, že dopustil něco, co se nemělo stát.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » úte 01. srp 2017 16:07:03

Ano, proto má být při hledání Božího království obrácena pozornost k Bohu, k tomu Božskému v nás, ne k podmínkám, které se zdají pro lidské bytosti těžké, ne k tomu, co se jeví těžké pro mysl, pro tělo.


Ale kdež, nemusíte ani v Boha věřit, a najde si vás To, když přijde čas.

:)



Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Matouš 6:33

Obráceně to není možné.

Při upínání pozornosti k tomu všemu ostatnímu Boží království přidávané není.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 5:35:05

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8, 12)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 6:45:21


Lepší je to přenechat Bohu, než si dělat osobní úsudky...

:)


Nedělat si osobní úsudky ani o nás

21. A když jedli, řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí."
22. Oni tedy v nesmírném zármutku začali jeden po druhém říkat: "Snad to nejsem já, Pane?"
23. Ale on jim odpověděl: "Zradí mě ten, kdo se mnou namáčí ruku do mísy.
24. Syn člověka jde vskutku tak, jak je o něm napsáno, ale běda člověku, jímž je Syn člověka zrazován. Pro toho člověka by bylo lepší, kdyby se vůbec nenarodil."
25. Nato řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Snad to nejsem já, Rabbi?" A on mu odpověděl: "Tys to řekl."

....................

48. Ten, který ho zrazoval, si s nimi domluvil znamení: "Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte."
49. Ihned tedy přistoupil k Ježíši a řekl: "Buď zdráv, Rabbi," a políbil ho.
50. Ježíš mu však řekl: "Příteli, proč jsi přišel?" Tehdy přistoupili, vztáhli na Ježíše ruce a chopili se ho.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 7:49:03

Trini píše:
Podle Nisargadatty není na dualitě nic chybného, pokud nedělá problémy.


Ano, dualita je jen mentálním snem, není na ní nic špatného, stejně jako není nic špatného na snu, pokud je jasné, že to je jen sen a neprožíváme ho zrovna jako skutečnost.

Při poznávání skutečnosti, pravdy, kým jsme, ani na okamžik neopouštíme Boží království, nepřicházíme o sebe.

Pokud poznáváme, kdo skutečně jsme, není v nás potřeba nikoho soudit a odsuzovat, protože poznáváme nejvyšší pravdu.

Nejvyšší překážkou je nevědomost. Myšlenka "já jsem tělem" je jejím základem. Proto ani o sobě, ani o jiných nemyslete, jako by byli tělem, ale vždy nejvyšší pravdou.
E. Tomáš
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 8:14:38

Ve světle Pravdy zůstává božské božím a láska láskou, i kdyby se tady objevil jakýkoliv sen duality, jakákoliv iluze oddělenosti.

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží banování žalobce

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 8:26:31

Zákonem je největší přikázání, přikázání lásky. Osvobozuje nás od ztotožnění s žalobcem, který není vpuštěn do Božího království a končí v ohnivém jezeře.

Do Božího království smíme vstoupit jen bez ztotožnění s žalobcem.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 8:51:03

A ten, na koho se nevztahuje největší přikázání a ztotožňuje se se žalobcem,

pro toho jsou tady předpisy a pravidla.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 10:05:40

Bůh nepřipouští při vstupu do Božího království žádnou anarchii, bez vstupenky lásky do něj nikoho nevpustí.

Podobně přísný řád platí pro všechny, kdo jdou ve stopách Pravdy.

Máme-li naslouchat hlasu lásky, nemůžeme naslouchat hlasu žalobce.

Má-li to tady být místem, kde se odkrývá pravda, nemůže to tady být místem,

kde dochází fascinací iluzí.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod .Petra » stř 02. srp 2017 10:36:56

Bůh nepřipouští při vstupu do Božího království žádnou anarchii, bez vstupenky lásky do něj nikoho nevpustí.



Osoní lidské představy o tom, jak to má Bůh.

:)
.Petra
 

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod .Petra » stř 02. srp 2017 10:49:16

.Petra píše:
Bůh nepřipouští při vstupu do Božího království žádnou anarchii, bez vstupenky lásky do něj nikoho nevpustí.



Osoní lidské představy o tom, jak to má Bůh.

:)


Smaž to, Jano, prosím tě. Tady jsem psát nechtěla. Je to tvoje království.
:)
.Petra
 

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 11:03:47

Péťo, může se to, co popisuje Bible, jevit klidně jako něčí osobní představa,

ale je možné poznávat, že zákonitosti, které popisuje Bible, v našem životě opravdu platí.

Nakonec se Bible shoduje i s tím, co učí N. Maharadž, že bez lásky je všechno špatně.

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod zlobilka » stř 02. srp 2017 11:32:18

Jana píše:A ten, na koho se nevztahuje největší přikázání a ztotožňuje se se žalobcem,

pro toho jsou tady předpisy a pravidla.


V pravidlech se také píše:

Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.


Cítím se být Janou diskriminována pro mé rohy. Zneužívá mne také k zastrašování jiných lidí.

Navíc se o zákazu konstruktivní kritiky v pravidlech nepíše.
zlobilka
 

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod Jana » stř 02. srp 2017 11:41:59

zlobilka píše:
Jana píše:A ten, na koho se nevztahuje největší přikázání a ztotožňuje se se žalobcem,

pro toho jsou tady předpisy a pravidla.


V pravidlech se také píše:

Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.


Cítím se být Janou diskriminována pro mé rohy. Zneužívá mne také k zastrašování jiných lidí.

Navíc se o zákazu konstruktivní kritiky v pravidlech nepíše.


A ty rohy ve skutečnosti máš, nebo nemáš?

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10672
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Boží království a peklo iluze oddělenosti

Nový příspěvekod zlobilka » stř 02. srp 2017 11:50:05

Jana píše:
A ty rohy ve skutečnosti máš, nebo nemáš?

:)


Jak se takhle můžeš ptát, vždyť jsem o nich dřív tolikrát psala. Samozřejmě, že je mám. Neporušila jsem žádné z pravidel, ale přesto mě banuješ. Kdyby podle nich tohle fórum mělo fungovat, tak bys byla pořád zabanovaná Ty sama.

Bylo by lepší pravidla upravit, aby odpovídala skutečnosti.
zlobilka
 

Další

Zpět na Jana

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron