Óda na radost

Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » stř 20. kvě 2015 20:06:33


SÚTRA SRDCE

Ve chvíli, kdy se nekonečný prostor vědomí stane tělem a tělo synonymem pro nekonečno, láska dostane křídla, aby v něm mohla svobodně létat.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » čtv 29. pro 2016 8:26:49

Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » pát 30. pro 2016 6:46:57

Óda na radost

Radosti, ty jiskro boží,
dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.

Kouzlo tvé teď opět víže,
co kdy čas tak dělil rád,
zástup lidstva sbratřen blíže
cítí van tvých křídel vát.

Komu štěstí v žití přálo,
v příteli že štít svůj máš,
komu věrnou ženu dalo,
mísit pojď se v jásot náš!

Sám byť jenom jednu duši
svojí na tom světě zval!
V díle tom kdo nezdar tuší,
od nás ber se s pláčem dál!

Radost každá bytost sáti,
přírodo, chce z ňader tvých;
zlý a dobrý chce se bráti
v jejích stopách růžových.

Révy žár nám, pocel smavý,
na smrt věrný přítel dán;
vášně plam dán červu žhavý,
světlý cherub dlí, kde Pán.

Dál, jak jeho slunci roje
nebes modrou nádherou,
spějte, bratří, drahou svou
směle, jak by rek šel v boje.

V náruč spějte, milióny!
Zlíbat svět kéž dáno nám!
Bratři! Hvězd kde žárný stan,
dobrý Otec zří z mlh clony.

Dlíte v prachu, milióny?
V bázni tvůrce tuší svět?
Pátrej, hvězd kde bezpočet!
V záři ční tam božské trůny.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » pát 30. pro 2016 11:15:24

Žij v radosti,
v lásce,
i mezi těmi, kteří nenávidí.

Žij v radosti,
a zdraví, i mezi nemocnými.

Žij v radosti,
v míru,
i mezi těmi, kteří se trápí.

Žij v radosti,
bez majetku,
jako ti, co září.

Vítěz zasévá nenávist,
protože ten, který prohrál trpí.
Zanech výher a proher
a najdi radost.

Není většího ohně než je vášeň,
není většího zločinu než je nenávist,
není většího smutku než je být oddělen,
není větší nemoci než je hlad,
a žádná jiná radost není stejná jako radost svobody.

Radost, spokojenost a důvěra
jsou tvým největším vlastnictvím
a svoboda tvou největší radostí.

Podívej se dovnitř.
Buď tichý.
Osvobozen od strachu a připoutanosti,
poznej sladkou radost této cesty.

Jaká radost, podívat se na probuzené
a být ve společnosti moudrých.

Jak dlouhá cesta je pro člověka
cestujícího s hlupákem.
Ale kdokoli, kdo následuje ty, kteří jsou na cestě,
objeví svou rodinu a je naplněn radostí.

Následuj ty, kteří září,
moudré, probuzené, milující,
protože oni ví, jak pracovat a předvídat.

Následuj je,
stejně jako následuje měsíc cestu hvězd.

Buddha (z knihy Dhammapada: cesta Buddhy)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » pát 30. pro 2016 12:55:42

Radost má tři úrovně. První je potěšení. Potěšení je tělesné. Druhé je štěstí. Štěstí je v mysli. Třetí je blaženost. Blaženost je duchovní. Všichni ale sdílí jednu skutečnost a to je skutečnost radosti. Radost přeložená do jazyka těla se stává potěšením, radost přijímaná tělem se stává potěšením. Radost přijímaná myslí se stává štěstím. Radost, která není přijímaná ani myslí and tělem – je přijímaná mimo tělo, mimo mysl – se stává blažeností. Existují tři vrstvy radosti.

Radost je jedinou realitou.
Radost je Bůh.
Radost je matérie, ze které je stvořena existence.

Buď otevřený radosti, ať už přijde odkudkoli. Nikdy ji nepopírej. Nezatracuj ji. Pokud je tělesná, no a? Pak Bůh klepe na tvé tělo. Když jíš a cítíš radost, užíváš si jídlo – je to Bůh – polykáš jej. Když držíš ruku ženy anebo muže, přítele či přítelkyně, kohokoli, s velikou láskou – pak cítíš v energii svého těla vzrušení, je tam tanec, hluboký tanec v energii těla, když jsi rozechvěn – pak jako elektřina něco vibruje, oživuje tě – něco, co způsobuje, že se cítíš více živý než kdy před tím – to je radost. Je to Bůh přicházející skrze tvé tělo. Když posloucháš krásnou hudbu, cítíš se neskutečně šťastný – to je radost skrze tvou mysl. Díváš se na květ, aniž by ses jej dotýkal, aniž bys zapojoval svou mysl – pak přijde chvíle, kde je blaženost – jemné, tiché požehnání. To vše jsou různé podoby radosti.

Osho: Tantrická transformace
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » pát 30. pro 2016 19:36:12

Srdce které tančí - Papadží

Obrázek

Jsi zahradou radosti.

Nepotřebuješ nikoho proto abys byl-a šťastná-ý.

Jsi v zahradě radosti,

ale když si vzpomeneš na staré věci, tak tě to bolí.

Tato Radost, tento Moment rozbije mysl a utrpení,

protože Nyní je radostí.

Takže, nechoď si k minulosti pro trápení.Po ničem netoužící Vědomí je radostí

a tichem bez otázek ‚kdy a kde..?‘ Právě Nyní!

Obklopí-li Štěstí myšlenky, stane se myslí.

Dokonce i ‚já‘ jako první myšlenka je smítkem v Radosti.

Jen díky touze a nadějím ega není nikdo šťastný.

A proto nepřemýšlej a poznáš Štěstí, jinak necháš vykvést touze,

prostě jen zůstávej Tichá-ý, protože myšlení vše pohřbí.Abys byl-a šťastná-ý, neměl-a by jsi nic skladovat, nic mít,

nebo bude ze tvých kapes cítit leklá ryba.

Můj drahý příteli - má drahá přítelkyně,

Radost není žádná zkušenost, je to tvá přirozenost

a proto pro ni nemusíš nic udělat.

Jen Sebepoznání přináší Štěstí,

protože Štěstí je přirozeností Já.


Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » sob 31. pro 2016 6:29:37Jen otevřít své srdce a přát vše dobré, radost a štěstí každému...

A buďte naplněni radostí z pravého pochopení...

Mooji
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » sob 31. pro 2016 7:11:58

„Buď otevřený radosti, ať už přijde odkudkoli. Nikdy ji nepopírej. Neodsuzuj. Že je tělesná, tak co? Pak Bůh klepe na tvé tělo. Když jíš, cítíš určitou radost, tak si užij své jídlo. Jídlo je bohem a ty ho polykáš. Když držíš ženu nebo muže za ruku, nebo přítele nebo kohokoli jiného, s velikou láskou a tvým tělem projede energetické vzrušení, je tam tanec, hluboký tanec ve tvé energii těla; pokud jsi rozhýbán – jako elektřina – něco vibruje, obnovuje, osvěžuje tě. Cítíš se více živý než kdykoli předtím. Tak to je radost, Bůh, procházející tvým tělem. Když se při poslouchání hudby cítíš nadmíru šťastný, to je radost v mysli. Když se díváš na květinu, aniž by ses jí dotýkal a aniž bys zapojil svou mysl, přijde chvíle blaženosti – jemné, tiché, hluboké požehnání. To vše jsou různé podoby radosti.“

Osho: Tantrická transformace
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » úte 27. čer 2017 8:30:15

Obrázek

Kéž všechny vnímající bytosti dosáhnou radosti a příčin radosti.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » úte 27. čer 2017 12:44:50

Obrázek

Jak může být Bůh pochopen?

Učitel říká: „Buďte bez starosti, člověk není opuštěn ve své smrtelnosti ani zcela ponechán ve své konečnosti. Tajemné Božství totiž poskytuje svědka své svaté existence – zástupce, který vydává svědectví o jeho tajné vládě. A tento svědek a zástupce může být nalezen, neboť dlí nepomíjející v samém středu člověka.

I řekl jsem si: „Átmana čili Nadjá čili Ducha svatého nemůžeme vidět očima, protože to je naše vlastní pozorující Jáství, ale můžeme se jím vědomě stát, tj. stát se jeho vlastním světlem, jeho vlastním jemně vibrujícím životem.“

Přesunul jsem pozornost z hlavy hluboko do duchovního srdce. To byl začátek. Poprosil jsem velmi hluboce a stáhnul vědomí až do ticha.

„Co vám mám, přátelé, povídat? Od té doby to žiji, od té doby si to uvědomuji nebo se o to vážně snažím a někdy jsem si dokonce sebe vědom, i když tělo spí. Je v tom radost, moudrost a také štěstí a mír. To všechno najednou je nyní často zjevně ve mně jako boží emanace, boží bytí, boží záření. Ve stále žijícím nekonečném Nadjá, které je trvalé a nikdy, nikdy se nemění. To jsem já. S láskou, obdivem a úctou chtěl bych tak zůstat na věky věků.“
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » úte 27. čer 2017 18:18:08

Obrázek

"Pokud jsi pravý hledající, musíš být svolný stát sám. V momentu osvobození všechno odpadne - všechno. Náhle, pevná půda pod tvýma nohama je pryč a jsi sám. Jsi sám, protože jsi přímo rozpoznal, že není nikdo další, žádná oddělenost. Jsi zde jen Ty, ryzí Já, bezmezná Prázdnota, čiré Vědomí.

Pro mysl, ego, je to děsivá věc. Když se mysl dívá na bezmeznost a nekonečno, promítá nesmyslnost a zoufalství. Egu se jeví absolutní svoboda hrůzná. Ale když je idea ega opuštěna, náhled se změní z nesmyslnosti a zoufalství na nekončící radost z osvobození.

V osvobození stojíš sám, protože nepotřebuješ podporu jakéhokoliv druhu. Nepotřebuješ podporu, protože jsi rozpoznal, že sama představa nějakého odděleného 'tebe' neexistuje. Že není nikdo kdo by podporu potřeboval; že celá zkušenost ega, odděleného já, byla jen chatrná iluze. Takže jsi sám, ale nikdy osamělý, protože všude kam se podíváš je To ...a To jsi Ty."

~Adyashanti
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » stř 12. črc 2017 7:05:08

Obrázek

"Můj učitel mi řekl, abych se vytrvale držel pocitu "já jsem" a neodchyloval se od něj ani jen na chvíli. Následoval jsem jeho radu jak nejlépe jsem uměl a poměrně v krátkém čase jsem sám v sobě realizoval pravdu jeho učení. Vše, co jsem udělal bylo to, že jsem si nepřetržitě udržoval v mysli jeho učení, tvář a slova. Toto mysl přivedlo na konec cesty. V tichosti mysli jsem spatřil sám sebe, takového, jaký ve skutečnosti jsem – ničím neomezený.
Následoval jsem instrukce svého Mistra, zaměřoval jsem mysl na čiré bytí "já jsem" a přetrvával v něm. Sedával jsem v tomto stavu hodiny, s ničím jiným, s pouhým "já jsem" v mé mysli, a brzy se klid, radost a hluboká všezahrnující láska staly mým přirozeným stavem. V něm se ztratilo vše – já, můj Mistr, život, který jsem žil, celý okolní svět. Zůstal pouhý klid a bezmezná tichost."

Nisargadatta Maharaj
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Óda na radost

Nový příspěvekod Jana » stř 18. říj 2017 19:06:25

Obrázek

Eckhart Tolle

Počátkem svodoby je poznání, že nejste entitou, která vás ovládá – tj. nejste svou myslí. Toto poznání vám umožňuje mysl pozorovat. Jakmile ji začnete pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí.

Začnete si uvědomovat, že za hranicemi myšlení je nesmírná sféra inteligence a že myšlení je jen nepatrným aspektem této inteligence. Také si uvědomíte, že z této sféry pochází všechno skutečně důležité

– krása, láska, tvořivost, radost a vnitřní klid.

A začnete se probouzet.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10661
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09


Zpět na Jana

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků