Probuzený

Probuzený

Nový příspěvekod Jana » čtv 08. lis 2018 15:47:15

adiuv píše:
Nic píše: Sarana k téhle praxi dokáže ostatní přivést, tak jako i on byl svými učiteli přiveden, tudíž v Poradně má mezi Probuzenými své místo.

Probuzený je ten, kdo nedualitu žije, ne ten, kdo o cestě k ní mnoho ví a učí to ostatní.

Sarana nepochybně nedualitu většinu času žije. Je v meditativním stavu v mnohem větším čase, než většina ostatních lidí už proto, že má k tomu jako mnich vytvořeny optimální podmínky.


adiuv píše:Nicméně by asi bylo opravdu necitlivé ho teď přeřadit někam jinam.

Jeho předčasné zařazení mezi Probuzené může být ale užitečná zkušenost pro příště, kdyby se tam znovu objevil někdo, kdo toho hodně zná a vypadá pokročile. Pak by asi bylo dobré dát ho nejdřív do nějakého subfóra, třeba mezi inspirující viewforum.php?f=129
Po nějakém čase by se ukázalo, jestli ho přeřadit mezi Probuzené, nebo ještě ne.

Saranova přítomnost na Poradně je ale i tak užitečná. Diskuse je teď docela zajímavá a stojí za to ji zase sledovat, i proto, že je většinou k věci a neobjevují se v ní vulgarizmy.

:)


Díky.

Sarana píše:Různí meditující dosáhli různého stupně osvícení. Plně probuzený nejsem, a proto přijímám když mi někdo řekne, že nejsem probuzený.
Buddha sám povolil mnichům aby si nechali říkat probuzení i když nejsou, pokud je to z vůle toho, kdo jim tak říká. Aby ale nedošlo k nedorozumění, čas od času se sám zmiňuji, že mám ještě chamtivost, nenávist, a zaslepenost, a že ještě nejsem úplně osvícený.


Dovoluji si i já řadit Saranu mezi probuzené.

Ostatně skutečně Probuzený by řadil mezi Probuzené i Tebe. Protože by neoslovoval Tvé ego, Tvou mysl, ale mluvil by jen k tomu Probuzenému, kým skutečně JSI. Někdo tomu říká, že promlouvá Ticho k Tichu, Vědomí k Vědomí...

Věřím, že teď, když tohle čteš, v srdci vnímáš, že ani není tak moc podstatné to, kam je kdo zařazen, čeho kdo dosáhl, ale to, co je v Tobě i ve mně stejné, to je ONO.

Obrázek
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 16:45:55

Jana píše:Dovoluji si i já řadit Saranu mezi probuzené.

Sarana píše:Různí meditující dosáhli různého stupně osvícení. Plně probuzený nejsem, a proto přijímám když mi někdo řekne, že nejsem... čas od času se sám zmiňuji, že mám ještě chamtivost, nenávist, a zaslepenost, a že ještě nejsem úplně osvícený.


Co dodat?

Asi nic :what:
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 17:06:26

Plně probuzený nejsem...


Ale do jisté míry ano...

Probuzení má čtyři stupně.....
.
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 17:28:39

Probuzení má čtyři stupně.....
.

Které? (jak zní celá citace?)
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 17:57:28

Podle učení théravády lze probuzení charakterizovat jako vhled do čtyř ušlechtilých pravd, do tří charakteristik veškeré existence – neuspokojivosti, nestálosti a bezpodstatnosti, tedy jinak řečeno jako vykořenění mentálních znečištění – zákalů mysli (nevědomosti, chtivosti a hněvu). Probuzený člověk se v závislosti na stupni svého probuzení zbavuje pout, která ho vážou k tomuto světu (samsáře), dosahuje-li posledního stupně probuzení je zcela osvobozen a již se víckrát nezrodí. Po své smrti bude plně „zažívat“ nibbánu – konečnou realitu, univerzální pravdu. V buddhismu se rozlišují tři typy nebo druhy probuzení na základě toho, zda bylo probuzení dosaženo bez pomoci nebo s pomocí učitele a zda je doprovázeno realizací vševědoucnosti (sabaňňutaňána).

Realizace nibbány je však u všech druhů probuzení totožná, odlišnosti jsou pouze ve výše zmíněných faktorech, které samotnému prožitku nibbány předcházejí nebo jsou spojeny s jeho realizací. Toto členění vychází z pozdějších komentářů k pálijskému kánonu, v původních textech (Sutta pitaka) a ani ve starších komentářích se nenachází.[2]

Sammá-sambódhi (nejvyšší dokonalé probuzení): Probuzení je v tomto případě dosahováno bez pomoci učitele a je doprovázeno realizací vševědoucnosti. Je třeba podotknout, že vševědoucností je míněna schopnost pochopit vše, na co je zaměřena pozornost, nikoli znalost všech věcí nebo dokonce tzv. omniscience Boží vyplývající z Boží všemohoucnosti, jak může být tento výraz v našem kulturním okruhu mylně chápán. Bytost, která realizuje toto probuzení, je označována jako sammá-sambuddha – nejvyšší dokonalý buddha. Nejvyšší dokonalý buddha dosahuje probuzení v době, kdy je zapomenuto učení o cestě vedoucí k osvobození (dhamma) a on je schopen znovuobjevené učení předávat ostatním.
Paččéka-bódhi (osamělé probuzení): Probuzení dosažené též bez pomoci učitele, avšak není spojené s realizací vševědoucnosti jako v předešlém případě. Bytosti, které dosáhly tohoto probuzení, jsou označovány jako paččéka-buddhové – osamělí buddhové. Osamělí buddhové realizují probuzení též v době, kdy je dhamma zapomenuta, avšak jejich nashromážděné zásluhy z předchozích životů nedostačují k tomu, aby byli schopni předávat objevené učení ostatním.
Sávaka-bódhi (probuzení žáka): Probuzení dosažené za pomoci učitele a bez realizace vševědoucnosti. Probuzení žáci, častou označování jako arahanté, realizují probuzení v době, kdy se objevil na světě nejvyšší dokonalý buddha a je stále známé jeho učení o cestě vedoucí k osvobození ze samsáry. Probuzení žáci nejsou stejně jako osamělí buddhové schopni předávat učení ostatním. Samozřejmě může být namítnuto, že je známa spousta probuzených Buddhových žáků, kteří vyučovali nebo vyučují dhammu, avšak je třeba zdůraznit, že ti tak mohli nebo mohou činit jen na základě dhammy sdělené nejvyšším dokonalým buddhou. Kdyby neměli k dispozici jím předané učení, sami by nebyli schopni ukázat ostatním cestu vedoucí k realizaci nibbány.
Jak již bylo výše zmíněno, hovoří se v buddhismu o stupních probuzení, tradičně se rozlišují čtyři stupně. Toto členění se však týká jen dvou posledně zmíněných druhů probuzení, jelikož nejvyšší dokonalí buddhové neprocházejí jednotlivými stupni probuzení, ale zbavují se všech pout k tomuto světu během jednoho jediného prožitku. Na posledním stupni probuzení probuzení žáci a osamělí buddhové realizují nibbánu ve stejné míře jako nejvyšší dokonalý buddha. Avšak na nižších stupních probuzení vlivem přetrvávajícího mentálního znečištění prožívají nibbánu s nižší mírou intenzity. Členění na stupně probuzení se provádí podle množství pout (samjódžana), kterých se probuzená bytost zbavuje (více viz arija magga).

1.Probuzení toho, který vstoupil do proudu (sotápanna)
2.Probuzení toho, který se jednou vrátí (sakadágámí)
3.Probuzení toho, který se již nevrátí (anágámí)
4.Probuzení toho, který dosáhl nibbány (arahant)


Jednotlivé stupně probuzení je možné realizovat v delším časovém odstupu, dokonce i v rozpětí několika životů, ale zároveň je možné projít všemi stupni rychle za sebou v jednom jediném okamžiku, jako tomu bylo např. u Ánandy, Buddhova bratrance a asistenta, který prošel posledními třemi stupni probuzení, když ulehal na svou postel. Hovoří-li se tedy v buddhismu o plném probuzení nebo osvícení, je tím myšlen poslední stupeň probuzení, při němž jsou zničeny všechny zákaly mysli a odstraněno všech deset pout, která bytosti vážou k tomuto světu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3dhi
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 18:11:14

Jana píše:Ostatně skutečně Probuzený by řadil mezi Probuzené i Tebe. Protože by neoslovoval Tvé ego, Tvou mysl, ale mluvil by jen k tomu Probuzenému, kým skutečně JSI. Někdo tomu říká, že promlouvá Ticho k Tichu, Vědomí k Vědomí.

Tohle dělají jen ti Probuzení, kteří přestali mluvit a i při setkání s hledajícími mlčí. Říká se jim ´Mounam´, mlčící.

Ostatní Probuzení, kteří mluví, mluví s lidmi jako s osobami o tom, co je právě třeba. Když si půjde Probuzený koupit něco do obchodu a nemůže to najít, osloví prodavače a zeptá se ho, na kterém regále to je; když mluví se zubařem, osloví ho jako osobu a řekne mu, který zub ho bolí. Nepromlouvá k nim jako k Probuzeným - v takovém případě by nejspíš velmi rychle zavolali sanitku a odvezli by ho do blázince.

Probuzený nezaměňuje úroveň neduality s úrovní duality, dál jasně vnímá dualitní dění a podle toho na něj i věcně reaguje.

Takže pokud bude se mnou jednat jako s dodavatelem elektřiny nebo s diskutujícím, bude na mě reagovat jako na samostatně existující bytost, se kterou právě o něčem komunikuje.

Možná by bylo zajímavé se podívat, co v člověku vyvolává takovou domněnku, že skutečně Probuzený úplně ignoruje při komunikaci s ostatními lidmi mysl a veškeré v ní uložené informace, které jsou pro jejich vzájemnou komunikaci v dané chvíli nezbytné. Že - jsi-li například organizátorem jeho duchovních setkání s hledajícími - se Tě nezeptá, kdy má přijít na další satsang, jelikož

skutečně Probuzený by mluvil jen k tomu Probuzenému, kým skutečně JSI.

Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 18:19:17

Návštěvník píše:Jana píše:
Ostatně skutečně Probuzený by řadil mezi Probuzené i Tebe. Protože by neoslovoval Tvé ego, Tvou mysl, ale mluvil by jen k tomu Probuzenému, kým skutečně JSI. Někdo tomu říká, že promlouvá Ticho k Tichu, Vědomí k Vědomí.

Tohle dělají jen ti Probuzení, kteří přestali mluvit a i při setkání s hledajícími mlčí. Říká se jim ´Mounam´, mlčící.


Pozor, Ticho, o kterém mluví probuzení, není tím tichem, které je možné potvrdit sluchem.

Obrázek

Nevadí v něm slova, protože je podstatou všeho. Je tím, z čeho pochází veškerá Tvá moudrost, když se probudí.
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 18:20:52

Návštěvník píše:
Plně probuzený nejsem...


Ale do jisté míry ano...

Probuzení má čtyři stupně.....
.

Hovoří-li se tedy v buddhismu o plném probuzení nebo osvícení, je tím myšlen poslední stupeň probuzení, při němž jsou zničeny všechny zákaly mysli a odstraněno všech deset pout, která bytosti vážou k tomuto světu.

Těch, kteří dosáhli některého z předchozích stupňů na cestě k probuzení, je daleko víc, než těch, kteří dosáhli plného probuzení. Těch, co jsou citováni i na Poradně ve fóru Probuzení, např. Mahariši, Nisargadatta a další.

Z toho je asi zřejmé, že jako Probuzené nelze brát ty, kteří dosáhli jen některého z předchozích stupňů na cestě k Probuzení.
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 18:28:06

Návštěvník píše:Ticho, o kterém mluví probuzení, není tím tichem, které je možné potvrdit sluchem.


Jistě že ne.

To ale neznamená, že zaměňují úroveň neduality s úrovní duality a proto nemluví s lidmi jako s osobami o tom, co je právě třeba.

Když si půjde Probuzený koupit něco do obchodu a nemůže to najít, osloví prodavače a zeptá se ho, na kterém regále to je; když mluví se zubařem, osloví ho jako osobu a řekne mu, který zub ho bolí. Nepromlouvá k nim jako k Probuzeným - v takovém případě by nejspíš velmi rychle zavolali sanitku a odvezli by ho do blázince.

Možná by bylo zajímavé se podívat, co v člověku vyvolává takovou domněnku, že skutečně Probuzený úplně ignoruje při komunikaci s ostatními lidmi mysl a veškeré v ní uložené informace, které jsou pro jejich vzájemnou komunikaci v dané chvíli nezbytné. Že - jsi-li například organizátorem jeho duchovních setkání s hledajícími - se Tě nezeptá, kdy má přijít na další satsang, jelikož

skutečně Probuzený by mluvil jen k tomu Probuzenému, kým skutečně JSI.


Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » čtv 08. lis 2018 18:57:49

Dejme tomu, že se ve mně z nějakých důvodů probudila jistota, že to ani nestojí za to Saranovo fórum přesouvat jinam, protože ti, kteří sem přicházejí a jsou probouzející se, v něm toho probouzejícího se arahanta rozpoznají a těm, kteří jsou poznání uzavřeni, přesunutí Saranova fóra nepomůže.

Pro ty, kteří hledají osvobození a jsou otevřeni pravdě, nebojí se jí, je Sarana skvělým průvodcem stejně tak, jako byli jeho učitelé.

O tom není pochyb, protože Saranovi pomohli osvobodit se od utrpení a poznávat ničím nepodmíněné štěstí.

Sarana může případným zájemcům nabídnout azyl ve svém meditačním centru, může jim být osobním průvodcem.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » čtv 08. lis 2018 19:00:38

Možná by bylo zajímavé se podívat, co v člověku vyvolává takovou domněnku, že skutečně Probuzený úplně ignoruje při komunikaci s ostatními lidmi mysl a veškeré v ní uložené informace, ...

Vyzkoušej si to a uvidíš.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 19:16:34

Návštěvník píše:
Návštěvník píše:Ticho, o kterém mluví probuzení, není tím tichem, které je možné potvrdit sluchem.


Jistě že ne.

To ale neznamená, že zaměňují úroveň neduality s úrovní duality a proto nemluví s lidmi jako s osobami o tom, co je právě třeba.

Buď si tenhle fakt člověk uvědomí, nebo dál trvá na svém a hledá další a další způsoby, jak obhajovat svůj původní výrok.

V diskusích to není nic neobvyklého

Obrázek

Obrázek
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » čtv 08. lis 2018 19:22:34

Návštěvník píše:
Návštěvník píše:
Návštěvník píše:Ticho, o kterém mluví probuzení, není tím tichem, které je možné potvrdit sluchem.


Jistě že ne.

To ale neznamená, že zaměňují úroveň neduality s úrovní duality a proto nemluví s lidmi jako s osobami o tom, co je právě třeba.

Buď si tenhle fakt člověk uvědomí, nebo dál trvá na svém a hledá další a další způsoby, jak obhajovat svůj původní výrok.

V diskusích to není nic neobvyklého

Obrázek

Obrázek


Možná to může vypadat nepochopitelně, ale život Probuzeného je skutečně mimo mysl.

I když to všechno funguje normálně, Probuzený mluví, jí, chodí, tak jeho mysl zůstává stále čirá, osvícená, čistá, prázdná, tak, jak tomu učí třeba tady Mooji.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 19:27:34

Otázka: Svámí, jsou tací, kteří říkají, že změny polohy těla či jeho činnosti a činnosti smyslů a mysli jsou překážkami pro samádhi. Zatímco jiní říkají, že to nemusí být na škodu. Kdo z nich má pravdu?

Ramana Maháriši: Obě strany mají pravdu. V kévala nirvikalpa samádhi je mysl dočasně utišena v nečinnosti, avšak není mrtvá. Tehdy je ve stavu lája, nikoli nasa. Proto když jsou objekty v kontaktu s tělem a smysly nebo když je mysl jinak uvedena v pohyb, pak je tenká niť samádhi přerušena.

Nicméně v případě dokonalého samádhi, tj. v sahadža nirvikalpa samádhi, je stav samádhi trvalý a je stavem naší vlastní přirozenosti.

Objekty mohou být v kontaktu s tělem a jeho smysly, ba i mysl může pracovat, přece však toto samádhi není přerušeno. Jak je to možné? Příklad to objasní. Chlapec jde spát, aniž by něco pojedl. Jelikož se jedná o hlubokého spáče, dá dost práce ho přimět, aby něco spolknul. Ani si neuvědomuje, že něco jí a když se ráno probudí, nic o tom neví. Podobně je to s vozky volských potahů. Usnou na svém místě na voze nebo si dokonce ve voze lehnou, ale voli stejně dotáhnou vůz na místo určení. V obou případech spánek nezanechal v mužích či chlapci žádnou stopu vzpomínky o pohybech těla. V případě sahadža samádhi vlastník těla zapomíná na pohyby či změny těla pro intoxikaci Vědomím-Blahem.
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 19:34:13

Mysl a vědomí

Mysl je vynikající, ničím nenahraditelný nástroj.

Očištěná mysl přijímá čisté myšlenky a udává směr tvoření v oblasti myšlení, citů a činů tak, aby vše, co je myšleno, řečeno a činěno bylo v souladu s Boží vůlí. Neřeší sebe sama, protože je spojena se svým zdrojem, kterému slouží. Tím je naplněn její smysl.

Svobodná volba v myšlení úzce souvisí s uvědoměním. Pokud jsme nevědomí a mysl nás ovládá (místo aby nám sloužila), nemáme žádnou svobodnou volbu. Důležitá je skutečnost, že každou sekundu, každý okamžik můžeme myšlení změnit.

Vnímejme všechny myšlenky, slova, věci, bytosti a události jako pohyb, který se děje na nepohnutém základu, který dává všemu život.

Čistá mysl nic nehodnotí, nesrovnává, nekritizuje a neposuzuje, protože je totožná s vědomím, které je Jednotou.

Čistá mysl je nezaujatým svědkem všeho dění a v případě potřeby sama „naskočí“. Poté jde zase zpátky do Jednoty. A tak pořád dokola: z Jednoty se na chvíli vynoří, udělá co má být uděláno a ihned se zpátky ponoří do Jednoty. Takhle fungují osvícení Mistři, kteří pomáhají „ostatním“ se také plně uvědomit. Takhle si hraje Bůh na „Život“. Čím méně budeme dávat všemu „nálepky“ a něco posuzovat, kritizovat nebo škatulkovat, tím se budeme cítit lépe a náš život bude harmonickou součástí celku.

http://www.vedomapritomnost.cz/meditace ... edomi.html

Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » čtv 08. lis 2018 19:53:44

Návštěvník píše:Čistá mysl nic nehodnotí, nesrovnává, nekritizuje a neposuzuje, protože je totožná s vědomím, které je Jednotou.

Čistá mysl je nezaujatým svědkem všeho dění a v případě potřeby sama „naskočí“. Poté jde zase zpátky do Jednoty. A tak pořád dokola: z Jednoty se na chvíli vynoří, udělá co má být uděláno a ihned se zpátky ponoří do Jednoty. Takhle fungují osvícení Mistři, kteří pomáhají „ostatním“ se také plně uvědomit. Takhle si hraje Bůh na „Život“. Čím méně budeme dávat všemu „nálepky“ a něco posuzovat, kritizovat nebo škatulkovat, tím se budeme cítit lépe a náš život bude harmonickou součástí celku.


Čistá mysl je ve skutečnosti prázdná. Není to teorie, je to fakt.

Čistá mysl je nezaujatým svědkem všeho dění a v případě potřeby sama „naskočí“. Poté jde zase zpátky do Jednoty.

Pro intoxikaci Vědomím-Blahem k tomu "vypadávání" z Jednoty nemusí docházet, pokud je samadhi trvalé v bdění, spánku i snění.

Když to hodně zjednoduším, tak při Probuzení není náš život v hlavě plné myšlenek, ale v tichu Srdce, kde je celá existence láskou.

bla.jpeg
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 20:10:00

Prázdná mysl není totéž co čistá mysl, tj. pohyby Vědomí v projevu, které umožňují i po probuzení dál komunikovat v oblasti iluzorní duality s iluzorním okolím. Bez těchto mentálních pohybů Vědomí v projevu by po probuzení život v těle velmi brzy skončil.

To se dá ale pochopit teprve když člověk přestane odmítat mysl, kterou považoval za něco špatného a proto potřeboval mysl vidět jako neexistující, úplně ji anulovat.
Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 08. lis 2018 20:27:02

Čistou mysl nazývá Mistr advaity Balsekar "mysl operující".

Nečistou mysl označuje jako "mysl přemítající"

Z knihy Vědomí mluví:

Raméš Balsekar:

Přemítající mysl je „já“, mysl, která vytváří mentální představy. Přemítající mysl, „já“, které cítí, že se liší ode všeho ostatního, tu po osvícení není.

Mysl, která přemítá, která si představuje, vybavuje si vzpomínky a dělá si obavy, naděje a ambice: právě toto chybí.

To jediné, co zůstane, je operující mysl.
...

Tazatel: Skrze vás mluví Vědomí. Vytváříte myslící proces v době, kdy mluvíte?

RB: Ne.

Slova prostě přicházejí?

RB: Ano.

Není to přemítající mysl, je to operující mysl?

RB: Správně.

http://www.advaita.cz/wcd/e-knihy/ostat ... _mluvi.pdf

Návštěvník
 

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » pát 09. lis 2018 5:12:44

Návštěvník píše:Čistou mysl nazývá Mistr advaity Balsekar "mysl operující".

Nečistou mysl označuje jako "mysl přemítající"

Z knihy Vědomí mluví:


To jsou spíš psychologické úrovně konvenční roviny.

Přemítající mysl nalézá stále, co je špatně, tím udržuje vědomí v připoutanosti k iluzi oddělenosti. Je v ní biblický žalobce pomlouvač, který dokáže rozehrávat hru na peklo.

Operující mysl je tvůrčí, konstruktivní, praktická.

Probuzený se nachází stále v ultimátní rovině, mimo mysl, protože je osvobozený od připoutanosti k mysli.

Není v mysli, která je hmotou, formou, časem, ale v Srdci, které je podstatou, bez formy, bez pohybu.

Je tady smyslové vnímání i veškerý projev stejný jako dřív a zároveň je tady uvědomění, jakou kvalitu to všechno má, čím to, co se v mysli jeví jako forma, tvar, čas, ve skutečnosti je. Všechno je v srdci prázdné. I mysl je tady prázdná. Proto ten Klid, to Ticho. A zároveň je to dokonale naplňující v tom smyslu, že nic nechybí.

Pokud by se to mělo popsat rozfázovaně, tak jako by projekce mysli podávala stejné informace, jako dřív, že to a to vypadá tak a tak a tohle zase jinak a zároveň k tomu jel překlad v srdci, že tohle je ve skutečnosti sat-čit-anada, tohle je taky a tohle taky...

A pokud by to měla mysl zpracovat, čím to je, že to takové je, tak možná by se dal nabídnout obrácený obraz toho, že je to ve skutečnosti zázrak, že se z toho prázdna něco vynoří, ať už je to cokoliv.

Proto je to možná takovou láskou. A nebo spíš je to tou láskou už bez formy, bez projevu,

možná právě pro to, že tady není žádná oddělenost.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Petra » pát 09. lis 2018 7:31:43

Jana píše:
Probuzený se nachází stále v ultimátní rovině, mimo mysl, protože je osvobozený od připoutanosti k mysli.

Není v mysli, která je hmotou, formou, časem, ale v Srdci, které je podstatou, bez formy, bez pohybu.

Balsekar: Přesně vzato není žádný rozdíl mezi Vědomím a myslí. Vědomí v akci je mysl, tím je mysl obsahem Vědomí.

(Ale to je už opravdu pro velmi pokročilé. Na začátku hledání má smysl to rozdělovat tak, jak to dělá Jana.)
:)
Petra
 
Příspěvky: 1674
Registrován: čtv 15. zář 2011 8:22:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » pát 09. lis 2018 7:36:59

Petra píše:
Jana píše:
Probuzený se nachází stále v ultimátní rovině, mimo mysl, protože je osvobozený od připoutanosti k mysli.

Není v mysli, která je hmotou, formou, časem, ale v Srdci, které je podstatou, bez formy, bez pohybu.

Balsekar: Přesně vzato není žádný rozdíl mezi Vědomím a myslí. Vědomí v akci je mysl, tím je mysl obsahem Vědomí.

(Ale to je už opravdu pro velmi pokročilé. Na začátku hledání má smysl to rozdělovat tak, jak to dělá Jana.)
:)Osvícená Mysl je totéž co Vědomí, protože je stejně prázdná.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Petra » pát 09. lis 2018 7:45:23

Eduard Tomáš:

Tento pohled "shora" popisuje např. Mahariši takto: "Svět není nic jiného než tělo, tělo není nic jiného než mysl, mysl není nic jiného než Čisté Vědomí, Čisté Vědomí existuje nezrozeno v Míru."


To je pohled mudrce, pro hledající ze začátku zcela nepochopitelný. Všechno má svůj čas.
:)
Petra
 
Příspěvky: 1674
Registrován: čtv 15. zář 2011 8:22:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » pát 09. lis 2018 7:59:25

Petra píše:Eduard Tomáš:

Tento pohled "shora" popisuje např. Mahariši takto: "Svět není nic jiného než tělo, tělo není nic jiného než mysl, mysl není nic jiného než Čisté Vědomí, Čisté Vědomí existuje nezrozeno v Míru."Ano, díky, je to tohle:

Je tady smyslové vnímání i veškerý projev stejný jako dřív a zároveň je tady uvědomění, jakou kvalitu to všechno má, čím to, co se v mysli jeví jako forma, tvar, čas, ve skutečnosti je. Všechno je v srdci prázdné. I mysl je tady prázdná. Proto ten Klid, to Ticho. A zároveň je to dokonale naplňující v tom smyslu, že nic nechybí.

Pokud by se to mělo popsat rozfázovaně, tak jako by projekce mysli podávala stejné informace, jako dřív, že to a to vypadá tak a tak a tohle zase jinak a zároveň k tomu jel překlad v srdci, že tohle je ve skutečnosti sat-čit-anada, tohle je taky a tohle taky...
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » pát 09. lis 2018 8:01:11

Petra píše:To je pohled mudrce, pro hledající ze začátku zcela nepochopitelný. Všechno má svůj čas.
:)


Pro mysl je to zcela nepochopitelné, ale v srdci bez závoje mysli je to jasné.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Probuzený

Nový příspěvekod Jana » pát 09. lis 2018 8:04:39

Co je to mysl?
Mysl pramení V duchovním srdci, potom jde do hlavy a pěti smysly do světa. Cesta k Pravdě je obrácená.

viewtopic.php?f=165&t=3712&p=83674#p83674
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10974
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09


Zpět na Jana

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron