Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Moderátor: Pelvan

Pravidla fóra
Příspěvky, které nebudou k tématu, budou smazány.

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » pát 10. úno 2017 10:12:58

Ahoj Jano a dodo


Jana píše: ...veselá mysl půl zdraví.


dodo píše:Pelvan píše:

"Zaujalo mne to a stáhl jsem si i Přímou stezku. Až to nalouskám, dám vědět.

Děkuji a zdravím"


To ma teší, prajem Ti veľa zdaru a elánu.Mám rozečtenou knihu od Květoslava Minaříka a líbily se mi v ní mnohé pasáže, tak sem některé přeposílám:


"Jóga v životě současného člověka

VYSVĚTLENÍ K MYSTICKÉ PRAXI

3.Proč se soustřeďovat na nohy

str. 39

Z mystického hlediska a především z hlediska tzv. samočinné karmy si duševní funkce, především myšlení, chtějí zachovat svou povahu, tj. chtějí zůstat kvalitativně abstrahované od hmotnějších jevů, jež jsou projevem prvků vzduchu, ohně, vody a země. V józe duchovního typu se pokládá za možné získat kvalitní poznání pouze spojováním všech uvedených kvalit ve vědomí. Ale to se má dít ponořením vědomí do kvality hmoty nebo země, tedy do nohou, jejichž gravitační hodnota se nadto v mysli obměňuje zaujetím pozic. Tím je „hmota nohou“ nadlehčena a usnadňuje se tím spojování mysli jakožto projevu éteru s hmotou nohou.

Když se všechny tyto faktory započítají do rovnice, jež má řešit problém duchovního vývoje, vychází z ní axiom, jímž se určuje, že duchovní i mystický vývoj je možný pouze koncentrací elektromagnetického nebo gravitačního faktoru, mysli, do nejvlastnějšího projevu země, do nohou. A zkušenost z mystického vývoje tomu dává za pravdu.

Jenom mysl nořící se prostřednictvím zevrubného uvědomování do hmoty nohou může základnu vědomí učinit způsobilou k jejímu jednoznačnému zvedání všemi vrstvami bytí. Od země, představované chodidly až lýtky, přes vodu, mysticky dobře umístěnou ve stehnech, a dále přes oheň nalézaný ve spodku trupu a v břiše a vzduch, nalézaný v hrudi, až k éteru a jeho modifikacím umísťovaným v hlavě.

Základna, do níž ponoříme vědomí, respektive uvědomování, tedy nohy, tedy právě pro vlastnost vědomí sbírat poznání z prostředí, v němž je, má možnost projít všemi vrstvami bytí. To znamená od samého počátku tvůrčího aktu, jímž je objevení se země a vody, a dále zrození živé buňky a ještě dále přes nejelementárnější projevy životnosti až k poznání vznikajícímu z vjemů bezmezného prostoru, vědomí, a dále pak prázdnoty všeho až k zániku celého duševního života bez problému ideje smrti. To platí výhledově. Bezprostředně platí to, že když mysl setrvává v oblasti hmoty, země a vody, jež koresponduje s nohama, ztratí svou těkavost, tj. stane se klidnou.

Teprve takováto mysl, přitom zvyklá na soustředěnost, může s vystupující základnou vědomí nebo uvědomování přejít do sféry ohně a vzduchu, kde vzniká poznání pudového a citového života; tam získá životní zkušenosti, jež ji učiní moudrou.

Moudrost ovšem není věcí abstrahovaného faktoru bytí, mysli, nýbrž plodem prožívání, kteréžto prožitky mystikova mysl správně kategorizuje a hodnotí. A protože elementární žití, emocionální a citové i na úrovni ideálů, náleží pouze trupu, pak stoupající základna uvědomování nebo vědomí umožní člověku prožít všechno, co elementární žití poskytuje. Úplné prožití toho, co v sobě jako utajené prožitkové hodnoty obsahuje trup, je dovršením stavu mystické dokonalosti.

Základna vědomí a uvědomování se však může zvedat ještě výše, nad úroveň elementárního i citového žití, jež obsahuje trup, až do sféry poznávání abstraktního, tj. rozumového. Dokonce až do sféry poznávání pomocí čistých

vjemů, tj. nepodbarvených předsudky, vyvolávanými citovou příchylností nebo odporem k jevům zevního světa, ať už viditelným, hmotným, nebo duševním, mravním a pocitovým.

Sféra tohoto tzv. abstraktního poznávání koresponduje s hlavou. Když se základna vědomí nebo uvědomování pozvedne až sem, uvidí mystik život z nadhledu, jenž byl získán průchodem analyzujícího myšlení a uvědomování trupem. Následkem toho se bude jeho moudrost, získaná stavem vědomí v nadhledu, rozvíjet dále, až zakončí celou periodu života v nenásilném zřeknutí se všeho. Tím dosáhne vrcholu duchovního vývoje, stavu, v němž si už nebude nic přát, protože si bude vědom toho, že prožil vše a poznal vše, co lze prožít a poznat, takže už v sobě nenajde prvky nepoznání.

Mohu tvrdit, že tuto kvalitní moudrost nelze získat jinou cestou než „zdola“.

...

5.Nirvána

str. 47

Ideou duchovního vývoje je realizovat původní stav vědomí na úrovni vlastního bytí aspiranta duchovní dokonalosti. To ovšem vyžaduje práci svého druhu, která se v souhrnu jmenuje mystická cesta.

Její začátek spočívá ve snaze vyloučit z vědomí onu „mnohost“ vytvářenou příbojem fyzikálních kvant, tvořících útvary svého druhu. To se provádí tak, že člověk už vědomí nedovolí zrcadlit všechno, co na ně může působit jakožto jevy zevního světa, nýbrž dovolí mu zrcadlit jen stavy a vjemy jedné povahy.

V praxi to znamená, že má aspirant duchovní dokonalosti volit radostivost jako pozvednutí mysli nad svět zevních jevů."


Ano, tu radostivost bych rád volil, jenom nevím jak na to.
Zatím budu zkoušet dělat meditaci do nohou a snad ta radostivost přijde nějak sama...


Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » čtv 23. úno 2017 10:46:53

Ahoj

Objevil jsem zajímavého člověka, jmenuje se Josef Staněk.http://www.phoenixonline.cz/autori/260- ... aveni.html

"Na léky zapomeňte, to nic nevyřeší.
Pozitivní účinky tradičních léčivých procedur zůstávají.
Životasprávou však nelze zajistit dokonalé zdraví.
Duch je prvotním hybatelem člověka a vlivem jeho impulzu, který je zpracováván duší a tělem, lze dosáhnout mimo jiné i tělesného zdraví.
"Největší duchovní chudáci jsme my, co ještě nosíme tělo..."
Anděla strážného má každý z nás."

Meditace a modlitba souvisí se zdravím, a to nejen se zdravím těla ale i se zdravím duše.
Vědomé dýchání je velmi důležité - vědomé nasávání zlaté prány. Je důležité se ho naučit pro samoléčbu.

Mohlo by to přispět i ke zvýšení mé radostivosti. -

- Se domnívám a zdravím


PS

Strategie zdravé životosprávy je následující.
1) Minimalizovat jedy.
2) Použít přírodní ozdravovací prostředky.
3) Opakovat modlitby či meditace.

"
...Uzdravující síla Grálu
Prvním problémem byla meditační poloha. Východní nauky ukazují "lotosový posed", ale ten mi pro silné nohy a všeobecnou degeneraci těla "civilizovaného" člověka nevyhovoval. Buddha totiž říká, že pravdu může člověk zahlédnout vnitřním okem jen tehdy, není-li duše tísněna potížemi těla! Jak stravovacími, tak postojovými. Tedy bez hladu, zátěže duši ovlivňujících látek (alkohol, alkaloidy typu kofeinu, léky a toxiny všeho typu) a svalových napětí. Jako vyhovující jsem našel jen jednu takovou polohu, tu z onoho mimotělního zážitku. Vleže na zádech, ruce vedle sebe dlaněmi k zemi. A uvolnit na maximální míru svalové napětí v celém těle. Poté se dostaví jakýsi pocit blaženého uvolnění. A nyní přichází léčebná meditace. Představím si vyzařující Grál s jeho uzdravující silou a vlastní tělo, které je nemocné jen proto, že jej do nemoci uvádí moje mimo Řád stvoření fungující duše. Nejsem takový, jaký bych měl být. Proto se z těla odtahuji a prosím o jeho "ošetření" vyzařováním z Grálu, které hojí vše. Pak poděkuji a opětovně se ztotožním s tělem. S úžasem zjišťuji změnu k lepšímu. Účinek je odvislý na kvalitě meditace a není vždy. Bráníli mu jiné neprůhledné důvody nemoci, nedostaví se! Nejmarkantnější účinek jsem jednou zaznamenal ve službě, kdy jsem nastoupil s chřipkou, horečkou a měl před sebou dvacet hodin služby. Po meditaci byly za dvacet minut horečka a příznaky virózy pryč. Taktéž mi virózu s bolením v krku a hlavy "spálením" jednou okamžitě odstranil Kožíšek. Krásně se meditačně dá urychlovat hojení ran po operaci, neboť je na to při ležení čas. I pozitivní myšlení je vlastně mírná meditace zaměřená na zdroj pozitivity ve stvoření... "
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » úte 28. úno 2017 10:20:26

„Duchovní léčení je cosi naprosto výjimečného“, říká ve své knize „O duchovní léčbě“ Bedřich Kočí, „spočívá v rukách Boží Vůle“.

Nemocné vedl k tomu, aby se sami dokázali duchovně léčit:

„Jste-li nemocní, uklidněte se a po své modlitbě přemýšlejte, nemáte-li s nikým nevyřízené nějaké nepříjemné záležitosti. Uvědomte si, že na nikoho se nehněváte, proti nikomu nemáte žádné nenávisti, krátce, že žijete se všemi bližními v plné harmonii a lásce.

Uvědomte si plně, že všechno tvorstvo na zemi opravdově milujete. Jste-li toho schopni, pak soustřeďte se, v úplném klidu a odevzdání se vyslovte tuto modlitbu:

„Bože Všemohoucí, vím, že si zasloužím tuto nemoc, nebo tyto bolesti, které jsem si způsobil sám překročením Tvých svatých Zákonů. Prosím Tě, osvěť mne Svým Duchem svatým a dej mi poznati můj poklesek, příčinu mého utrpení.

Vím, že nepřichází od Tebe, neboť vím, že Ty Jsi nejvyšší Láska, Tys nejlaskavější Otec náš, který nás nikdy netrestá. Vím, že jsem to já sám, který vyvolal toto zlo, ale že jsem také sám svým soudcem i sám vykonavatelem spravedlnosti. Ale, Velký Bože, chtěl bych býti s Tebou v plné harmonii. Jak toho mohu dosáhnouti?

Vím, že jsem hříšník, že často zneužívám své vůle proti Tvé svaté Vůli, avšak v této chvíli chci se všeho vzdáti a vynasnažiti se v budoucnu žíti lepší, ušlechtilejší, mravně čistý a láskyplný život.

Chci odpouštět svým nepřátelům, chci býti ve všem pokorný a snášenlivý a chci milovat i své nepřátele. Tak doufám dosáhnouti plné harmonie s Tebou.

Dovol mi tedy, Pane Bože, nejlaskavější Otče náš, abych si směl opět uvědomit, že jsem součástí Tvého velikého Ducha, že jsem projevem Tvé Lásky, že jsem tvorem Tvým a Ty mým nejlaskavějším Otcem.

Ó, prosím Tě, dopřej mi, aby Tvá Láska, ona Síla vše uzdravující, vše v život uvádějící a vše při životě udržující, prošla nyní mým tělem, zejména mým nemocným organismem (zde uveďte přímo kterým), a já věřím, že jakmile se tak stane, budu úplně zdráv.

Proto otvírám se cele příchodu Tvé lásky, otvírám celou bytost svou, tedy celou duši svou i celé tělo své, a prosím, ať síla Lásky Tvé vejde do mne teď.“

(Z knihy Bedřicha Kočího „O duchovní léčbě“, kterou vydalo Agape Brno v r. 2008.)

Následovalo vždy poděkování Bohu za milost uzdravení.

Sami si, milí čtenáři, odpovězte na otázku, nakolik je duchovní léčba dnes aktuální a živá.

Nakolik jsme zodpovědni za svůj život a své zdraví. A pokud onemocníme, jakou cestu ke zdraví si zvolíme…

Dnešní medicína, resp. lékaři, žel, málokdy vede pacienta k poznání příčin své nemoci a ke skutečnému uzdravení. Člověk se stává spíše objektem léčby, objektem, jemuž je nutné předepisovat horu léků.

Léčí se příznaky nemocí a často unikají jejich příčiny. Duši člověka, tam, kde jsou ukryty příčiny nemocí, moderní medicína neřeší.

K tomu, aby člověk našel cestu ke zdraví, je třeba, aby si uvědomil, kde ve svém jednání, myšlení a citech porušil rovnováhu. Ve vztazích k Bohu, ke svým bližním, k přírodě, k sobě…

Jaké byly další osudy Bedřicha Kočího?

Ke konci druhé světové války vydává „Národní čítanku“, aby posílil českého ducha.

Po únoru 1948 se stal tehdejšímu režimu nepohodlným a vydávání jeho děl bylo zakázáno. Věznění unikl zřejmě jen díky svému pokročilému věku.

Umírá 17. 1. 1955 v Praze.Lenka Kločková, Croix de la Boheme
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » úte 07. bře 2017 10:21:01

Ahoj

Květoslav Minařík v mnohých pasážích knihy "Jóga v životě současného člověka"
doporučuje při meditacích soustřeďovat vědomí své mysli do nohou. Viz: str. 39
"Jenom mysl nořící se prostřednictvím zevrubného uvědomování do hmoty nohou může základnu vědomí učinit způsobilou k jejímu jednoznačnému zvedání všemi vrstvami bytí. Od země, představované chodidly až lýtky, přes vodu, mysticky dobře umístěnou ve stehnech, a dále přes oheň nalézaný ve spodku trupu a v břiše a vzduch, nalézaný v hrudi, až k éteru a jeho modifikacím umísťovaným v hlavě."
Minařík mne inspiruje, bohužel jsem ho objevil až před cca měsícem. Na praktické zkušenosti je to málo času, ale rozhodně to zkouším - se soustřeďovat vědomě do nohou...

V Novém zákoně je také zmínka, jak Ježíš myl nohy svým učedníkům a může to mít podobný význam - důraz na soustředění na nohy.
Muslimové si také denně rituálně myjí nohy a souvislost nemusí být náhodná.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod nop » úte 07. bře 2017 19:36:14

Pelvan píše:Ahoj

Květoslav Minařík v mnohých pasážích knihy "Jóga v životě současného člověka"
doporučuje při meditacích soustřeďovat vědomí své mysli do nohou.....
V Novém zákoně je také zmínka, jak Ježíš myl nohy svým učedníkům a může to mít podobný význam - důraz na soustředění na nohy.
Muslimové si také denně rituálně myjí nohy a souvislost nemusí být náhodná.
Zdravím

Umytí nohou pocestnému je součást jeho přijetí k jídlu tedy do domu.
V Indii se pozdrav dětí vůči rodičům zredukoval na otření svršku obuvi a říká se tomu "setřít (sejmout) prach s obuvi".

Ježíš ukázal v příkladu přijímání osob k sobě. Evangelium Jan 13.
12 Když pak umyl nohy jejich, a vzal roucho své, posadiv se za stůl zase, řekl jim: Víte-liž, co jsem učinil vám?
13 Vy nazýváte mne Mistrem a Pánem, a dobře pravíte, jsem zajisté.
14 Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán a Mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati.
15 Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy činili.

Tedy nabádal je ke vzájemnému přijímání se do domu v soukromí, k pohostinnosti a k pokoře.

Římská církev vidí pokoru a papež (pán a mistr) umývá o velikonocím nohy dvanácti starcům. Měli by je také pohostit a mluvit spolu o tajemstvích božích.
Širší pohled o čistotě: Jan 13:
4 Vstal od večeře, a složil roucho, a vzav rouchu, přepásal se.
5 Potom nalil vody do měděnice (=umyvadla), i počal umývati nohy učedlníků a vytírati rouchou, kterouž byl přepásán.
6 Tedy přišel k Šimonovi Petrovi, a on řekl jemu: Pane, ty mi chceš nohy mýti?
7 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš.
8 Dí jemu Petr: Nebudeš ty mýti noh mých na věky. Odpověděl jemu Ježíš: Neumyji-li tebe, nebudeš míti dílu se mnou.
9 Dí jemu Šimon Petr: Pane, netoliko nohy mé, ale i ruce i hlavu.
10 Řekl jemu Ježíš: Kdož jest umyt, nepotřebuje, než aby nohy umyl; neboť čist jest všecken. I vy čisti jste,...

Umývání ve Starém Zákoně (celého člověka) při ustanovení Arona za kněze: Levitikus 8:
5 ....slovo, kteréž přikázal vykonati Hospodin.
6 A rozkázav přistoupiti Mojžíš Aronovi a synům jeho, umyl je vodou.
7 A oblékl jej ....


Umytí nohou Odysea:
Po deseti letech nepřítomnosti byl považovaný za mrtvého a jeho žena za vdovu. Při návratu našel nejprve svého pastýře stád a na jeho radu přišel druhý den tajně převlečený za žebráka, aby viděl jak se chovají svobodní muži na jeho statku, kteří by se chtěli oženit s jeho ženou, ale zatím se nechali hostit.
Ženiši si žebráka dobírali, ale pak se rozhodli pozvat ho k jídlu.
Bylo přinesené umyvadlo a jeho nohy umyla chůva Eurylocha, která ho poznala podle jizvy. Musela ale mlčet.
Poučení: k jídlu se myly nohy a i žebrákovi. Tedy: umýt nohy znamená pozvat dovnitř.

K modlitbě je také v teplých zemích třeba vyzout obuv a umýt prach. Ve Stánku úmluvy byla k tomu účelu v předsíni nádoba o průměru čtyři metry.
V kostelích je z toho jako symbol kropenka pro smočení prstů a pokropení tváře sám sobě.
V Evropě se boty před vstupem do kostela nevyzouvají a vnáší se na nich dovnitř prach a sníh.
V mešitě se zásadně nechává obuv venku, a zůstane poctivě na místě, ale v Turecku můžeš mít uvnitř mešity tenkou koženou ponožku, "střevíc", což ve staré češtině znamená tenkou obuv do vnitřních prostor, ve které se nechodí ven.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 1848
Registrován: ned 04. zář 2011 21:53:28
Bydliště: Praha

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod dodo » stř 08. bře 2017 21:02:59

Pelvan píše:Minařík mne inspiruje, bohužel jsem ho objevil až před cca měsícem. Na praktické zkušenosti je to málo času, ale rozhodně to zkouším - se soustřeďovat vědomě do nohou...


Ahoj.

To, že si Minaříka objavil až pred cca mesiacom, Ťa vôbec nemusí znepokojovať. Podľa buddhizmu aj podľa Minaříka, ten kto správne nastúpil mystickú cestu, nastúpil cestu životmi. Dostáva sa tak do prúdu oslobodzujúceho učenia a tak nič nepremešká.
A človek, ktorý dosiahne prvého buddhistického vnoru, vraj získava vždy toľko času v zmysle dĺžky života, že nezomrie skôr kým nedosiahne stavu, ktorým sa zamedzuje návrat do sveta strasti znovuvtelením.
dodo
 
Příspěvky: 712
Registrován: stř 01. črc 2015 0:01:01

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » stř 15. bře 2017 10:19:51

Receptem je planeta Země


Trailer filmu " HEAL FOR FREE" (Léčení zdarma)
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » úte 21. bře 2017 9:36:14

Ahoj

Tohle je vyloženě technická záležitost.
Vyrobil jsem si dva kousky uzemnění, jeden na trubku k radiátoru a druhý na ochranný kolík do zásuvky.
Zatím to zkouším mít na sobě připojené ve dne (na ruce) i v noci (na noze) a uvidím, co to se mnou časem udělá...

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » úte 21. bře 2017 9:38:33

Další zajímavá postava psychosomatického léčení:

http://lecenizivota.eu/

Léčba EMOCÍ, RAKOVINY a partnerských VZTAHŮ – Pavel Polok
https://www.youtube.com/watch?v=2IHfZFy ... g_YZEmt4Ms
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Jana » úte 21. bře 2017 12:53:05

Pelvan píše:
Léčba EMOCÍ, RAKOVINY a partnerských VZTAHŮ – Pavel Polok


Pelvane, díky, moc pěkné.

PM: "Nauč se nesoudit."

Pokud se ztotožníme s odsuzující myšlenkou, uzavírá se přístup k vědomí lásky.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 7945
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Jana » stř 22. bře 2017 6:38:30

Pelvan píše:Ahoj

Tohle je vyloženě technická záležitost.
Vyrobil jsem si dva kousky uzemnění, jeden na trubku k radiátoru a druhý na ochranný kolík do zásuvky.
Zatím to zkouším mít na sobě připojené ve dne (na ruce) i v noci (na noze) a uvidím, co to se mnou časem udělá...

Zdravím


Bofi kdysi někde psala o uzemnění, že někdy je třeba, když je v nás moc lásky, moc světla, tak ztrácíme zájem o svět, o život v těle a doporučovala dělat něco s radostí a z lásky pro druhé.

Vlastně to byl návod jak namísto odchodu do nirvány se stát bodhisattvou.

Pelvane, moc těm Tvým trubkám nerozumím. Jaký to má význam?

Ono může fungovat všechno možné, protože: "Věř a víra Tvá.."

Ale cesta osvobození nás vede tak, že to máme stále jednodušší a jednodušší.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 7945
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod nop » stř 22. bře 2017 7:40:14

Jana píše:
Pelvan píše:Ahoj
Tohle je vyloženě technická záležitost.
Vyrobil jsem si dva kousky uzemnění, jeden na trubku k radiátoru....
Zatím to zkouším mít na sobě připojené ve dne (na ruce) i v noci (na noze) ...


Bofi kdysi někde psala o uzemnění, že někdy je třeba, když je v nás moc lásky, moc světla, tak ztrácíme zájem o svět, o život v těle a doporučovala dělat něco s radostí a z lásky pro druhé.
...
Pelvane, moc těm Tvým trubkám nerozumím. Jaký to má význam?....

To jsou dvě věci ale jedno slovo.
BoFi myslela nelétat stále s hlavou v oblacích,
ale s drátem se týká potenciálu ve Voltech.

Potenciál se měří vůči velkému tělesu, kterým je Země. Na ní je potenciál nula Voltů. Ve vzduchu nad povrchem se může vyskytbout mnoho potenciálu podle stavu vzduchu, vodních par a náboje mraků. Do budov se zavádějí dráty probíhající všude ve stěnách a dole jsou spojené s kovovou deskou zakopanou do hlíny, nebo alespoň s kovovým páskem. "Uzemňovací kolík" je v každé zásuvce na 220 Voltů. I ústřední topení je spojené se zemí a kovová vana.
Spojení se zemí chrání před elektřinou ve volné atmosféře, tedy i proti bleskům. Slyšel jsem o stodole, kde byla uzemňovycí tyč u země přerušená, ale ostatní vodiče byly spojené se střechou. Tím pádem se atmosférická elektřina akumulovala na celé budově a neodváděla se do země. S času na čas nějaký pes přišel omočit stodolu a když se trefil na odpojenou tyč, spojil atmosférickou elektřinu do země přes svoje tělo a tlapky. Moč fungovala jako vodič, roztoky solí jsou vodivé. Takový pes se dožil podivné odměny při plnění značkovací povinnosti. Zakňučel a utekl. Tak to bylo, dokud nepřišel jednou revizní technik a nezjistil závadu, a spojení bylo obnoveno.

Irský ostrov na boso.
Viděl jsem krátký film. U Irska je ostrov s poutním klášterem z dob počátků křesťanství. Poutníci tam tráví i několik dní při pomalé chůzi bosi po pěšinách vyšlapaných pradávnými mnichy. K jídlu je jen chleba a čaj, kdysi se nejedlo - ale doba je zhýčkaná.
Poutníci říkají jakoby se v nebi otevíral při pobytu průduch a byli nebi blíž.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 1848
Registrován: ned 04. zář 2011 21:53:28
Bydliště: Praha

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » čtv 23. bře 2017 9:54:27

Ahoj

Jana píše:Pelvane, moc těm Tvým trubkám nerozumím. Jaký to má význam?


Má to ten význam, že přes trubku topení nebo přes uzemňovací kolík v zásuvce se spojíš se zemí a tím umožníš průchod statické energie přes svoje tělo ze vzduchu do země.

Dříve jsme chodili bosi a tento elektrický proud přes nás protékal celý den podobně jako na tom irském ostrově, když poutníci po něm chodí bosi.

Naše tělo je na tento elektrický proud odedávna zvyklé a v současnosti jsme odizolováni podrážkami bot a mnoha patry budov a auty a asfaltem a ...
Prostě v současnosti je tento elektrický proud přes naše tělo velmi velmi velmi omezen.
A tělu ten proud chybí a pak je z toho nemocné a pak navíc dostane v lekárně leky...

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Jana » čtv 23. bře 2017 12:41:08

Pelvan píše:Ahoj

Jana píše:Pelvane, moc těm Tvým trubkám nerozumím. Jaký to má význam?


Má to ten význam, že přes trubku topení nebo přes uzemňovací kolík v zásuvce se spojíš se zemí a tím umožníš průchod statické energie přes svoje tělo ze vzduchu do země.

Dříve jsme chodili bosi a tento elektrický proud přes nás protékal celý den podobně jako na tom irském ostrově, když poutníci po něm chodí bosi.

Naše tělo je na tento elektrický proud odedávna zvyklé a v současnosti jsme odizolováni podrážkami bot a mnoha patry budov a auty a asfaltem a ...
Prostě v současnosti je tento elektrický proud přes naše tělo velmi velmi velmi omezen.
A tělu ten proud chybí a pak je z toho nemocné a pak navíc dostane v lekárně leky...

Zdravím


Zajímalo by mě, co tím sleduješ. A odkud bereš jistotu, že tělu chybí proud.

Když se podíváme na fakta, na statistiku, tak před šedesáti lety se chodilo víc naboso, bylo méně asfaltu, aut, budov s mnoha patry. Ale délka života se prodlužuje.

Obrázek

Možná člověku nechybí ani tak přidrátování k radiátoru nebo k zásuvce, ale přímo ta možnost spojení s přírodou.

Dýchat pod volnou oblohou s čistou hlavou, nemuset mít žádnou roli, funkci, povinnost, zodpovědnost...

Možná je možné tuhle svobodu ve spojení s tím vším najít a už nikdy neztrácet.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 7945
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » ned 26. bře 2017 11:28:46

Ahoj Jano

Grafy mohou být zfalšované a délka života může stoupat na základě snižování dětské úmrtnosti při porodech.
Navíc v USA už asi ten graf vypadá jinak, tam už délka života klesá a my (EU) jsme klon USA...

https://video.aktualne.cz/dvtv/existuje ... 590604f2e/

Milan Calábek v tomto videu zmiňuje vtip:
Roubíček prodá Kohnovi velmi levně svíčky.
Kohn je nadšený až do doby, kdy znistí, že svíčky nemají knot a jde si k Roubíčkovi stěžovat.
Roubíček se ho ptá:
"Chceš svítit nebo kšeftovat?"

Tahle civilizace chce kšeftovat a svícení ji nezajímá; lež je latentně zastoupena již ve všem a všude.


Mne zajímá co mohu dělat tady a teď. Pokud se tady a teď mohu připojit drátem k zemi, tak to udělám.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Pelvan » pon 27. bře 2017 9:43:42

PS
Zkouším to uzemňování drátem teprve týden, takže nemám dosud žádné objektivní výsledky.
Teď jsem absolvoval 3 noční směny po sobě a zvládl jsem je nezvykle dobře a potřeba spánku se mi snížila. Pocit nevyspání a diskonfortu se téměř nedostavil.
Subjektivní pocity mám z toho uzemňování dobré a na objektivní hodnocení této metody je ještě brzo...
Pelvan
 
Příspěvky: 1696
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 30. pro 2017 19:08:37

K

Ten vnitřní úsměv opravdu funguje.
Můžu ho věnovat tomu, co teď právě dělám, a pokaždé cítím, jak se tím tělo osvěží, nabije dobrou energií :)
Návštěvník
 

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod nop » stř 03. led 2018 21:47:44

Ivane,
došel jsem k porozumění Tvého dotazu, čím přispěli ti moji citovaní autoři k rozvoji vztahů v psychosomatice..

Zkraje odpovídám : ničím,
tato tématika „podporovat duchem tělo a tělem ducha“ je v evropské oblasti zanedbaná a také tělo a duch jsou postavené vzájemně do nežádoucího rozporu.
Také platí „poučka“ o nepružnosti tradice : „co je psáno, to se nemění“,
jak u knih křesťanů tak také v koránu.

K věci: cituji tři tradice: (Pavla) – (manichejce) – (konec tance)

/1// Pavel
apoštol Pavel byl žid, vzdělaný u proslulého učence Gamaliela, měl ale také navíc římské občanství a patřil k židovsko-římské společenské smetánce, a k tomu měl značné vyjadřovací schopnosti a tyto tři vlastnosti mu umožňovaly být v novém hnutí „křesťanů“ vnímaný jako autorita.
O těle psal toto: v dopise biskupovi Timoteovi napsal:
4 Neboť všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.
5 Posvěcuje se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu (1 Tim 4:4)
,

ale dále Pavel píše:
(budeš) dobrý služebník Jezukristův, vykrmený slovy víry a pravého učení, kteréhož jsi následoval.
7 Světské pak a babské básně zavrhni, ale cvič se v pobožnosti.
8 Neboť tělesné cvičení malého jest užitku, ale pobožnost jest užitečná ke všemu, a má i zaslíbení nynějšího i budoucího života.

Tedy není zaznamenané nějaké cvičení, moudrost ani zvyk či praxe na poli „působení těla a duše“.


/2// manicheismus. časově souběžné s raným křesťanstvím je učení proroka Mání Kubrika (přibližně roky 216–276), se zamítavým postojem k hmotě. Ideologicky křesťanům vyhověl a stačil již uvedený postoj „všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.
Manicheismus nevytvořil spojení „ducha a těla“ a u svých věřících preferoval askezi.

/3// Jan Křtitel a zákaz tance.
Protože prorok Jan vyčítal vládci (Hérodes Antipas), že žije s nerozvedenou ženou bratra, dostal se do vězení.
Vládci se občas dali bavit tancem a hodováním a jednou byl vládce okouzlený krásným tancem dcery té ženy. Za to jí slíbil za odměnu cokoliv. Dívka se ale zeptala té ženy, která uviděla možnost zbavit se Jana a navedla dceru žádat hlavu Jana.
Vládce to udělal, vzhledem k tomu, že královské slovo se nedá zrušit (musel by abdikovat).
A tak vznikl odpor raných křesťanů proti tanci, který byl pochopený jako zdroj hříchu.
(místo toho aby se poznalo, že zdrojem zla je slíbit něco nevyjádřeného zjevně.)

Při zákazu tance nelze čekat rozvoj pohybové kultury a podporování ducha tělem.
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 1848
Registrován: ned 04. zář 2011 21:53:28
Bydliště: Praha

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 04. led 2018 10:19:12

"Ten vnitřní úsměv opravdu funguje.
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazev ... 2008010030 "
V taoistickém systému je brzlíková žláza místem vyššího osvícení, místem lásky a životní energie čchi. :confused:
Návštěvník
 

Re: Jak pozitivně podporovat tělem mysl a myslí tělo?

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 04. led 2018 10:41:44

Když mluvím o „cítění“, nemyslím tím to samé, co vy. Tyto „pocity“ jsou ve skutečnosti fyzickou odezvou, zaduněním v brzlíku. Brzlík, jedna ze žláz s vnitřní sekrecí, je umístěna pod hrudní kostí. Lékaři říkají, že je činná v dětství a v pubertě přestává být aktivní. Když vstoupíte do svého přirozeného stavu, tato žláza je znovu spuštěna. Jsou v ní cítit vjemy; nerozlišuji je na „dobré“ a „špatné“; je to jen dunění. Pokud mimo vás dochází k nějakému pohybu – houpající se kyvadlo hodin, pták prolétající vaším zorným polem – tento pohyb je cítit v brzlíku. Celá vaše bytost je tím pohybem nebo vibruje s tím zvukem; neexistuje tu žádná oddělenost. To neznamená, že byste se považovali za toho ptáka nebo tak něco – „Jsem tím letícím ptákem.“ Není tu žádné „vy“, není tu ani žádný objekt. Nevíte, co způsobuje tyto vjemy. Dokonce ani nevíte, že jde o vjemy.
Návštěvník
 

PředchozíDalší

Zpět na O psychosomatice

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník