Jak se stát Buddhou v pěti týdnech, Giulio Cesare Giacob

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 31. pro 2015 19:04:34

Mezi tebou a kteroukoliv živou bytostí není žádný rozdíl"
všichni se podílíme na okolním vesmíru, všichni jsme zažili zkušenost utrpení.

Úvaha o utrpení tvorů vede k soucítění se všemi, a soucítění není nic jiného, než láska.

Pokud jsi opravdu zvítězil nad lpěním na příbuzných, rodičích, přátelích a těch několika bytostech na nichž záviselo tvé štěstí, jsi nyní schopen milovat každého tvora vesmíru.

Když mluvíme o lásce, míníme tím obvykle lásku mezi rodiči a dětmi, manželem a milenkou, příbuznými, přáteli.

Tím, že závisíme na pojmech "já" a "moje", je tato láska uvězněna ve lpění a diskriminaci. Lidé chtějí milovat pouze své vlastní rodiče, vlastního manžela, manželku, vlastní děti, vnuky, vlastní příbuzné, přátele. Proto je láska chycena v síti lpění, strachu, zla, jimž jsou milované bytosti vystaveny a jimž jsou milované bytosti vystaveny ještě dřív, než opravdu nastanou. Pak, když neštěstí přijde, je utrpení o to větší. Láska založená na diskriminaci plodí předsudky nebo lhostejnost či dokonce nevraživost ve stycích s těmi, koho vylučujeme ze své lásky. Lpění a diskriminace jsou příčinou utrpení pro nás i pro druhé. Ve skutečnosti ale to, k čemu všechny živé bytosti směřují, je všeobjímající láska.

Nyní už tedy chápeš, že lpění na několika živých bytostech nebylo opravdovou láskou.

Vyžadoval jsi, aby tě i oni milovali.

Pravá láska, právě proto, že v ní není žádné lpění, s sebou nenese žádné požadavky.

Od těch, koho miluješ, nic neočekávej.

Nebude pro tebe důležité, jestli o tvé lásce vědí, nebo ne.

(107)
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 31. pro 2015 20:56:56

Nebude pro tebe důležité, jestli jsou ti vděční, nebo ne.

Nebude pro tebe důležité, zda tvou lásku opětují, nebo ne.

Je pro matku důležité, jestli její syn ví o její lásce?

Nebo snad matka miluje svého novorozeného syna méně, protože si její lásky není vědom?

Je pro matku důležité, jestli je jí syn vděčný, nebo ne?

Kolik matek miluje své děti, i když jim za jejich lásku nejsou ani za mák vděčné.

Je pro matku důležité, jestli jí syn její lásku opětuje?

Kolik matek miluje své děti, i když ony vůbec její lásku neopětují?

A kolik matek stále miluje své děti, i když kradou, lžou, podvádějí nebo dokonce vraždí?

Láska znamená toto: bezpodmínečné přijetí.

Toto bezpodmínečné přijetí je květem, který se rodí na rostlině se dvěma kořeny: nelpěním a soucítěním.

Vidíš tedy, že nelpění ti pomůže dosáhnout všeobjímající lásky a že soucítění jí umožní zakořenit a rozrůstat uvnitř tebe.

Pěstuj v sobě nelpění a soucítění, a všeobecná láska v tobě rozkvete sama od sebe, tak jako květy spontánně pučí na rostlině, která je zplodila.

Všeobjímající láska se totiž rozvíjí tak jako jiné city opakovaným zakoušením.

Opakovaným zakoušením se naše láska k jednomu člověku upevňuje, stává se důležitější, než všechno ostatní, stává se absolutní láskou.

Tak i tvoje láska k vesmíru, ke každé živé bytosti, která není ničím jiným, než láskou k sobě samému, rozšířenou na ostatní vesmír, vzniká opakovaným zakoušením.

(108)
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 31. pro 2015 21:12:30

A tak pro rozvíjení všeobjímající lásky uvnitř sebe musíš používat každodenní komunikaci s vesmírem i se všemi tvory vesmíru i s jejich utrpením; přes soucítění s nimi až k dosažení podstatné totožnosti a jednoty s nimi.

Zakoušet všeobjímající lásku znamená dosáhnout čtvrté osobnosti, které my lidé jsme schopni dosáhnout.

Znamená to překročit hranice naší přirozené živočišnosti i hranice našich tří přirozených osobností, dětské, dospělé a rodičovské.

Znamená to stát se buddhou, být na vrcholu duševního vývoje lidského rodu.


Obrázek

Buddha je
vrcholem
duševního vývoje
lidského rodu.


Cvičení, které bys měl provádět; abys v sobě rozvinul všeobjímající lásku, je následující:

(109)
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 31. pro 2015 21:20:35

CVIČENÍ 5

1. zklidním dech, uvolním tělo, nezaujatě pozoruji své myšlenky

2. pozoruji okolí, které mě obklopuje

3.jsem si vědom proměnlivosti všech věcí

4. osvobodím se od všech lpění

5. uvědomím si, že jsem součástí vesmíru

6. přemýšlím o utrpení všech bytostí

7.zakouším soucit se všemi bytostmi

8. nechám v sobě růst lásku ke všem bytostem.


Věnuj se tomuto cvičení po dobu jednoho týdne.

Nepotřebuješ k tomu ani zvláštní podmínky, ani změnu prostředí.

Můžeš je cvičit kdykoli a kdekoli.

V libovolném tempu i způsobem, který chceš ty sám.

Čím častěji to ale budeš dělat, tím lépe.

V tomto pátém týdnu bude tvým hlavním úkolem toto:

získat kontakt s vesmírem
a dosáhnout lásky ke všem bytostem


Pokud chceš, můžeš tento týden používat pomocnou mantru; opakuj si ji v duchu v takovém rytmu, jaký ti vyhovuje:

já jsem - nádech
buddha - výdech
já jsem - nádech
láska - výdech

Pro dámy:

já jsem- nádech
osvícená - výdech
já jsem - nádech
láska - výdech

(110)
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 01. led 2016 8:57:42

Devatenáctá kapitola

Jak si udržet stav osvícení


Obrázek

Nyní jsi buddhou nebo, jsi-li žena, osvícenou, i když pouze v počátečním stádiu. Tento stav musí být posilován a rozšiřován, aby se stal tvou přirozeností.

Na konci tohoto pátého týdne, tedy pokud jsi cvičil vytrvale, tvé osvícení se stane realitou, jak jsem ti slíbil a můžeš je v sobě cítit.

Jednou dosažené osvícení je třeba nechat v sobě zakořenit, aby se stalo trvalým.

Měl bys tedy nacvičit radikalizaci stavu osvícení, ale toto cvičení už nebude tak náročné jako v předešlých pěti hrdinských týdnech; stane se ti potěšením, které budeš zakoušet znovu a znovu, každý den.

Spočívá v tom, že jednou za den budeš provádět cvičení minulého týdne, ale ve zkrácené podobě.

To bude tvým závěrečným cvičením.

(111)
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 01. led 2016 9:02:48

ZÁVĚREČNÉ CVIČENÍ

1. zklidním dech, uvolním tělo, nezaujatě pozoruji své myšlenky

2. pozoruji okolí, které mě obklopuje

3.jsem si vědom proměnlivosti všech věcí

4. osvobodím se od všech lpění

5. nechám v sobě růst lásku ke všem bytostem.
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 01. led 2016 9:13:41

Toto cvičení se podstatně shoduje s vipassanou, tradiční buddhistickou meditací.

Zůstaneš ve vědomém spojení se svými pěti silami.

S pěti silami buddhy.

Pomocí jediného cvičení, které ti zabere jen pár minut.

Po určité době, která je pro různé lidi různá, ucítíš, že můžeš opustit i toto cvičení a že stav osvícení se stal tvou přirozeností.

Budeš tedy skutečným buddhou, osvícenou.

K tomu bys měl pochopit ještě pár věcí.

Tou první je, že si musíš cenit své vyrovnanosti nade všechno.

Své vyrovnanosti si musíš
cenit nade všechno.


Nemysli si, že to je sobecký příkaz.
Se záští a strachem nedokážeš žádný problém vyřešit lépe, než bys to udělal, když jsi v klidu a vyrovnaný.

Nemůžeš nikomu pomoci, pokud si neuchováš svou vyrovnanost.

Nemůžeš své děti naučit upřímnosti, pokud nejdříve nejsi upřímný ty sám.

Nemůžeš pomáhat druhým, jestliže se necítíš dobře a nejsi v pořádku.

Vyrovnanost znamená zdatnost.

Být vedle vyrovnané osoby přináší potěšení a vyrovnanost.

A pouhá tvoje přítomnost, pokud máš v sobě vyrovnanost, ji přenese i ostatním a pomůže jim.

A to je skutek lásky.

(112)
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 01. led 2016 9:53:01

Druhou věcí, kterou musíš pochopit, je, že utrpení má tři bezprostřední příčiny, které všechny vyplývají z lpění:

jsou to očekávání, strach a pocit viny.

Utrpení má tři bezprostřední příčiny:
očekávání, strach a pocit viny.


Všechny tři jsou však neodůvodněné.

Očekávání jsou požadavkem, aby realita byla taková, jakou ji chceme mít my, a je jasné, že to tak být nemůže.

Není vinou druhých, že naše očekávání byla zklamána.

Prostě si je můžeme přestat vymýšlet.

Nikdo nemá právo něco od druhých očekávat.


Obavy jsou vždy strachem z toho, co není.
Jestliže se na mě řítí autobus a já cítím strach, je to v pořádku. Jen tak se mohu zachránit.

Jenže když sedím v křesle a bojím se, že se na mě řítí autobus, pak je to strach z toho, co neexistuje.

Je to imaginární strach.

A tyto imaginární strachy jsou lživé, neurotického původu.


Pocity viny jsou zcela bezpředmětné.
Vina existuje pouze, když konáš zlo a jsi si vědom, že to zlo je, a jestliže je konáš s přesným záměrem.

Jenže něco takového by dělal jen blázen.

Normální člověk, a ty jím jsi, to nikdy neudělá.

Pocit viny ti ve skutečnosti podsouvá ten, kdo tě chce ovládnout.

A čím jsi citlivější a morálně vyspělejší, tím snadněji padneš do léčky pocitu viny, kterou ti nastraží ti, kdo tě chtějí zmanipulovat a využívat.

(113)
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 01. led 2016 10:51:51

A z toho by ses mohl zbláznit.

Osvoboď se tedy od očekávání, obav a pocitů viny.

Pokud ti druzí budou říkat, že trpí kvůli tobě, nevěř jim.

Jsou to lháři.

Možná v dobrém úmyslu, ale jsou to lháři.

Protože podle psychologického zákona, který jsem vysvětlil,

nikdo nezpůsobuje utrpení někoho druhého.

A tak si zachovej vyrovnanost.

Utrpení ostatních nezpůsobuješ ty.

Každý sám je příčinou svého utrpení.

Když někdo v mysli trpí, je to proto, že nedosáhl vyrovnanosti,

nedokázal dospět do vyrovnanosti buddhy.

A za to ty nemůžeš.

Jeho utrpení není tvou vinou.

Ani tvoje činy nezpůsobují jeho utrpení.

Ty, jenž jsi buddhou nebo osvícenou, chápeš, že tvoje utrpení není závislé na chování ostatních, nýbrž že jeho příčinou jsou tvá očekávání, tvé obavy a tvé pocity viny.

A to platí i pro ostatní.

Spíš si je třeba uvědomit jedno:

utrpení je nezbytné pro růst v uvědomění.

Tak si ho važ.

Važ si utrpení kohokoli jako příležitosti pro růst v uvědomění, jak říká Buddha.

Chtít sejmout z druhých utrpení za každou cenu nebo brát utrpení druhých na sebe je neurotické.

Mysli na své utrpení a nech druhé, ať nesou to své.

Požádají-li tě o pomoc, samozřejmě jim ji neodpírej.

Nestávej se však otrokem skautského komplexu:

tím, kdo převádí přes ulici stařenku, která vůbec nechtěla přejít.

Pokud ti vyhovuje používání mantry a chceš si je zachovat, můžeš tak dlouho, jak budeš chtít, používat následující mantru:

já jsem - nádech
buddha - výdech

Pro dámy:

já jsem- nádech
osvícená - výdech

(115)
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech, Giulio Cesare Giacob

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 06. úno 2016 13:02:31

Závěr

Už jsi uvedl do pohybu soukolí své karmy.

Obrázek

Karma dokončí tvůj duševní vývoj.

Ovšem to se netýká toho, kdo přečetl tuto knihu, ale neřídí se jejími pokyny.

Mnozí je viděli, ale nebrali je v úvahu.
Mnozí je četli, ale zapomněli na ně.


Tys mou knihu četl a řídíš se jejími pokyny, protože jsi byl ochoten, schopen a připraven je následovat.

Tato kniha dokončí tvůj duševní vývoj.

Protože v tobě už byl zárodek osvícení a lásky, který se teď chystá v tobě růst,

dokud ti nevyplní celé srdce a život, až dá tvému životu konečně význam, cíl a smysl ve všeobecné ekonomice vesmíru.

Protože stát se Buddhou, bojovat za to, aby ses jím stal a abys jím zůstal, dává tvému životu smysl i cíl.

Příliš málo lidí se o to snaží.

Ty však jsi jeden z nich.

Tato kniha byla napsána právě kvůli tomu, aby dovršila tvůj vývoj a vývoj všech, kdo jsou k němu připraveni.


Stát se Buddhou

Na své cestě za osvícením
stojí po tvém boku
se svou silou a energií
všichni buddhové, kteří tě předešli.

Jejich síla je tvou silou,
jejich vědomí je tvým vědomím,
jejich láska je tvou láskou.

Buddha je s tebou.
Jsi Buddha

Jsi osvícená
.
Návštěvník
 

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech, Giulio Cesare Giacob

Nový příspěvekod mnich Sarana » ned 04. lis 2018 9:22:14

Co se tu píše není v souladu s původním učením Buddhy.

1. Již obrázek osoby sedící na Buddhově hlavě by byl i v Buddhově době, v Indii, považován za velice neuctivý. Buddha se vždy "vyvyšuje", protože má "výšší" etiku, meditaci, moudrost. Za ten obrázek osoby sedící na Buddhově hlavě by autor toho obrázku byl v Thajsku velice vážně pokutován a případně zbaven víza.
2. Osvícení není třeba si udržovat. Osvícení se jednou dosáhne a je napořád. Pokud se osvícení "vytratí" je to znamení toho, že to nebylo skutečné osvícení. Pouze hra mysli.

V dnešní době spousta lidí věří "Buddhismu" pouze pokud odpovídá tomu, co už někde jinde slyšeli nebo si někde přečetli.

Ale Buddha neučí proto, aby se to lidem líbilo.
Buddha učí to, co sám viděl, prožil, a co mu pomohlo ke svobodě od chamtivosti, nenávisti, a zaslepenosti.

A že se to někomu nelíbí, to přece pravdu nezmění. Jak sám Buddha vysvětlil,
někdy to, čemu nevěříte, může být pravda,
někdy to, čemu věříte, pravda být nemusí.
mnich Sarana
 
Příspěvky: 128
Registrován: pon 18. čer 2018 10:49:22

Re: Jak se stát Buddhou v pěti týdnech, Giulio Cesare Giacob

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 04. lis 2018 11:20:33

mnich Sarana píše:Co se tu píše není v souladu s původním učením Buddhy.

1. Již obrázek osoby sedící na Buddhově hlavě by byl i v Buddhově době, v Indii, považován za velice neuctivý. Buddha se vždy "vyvyšuje", protože má "výšší" etiku, meditaci, moudrost. Za ten obrázek osoby sedící na Buddhově hlavě by autor toho obrázku byl v Thajsku velice vážně pokutován a případně zbaven víza.


Jiný kraj, jiný mrav, Sarano. Jsou země, kde se věří, že když se z hroudy zlata uková zlaté tele, že bude svatějším teletem, než živé a jsou místa na téhle planetě, kde se hry na zlatá telata neberou vážně.

To nic neubírá na možnosti následovat Buddhovo učení, pokud se ukáže, že vede skutečně k osvobození. To ovšem není žádnou povrchní záležitostí, kde se naučíme něco odříkat a pak se chováme tak, aby to vypadalo, že jsme zlatým teletem, kterému se ostatní klaní.

2. Osvícení není třeba si udržovat. Osvícení se jednou dosáhne a je napořád. Pokud se osvícení "vytratí" je to znamení toho, že to nebylo skutečné osvícení. Pouze hra mysli.


Dosáhl jsi ho jednou pro vždy Ty sám, Sarano? Mluvíš z vlastní zkušenosti? Nebo se podobně jako u většiny ostatních zprvu objevovaly záblesky poznání, než se objevilo plné světlo, ve kterém je jasné, že tu není nikdo, kdo by potřeboval zachránit?

někdy to, čemu nevěříte, může být pravda,
někdy to, čemu věříte, pravda být nemusí.


Poznání je víc, než víra.
Návštěvník
 

Předchozí

Zpět na Jak se stát Buddhou v pěti týdnech

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník