Afirmace

Moderátor: Pelvan

Pravidla fóra
Příspěvky, které nebudou k tématu, budou smazány.

Afirmace

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 15. zář 2014 8:29:16

AFIRMACE

Co je afirmace?

Když se dnes podíváte na český internet a pokusíte se hledat význam slova afirmace, výsledek Vás jistě neuspokojí. Vaše otázka zůstane nezodpovězena. Studnice informací wikipedie mlčí a výkladové slovníky poskytují odpověď: afirmace – přisvědčení, přitakání, ujištění, potvrzení.

Pozitivní afirmace jsou účinným nástrojem na přeprogramování naší mysli. Jedná se v podstatě o krátké i dlouhé věty, které se díky jejich častému opakování ukládají do našeho podvědomí. Čím častěji si afirmace opakujeme, tím více jim naše podvědomí začíná věřit, tedy začne se podle nich řídit.

Pozitivní afirmace uvolňují mentální bloky, negativní programy, které jsou zdrojem negativních myšlenek a negativního prožívání života.

Díky pozitivním afimacím můžeme svůj život změnit. Přitáhnout pozitivní události, osoby i věci, dokonce má tento přístup vliv na naše zdraví. S negativními afimacemi to funguje přesně naopak.


Jak správně afirmace používat?Léčba nemocí pomocí afirmací

Afirmace - videa:

Obrázek

Afirmace L.Hay


Afirmační tapety na plochu LUISY L. HAY
Další afirmační tapety

Abraham Hicks - videa

Učení
Návštěvník
 

Re: Afirmace

Nový příspěvekod Jana » stř 13. led 2016 21:35:20

Pelvan píše:1)Výsledek mého konání není dobrý ani špatný. Pokud mi nevyhovuje, znamená to, že jsem něco měl udělat jinak. Změním-li své chování, dostaví se jiný výsledek.

2)Místo plánování jednoduše vytvářím pozitivní záměr a dovoluji svému podvědomí a silám Vesmíru uskutečnit jej tím nejlepším způsobem.

3)Život je pro mne vždy Velkým Tajemstvím, které je potřeba každopádně rozluštit.

Všechno ostatní v tomto světě je jenom stupínek na Cestě Poznání.

4)Jsem přívětivý a vlídný a lidé mi odpovídají tímtéž.

5)Jsem dobromyslný, zdvořilý a mám smysl pro humor.

6)Důvěřuji své Vnitřní Síle.

7)Beru zodpovědnost za svůj svět do svých rukou.

8 )Učím se skromnosti. Je to jedna z ctností.

9)Přijímám se takový, jakým jsem.

10)Kdo mne bude potřebovat, ten si mne všimne.

11)Vážím si sebe sama, své jedinečnosti.

12)Ostatní lidé jsou také svým způsobem unikátní.

13)V mém světě se mi dostává tolik pozornosti, kolik jí potřebuji.

14)Jsem dobrý a zasluhuji si lásku a pozornost.

15)Všechny životní situace si vytvářím já sám - svými myšlenkami, pocity a emocemi.

16)Usiluji o to, abych se pokud možno stával stále lepším a lepším.

17)Bůh mne (nás) miluje.

18)Měním své chování a měním svůj život směrem ke svému Sebezdokonalení.

19)Snažím se dělat v životě to, co přináší radost mně a mému okolí.

(Dítě může dělat chyby, jenže je třeba mu vysvětlovat, jaké ponaučení si z nich má získat.)

20)Když někdy udělám chyby, tak z nich získávám potřebná ponaučení.

21)Stále se učím žít v tomto světě.

22)S pomocí svého podvědomí se učím samostatně vytvářet svůj unikátní svět.

23)Podvědomě přebírám principy a způsoby chování svých moudrých učitelů.

24)Seznamuji se s novými způsoby chování v různých situacích.

25)Nastavit svoje pozitivní tvůrčí a konstruktivní programy mohu tehdy, když si uvědomím příčiny situací, odpustím všechny křivdy a vezmu zodpovědnost do svých rukou.

26)Věřím tomu, že jsem stejně dobrý jako ostatní, že si zasloužím vše dobré, protože jsem dobrý.

27)Správný vztah dospělých k dětem v nich vytváří pocit přijetí a sebedůvěry.

28)Mnohý člověk se chová tak, že obviňuje. Zeptej se pak sama sebe:

„Proč se snaží ve mně vyvolat pocit viny? Co ode mě potřebuje?"

29)Bůh je Síla, která mi pomáhá žít, tvořit, rozumět světu a zdokonalovat své uvědomění.

30)Nemoc chápu jako výsledek svého nesprávného názoru na svět, jako signál k jeho změně.

31)Zachoval jsem se určitým způsobem, a tady z toho mám výsledek.

32)Pokud mně nebo okolí výsledek nevyhovuje, znamená to, že jsem porušil vesmírné zákony.

(Pokud například zlepším svůj vztah k ženám, budu zdravý.)

33)Je lehké řídit se božskými zákony, když je znám.

34)My sami vytváříme svůj svět. A jiní lidé dělají totéž se svým světem.

35)Beru na sebe odpovědnost. Ptám se sám sebe, jaké moje chování a myšlenky vytvořily tuto situaci.

36)Přehodnocuji tuto událost od začátku do konce a přemýšlím, čemu pozitivnímu mne to naučilo.

37)Vytvářím nové způsoby chování, nové myšlenky.

38)Rozhoduji se o následující otázce:

Prostřednictvím jakých jiných činů mohu udělat sobě nebo jinému člověku něco příjemného?

39)Je to velice jednoduché: něco jsem udělal (nebo naopak neudělal) a dostaví se výsledek.

Pokud se mi nelíbí výsledek, musím změnit své chování. A musím jej měnit do té doby, dokud nedosáhnu potřebného výsledku.

Vytváří se takový řetízek:

chování → výsledek → nové chování → nový výsledek.

40)Odpusť si! Odpusť si minulost, přítomnost a předem i budoucnost. Ničím nejsi vinný.

41)Před Bohem viníci nejsou.

42)Můj podvědomý rozum je přímo spojený s Bohem, s Vyšší Inteligencí.

Proto v jakékoliv situaci vždy postupuji tím nejlepším způsobem, jakého jsem v té situaci schopný.

43)Bůh je Vyšší Inteligence, Vesmír, Realita. A tato Síla mi pomáhá ze všech sil.

44)Mám se rád, a Bůh mi dává do života všechno potřebné.

45)Já osobně vnímám Boha jako Nejvyšší Sílu, jako tvůrce.

46)Tato Vesmírná Síla tvoří, vytváří, pomáhá nám vtělovat naše myšlenky do života.

47)Vesmír Pomáhá! Vesmír nám pomáhá vždy, všude a ve všem.

48)Existuje Vyšší Moc, která nám v tomto životě pomáhá realizovat naše myšlenky, city a emoce.

49)Pokud jsou naše myšlenky pozitivní a tvůrčí, dostaneme jen to „dobré".

50)Celou Biblí se táhne jako červená nit myšlenka, že Boha je třeba milovat nadevše v tomto světě. „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí," tak učil Ježíš Kristus.

A jsou dány konkrétní pokyny, kam je třeba směrovat tuto lásku - do své duše.

51)Každý člověk je jako jedna buňka částečkou Boha, Vesmíru, Živého Organizmu.

52)Jak se chováme k sobě, takový vztah máme k Bohu.

53)Představte si živý organizmus, v němž každá buňka plní svou specifickou funkci. A pokud jedna buňka přestane dobře plnit své přímé povinnosti, jak na to zareaguje celý organizmus?

Nejdříve se bude snažit pomoci této buňce, aby se uzdravila, zotavila se…

54)Láska k Bohu začíná láskou sama k sobě.

55)Učím se milovat sám sebe, milovat sama sebe bezpodmínečnou láskou.

56)Miluji sám sebe jako částečku Boha, Vesmíru.

57)Celý svět se mi otevírá. Je to umění, kterému se učím.

Vždyť pokud miluji sebe jako jednu částečku Boha, budu se v tomto světě chovat stejně ke všemu a ke všem.

58)Na prvním místě je u mne láska k Bohu.

Všechno ostatní na tomto světě je jen prostředek pro hromadění lásky a pro její realizaci.

59)Řídím se nejdříve vesmírnými zákony a až potom pozemskými.

60)Umění řídit se vesmírnými zákony znamená pociťovat v životě lásku, radost a štěstí.

61)Cítím v životě lásku, radost a štěstí.

62)Beru zodpovědnost do svých rukou, to znamená: učím se umět ve svém životě volit.

63)Pocit odpovědnosti umožňuje vytvářet nové myšlenky a nové způsoby chování.

64)Důležité je nejen přestat něco dělat, ale naučit se i dělat něco nového, pozitivnějšího než je to staré.

65)Není důležité, pro co se rozhodnu, protože jakákoliv volba v životě je správná,

jelikož se uskutečňuje pomocí Vyšší Síly.

66)Dělám v určitém okamžiku to, co je v mých silách a co umím.

67)Konám podle svého chápání světa a podle své uvědomělosti.

68)Mám své předurčení v životě. A není tak důležité, zda jej splním v tomto životě nebo v nějakých následujících životech.

69)Zvolil jsem si právě tento život v tomto světě, abych prošel určitou školou.

70)Mám svoji vlastní Cestu, ale všichni máme stejný cíl.

71)Jsme na cestě ke svému cíli a toto usilování, tato záhadná síla, nás všechny spojuje.

72)Přijímám sebe a mám se rád, přijímám a miluji tento svět takový, jaký je.

73)Procházím tímto světem s Láskou.

74)Je důležité pochopit, že láska není lepší než nenávist. Jednoduše Láska je příjemnější 75)prostředek pro poznávání vesmírných zákonů.

76)Probouzím v sobě přání tvořit, učit se, cítím se jistý,

77)Miluji nové výzvy.

78)Mám chuť k dalšímu0 studiu.

79)Pouze na svých chybách se mohu naučit něčemu novému a vychutnat radost z úspěchu.

80)Jsem samozřejmě milován a líbím se ostatním.

81)Názor okolních lidí je pouhým odrazem toho, co si myslím sám o sobě.

82)Hodnotím svou osobnost, vážím si sám sebe a okolí si všímá mých předností.

83)Jsem přitažlivý a dostatečně mužný.

84)Měním k lepšímu svůj zevnějšek a svoje chování.

85)Cítím svou přitažlivost, jedinečnost, potřebnost a závažnost.

86)Jak se chovám já sán k sobě, tak se chová okolí ke mně.

87)Pro své činy chválím Boha a také sám sebe.

88)Láska k Bohu začíná láskou k sobě.

89)Do jaké míry máš rád sebe, natolik máš rád i své okolí.

90)Mám se rád a přijímám se takový, jaký jsem.

91)Pokud nejsi spokojený s nějakým chováním, jednoduše jej změň na jiné, které bude přijatelnější a pozitivnější.

92)Moje odhodlání je silné a cíl mého snažení je stále jasnější.

93)To, co se učím, je mimo všechna moje očekávání a představy.

94)Překonávám snadno problémy při své cestě za poznáním.

95)Stávám se vědoucím člověkem a bez ohledu na strach pokračuji ve svém učení o další kroky.

96)Jsem vítězný člověk, doopravdy se bojím, a přesto pokračuji ve svém učení.

97)To je pravidlo. Nakonec přijde okamžik, kdy první nepřítel ustoupí.

98)Jsem sebejistý a moje odhodlání je stále silnější.

99)Prakticky každý člověk se stále něčeho trochu bojí.

100)Strach je normální obranná reakce, kterou člověk v určité míře potřebuje.

101)Cítím se velice dobře.

102)Myslím jen na dobré, kochám se pohledem.

103)Je třeba myslet na to, co pomůže, a na to, co je příjemné.

104)Pocit bezpečí a chráněnosti mi dává pocit klidu.

105)Cítím se v bezpečí, klidně a chráněně.

106)Mám důvěru v sebe, k ostatním, k celému světu.

107)Důvěra je produktem víry.

108)Důvěřuji své Osobní Síle, která je přímo spojena s Vyšší Inteligencí, s Bohem.

109)Tady a teď se cítím v plném bezpečí.

110)Důvěřuji všemu v tomto světě: sobě, lidem, událostem a především své Vnitřní Síle.

111)Ty sám si vytváříš svůj svět. A tento svět je nejbezpečnější místo ve Vesmíru.

112)Beru zodpovědnost za svůj život do svých rukou. Můj svět záleží na mých myšlenkách.

113)Cítím se nejchráněnější bytostí ve Vesmíru. Očekávám od okolního světa jen to dobré.

114)Jsem jeden celek se Sílou, která mě stvořila. Jsem v dokonalém bezpečí.

115)Důvěřuji své Osobní Síle a získávám vnitřní klid.

116)Lidem a všemu na tomto světě posílám lásku.

117)Můj svět se stává nejklidnějším místem ve Vesmíru.

118)Vnější chování lidí odráží moje myšlenky a city.

119)Na tomto světě nám nic nepatří, ani naše myšlenky.

120)Všechno je nám dáno shůry do dočasného užívání, včetně života.

121)Ihned (po strachu) se zeptám sám sebe: Co se bojím ztratit?

Právě k tomu potřebuji změnit svůj vztah. Nedělám si z toho životní cíl, ale prostředek k životu.

122)Neměnná a nezničitelná vždy zůstává jen samotná Pravda, Bůh.

Právě Boží Pravdu jsem si udělal svým životním cílem.

123)Vesmír je bohatý a vždy mi dá všechno, čeho je mi třeba.

124)Jsem otevřený a připravený pustit do svého života to, co potřebuji.

125)Přijímám odpovědnost za to, co dělám.

126)Všechno záleží na mých záměrech. My sami si vytváříme svůj život.

127)Dělám správnou volbu a vynakládám úsilí na dosažení cíle.

128)Pochybnost je mým spojencem, který pečuje o správnost mé volby.

129)Jakýkoliv výsledek mých Činů je vždy správný výsledek, který mi pomáhá uskutečnit další správné činy.

130)Z jakýchkoliv životních situací získávám potěšení a důležitá pozitivní ponaučení.

131)Víra dává mým záměrům, mým činům a celému životu potřebnou sílu a směr.

132)Víra, Naděje a Láska jsou tři ctnosti, tři součásti úspěchu v mém životě.

133)Posílám lidem jen dobré, světlé myšlenky.

134)Vážím si světa jiného člověka a měním k lepšímu ten svůj vlastní.

135)Hromadím lásku a radost ve své duši, ve svém světě a rozděluji se o tyto pocity se svým okolím.

136)Nejdůležitější je upřímný záměr pomoci a snaha pochopit svět jiného člověka.

137)Žijeme ve spravedlivém a harmonickém světě.

138)Čím více lásky a milosrdenství mám v duši, tím méně místa zůstává pro lítost.

139)Jsem veselý a hravý.

140)Žiji veselý, smysluplný a zajímavý život, proto jsem šťastný.

141)Dělám něco užitečného pro společnost.

Zdravím

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11952
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Afirmace

Nový příspěvekod Jana » pon 18. led 2016 22:29:08

Pelvan píše:Posílám další porci afirmací z knihy "Dohoda s nemocí":

Všechna rozhodovací moc je v mých rukách.

Získávám uspokojení a radost ze života.

Kochám se a raduji se ze života!

Mám v životě mnoho způsobů získávání radosti a uspokojení, jídlo je jen jedním z nich.

Co kromě jídla mi může přinášet radost ze života a uspokojení?

Využívám svět jen střídmě a jemně, a je jedno, jestli tím mým světem jsou věci nebo rostliny, zvířata, lidi nebo síla.

Dostávám pro sebe vše důležité a užitečné, vše co potřebuji.

Mám v životě dostatek.

Řídím se principem hojnosti. Vesmíru.

Vesmír je bohatý. Je to velice důležité pochopit a procítit. Pokud chcete v tomto světě něco dostat, jednoduše vám k tomu stačí přání, velice silné přání. Navrhuji následující: je potřeba správně vytvořit záměr (podrobněji si o tom přečtete v knize „Síla záměru").

Otevírám se tomuto světu, Vesmírným silám a dostává se mi všeho úplně plnou měrou.

Dostávám to, co potřebuji.

Všechno je mnohem jednodušší, než si myslím. Mohu, ale nemusím se učit.

Dostávám podle své víry, podle svých myšlenek, činů a skutků.

Vesmír, Bůh, tento svět je velice spravedlivý a harmonický.

Pokud mi nevyhovuje to, čeho se mi dostává, nebo chci víc, jednoduše měním své zaměření.

Pokud něco potřebuji, určitě to dostávám.

Ve své práci mám spojence.

Přicházejí ke mně právě ti lidé, kterým dokáži pomoci.

Vážím si jiných světů.

Svět jiného člověka, dokonce mně blízkého, je již jiný svět. Ke všemu se v tomto světě chovám velice šetrně.

Vesmír je bohatý - to je pravda a používám všechno, co dává, něžně a opatrně.

Jsem částí této Reality, Boha. Ale jiní lidé, předměty a věci jsou také stejnými částečkami. Nás všechny spojuje celek. Tedy na jemné podvědomé úrovni jsme si všichni rovni, každý z nás je roven všemu ostatnímu v tomto světě.

Učím se dávat a brát. Existuje zákon: „Co dáváte, toho se vám dostává."

Je velice důležité, aby mezi tím, co dávám, a tím, co dostávám, byla harmonie, rovnováha.

Dostávám pro sebe stále něco důležitého, potřebného a užitečného: hmotné statky, nádherné vztahy, úspěch.

Mám ve svém životě dostatek.

Mám vše, co mají ostatní, jsem spokojený.

Uvědomuji si své skutečné místo a předurčení ve Vesmíru.

Vesmír se sám o mě postará a dopřeje mi všechno potřebné.

Dostávám v životě všechno, co si přeji: jakékoliv materiální a duchovní statky.

Otevírám se Vesmírným silám.

Pro získání čehokoliv ve svém životě se řídím principem hojnosti.

Vesmír (Bůh) je bohatý a já si zasloužím mít v tomto životě všechno, co potřebuji.

Beru to a užívám. Raduji se a vychutnávám. A dělám to po dobrém, s čistými úmysly.

Co nejčastěji upřímně přeji úspěch jiným lidem. Je to nádherný lék.

Přeji úspěch svým blízkým, sousedům, svému městu, vládě, svému státu a cizím, planetě Zemi, jiným civilizacím.

Když přeji úspěch a všechno nejlepší ostatním lidem, přitahuji úspěch do svého života.

Raduji se z cizího štěstí a úspěchu. Tímto také přitahuji úspěch a štěstí do svého života.

Důvěřuji sobě a okolnímu světu.

Věřím tomu, že mohu ve svém životě získat cokoliv, když při tom budu upřímný a otevřený.

Přijímám se a mám se rád takový, jakým jsem ve skutečnosti.

Vážím si své individuality.

Jsem upřímný v projevování svých citů a přání.

Snažím se ukázat lidem svou skutečnou tvář.

Jsem přirozený a lidé se ke mně hrnou.

Získávám materiální blahobyt, duševní klid a zachovávám vztahy.

Je třeba být otevřený.

V tomto světě není ani pravda, ani lež, jsou jen stupínky v poznání Pravdy.

Znám svoji skutečnou hodnotu a snažím se projevit svou individualitu v tomto světě.

Vážím si sám sebe.

Upřímně a nezištně chválím lidi, podporuji jejich skutky, dělám jim komplimenty.

Jen tak dělám lidem radost.

Mám stabilní, čistý a bezpečný vztah s milovaným člověkem.

Ukazuji svou lásku a jsem si jist v lásce partnera.

Miluji a jsem milován, jsem klidný ve svém vztahu s milovaným člověkem.

Zaprvé.

V tomto světě mi nic nepatří, dokonce ani vlastní život.

Blízký člověk je mi prostředkem pro vyjádření mých citů.

Každý má svůj svět a svůj život. Každý člověk je původně osamělý v tomto světě, ale zároveň každému z nás patří celý svět. Vesmír nám dává možnost, svérázný dárek, žít spolu s těmito lidmi.

Přijímám tento dar s vděčností a zacházím s ním šetrně.

Upevňuji svoje vztahy tím, že na sobě pracuji.

Vážím si individuality svého blízkého člověka!

Zadruhé.

Starám se o čistotu vlastních úmyslů.

Zatřetí.

Měním vztah k sobě:

Mám se rád, cením a vážím si sama sebe.

Projevuji lásku k sobě a tehdy dostanu od blízkého člověka totéž.

Jsme nádherní a zasloužíme si v tomto světě jen to nejlepší, včetně života s milovaným člověkem a pevného vztahu s ním.

Přijímám a mám rád sebe takového, jaký jsem.

Začtvrté.

Učím se důvěřovat.

Důvěra k blízkému člověku je mým nejvyšším projevem lásky.

Získávám lásku a uspokojení ve vztazích s opačným pohlavím.

Dávám lásku k Bohu na první místo v životě a všechno ihned lépe zapadá do sebe.

Vztah s blízkým člověkem se stává prostředkem osobního růstu a přináší potěšení, radost a uspokojení.

Jsem v harmonii ve vzájemném vztahu.

Vnímám lásku k blízkému člověku jako část lásky k Bohu, Vesmíru.

Chovám se ke svému partnerovi šetrně, jako k daru Vesmíru, jako ke

svému odrazu, a k vztahu s ním jako k prostředku pro osobní růst a sebezdokonalení.

Každá emoce plní svou pozitivní funkci, slouží pro osobní růst.

Takovým přístupem vzniká možnost využívání ničivých sil ve svůj prospěch i prospěch

okolí.

Pokud mám nemoc nebo nějaký problém v osobním životě, obrátím se do svého nitra a zeptám se, jakým svým negativním chováním, emocemi a myšlenkami jsem to vyvolal. Potom, co odhalím takové chování, začínám se jej hned zbavovat. V tom mi pomůže metoda podvědomého programování.

Měním svůj vztah k onemocnění. Chovám se k němu s úctou. Moje nemoc je tu pro mé blaho.

Přijímám svoji nemoc. Zbavuji se jí bez toho, že bych se pokoušel jí zbavit. Není to žádný protimluv.

Využívám svou nemoc jako prostředek pro osobní vývoj.

Jakmile měním svůj názor na svět, nemoc odchází.

Jednoduše mizí, jelikož přestává být potřebná.

Nemoc je vnějším projevem určitých myšlenek a emocí.

A vůbec všechno v tomto mém světě je výsledkem mých myšlenek.

Svým chováním si sám vytvářím svůj svět.

Naše myšlenky se materializují.

Takže si sám mohu vytvářet ve svém světě příjemné i nepříjemné věci.

Pozitivní záměry:

Chci být zdravý.

Chci cítit příjemný klid a pohodlí.

Chci mít radost ze života.

Chci mít družnou a pevnou rodinu.

Chci se povznést nad svou nenávist a pocit křivdy.

Urči, co do Tebe bylo uloženo v dětství.

Jaké máš principy a jaká máš pravidla?

Čemu věříš a odkud máš tuto víru?

Věřím nějakým určitým výrokům, přesvědčením a principům.

Potřebuji se vyvíjet, měnit své chování.

Formuluji si svůj aktuální pozitivní záměr a vytvářím si nové způsoby chování pro jeho uskutečňování.

Čím více variant chování vytvořím, tím větší svobodu volby budu mít.

Schopnost vytvářet nové způsoby chování je základem umění být svobodným a zdravým.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11952
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: Afirmace

Nový příspěvekod Pelvan » úte 20. úno 2018 21:05:09

Pelvan
 
Příspěvky: 1181
Registrován: úte 27. srp 2013 17:54:14


Zpět na Péče o mysl

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník