Rodinné konstelace

Moderátor: Pelvan

Pravidla fóra
Příspěvky, které nebudou k tématu, budou smazány.

Konstelace - Bhagat

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 24. říj 2013 11:07:24

"Systemické konstelace

Moderní práce s konstelacemi zdaleka přesahuje rozsah původních rodinných konstelací. Systemická práce s konstelacemi využívá fenomenologický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik. Terapeut zde nevkládá svoje představy, či záměr, ale pozorně čeká na to, co přináší přítomný okamžik. Hodnota této práce vychází přímo z přítomné reality, ne z naučených znalostí terapeuta. Je to otevřená, osvěžující práce s lidmi pozitivním způsobem zaměřená na jejich zdroje. Lze ji využít pro témata týkající se rodiny, vztahů, práce, peněz, zdraví, smrti a dalších oblastí života.

Klasické rodinné konstelace

Klasické rodinné konstelace pracují s našimi kořeny tj. s naším původem. Což také zahrnuje také náš postoj k nim a náš postoj k daru života obecně. Naše kořeny a náš přístup k nim ovlivňují všechny oblasti našeho života: vztah s rodiči, s dětmi, partnery; naši práci, zdraví; dokonce i vztah k zemi, ze které pocházíme a i k jiným zemím světa.

Všichni pocházíme z rodiny. Každý rodinný systém má přirozený řád, řád lásky, který nevidíme, ale který propojuje a ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V konstelacích je možné uvidět tato skrytá pouta, která mohou sahat až do třetí generace nebo někdy i dále, a rozvázat je. Díky tomu se naše slepá, nevědomá láska promění v lásku vědomou. Což vede k tomu, že přestáváme nevědomě opakovat osudy dřívějších členů rodinného systému a tak se stáváme volnými a můžeme žít svůj vlastní život.

Nejčastější procesy, kterými člověk prochází v konstelacích jsou: uctění zapomenutých či vyhnaných lidí, lidí, kteří zemřeli brzy, nebo lidí, kteří měli tvrdý osud; dát těmto lidem místo ve svém srdci; dále přijetí rodičů; odhalení rodinných tajemství; navrácení pocitů (např. viny), tam kam patří atd. Druhá světová válka má stále ještě velkou moc nad životy mnoha lidí a pro to se témata oběti a pachatele násilí, ztráty a boj o přežití, často objevují v konstelacích. Dále je důležité přijetí rozpadlých vztahů, smíření se s potraty. Často se to také týká usmíření se s tajnou nebo ztracenou láskou, což přináší pocity truchlení a smutku. Díky těmto procesům se pozdější generace osvobozují od těchto rodinných zátěží.
Práce s konstelacemi v sobě zahrnuje také rovnováhu mezi dáváním a braním ve vztazích. Pracuje se tu s láskou, radostí i bolestí. Ukazuje správný přístup k bolesti a oddělenosti. Konstelace se vždy týkají respektu a úctě k druhému.

Naši rodiče a předkové za nimi jsou jako naše kořeny. Když rodiče stojí za námi, tak nás to posiluje a jsme volní jít svou vlastní cestou. Pokud je nějakým způsobem náš vztah k našim rodičům a našim předkům narušen, je těžší realizovat svůj vlastní potenciál a chybí nám potřebná síla v našich vztazích a v naší práci.

Rodinu, do které jsme se narodili si nemůžeme vybrat. Všichni k nám na vždy patří. Naší volbou ale je, jestli si zvolíme zůstat ve své síle nebo jestli upadneme do slabosti; jestli sami sebe oddělujeme od života nebo jestli si zvolíme být součástí života a napojení na celek. Neboť toto je naše opravdová svoboda. A přesně o tom jsou rodinné konstelace: o nacházení síly a rozpoznávání toho, že nejsme sami, ale že jsme součástí většího celku.


Pohyby duše

Systemické svědomí nás propojuje s naším rodinným systémem, a také nás odděluje od ostatních systémů. Naše duše touží po tom se rozšířit za hranice našeho systému. Touží po jednotě, po svobodě, po míru. Pohyby duše nenabízejí hotovou odpověď, ale ukazují směr, dávají impuls k pohybu. Pokud se dokážeme otevřít pohybům duše, tak se naše bytost napojí na vnitřní vedení vycházející z hlubší reality.

Láska ducha

Bert Hellinger nyní nazývá svou práci láskou ducha. Je to o lásce, která slouží životu a je velmi blízká pohybům duše. Tato láska přesahuje naše pojetí dobra a zla, naši morálku, přesahuje hranice, které jsme si vytvořili uvnitř nás a které dáváme světu kolem nás.Další typy konstelací:


Konstelace traumatu

Během traumatizace naše osobnost se rozčlení, rozpadne na několik částí. První část je traumatizovaná a bývá často potlačena, zapomenuta, odmítnutá. Dále přežívající část, která převzala odpovědnost za přežití. Její úlohou je fungovat, aby zvládala život. Třetí část zůstala zdravá a celistvá. Často nejsou tyto části propojené a nespolupracují. Člověk je pak nevědomě vždy pod vlivem jen jedné z částí a skáče z jedné části do druhé. Např. dobře mechanicky funguje jako stroj na nějaký čas, pak najednou zkolabuje a je plný strachu. Jindy zase je uvolněný a v pohodě.

V konstelacích traumatu se opět tyto části propojují. Traumatizovaná část je přijata se všemi jejími pocity. Přežívající části se ukáže, že je v pořádku také si odpočinout. Pro zdravou část se vytváří více prostoru, aby se mohla napojit na ostatní části a sdílet svoji celistvost. Traumatizující událost se integruje a tělo tak může opět harmonicky spolupracovat s psyché.


Konstelace práce

V konstelacích práce objevujeme skryté systemické vlivy v pracovních systémech. Tyto vlivy mohou pocházet z vlastního pracovního systému, od organizátora, zakladatele, předchozích členů atd. Také to mohou být vlivy vycházející z rodinných systémů pracovníků např. nedůvěra v otce, matku; soutěživost mezi sourozenci. Konstelace vyjasní tyto vlivy a systém začne opět lépe fungovat jako celek.


Školní systémy

Ve školních konstelacích se díváme na školský systém, na školu, učitele, děti rodiče. Také na vlivy, které ve škole působí, ať už pocházejí od dětí, učitelů, rodičů. To vše se dělá aby dítě mohlo chodit do školy se sebevědomím a aby mohlo nacházet své místo mezi ostatními dětmi. "

http://www.familyconstellation.org/metoda.php
Návštěvník
 

Re: Rodinné konstelace

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 02. lis 2016 15:11:08

Trable s blízkými i vám pomohou vyřešit rodinné konstelace. Slyšeli jste o nich?

HÁDKY V RODINĚ, KRIZE: ZKUSTE BÝT ŠŤASTNÍ DÍKY RODINNÝM KONSTELACÍM


Každý z vás to zřejmě zažil. Komunikace v rodině mnohdy vázne, každý očekává něco jiného a ať děláte, co děláte, k řešení to nevede. Chtěli byste to změnit? Zkuste to s rodinnými konstelacemi.

Obrázek

DOBŘE TO DOPADLO

Každý máte za sebou nějakou minulost a díky ní i nějaké zkušenosti. Někdy se ale může stát i toto: Rozvod je sblížil a chtějí být zase spolu.
Martina je atraktivní třicátnice, má dobrou práci, po svém boku skvělého muže a mohlo by se zdát, že ji nic netrápí. Až na jedno – nerozumí si se svou mámou. „Často je mezi námi dusno a přitom příčinou není nic konkrétního. Prostě mám z jejích reakcí už dlouhé roky pocit, že všechno dělám špatně. Ráda bych pochopila, kde je problém, a nejen to, plánujeme děti a nechci, aby měly takový vzor vztahu mámy s dcerou,“ vysvětluje Martina důvod, proč se přihlásila na rodinné konstelace.

Zrcadlo, zrcadlo, kdo za to všechno může?

Rodinné konstelace nejsou bezvýznamnou hrou, ale psychoterapeutickou metodou. Je to prožitková a sebepoznávací metoda, která vám pomůže odhalit vlivy skrytých sil v rodinných systémech a otevře vám prostor pro pochopení a nalezení řešení. Nevyřeší samozřejmě všechny spory, ale nabízí jeden z pohledů na nevědomou rodinnou dynamiku.

„Konstelace jsou metoda osobního rozvoje. Umožňují podívat se na vztahy a události jiným způsobem a díky tomu mohou vést k řešení věcí, které nikam nevedly a někdy se v rodině táhly i více generacemi," vysvětluje terapeutka a koučka Pavlína Strnadová.

Obrázek

Postavte si model rodiny

Rodinná konstelace spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, případně vztahu, pomáhající vám pochopit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými členy. Principem ani cílem není analytický návrat do minulosti a už vůbec ne snaha jinak prožít nebo změnit něco, co jste už dávno prožili a změnit se to nedá. Konstelace fungují více jako zrcadlo, a proto jsou svým způsobem postaveny na odvaze podívat se sami na sebe v současnosti.

„Na rozdíl od klasické rodinné terapie přichází na konstelace obvykle jen jeden člen rodiny," doplňuje Pavlína Strnadová.

Zkuste porozumět vztahům a vlivům

Na terapii se nemusíte nijak zvlášť připravovat. Je ovšem dobré vědět, jaké velké křivdy či neštěstí se ve vaší rodině staly, a to i dvě až tři generace nazpět. Při terapii samotné nemusíte zmiňovat žádná konkrétní jména ani podrobnosti či data, stačí obeznámit terapeuta se základními fakty.

KOMUNIKAČNÍ KRIZE

Problémy v rodině se projevují nejčastěji hádkami či mlčením. Že nevíte, kde je správná míra a zda spolu dobře komunikujete? Podívejte se, jak vypadá Komunikační krize jako předzvěst rozchodu a jak ji poznat!
„Terapeut, který stavění konstelace vede, pomůže s pomocí dalších účastníků semináře sestavit rodinný či jiný systém. V něm se začnou projevovat určité pocitové reakce, často až překvapivě autentické a silné. Tomu už ale těžko porozumíte, pokud jste to nezažili na vlastní kůži," vysvětluje, jak konstelace probíhají, Pavlína Strnadová.

Pozorováním reakcí, například kdo je kým ovlivňován, jak se kdo v rodině cítí, kde dochází k disharmonii a tak dále a dotazováním se tak dostanete řadu informací o systému a procesech, které pod jeho povrchem probíhají.

Obrázek

Nejdůležitější součástí terapie je, abyste důvěřovali svým pocitům, pozorně je vnímali a snažili se sami sobě nelhat. „Právě to, co je na rodinných a systemických konstelacích tak fascinující, je znovuobjevení těch procesů, jež probíhají pod povrchem viditelného a které často negují vaše individuální touhy, přání a představy," popisuje zakládající člen České asociace systemických konstelací Jan Bílý.

„Byla jsem velmi překvapená, když žena představující v konstelaci moji matku cítila jako hlavní emoci závist. Záviděla mi, že mám v životě možnosti, které ona jako dítě v chudé rodině nikdy neměla. A nejen možnosti, ale i pozornost otce," popisuje Martina z úvodního příběhu.

Vybírejte pečlivě

Jako je to se vším, co se stalo moderním a žádaným, i rodinné konstelace jsou v některých případech nabízeny nekvalifikovanými „terapeuty" v rámci různých esoterických seminářů. Terapeuta, kterému své soukromí a i peníze svěříte, tedy vybírejte pečlivě. Nejlepším doporučením mohou být osobní zkušenosti někoho z vašich přátel, kdo tuto terapii absolvoval. Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáte, pomůže vám internet.

Co na to říkáte?

Věnceslava Šlechtová
Návštěvník
 

Re: Rodinné konstelace

Nový příspěvekod Pelvan » pon 24. zář 2018 9:34:12

Ahoj

Poslouchal jsem se náhodou přednášku Jana Bílého:

[youtube]JlusCtlIC_c&t=162s[/youtube]

Je tam toho hodně inspirujícího.
Hlavně mne zaujala cykličnost času, čtyři duše a transformační rituály a zkoušky při přechodech z jedné duše do druhé, trojice bohyň.
A hlavně na konci toho druhého dílu přednášky zdůraznění toho, že nás rodiče (a i svět) přesahují, a nám nepřísluší je nějak komentovat nebo dokonce kritizovat.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 896
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Rodinné konstelace

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 24. zář 2018 11:38:13

Návštěvník
 


Zpět na Péče o mysl

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron