Procitni a chechtej se

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 19. říj 2019 9:34:43

Co je to zodpovědnost po probuzení?

Především to není dobrá otázka. Po probuzení uvidíte všechno velmi jasně, aniž byste o tom předem věděl. Po probuzení není žádné ego ani konající. Budete přebývat v něčem jiném. Člověk musí nejprve získat svobodu a pak se To postará samo.

Tuto otázku klade konající, který chce něco udělat podle pravidel chování. Probuzený člověk bezprostředně reaguje na okolnosti a tak nezanechává v paměti stopy, tak jako letící pták nenechává stopu na obloze.

Otázka o stavu po osvícení nemůže být položena před osvobozením. Nejprve získejte osvícení. Pak se podívejte, zda tuto otázku můžete položit. Tady není co konat ani co nekonat. Jen být spontánní v souladu s okolnostmi. Když je mysl mrtvá, nemůže existovat žádná představa ani činnost.

Konat má Já a ne mysl. Po dosažení svobody se noříte do Já. To je konec všech problémů, chování a mravnosti. Tuto situaci nelze popsat, představit si, ani se jí dotknout.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 20. říj 2019 16:49:03

Říkáte, že ve svobodě nejsou pojmy. Když však pracujete v nemocnici, je pojmy naplněna. Jak se jich zbavit?

Je-li tu ego s myšlenkou "dělám to, dělám ono, chci toto, nechci tamto", pak existují nesnáze a také omyly.

Když sám sebe poznáte - tak jako řeku, která zmizela v oceánu a není více řekou - všechny vlastnosti odejdou. Oceán nemá hranice. Když jste svobodný, nejste už člověkem se starými zvyky. Nekonáte, protože tu chybí konající, totiž mysl.

Žádná mysl nepracuje, kdo tedy? Pán, který koná skrze člověka pro dobro druhých. Jinak to není k ničemu.

Po osvícení je vaše práce skončena. Když jste svobodný, převezme o vás péči svoboda. Místo ega, konatele, vznikne něco jiného. Už nebude existovat "já konám".

Bude o vás pečovat jiná síla, zvaná pradžňa, transcendentální řízení. Vstoupí do všech vašich nervů a změní všechny atomy vašeho těla. Už nebudete dřívějším člověkem.

Nemusíte vynakládat žádné úsilí. Pouze se podrobte Pánu, jenž sídlí ve vašem srdci. Pak uvidíte, jak je život krásný - přebývat s lidmi, se svými přáteli - jak se to stane krásným.

Činnost nebude vycházet z ega, ale ze svrchovaného Puruši. Ten převezme veškerou péči. Kdykoli promluvíte, promluví On. Ať uvidíte cokoli, spatří to On. Vaše oči budou proměněny. Nebude existovat nenávist a tyto oči všude uvidí Boha.

K této proměně dojde náhle, poté co se podrobíte. Když budete uctívat a spatřovat jen Boha, který dlí v prázdnotě vašeho srdce, bude vše vykonáno.

Když se budete chtít setkat přímo s ministerským předsedou, nepovede se vám to. Budete se k němu dostávat přes mnohá ministerstva a doporučení. Budou vám říkat, že je velmi zaměstnán. Budete muset dokonce i zdravit bezpečnostní stráž u vchodu a nakonec vám stejně nebude dovoleno, abyste ministerského předsedu navštívil.

Když s ním však budete nějak spřátelen, přijde za vámi on sám. Musíte se tedy spřátelit s Pánem tohoto vesmíru a ne s jeho strážci!

Neztraťte klíč a nebudete trpět ani v čase velkého odchodu ani až bude na odchodu Stvořitel. Každý je při svém odchodu nešťastný, musí se vzdát všeho, co měl, opustit přátele a odejít z veškerého projevu.

Jama, pán smrti, je před vámi. Každý se mu musí postavit tváří v tvář. Stál jste před ním milionkrát a bojíte se smrti proto, že jste tuto zkušenost tolikrát zažil. Strach ze smrti je jen toto. Smrti se bojí každý. Když se ale osvobodíte a získáte tak nesmrtelnost, rozpoznáte boha smrti, když přijde, obejmete ho. Políbíte smrt tak jako svého starého přítele...

Když do vaší mysli vstoupí utrpení, zeptejte se jen: "Kdo to trpí?" To je vše. Proč touto otázkou utrpení odejde?

Protože jste sám sebe z té situace vyjmul. Položte si otázku "kdo je spoután?" a zjistíte, že žádná pouta ani řetězy neexistují.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 21. říj 2019 7:34:49

Když nebudu nic dělat, jak může být něco uděláno?

Když budete při zacházení s věcmi vynakládat úsilí, musíte mít nějakou sílu. Musíte mít sílu i k tomu, abyste myslel. Úsilí můžete vynakládat fyzicky nebo mentálně.

Co vám umožňuje vyvíjet úsilí? Řeknete: "Chci jít odsud tam a tam." Potřebujete sílu na to, abyste šel. Jsou tu nohy, je tu mysl. V mysli je váš cíl a je tu silnice, po které můžete jít. Kde vezmete sílu na to, abyste udělal krok? Co umožní noze jít a mysli myslet?

Nevím.

Vy víte jen to, co se vědělo. Neznáte nepoznané, skrze něž je známé známo. Kam jdete, když říkáte "nevím"?

Ptal jsem se mysli.

"Já nevím," říká mysl, ne noha. Zeptejte se mysli, kde bere sílu myslet.

Je to touha.

Touha a mysl jsou totéž. Kde vzniká touha, aby se stala touhou?

Nevím.

Síla přichází z ničeho. Vaše úsilí pochází z nicoty. Když jdete, berete sílu z nicoty.

(Dlouhé mlčení) ]Ano. Ještě něco?

Není tu žádná vzdálenost, kam cestovat.

Ano, pokračujte.

Nevím, proč jsem to dřív nechápal, jsem naplněn údivem nad životem a není zde oddělení (Směje se.). Jsem velmi šťasten.

Skláním se před štěstím.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 21. říj 2019 18:49:47

Mám pětiletého syna. Jak mám pracovat s pětiletou myslí?

Musíte přestat myslet. Děti se nechovají dobře, protože se dobře nechovají jejich rodiče. Je-li matka moudrá a bez myšlenek, uvidí ve svém dítěti božství. Bude své dítě zbožňovat jako samotného Boha. Bude v něm vidět svůj vlastní odraz, své vlastní Já v jiném tvaru. Jste-li realizovaná, budete dobrou matkou.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 22. říj 2019 6:11:39

Jsem terapeut a. ..

Terapeut? (Smích)

Budete lepším terapeutem a pomůžete mnoha lidem. Potom konečně poznáte, o čem mluvíte. To je soucit. Prostě váš dotek, váš pohled, vaše práce. Poznáte jiný způsob terapie. Budete pracovat efektivněji, se soucitem.

Dosud to bylo zaměstnání. Budete mít štěstí, kamkoli přijdete. Ať budete kdekoli, budete tu. Jděte, kam chcete, je to vaše panství. Ať budete kdekoli, budete ve svém vědomí. Vědomí je vaším příbytkem. Vědomí je štěstí a mír.

Pracujte tedy ve štěstí a v míru. Naučte všechny své přátele způsobu, jak být šťasten.

Když jste štěstí dostal, předejte jim to prosté tajemství - aby byli šťastni.

Dělejte, cokoli chcete. Bude to dělat To. Sebou Samým uvnitř Sebe Sama. Ta pýcha, ego, už tu nebude. Práce bude probíhat velmi odlišně, když nebude diktována myslí nebo egem. Bude to velmi spontánní práce s ostatními lidmi. Velmi přirozená, přicházející od Já k Já. Tu změnu sám zažijete. Přeji vám hodně štěstí.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 22. říj 2019 18:19:41

Někdo se ptal, zda je to možné ztratit. Vím, že to nikdy ztratit nemůžu.

Vy říkáte, že to nikdy nemůžete ztratit. A já říkám: "Teď pozor." Povím vám o své vlastní zkušenosti. V roce 1947 jsem šel kolem pošty do Lardbaru. Byl jsem na bezpečné levé straně. Najel do mne zezadu ford.

Kolem se shromáždili lidé a řekli mi: "Podívejte se, co se stalo. Musel vám ublížit. Poznamenali jsme si jeho číslo." Měl jsem samozřejmě roztrhané kalhoty, ale tělo vyvázlo jen s malým škrábancem. A kolem se sbíhali lidé. Říkali: "Pojďme na policejní stanici." Já neříkal nic, protože mne to nezajímalo.

Co to je tato bdělost?

Na to, abyste byl bdělý, se klade velký důraz. O jakou bdělost tedy jde? Soustředění na tělo vůbec žádnou bdělostí není! Kdo toto tělo ochránil?

Při jiné příležitosti jsem jel autem asi 600 mil z Jižního Mangloru do Banglore. Právě jsem naložil loď do Rotterdamu. Po nalodění nákladu železné rudy jsem dostal od kapitána deklaraci lodního nákladu.

Byl jsem tou dobou velmi unaven. Náklad byl mimo pobřeží a já tam musel jet a strávit osm hodin s kapitánem, abychom to papírování skončili.

Bylo velké horko, já byl strašně unaven a ještě jsem musel jet zpátky do Manglore. Sedl jsem tedy do džípu. Musel jsem od moře překonat pět tisíc metrů výškového rozdílu v sedmi velmi ostrých, vlásenkovitých zatáčkách.

Byl jsem ospalý. "No, je to na druhou stranu jen osm mil a tam dostanu šálek kávy a odpočinu si," pomyslel jsem si. "Jsou tam divocí sloni a mohou džíp shodit dolů do údolí. Tak už jen půl hodiny."

Usnul jsem a spal přímo na volantu. Když jsem dojel na druhou stranu, projel jsem velmi obtížnou, úzkou jednosměrnou cestu po hraně údolí, které bylo kilometr hluboké. Hora čněla kilometr nahoru.

Na druhé straně jsem byl velmi osvěžen. Spal jsem hlubokým spánkem a probudil se s hlavou na volantu, když jsem sjížděl dolů. Protože jsem byl čerstvý, jel jsem dál dalších pět set kilometrů.

Otázka zní: kdo řídil, když jsem spal? Nemohu najít odpověď. Ale vy jste nyní zde a máte zkušenost to musíte pochopit.

Mluvil jsem o bdělosti. Má ji jen velmi málo lidí. Bdělost není obratnost. Je to zvědavost, kde se slovo stává slovem.

No, chtěl bych sbírat zkušenosti, když řídím své auto...

Ne, ne, vy jste tomu neporozuměl. (Směje se.)
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 23. říj 2019 7:28:41

Jednou si jeden opravdu hladový člověk lehl pod strom ke krátkému zdřímnutí. Když se probudil, vstal, sebral své věci, hůl a žebráckou misku. Spatřil kolem sedět mnoho bytostí, které vstaly a řekly: "Děkujeme za satsang."

,Já vám však neřekl ani slovo, vždyť jsem spal."

"Ano, pane. Takový satsang nemůžeme v nebi dostat. Jsme všichni bohové z různých nebes a museli jsme přijít sem, abychom dostali váš satsang. Takový satsang se nekoná ani na nebesích. Celý den jsme velmi zaměstnáni a povídáme si. Tam je vám zábava. Spousta legrace. Radovánky, o kterých nemá člověk ani ponětí. Byli jsme svými zábavami velice zaměstnáni a chtěli jsme trochu klidu. Rozhlíželi jsme se kolem a hledali, kde bychom našli trochu klidu mysli."

Nebeští bohové se rozhlíželi kolem a našli na zemi spícího člověka. ČLOVĚK BEZ MYŠLENEK VE SVÉ MYSLI VYZAŘUJE PAPRSKY MÍRU A LÁSKY. K člověku, který nemá v hlavě žádnou myšlenku, je každý přitahován.

"Přišli jsme tedy proto, že tu je místo lásky a klidu. Děkujeme vám za ten satsang."

Když se vrátili do svého příbytku, seslali na toho muže spršku květů a také strom rozkvetl a shazoval na něj své kvítky.

Jenom zůstaňte tiší a pozorujte, co se děje. Bude vás milovat celá příroda. Bude o vás pečováno lépe, než by to mohla dělat vaše vlastní matka, která vám dala zrod a přivedla vás do všech těchto svízelů.

Avšak jiná matka - vědomí, když víte, že je vaší původní matkou - o vás bude pečovat a dá vám mír, štěstí i nesmrtelnost. To vám žádná jiná matka dát nemůže. Nesmrtelnost ve věčnosti. Tuto matku nepoznáváme a dostáváme se do neštěstí.

Když ji milujete, milujete všechny bytosti. Když jíte, jedí z vašeho talíře všechny bytosti, dokonce i ty, které již zemřely a ty, které teprve přijdou. Když hledíte, hledí vaším okem všechny oči společně.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 23. říj 2019 12:27:40

Co je cílem života?

Odpovědnost vůči společnosti. Především poznejte své vlastní Já a potom všem ostatním bytostem služte, jako byste sloužili Jemu.

To přirozeně vznikne ve mně?

Ne, vás se to netýká. Nejste vůbec v obraze. Když tu je konající, je tu ego. Když se konající podrobí svrchované síle, všechno skončí. Pak se objeví samotná svrchovaná síla a působí v tomto těle.

Poznáte nejprve své vlastní Já a pak se té síle odevzdáte. Bude se o vás starat intuice a bude pracovat prostřednictvím vaší mysli a mozku. Pak budete schopen fungovat milionkrát lépe než individuální ego. Nikoli "lidská síla", jak říkají, ale božská síla.

Existuje něco, co bych pro vás mohl udělat?

Ano, proč ne?

A co?

Pomáhejte ostatním. Ale ne kvůli někomu, ani kvůli mně, ani kvůli sobě. Pomáhejte každému, kdo přijde.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 24. říj 2019 7:15:41

Velice se zajímám o toto poselství míru. Musí být předáváno v tichu. S nikým se nepřete. Seďte tiše i ve svém domě. To bude působit lépe než plány vládce světa.

Pošlete všem bytostem světa tiché poselství z nitra svého srdce.

To je jediné, po čem toužím. Nemám zájem o žádný ášram. Jestli jsem to dosud neudělal, a je mi dvaaosmdesát, nyní začnu. Lidé mi dokonce nabízejí ostrovy, které koupili, a mne to nikdy neuvedlo v pokušení. Až na posledních pár let, kdy mne fyzické problémy omezují na toto místo, jsem byl zvyklý chodit od dveří ke dveřím. Způsobil jsem vám potíž v tom, že jste musel přijít sem. Doufám, že vám to nevadí.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 24. říj 2019 12:41:19

Všude tam, kde je pravda, musí být také démoni. Buďte tedy obezřetní, protože džagnas ršiů démoni poplenili. To se dělo od počátku. Mysl nepotřebujete, vaším ochráncem je nyní pravda. Učiňte pravdu zodpovědnou.

Existují léčky. Kdykoli mluvíte o pravdě, stává se svět vaším nepřítelem. Co špatného bylo na Kristovi? Jen mluvil pravdu. To byl jeho hřích, za který byl ukřižován.

Mluvte pravdu a budete věšeni, upalováni, křižováni - a budete šťastni. Pohleďte na Sokrata. Tento Řek žil šťastný život a dostal pohár jedu. Platon a jiní se ho snažili zachránit a řekli mu, že podplatili strážníky a že může v noci uprchnout z vězení.

Sokrates odpověděl: "Ne, mé drahé děti, to se nestane. Celý život jsem mluvil pravdu a volím raději smrt než špatný život."

Tomu se říká Pravda. Jak dlouho přežije klam? Držte se Pravdy a ona vám nakonec pomůže. Nějaký čas můžete mít potíže. Kristus byl ukřižován. A kolik lidí z toho mělo užitek?

Máte sedmdesát nebo osmdesát let. Proč byste žili pošetilý život? Proč nezískat pár let moudrosti místo sta let bláhového hloupého a zkaženého života?

Jste-li v míru, štěstí a lásce, je jen jediná řeč, kterou můžete hovořit a tou je ticho.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 24. říj 2019 18:31:58

.

ROMANCE LÁSKY: SKRYTÉ TAJEMSTVÍ


Nazývají to mírem. Nazývají to štěstím, láskou a krásou. A přece To je nedotčeno. Je to úplně mimo toto vše. Každý, kdo sem přišel, se do Toho ponořil. Žádná komunikace. Žádná mysl, intelekt ani smysly.

A to je štěstí.

Tvář štěstí uzříte, jen když tyto věci skončí.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 24. říj 2019 18:54:40

Osho mi říkal, že láska je Bůh. Jsem však překvapen, protože láska tu je jen tehdy, když se objeví Já.

Ano! Tak to je! To je skutečně ono. (Smích)

Když zmizíte, je láska tu. Jinak místo Boha lásky panuje Bůh vásan, Bůh tužeb a chtíče.

Když zmizí mysl a intelekt, existuje věčná láska. Není tu milovaný ani milující. Je to mír, Šánti, Bytí, Vědomí. Říká se tomu láska, krása, blaho.

Není větší radosti než radost Sebe Sama. Není, kdo by se radoval a není nic, z čeho by se radoval. Je to radost bez jakékoli příčiny.

Zmizte na jedinou vteřinu a dívejte se, co se stane. Jen na jedinou vteřinu zmizte a podívejte se, co to je.

Pak se poprvé za třicet pět milionů let zamilujete do svého vlastního Já.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 25. říj 2019 7:50:57

Když jsem v přírodě nebo s podobně smýšlejícími lidmi, je mi dobře. Bojím se však, že až odsud odejdu, vrátím se ke starým zvykům mysli.

Musíte stále soustřeďovat svou pozornost na střed svého srdce. Pak nebude mít každodenní činnost s vaším vnitřním dotazováním nic společného. Tak jako nemocný tuberkulózou, který jde s přítelem na oběd nebo do biografu, přitom nikdy nezapomíná, že má tuberkulózu. Zaměstnávejte svou mysl stále svobodou. To musí být náplň celého vašeho života. Nestačí sedět hodinu v meditaci.

Co ostatních třiadvacet hodin?

Musí to být čtyřiadvacet hodin uvědomění. Při jídle, spánku či chůzi. To je romance s vaším vlastním Já.

Já ji cítím.

Nikdy svého milovaného nezraďte, nebo to nebude opravdová láska.

Byl jednou jeden princ, který všude viděl svého milovaného. Líbal stromy nebo psa a miloval ptáky a lidi, až nakonec na milovaného zapomněl a sám se stal milovaným. To je láska.

V pravé lásce neexistuje milující ani milovaný, jen láska. Žádný subjekt ani objekt. Jen a jen láska.

To je milování.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 25. říj 2019 14:40:56

Rozhodl jsem se ponořit do moře vědomí.

Je to jako když ryba v moři řekne: "Mám žízeň." Jakmile to jednou ochutnáte, jakmile to jedinkrát zahlédnete, již jste v Tom. Tak se toto vědomí stává hřištěm. Vše projevené a neprojevené. Vaším hřištěm budou miliony planet. Touha ponořit se do moře vědomí je tancem od planety k planetě. Ať tato touha trvá. Mně to nevadí, vidíte, že je to tanec. Nikdy neztratíte krok.

Mluvíme-li o vědomí, jste v něm okamžitě. Není tu oddělenosti. Potom je ta touha věčným tancem. A tento hlad po dalším zkoumání nezbadatelného vědomí není touhou. Je to něco jiného. Čím víc po něm toužíte, tím víc tu je, protože je nekonečné.

Tento hlad nespadá do kategorie tužeb po předmětech. Je to touha velmi, velmi důvěrná jako mezi blízkými přáteli. Jako mezi milujícím a milovaným. Nikdo nemůže zakusit nebo si představit, co se děje mezi vědomím a jeho milencem. Je to kosmický tanec.

Mějte dál tuto touhu a nebudou žádné problémy. Je to mezi vámi a Ním. Nikdy nekončící touha. Ve všech jiných sférách touha skončí a vy se upnete k něčemu jinému. V tomto případě ne. Toto může být touha přicházející z druhé strany a vy můžete být přitahován v odezvě na ni.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 26. říj 2019 8:12:05

Cítím takové silné horko. Silný, plápolající oheň. Co to je?

Přiložil jste k zásobám, které jste s velkou péčí a starostlivostí nahromadil, zápalku a zapálil je.

Tento oheň spálí všechnu karmu, takže se už v tomto utrpení nemusíte objevit. Viděl jste svou vlastní kremaci. Veškerá karma skončila. Tento požár je ohněm Poznání. Ego, mysl, smysly a potěšení jsou spáleny a pryč. Všechno je pryč. Tomu se říká oheň.

Ten, kdo zaživa spatří svou vlastní kremaci, je šťastný člověk. A sám přidává do ohně palivo, dokud není mrtvola docela spálena. A pak bude tančit. Říká se tomu Šivův tanec. Zvítězil a vše je skončeno. Už ani stopa po myšlence nebo touze. Vše skončilo v ohni. A teď přijde štěstí a vy budete tančit věčný tanec.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 26. říj 2019 14:21:49

Lásce nemůžete uniknout. Jakmile jste se jí dotkli, jste ztraceni. Nikdy nebylo nic, co by jí uniklo. O vše se stará To a všechno se Tím stává. Když se řeka vlije do oceánu, není pro ni návratu.

Řeka, jež vstoupila do moře, se ptá: "Budu vždy taková?" Jak je to směšné.

Vlna se bojí. Chce navždy zůstat vlnou. Bojí se, že bude ztracena. Kam půjde? I když bude ztracena, kam by mohla jít a čím se stát?

Když je ztracena vlna tvaru, vrací se do svého zdroje. Byla, je a bude oceánem. Není tu představa času. Čas je jen v mysli nevědomého člověka. Ve světle a v moudrosti neexistuje představa "jsem oddělený".

Vše je jednota, láska a krása. Nevědomost zmizela. Odtud není úniku.

Je to věčný život, je to nektar.

I když se stanete Tím, pracuje ještě jakýsi spodní proud, který se snaží pohybovat blíž a blíž k lásce. To nemohu popsat někomu, kdo tuto zkušenost nemá a kdo se mnou nebude souhlasit v tom, že to nemá konce. Je-li to nezměrné, je nezměrný i tento proces lásky. Nikdy neskončí. Stále poroste, tak jako spodní proud, jako řeka vtékající do oceánu.

Někdo řekne: "Je po všem. Nic víc nemusíte dělat." A žádná další zkušenost nenastane.

Já však cítím, že tu ještě je pohyb, protože to je nezměrné, nezměrné.

Ten, kdo někdy vešel do království, ten se nevrátil, ani aby odeslal fax. Žádný návrat, žádná informace ani popis.

Rozpustíte se, vstoupíte do království a bude jen věčná láska, Bytí, vědomí, Blaho.

Kdo o tom může něco říci?

Bytí znamená, že rozpustíte každý pojem nebo představu, kterou o království máte. Ať máte jakoukoli představu, bude rozpuštěna. To je vaše království, odkud není návratu.

Žádné slunce tam nikdy nesvítilo, ani měsíc, hvězdy nebo oheň... takové je to království. Takové je to místo. To místo je cílem pro každého.

A to místo je zde a nyní.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 27. říj 2019 7:28:40

Samotný vznik vaší touhy po svobodě je pro vaši zemi i rodinu požehnáním. Vy máte být požehnán svým vlastním Já, a to lze provést okamžitě. Nepoddávejte se žádnému strachu. Jen tiše seďte a tichý zůstaňte. Tato tichost je vaší podstatou a přivede vás domů. Jen prostě zůstaňte tichý. Jak je to těžké zůstat tichý? Nesmíte dovolit, aby vznikla jakákoli touha po čemkoli.

Učitel vám předá jen takovou nauku, kterou můžete přijmout, a pak vás pošle pryč a bude se dívat, co se stane. Opusťte tělo, mysl, ego, smysly a intelekt a mějte pevné přesvědčení: "Jsem Bytí, vědomí, Blaho." Nevypočítávejte to. O to jste se snažil už dřív a víte, že to nemělo úspěch.

Musíte se ponořit do existence a sjednotit se s ní. A pak se ponoříte do blaha.

Až sem vás může přivést učitel. Každý, kdo se sem dostane, je spokojen. Je toho ale víc. Existuje další část učení, jež je tak posvátná, tak tajemná, tak posvátně tajná. Kdo má klíč k tomuto tajemství? Nikdo neví.

Mohu vám však nakonec říci, že tu je ještě jedno tajemství. Nikdo se na ně neptal. Nikdy jsem neslyšel o nikom, kdo by se Tam dostal a ptal se.

Zde ta záležitost končí. Ve skutečnosti tu žádný konec není. Je to nezměrné a nikdo nikdy nezměřil hloubku. Byla změřena hloubka oceánů, oblohy, planet, hranice sluneční soustavy. Toto však dosud změřeno nebylo.

Čím dál jdete, tím raději to poznáváte.
Návštěvník
 

Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 27. říj 2019 19:56:39

Lidé říkají, že tuto transcendentální zkušenost nelze popsat. To však je to, co chci slyšet. Hovor z druhého břehu, popis nepopsatelného. Chci slyšet z ticha nějaké slovo, které ještě nebylo vyřčeno.

Lidé říkají, že to je mimo dosah slov. Já však popis miluji. Až dosud se mi nepodařil, ale vy jste mladí, můžete mi pomoci.
Návštěvník
 


Re: Procitni a chechtej se

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 03. lis 2019 12:54:01

Slovníček

ADHARMA - anti-dharma

ADVAITA - učení o nedualitě

ÁTMAN - individualizované vědomí, které není odlišné od absolutního vědomí (brahma);

sat, čit, ananda - bytí, vědomí, blaho

BHAKTI - oddanost, láska

BHIKŠA - nabídnutí potravy guruovi

BRAHMA - absolutno

ČITDARMAN -klenot splňující přání

DARŠAN -milost Já

DHARMA -pravda, cesta

DHJÁNA -meditace bez mysli

LÍLA -božská hra Já

MAHÉŠ -jiné jméno Šivy

PRADŽŇA -mouudrost, vědomí

RŠI osvícený mudrc

SÁDHANA -duchovní cvičení

SÁDHU - putující asketa

SAHADŽA SAMÁDHI přirozená absorpce v prázdnotě, při které se mudrc věnuje světu

SAMÁDHI -absorpce v blahu, záblesk poznání

SANSÁRA připoutání utrpením ke kolu inkarnací, pání duší

SANJÁSÍN - ten, kdo složil slib odříkání a opustil všechny světské záležitosti

SATGURU -opravdový učitel, který není odlišný od vašeho vlastního Já; je to zprostředkovatel osvícení

SATSANG sdružení s Pravdou (sat znamená pravda, sang společenství)

SATTVICKY čistý, průzračný

ŠÁNTI - mír, vyhasnutí

SIDDHI - jogová síla

SIDDHA -ten, kdo disponuje jógovými silami

SÚTRY - osvícená písma

TAPAS - spálení nevědomosti, jež je výsledkem neptého odevzdání se Pravdě, nejhlubší askeze

VÁSANY - latentní tendence či sklony mysli

VIČÁRA -sebedotazování, rozlišování
Návštěvník
 

Předchozí

Zpět na Poonja (Púndža, Papadží)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník