Měl jsem problém

Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » stř 06. zář 2017 12:56:28http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/ ... belong-822


Když to začalo
Neměl jsem co říct
A ztratil jsem se v prázdnotě uvnitř mě samého
Byl jsem zmatený
A nechal jsem to vše vyjít ven, abych zjistil
Že nejsem jediný člověk s těmito věcmi na duši
Uvnitř mě
Ale všechna ta prázdnota, kterou slova odhalila
Je jediná skutečná věc, která mi zbyla k cítění
Není co ztratit
Prostě zaseklý / prázdný a osamělý
A můžu si za to sám
A můžu si za to sám

Chci se vyléčit
Chci cítit
To, co jsem si myslel, že nikdy nebylo skutečné
Chci propustit tu bolest, kterou jsem tak dlouho držel
(Smazat všechnu tu bolest dokud to nebude pryč)
Chci se vyléčit
Chci cítit
Jako, že jsem blízko něčemu skutečnému
Chci najít něco, po čem jsem vždy toužil
Místo, kam patřím

Nemám co říct
Nemohu uvěřit, že jsem nespadl dolů rovnou na tvář
Byl jsem zmatený
Hledám všude, jenom abych zjistil
Že to není cesta, kterou jsem si v mysli představoval
Tak co jsem, co mám jiného než negativitu
Protože nemohu ospravedlnit způsob,
kterým se na mě každý dívá
Není co ztratit
Není co získat / prázdný a osamělý
A můžu si za to sám
Můžu si za to sám

Chci se vyléčit
Chci cítit
To, co jsem si myslel, že nikdy nebylo skutečné
Chci propustit tu bolest, kterou jsem tak dlouho držel
(Smazat všechnu tu bolest dokud to nebude pryč)
Chci se vyléčit
Chci cítit
Jako, že jsem blízko něčemu skutečnému
Chci najít něco, po čem jsem vždy toužil
Místo, kam patřím

Nikdy doopravdy nebudu znát sám sebe,
dokud budu tohle dělat na vlastní pěst
A nikdy nebudu cítit nic jiného,
dokud se má zranění nezhojí
Nikdy nebudu 'někdo'
dokud se od sebe neodpoutám
A já se odpoutám
Dnes najdu sám sebe

Chci se vyléčit
Chci cítit
To, co jsem si myslel, že nikdy nebylo skutečné
Chci propustit tu bolest, kterou jsem tak dlouho držel
(Smazat všechnu tu bolest, dokud to nebude pryč)
Chci se vyléčit
Chci cítit
Jako, že jsem blízko něčemu skutečnému
Chci najít něco, po čem jsem vždy toužil
Místo, kam patřím

Chci se vyléčit, chci cítit, že jsem tam, kam patřím

Chci se vyléčit, chci cítit, že jsem tam, kam patřím

Kam patřím

..............

When this began
I had nothing to say
And I’d get lost in the nothingness inside of me
I was confused
And I let it all out to find / that I’m
Not the only person with these things in mind
Inside of me
But all the vacancy the words revealed
Is the only real thing that I’ve got left to feel
Nothing to lose
Just stuck / Hollow and alone
And the fault is my own
And the fault is my own

I want to heal
I want to feel
What I thought was never real
I want to let go of the pain I’ve held so long
[Erase all the pain 'til it's gone]
I want to heal
I want to feel
Like I’m close to something real
I want to find something I’ve wanted all along
Somewhere I belong

And I’ve got nothing to say
I can’t believe I didn’t fall right down on my face
I was confused looking everywhere / only to find that it’s
Not the way i had imagined it all in my mind
So what am I what do I have but negativity
‘Cause I can’t justify the
Way everyone is looking at me
Nothing to lose
Nothing to gain / Hollow and alone
And the fault is my own
The fault is my own

I want to heal
I want to feel
What I thought was never real
I want to let go of the pain I’ve held so long
[Erase all the pain 'til it's gone]
I want to heal
I want to feel
Like I’m close to something real
I want to find something I’ve wanted all along
Somewhere I belong

I will never know
Myself until I do this on my own
And I will never feel
Anything else until my wounds are healed
I will never be
Anything ’til I break away from me
And I will break away
I’ll find myself today

I want to heal
I want to feel
What I thought was never real
I want to let go of the pain I’ve held so long
[Erase all the pain 'til it's gone]
I want to heal
I want to feel
Like I’m close to something real
I want to find something I’ve wanted all along
Somewhere I belong

I want to heal
I want to feel like
I’m somewhere I belong

I want to heal
I want to feel like
I’m somewhere I belong

Somewhere I belong
Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09

Re: Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » stř 06. zář 2017 13:10:04http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/ ... e-rest-994


Zdálo se mi, že jsem nezvěstný,
Byla jsi tak vyděšená
Ale nikdo by Tě neposlouchal,
Protože nikoho jiného to nezajímalo
Po tom snu
Jsem se vzbudil s tímhle strachem
Co po sobě zanechám, až tu skončím?

Tak jestli se mě ptáš, chci abys věděla

Až přijde můj čas
Zapomeň na to špatné, co jsem udělal
Pomoz mi zanechat za sebou nějaké
Důvody, proč bych měl být postrádán
Nezanevři nade mnou
A když se budeš cítit prázdná
Vzpomeň si na mě

Na všechno ostatní zapomeň
Na všechno ostatní zapomeň

Neboj se
Přijal jsem porážku,
Podělil jsem se o to, co jsem udělal
Navenek jsem silný
Uvnitř už tolik ne
Nikdy jsem nebyl dokonalý
Ale ani Ty ne

Tak jestli se mě ptáš, chci abys věděla

Až přijde můj čas
Zapomeň na to špatné, co jsem udělal
Pomoz mi zanechat za sebou nějaké
Důvody, proč bych měl být postrádán
Nezanevři nade mnou
A když se budeš cítit prázdná
Vzpomeň si na mě

Na všechno ostatní zapomeň
Na všechno ostatní zapomeň

Zapomínáš na všechnu tu vnitřní bolest
Kterou ses naučila tak dobře skrývat
Předstíráš, že někdo může přijít
A zachránit mě před sebou samým

Nemůžu být jako Ty

Až přijde můj čas
Zapomeň na to špatné, co jsem udělal
Pomoz mi zanechat za sebou nějaké
Důvody, proč bych měl být postrádán
Nezanevři nade mnou
A když se budeš cítit prázdná
Vzpomeň si na mě

Na všechno ostatní zapomeň
Na všechno ostatní zapomeň

Zapomínáš na všechnu tu vnitřní bolest
Kterou ses naučila tak dobře skrývat
Předstíráš, že někdo může přijít
A zachránit mě před sebou samým

Nemůžu být jako Ty
Nemůžu být jako Ty

.......
I dreamed I was missing,
You were so scared
But no one would listen,
’cause no one else cared
After my dreaming,
I woke with this fear
What am I leaving when I’m done here?

So if you’re asking me, I want you to know

When my time comes,
Forget the wrong that I’ve done
Help me leave behind some
Reasons to be missed
And don’t resent me,
And when you’re feeling empty
Keep me in your memory

Leave out all the rest
Leave out all the rest,

Don’t be afraid
I’ve taken my beating,
I’ve shared what I made
I’m strong on the surface,
Not all the way through
I’ve never been perfect,
But neither have you

So if you’re asking me, I want you to know

When my time comes,
Forget the wrong that I’ve done
Help me leave behind some
Reasons to be missed
And don’t resent me,
And when you’re feeling empty
Keep me in your memory

Leave out all the rest
Leave out all the rest

Forgetting all the hurt inside
you’ve learned to hide so well
Pretending someone else can come
and save me from myself

I can’t be who you are

When my time comes,
Forget the wrong that I’ve done
Help me leave behind some
Reasons to be missed
And don’t resent me,
And when you’re feeling empty
Keep me in your memory

Leave out all the rest
Leave out all the rest

Forgetting all the hurt inside
you’ve learned to hide so well
Pretending someone else can come
And save me from myself

I can’t be who you are
I can’t be who you are
Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09

Re: Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » stř 06. zář 2017 13:26:25

Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09

Re: Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » čtv 07. zář 2017 7:17:33http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/ ... awling-836


Mravenčení v mé kůži
Ta zranění, která se nikdy nezahojí
Strach jako když padám
Matoucí mě, co je skutečnost

Je tu něco uvnitř, co mě tahá pod povrch
Poutavé/Matoucí
Bojím se, že tato ztráta sebekontroly nikdy neskončí
Mohl bych se ovládat/Nemůžu se zdát

Abych se znovu našel
Mé hradby jsou uzamčené zevnitř
(Bez kapky důvěry jsem se přesvědčil, že je tu příliš velký tlak)
Takto jsem se cítil už kdysi
Tak nejistý

Mravenčení v mé kůži
Ta zranění, která se nikdy nezahojí
Strach jako když padám
Matoucí mě, co je skutečnost

Neklid, který se na mě nekonečně dlouho rozšiřoval
Rozptylující/Působící
proti mé vůli stojím vedle vlastního odrazu
Který zkouší, jaký nemohu být

Abych se znovu našel
Mé hradby jsou uzamčené zevnitř
(Bez kapky důvěry jsem se přesvědčil, že je tu příliš velký tlak)
Takto jsem se cítil už kdysi
Tak nejistý...

Mravenčení v mé kůži
Ta zranění, která se nikdy nezahojí
Strach jako když padám
Matoucí mě, co je skutečnost

Mravenčení v mé kůži
Ta zranění, která se nikdy nezahojí
Strach jako když padám
Matoucí, matoucí mě, co je skutečnost

Něco uvnitř mě to vytahuje na povrch
Požírající/Matoucí mě co je skutečné
Ten nedostatek sebekontroly, u kterého se bojím, že neskončí
Kontrolující/Matoucí co je skutečné

...

Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how I fall
Confusing what is real

There's something inside me that pulls beneath the surface
Consuming/confusing
This lack of self-control I fear is never ending
Controlling/I can't seem

To find myself again
My walls are closing in
(without a sense of confidence and I'm convinced that there's just too much pressure to take)
I've felt this way before
So insecure

Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how I fall
Confusing what is real

Discomfort,endlessly has pulled itself upon me
Distracting/reacting
Against my will I stand beside my own reflection
It's haunting how I can't seem...

To find myself again
My walls are closing in
(without a sense of confidence and I'm convinced that there's just too much pressure to take)
I've felt this way before
So insecure

Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how I fall
Confusing what is real

Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how I fall
Confusing, Confusing what is real

There's something inside me that pulls beneath the surface
Consuming/confusing what is real
This lack of self-control I fear is never ending
Controlling/Confusing what is real

...
Píseň je o tom jak byl Chester sexuálně zneužíván.
Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09

Re: Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » čtv 07. zář 2017 8:45:59http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/ ... k/numb-831


Jsem unavený být tím, čím chcete, abych byl
Opuštěn vírou, ztracen pod povrchem
Nevím, co ode mě očekáváte
Pod tlakem toho, že jdu ve vašich stopách
(Chycen v protiproudu, prostě chycen v protiproudu)
Každý krok, který udělám, je pro vás další chybou
(Chycen v protiproudu, prostě chycen v protiproudu)

Já jsem
Se stal tak ochromeným
Vůbec vás nevnímám
Už toho mám dost
Mnohem víc si to uvědomuji
Stává se ze mě tohle
Vše, co chci udělat
Je být více sám sebou
A méně jako vy

Nevidíte, že mě dusíte?
Držíte mě moc pevně, bojíte se ztratit kontrolu
Protože vaše představy, čím budu
Se vám rozpadly přímo před očima
(Chycen v protiproudu, prostě chycen v protiproudu)
Každý krok, který udělám, je pro vás další chybou
(Chycen v protiproudu, prostě chycen v protiproudu)
A každá ztracená vteřina je víc, než můžu snést

Já jsem
Se stal tak ochromeným
Vůbec vás nevnímám
Už toho mám dost
Mnohem víc si to uvědomuji
Stává se ze mě tohle
Vše, co chci udělat
Je být více sám sebou
A méně jako vy

A já vím
Že možná také selžu
Ale vím
Že jste byli právě jako já
S někým, kdo se ve vás zklamal

Já jsem
Se stal tak ochromeným
Vůbec vás nevnímám
Už toho mám dost
Mnohem víc si to uvědomuji
Stává se ze mě tohle
Vše, co chci udělat
Je být více sám sebou
A méně jako vy

Já jsem
Se stal tak ochromeným
Vůbec vás nevnímám
(Jsem unavený být tím, čím chcete, abych byl)

Já jsem
Se stal tak ochromeným
Vůbec vás nevnímám
(Jsem unavený být tím, čím chcete, abych byl)

...

I'm tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the surface
Don't know what you're expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)

I've
Become so numb
I can't feel you there
Become so tired
So much more aware
I'm becoming this
All I want to do
Is be more like me
and be less like you

Can't you see that you're smothering me
Holding too tightly afraid to lose control
Cause everything that you thought I would be
Has fallen apart right in front of you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
And every second I waste is more than I can take

I've
Become so numb
I can't feel you there
Become so tired
So much more aware
I'm becoming this
All I want to do
Is be more like me
And be less like you

And I know
I may end up failing too
But I know
You were just like me
With someone disappointed in you

I've
Become so numb
I can't feel you there
Become so tired
So much more aware
I'm becoming this
All I want to do
Is be more like me
And be less like you

I've
Become so numb
I can't feel you there
(I'm tired of being what you want me to be)

I've
Become so numb
I can't feel you there
(I'm tired of being what you want me to be)
Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09

Re: Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » čtv 07. zář 2017 8:59:34

Měli jsme problém...... a nepodařilo se nám to zvládnout.
Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09

Re: Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » čtv 07. zář 2017 9:02:16

Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09

Re: Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » čtv 07. zář 2017 9:44:04

Metafyzické příběhy

Eduard Tomáš: Skála sebevrahů

...Opět skála sebevrahů."
"Ovšem. Kdo jiný? Ti, kdož z ní tragicky padají, nalezli již své bolestné odpoutání, jak od majetku, tak i od příbuzných a známých, jak od pohodlí, tak i od své ctižádosti. Jinak by byli neudělali to, co udělali. Vždyt byli dokonce odhodláni odpoutati se i od svého vlastního života." Odmlčela se. Její zářivé oči se na chvíli upřely do širé dálky, do místa, kde se moře snoubilo s nebem. Pak tiše pokračovala:" Nebot osud jim vzal obyčejně všechno. Někdy dokonce i samu naději. Tím se liší od milionů jiných lidí na světě. Zatímco tito jsou pevně lapeni do lákavých pastí života, ti, kdož se odhodlali skočit z této skály, ztratili již největší část své vnitřní připoutanosti, což je pro účel, který Kvintus sleduje, jejich nespornou výhodou. Jenomže při tom udělali vážnou chybu. Nedovedli tuto výhodu obrátit k svému prospěchu......


......

..."Vy jste chtěl znát podmínky, které musí splnit ten, kdo tu chce zůstat."
"Ano."
"Tedy tu základní jsem vám už řekla. Kvintus si zde ponechává jen ty, kteří jsou ochotni a schopni stát se jeho žáky. "
"A jaké jsou bližší podmínky tohoto žákovství?" ptal se Marcel.
"První podmínkou je ochota a touha najít pravdu o životě a o světě. Druhou je vytrvalost v hledání pravdy a naděje, že pravdy může být a bude dosaženo.
Třetí je inteligence a dostatečná síla myšlení.
Čtvrtou je vnitřní odpoutanost jak od příjemných přitažlivostí, tak i od nepříjemností, které život s sebou přináší. Tato podmínka je jednou z nejvážnějších a jak jsem již řekla, je téměř vždy splněna v případech sebevrahů.
Pátou podmínkou je schopnost soustředit své myšlenky.
Šestou je ukáznění citových vzrušení a jejich podřízení rozumu a konečně sedmou podmínkou, která jaksi vyplývá z předešlých, je vzdání se předsudků, pramenících z vlastního sobectví a z vlastní domýšlivosti. Myslím, že je toho dost."
Marcel Horn si jen z hluboka vzdychl a zesmutněl......
Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09

Re: Měl jsem problém

Nový příspěvekod Petra » čtv 07. zář 2017 10:00:05http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/ ... he-end-839(Začíná to jednou)
Jedna věc - nevím proč
Ani nezáleží na tom, jak moc se snažíš
Měj to na paměti
Napsal jsem tyhle verše
Abych to včas vysvětlil
Všechno, co vím...
Čas je drahocená věc
Koukám, jak utíká každým zhoupnutím kyvadla
Koukám, jak odpočítává konec dne
Hodiny odtikávají život
Je to tak neskutečné...
Nedával jsem si pozor
Sledoval jsem jak mi čas uniká oknem
Snažil jsem se ho zadržet, ale vůbec jsem nevěděl
Že jsem ho tím promarnil
Jen, abych tě viděl odcházet...

Držel jsem to všechno v sobě
A i přes mou snahu, se to všechno rozpadlo
To, co to pro mě znamenalo,
Bude nakonec jen vzpomínka na dobu, když...

Jsem se tolik snažil
A dostal se tak daleko
Ale nakonec
Na tom ani nezáleží
Musel jsem spadnout
Abych to všechno ztratil
Ale nakonec
Je to úplně jedno

Jedna věc - nevím proč
Ani nezáleží na tom, jak moc se snažíš
Měj to na paměti
Napsal jsem tyhle verše
Abych si připomněl,
jak moc jsem se snažil...
Navzdory tomu, jak jsi se mi vysmívala
Chovala ses ke mně, jako ke svému majetku
Vzpomínám, jak jsi se mnou pořád bojovala
Jsem překvapený, že to zašlo tak (daleko...)
Už to není takové, jaké to bývalo
Dokonce bys mě už ani nepoznala
Ne, že bys mě předtím znala
Ale všechno se mi vrací
Nakonec...

Jsi všechno držela v sobě
A i přes mou snahu, se to všechno rozpadlo
To, co to pro mě znamenalo,
Bude nakonec jen vzpomínka na dobu, když...

Jsem se tolik snažil
A dostal se tak daleko
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží
Musel jsem spadnout
A ztratit všechno
Ale nakonec
Je to úplně jedno

Důvěřoval jsem ti
Vydržel jsem tak dlouho, jak to jen šlo
Pro tohle všechno
Je tu jen jedna věc, kterou bys měla vědět

Důvěřoval jsem ti
Vydržel jsem tak dlouho, jak to jen šlo
Pro tohle všechno
Je tu jen jedna věc, kterou bys měla vědět

Tak moc jsem se snažil
A dostal se tak daleko
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží
Musel jsem spadnout
A ztratit všechno
Ale nakonec
Je to úplně jedno

...

(It starts with one)
One thing, I don’t know why
It doesn’t even matter how hard you try
Keep that in mind
I designed this rhyme
To explain in due time
All I know...
Time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away
It’s so unreal...
Didn’t look out below
Watch the time go right out the window
Trying to hold on but didn’t even know
Wasted it all just to
Watch you go...

I kept everything inside and
Even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be
A memory of a time when...

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

One thing, I don’t know why
It doesn’t even matter how hard you try
Keep that in mind
I designed this rhyme
To remind myself how
I tried so hard...
In spite of the way you were mocking me
Acting like I was part of your property
Remembering all the times you fought with me
I’m surprised it got so (far...)
Things aren’t the way they were before
You wouldn’t even recognize me anymore
Not that you knew me back then
But it all comes back to me
In the end...

You kept everything inside
And even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be
A memory of a time when...

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

I’ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
For all this
There’s only one thing you should know

I’ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
For all this
There’s only one thing you should know

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter
Petra
 
Příspěvky: 1624
Registrován: čtv 15. zář 2011 9:22:09


Zpět na Hudba

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník