Kálí

Re: Kálí

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 10. led 2019 14:57:57

Paul Brunton: O utrpení

Jedním z hlavních prostředků evoluce, který využívají božské síly k tomu, aby rozvinuly duši člověka je utrpení. Lidstvo je nuceno prožívat katastrofy a strádání především proto, že nemá zájem o vyšší účel života na zemi. Většina lidí by si chtěla ponechat pouze radosti života a utrpení se vyhnout. Tento proměnlivý svět ale naděluje obojí. Lidská bytost vchází v existenci na této planetě obklopena dualitou protikladů, a tak doplňkem jejího štěstí musí být i její utrpení. Pokud jsme vázáni na tělo a city, nemůžeme být odděleni od bolesti a utrpení které nám osud přináší. Ztotožńování nejvyššího dobra s chvilkovým potěšením přináší výchovné lekce ve formě utrpení, které nám pomáhají naučit se novým lekcím, které jsou důležité pro náš vývoj.

Jednou z hlavních příčin našeho utrpení je, že jsme oddělili své vědomé bytí od univerzálního Bytí. Naším největším neštěstím je, že si neuvědomujeme své duchovní jáství. Jakmile se vzdáme tohoto odloučení, budeme schopni odstranit své utrpení. Lidé se odvrací od svého Nadjá, a pak se diví že trpí. Příčina všech tragédií, hrůz a bolestí, které neustále provázejí lidstvo, nespočívá ve vůli Boha, ale v útěku člověka od Božské vůle. Míra utrpení je přímo úměrná snaze vyhnout se splnění vyššího účelu života. Utrpení, které přináší život může být rozdílné v druhu i rozsahu, ale nikomu se nevyhne. Může být zkráceno nebo ukončeno, pokud budeme v plné míře obviňovat sami sebe a nebudeme svalovat vinu na druhé.

Pokud budou lidé spokojeni s iluzí a nebudou hledat pravdu ani skutečnost, budou dříve nebo později odtrháváni od potěšení útrpnou nepřízní osudu. Kdyby nepřicházely události, které lidi vyburcují z klidu, určitě by to znamenalo povrchnost, mravní apatii a duchovní stagnaci. Nebýt utrpení, tak bychom žili jen na povrchu věcí, zabývali se malichernostmi života, a jeho skutečný význam by nám unikal. Znalost principů správného myšlení a správného žití zabraňuje omylům a utrpení. Pokud jsme schopni postavit se mimo své ego, mohou nám pozemské nezdary připadat jako duchovní požehnání, když nás nutí obracet se k věčným pravdám a k vlastním hlubším zdrojům. Z bolestných zkušeností se naučí mnohé především vyvinutější mysl, protože ta chce poznat jejich příčiny, a je schopna se z nich poučit. Jestliže lidé opustí Hledání kvůli svým potížím, pak ho řádně nepochopili a neuvědomují si, že může být jejich největší oporou v životních krizích.

I z dramatických životních zkušeností se učíme nové pravdy a měníme své názory pokud je pokořeno naše ego. Čím více trpíme, tím širší by mělo být naše srdce v odpuštění, v soucitu a osvobození od předsudku. Strádáme citově, když se ukáže, že náš názor na určitou situaci byl mylný. Pokud nás to vede k přijetí pravdivějšího a vyššího názoru, pak utrpení nebylo zbytečné. Jestliže se necháme pohltit oním citem a odmítáme poučení, tato nepříjemná zkušenost se bude opakovat někdy v budoucnu. Výsledky nesprávných činů se vždy nakonec projeví v našem životě, a pokud budeme tyto lekce tvrdohlavě odmítat, bude další opakované utrpení nevyhnutelné. Proto je lépe naučit se danou lekci hned na počátku. Měli bychom mít nakonec užitek z našeho utrpení, pokud ne tak jsme strádali zbytečně.

Může se zdát, že člověk ze svého utrpení nic nezíská, a že neustále opakuje stejné chyby. Ale jeho mentální aktivita mu umožňuje poučit se ze svých zkušeností dnes, anebo v některém dalším životě. Stejný druh utrpení může zralému a uvažujicímu člověku přinést moudrost, a nerozvinuté a nemyslící osobě může přinést špatné emoce. Tak jako nás hrůzostrašný sen může trhnutím probudit ze spánku, mohou nás utrpení života probudit k tomu, abychom hledali skutečnost která život přesahuje. Ale příliš velké a příliš dlouhé utrpení může vyvolat nenávist k životu a touhu po smrti. Člověk prožívající utrpení nemusí být schopen vidět ani přijmout jeho duchovní poučení, a stěží si uvědomí, že je takto oslabováno jeho pouto ke světu a k tělu. Náš špatný způsob myšlení a žití může být ohalen bolestnou a nepříjemnou zkušeností. Tak získáváme příležitost se změnit a využít zdánlivě nežádoucí situaci ve svůj prospěch.

Hledající se musí snažit přijímat ztrátu stejně jako zisk, úspěch stejně jako neúspěch, a zároveň je povinen pochopit proč trpí. Mnoho utrpení během života znamená, že bylo naplněno mnoho nepříznivé karmy, a získané zkušenosti mohou vést k lépe vyrovnané osobnosti , která je důležitá pro Hledání. Aby byl jeho vývoj vyvážený, potřebuje oba druhy zkušenosti, i když se naučí určitě více ze svého utrpení než z radosti. Zkušenost utrpení je nutná proto, abychom jeho prostřednictvím byli varováni před nesprávným směrem, který nás může svést z pravé cesty. Hledající studuje podstatu svého utrpení, naučí se jeho poselství, a díky tomu převychová svůj charakter. Chápe že trpí proto, že někdy v minulosti porušil univerzální zákony, a neměl by na to pohlížet jako na trest, ale spíše jako na poučení, které nás naučí správně myslet a správně jednat.

Potíže na které narážíme během života jsou zde z nějakého důvodu a nejsou bez významu. Tím, že jimi projdeme můžeme získat užitek, protože mohou vynést na povrch duševní schopnosti, rozvinout sílu nebo vynutit kázeň a nápravu. Nauka o reinkarnaci a karmickém vyrovnání nejpřijatelněji vysvětluje přítomnost utrpení v lidském životě. Neznalost vyšších zákonů života přináší následky ve formě zbytečného utrpení, které je důsledkem nesprávných činů. Pokud je člověk nucen žít po mnoho let s výsledky svých omylů, je pravděpodobné, že si je zapamatuje. Utrpení a bolest ale nejsou nutné. Z filozofie se můžeme v klidu naučit za pár let to, co se lidstvo musí brutálně učit utrpením v každé epoše. Správný postoj vnášený do každé životní zkušenosti, pomáhá získat větší vnitřní vyrovnanost a pravdivější mravní pochopení.

S pomocí filozofie se můžeme naučit snášet proměnlivosti tohoto světa s určitým druhem míru a odpoutanosti. Zaujmeme nový postoj k nepřízni osudu se snahou pochopit příčinu utrpení, a zachytit poselství které nám je takto sdělováno. Tak se naučíme přijímat všechny události svého života jako božsky předurčené a správné právě pro nás. Jakmile se nám nepříjemné okolnosti postaví do cesty a zatemní radost ze života, učí nás také o nejvyšší pravdě života. S problémy a potížemi se setkávají všichni lidé bez rozdílu, ale jejich postoj vůči nim může být rozdílný. Pokud bude naše reakce podle instinktů ega, budeme vrženi do ještě větší temnoty. Když bude reakce podle vnitřních pobídek Nadjá, povede nás k většímu světlu. V každém případě každý zareaguje podle toho, na jakém evolučním stupni se nachází. Postoj zaujatý v každé situaci je víc než událost sama, protože způsob jakým o ní přemýšlí může pomoci jeho duchovnímu vývoji nebo mu uškodit.

Je snadné propadnout v utrpení negativním emocím, zlobě a zoufalství. Daleko moudřejší a také těžší je učinit v kritické situaci vše co je možné, a pak klidně přijmout výsledek. Mnohé z útrpných zkoušek bychom nemuseli snášet, pokud bychom dokázali odstranit negativní rysy ze své mysli. Zůstaly by však určité karmické těžkosti, které nemohou být změněny pročistěním mysli. Každý je zodpovědný za své chyby a na mnohé z bolestí, kterými trpí. Je třeba analyzovat průběh svého chování a zjistit kde jsme udělali chybu, nalézt slabosti které k hrubým chybám vedly, a pracovat na jejich odstranění. Pokud neuděláme nic, a pouze se poddáme citovému utrpení a necháme se unášet pustým zoufalstvím, bude ze špatné situace ještě něco horšího. Nepříjemné situace, které vynášejí na povrch ukryté vady charakteru nám poskytují příležitost abychom je napravili.

Moudrý člověk neudělá stejnou chybu dvakrát, využívá každou situaci, kde jsou jeho vlastnosti podrobovány zkoušce, k tomu aby se napravil. Nezralí lidé svalují vinu za své problémy na někoho nebo něco jiného. Vyspělí lidé přiznávají své chyby, které k problémům vedly. Chyby nás mohou vést k úspěšné změně našeho charakteru, pokud jsme dostatečně moudří a vezmeme si jejich ponaučení hluboko k srdci. Tvrdé lekce jsou lidstvu vštěpovány a to co není schopno přijmout svou vědomou inteligencí, tak přijímá podvědomě. Filozofie nepopírá tragédii a utrpení života, ale zároveň si všímá jeho krásy radosti a užitku. Pouze samotné utrpení nebo samotná radost nemohou vychovat srdce hledajícího. K tomu je zapotřebí obou druhů zkušeností. Život přináší prožitek utrpení i radosti, a to pomáhá rozvíjet mysl správným způsobem. Ať už procházíme jakoukoli situací, musíme se držet svých ideálů a své víry v intuitivní vedení vyšší Síly.

Paul Brunton: „Utrpení má ve schématu věcí očistnou úlohu. Jestliže na počátečních stupních růstu člověka ho svádí k tomu, aby vyhledával úlevu nesprávnými směry, na pozdějších stupních ho nutí, aby hledal jeho skutečnou příčinu a konečné uzdravení. Dále má výchovnou úlohu, neboť ho vede k tomu, aby analyzoval zkušenost a naučil se chápat její poučení. Konečně má vykupitelskou úlohu, neboť nutí žáka, aby přiznal své slabosti a prosil o slitování, milost a pomoc."

https://www.paulbrunton.cz/O-UTRPENI-a11_54.htm


Návštěvník
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostal petr » čtv 10. led 2019 17:23:03

Dokud ovšem člověk stav pokory nezná, může se domnívat, že jde o sebe-pokořování - o rozdvojení vůle, kdy ego jde proti sobě samému.


Jenže já znám všechno,

pokora je jen nadutost ega, v které si takto rozdvojené ego hoví jak prase v žitě,

přesně, jako ten na tom vobrázku,

navrch huj a vevnitř fuj...

A je z toho štěstím bez sebe, nebo i z pokory může mít člověk velký uspokojení

Ty jsi se s tou kravinou inspiroval u Intaga, že když někdo něco nezná tak....???

Ale vůbec ne, vid, jednak to už roky píšeš, stejně jako to samé roky píše Jana....Jenže já fakt nejsem pokorný, já jsem uvolněný takže mě rohlíkem že něco neznám nevoblbneš...
vostal petr
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostal petr » čtv 10. led 2019 17:26:22

Je to k uzoufání,


když pokora propaguje pokoru páč dle ní je někdo nepokorný...

Jsem fakt zvědavej, kam až to s tím svatým blbnutím jste vochotni dotáhnout...To je ta věc kterou nevím a který nerozumím,

a ne ty blbosti co jsou jasný vod pohledu...
vostal petr
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostal petr » čtv 10. led 2019 17:47:39

Ale když na to chce věřit, tak ho nech. Podle tvé viry se ti stan!


No jo, já vím...

Ale je to tady diskuzní forum, tak prostě diskutuju...
vostal petr
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostal petr » čtv 10. led 2019 17:51:21

Je pozoruhodné vidět, jak vyzařují ti, za kterými přichází bezpočet lidí a ptají se jich, prosí je o pomoc.


To je přeci stará vesta, vždyt lidové přísloví praví :

Vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá...
vostal petr
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 10. led 2019 18:17:20

vostal petr píše:
Je pozoruhodné vidět, jak vyzařují ti, za kterými přichází bezpočet lidí a ptají se jich, prosí je o pomoc.


To je přeci stará vesta, vždyt lidové přísloví praví :

Vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá...


Bezpočet lidí chodí i za šarlatány. Ti září asi taky, když na tom pořádně vydělají. :D
Návštěvník
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 10. led 2019 18:19:31

vostal petr píše:Je to k uzoufání,


když pokora propaguje pokoru páč dle ní je někdo nepokorný...

Jsem fakt zvědavej, kam až to s tím svatým blbnutím jste vochotni dotáhnout...

Není na škodu si uvědomit, že jinak nemohou. 8) Musí čekat, až jim bude dáno...
Návštěvník
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 10. led 2019 18:23:48

vostal petr píše:Je to k uzoufání,


když pokora propaguje pokoru páč dle ní je někdo nepokorný...Obvykle takový dotyčný má problém s pýchou, kterou si zatím u sebe neuvědomuje, a tak ji projektuje do ostatních.
Asi tak: Kdo má v sobě pokoru, tak o ní nekecá. Ta pokora mu to totiž vůbec nedovolí.
:)
Návštěvník
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Brouk Pytlík » čtv 10. led 2019 20:20:59

Není na škodu si uvědomit, že jinak nemohou. 8) Musí čekat, až jim bude dáno...


Prolém je, že to nejde nějak vypočítat či vodhadnout,

Myslím, že Anamalai swami (od Maharišiho) říkal, že svobodnou vůli máme jen v klidu,

ale ani todle není v moci ega, protože klid není něco na co se lze koncentrovat, ale je to stav meditace...
Brouk Pytlík
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Brouk Pytlík » čtv 10. led 2019 20:32:26

Nedostatek pokory ve vztahu k mistrovi je jasnou známkou, že žák mistra neuznává za mistra a že se mu nechce jakýmkoliv způsobem odevzdat. Navíc, kdo není pokorný ani ve vztahu k mistrovi, není pokorný vůbec. Je proto pyšný a lpí na svém egu. Jinými slovy nerozpouští, ale posiluje své ego, a proto, jak zdůrazňuje Maháriši, ani nemá milost. Nikoliv, že by mu ji mistr nebo Bůh odpíral, ale proto, že ji pro nedostatek pokory není schopen přijmout.


To je celej Vacek.... :D

Pokora není nic složitýho a hlavně nevím, proč tomu říkat pokora,

je to poznání, že když pustím vlastní vůli, že pak budu fungovat v režimu boží vůle,

jenže

taoisti tomu říkaj wu wei,

a to znamená bez touhy, záměru a zisku a klidně řeknu i bez poznáníTo ale rozhodně neznamená, že budu plnit instrukce nákýho Vacka a před každým si sednu na zadek,

klid mysli je myslím dobře popsán Duškem, když hovoří o krokodýlovi,

je to velmi uvolněný stav A PROTO JE TAKÉ velmi bdělý stavJak můžeme správnou pokoru vystihnout? Takto. Je hlubokým vnitřním pochopením a prožitkem: „Vím, že nic nevím, vím, že nic nejsem, jsem bezmocný a plně závislý ve své spáse z této nevědomosti, nesvobody a utrpení na Bohu a svém mistrovi“.


To je popis otroctví,

popis "pokory" je poznání, že nejsem konatel

ale píšu kydy, stav "pokory" JE STAV KDY NEJSEM KONATEL...
Brouk Pytlík
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostal petr » čtv 10. led 2019 21:07:50

A hlavně,

s tou "pokorou" je to stejný jako s klidem nebo láskou,

budto se na to koncentruji a pak je z toho plastik shit

nebo to objevím skrze meditaci (relaxaci) negaci všech směrů pozorováníTAKŽE,

POKORNÝ ČLOVĚK NEVÍ ŽE JE POKORNÝ, PROTO VO TOM ANI NEMLUVÍ


NATOŽ ABY TO JEŠTĚ NĚKOMU CPAL....
vostal petr
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostal petr » čtv 10. led 2019 21:11:51

Pokora versus pýcha

Příspěvekod armin » čtv 10. led 2019 18:07:55
Tam jest podnož tvá, tam spočívají nohy tvé,
kde žijí nejchudší a nejnižší a ztracení.

Chci-li se skloniti k tobě, moje poklona nemůže dosáhnouti té hloubky,
kde spočívají nohy tvé mezi nejchudšími a nejnižšími a ztracenými.

Pýcha nikdy nemůže se přiblížiti tam,
kde ty kráčíš v šatě pokorného mezi nejchudšími a nejnižšími a ztracenými.

Srdce mé nikdy nemůže nalézti cesty tam,
kde ty obcuješ s vyobcovanci mezi nejchudšími a nejnižšími a ztracenými...

(Rabindranath Tagore - Gitándžali)Takže z toho plyne, že kdo mele vo pokoře, tak s ním cloumá leda pýcha...
vostal petr
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostal petr » čtv 10. led 2019 23:13:05

Proč je na duchovní cestě tak důležitá pokora?

Příspěvekod adiuv » stř 09. led 2019 13:35:22
Nejsilnějším zájmem duchovního ega je snaha vyzrát na osobní já nějakou technikou, aby nastal stav bez ega.

Duchovní ego coby "vědoucí já" nadšeným používáním nejrůznějších technik a přisvojováním si jejich účinků posiluje pocity své vlastní síly a moci. Může pak být na všechna svoje dosažení patřičně hrdé a cítí neutuchající potřebu znovu a znovu všem ostatním svoje oblíbené techniky doporučovat.Pokorný člověk nemá potřebu porovnávat se s ostatními, či je dokonce soudit.Hele poslyš,

já mám ted po pár letech hrátek s Janou na hodnýho a zlýho volno, páč Jana dostala duchovní bam,

tak kdybys měla zájem,

můžeme si zahrát hru na pokornou a narcistu,

já bych svý reakce podstatně zkrátil vo to vysvětlování,

a jen bych zůstal u posílání někam...


Třeba by ti to pomohlo (tedy bez záruky, že jo)

Víš, takovej ten přenos a protipřenos, pěkně furt dokola až do zblnutí...
vostal petr
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod vostal petr » čtv 10. led 2019 23:30:00

Ještě taky můžeme prubnou přenos pozitivní,
já jsem flexibilní v otázkách pozitivismu a negativismu...
vostal petr
 

Re: Kálí

Nový příspěvekod Jana » pát 11. led 2019 6:18:16

vostal petr píše:já mám ted po pár letech hrátek s Janou na hodnýho a zlýho volno, páč Jana dostala duchovní bam,
..

Doufám, že jsi tuhle hru hrál stejně úspěšně s administrátory všech fór, kde jsi se kdy objevil a byl zabanovaný a že všichni od Tebe mají taky duchovní bam.

Řekla bych, že nejspíš taky nikdo z nich netušil, že nějakou takovou hru spolu hrajete.

:)
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10750
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

PředchozíDalší

Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník