Dobro a zlo

Dobro a zlo

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 13. dub 2014 12:04:36

Ralph Metzner

Poznej svého vnitřního nepřítele

(Nový pohled na konflikt dobra a zla z hlediska transpersonální psychologie)

Obrázek

V každém člověku je přítomen mocný psychologický komplex, který má mnoho jmen: stín, id, zvíře, ďábel, netvor, protivník. Můžeme naň pohlížet jako na psychický obraz, který funguje jako vnitřní protivník, náš protiklad, s nímž během celého života bojujeme a vedeme spor. Hlavním úkolem na cestě přeměny sebe sama, jak je uznáváno, je smířit tento protiklad. Jak odvěká moudrost Východu i Západu, tak moderní transpersonální filosofie a psychologie učí, že rozpoznat tyto protiklady, pohlížet na ně jako na aspekty našeho bytí, je nezbytně nutné k růstu a celistvosti.

Rozlišování dobro/zlo nebo dobrý/špatný je často nadstavbou duality ducha a hmoty či ducha a těla či ducha a přírody. Duchovní oblast je pokládána za dobrou, světlou či vyšší; hmotný svět, oblast přírody a tělo, za nižší, temné, pokleslé či hříšné.

Náš úkol vnitřní přeměny vzhledem k těmto protikladům je integrace: musíme docílit koexistenci protikladů - vyrovnání mužské a ženské polarity, do celku, který je obojí překračuje; člověk a zvíře sjednoceni do míruplného vnitřního přátelství či spojenectví. Duch a jeho stín se smiřují. Musíme se spřátelit s naším vnitřním protivníkem; než se tak může stát, musíme se se svým vnitřním protivníkem seznámit. Musíme dospět do bodu, kdy opravdově můžeme prohlásit s římským básníkem Terentiem: "Nihil humanum me alienum" - nic lidského mi není cizí.

Náš pocit bezpráví či omylu se odvozuje od naší schopnosti soudit. Podle židovsko-křesťanské mytologie výsledek požití plodu se stromu poznání dobrého a zlého bylo právě to, že Adam a Eva a celé lidstvo jako jejich potomstvo získalo tuto schopnost soudu.

Zatímco schopnost rozlišovacího posuzování je bezpochyby podstatná pro přežití, a tudíž něco, co nelze vyloučit, duchovní tradice důsledně poukazují na to, že tento sklon soudit je jednou z hlavních překážek rozvinutí jasného vhledu (poznání). Souzení, zvláště předpojatost, zužuje a deformuje naše vnímání, tak jak vyjádřil Kristus ve své parabole o břevnu v našem oku, na něž zapomínáme, zatímco odsuzujeme snítku v oku svého bližního. Podle kabaly zlo nastává, když schopnost rozlišování či souzení (gebura) je oddělena od svého přirozeného doplňku milující laskavosti či soucítění (chesed). Z toho vyplývá, že rozlišující soud musí být spojen s laskavostí či milosrdenstvím tak, aby mohlo dojít k přeměně tohoto protikladu.
Návštěvník
 

Re: Dobro a zlo

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 19. lis 2015 15:29:18

Dobro a zlo

Na počátku bylo jen Ticho a nekonečné Světlo. Potom každý dostal omezené množství svobody, my jsme však zneužili tuto omezenou svobodu do takové míry, že jsme si lecčím vytvořili svůj vlastní svět nevědomosti, nevědomí a nebožských sil. Jsme jako kráva přivázaná ke stromu. Zatímco využívá tu trochu svobody, kterou má, běhá dokola a ničí vše ve svém dosahu.

Zlo je v naší mysli, ne v našem aspirujícím srdci. Mysl chce okusit celý svět po malých částech, kousek po kousku. Srdce chce obejmout celý svět jako celek. Srdce cítí, že mu patří celý svět. Mysl říká: "Tohle je moje. Tohle je tvoje." Čím více může mysl oddělovat, tím větší radost získává. Zlo je pocit oddělení. Tam, kde je jednota, není žádné zlo. Máme-li dobrou vůli, lásku, pocit jednoty, potom namísto ničení světa se budeme snažit celý svět obejmout.

Je to tentýž starý příběh: neposlušnost. Posloucháme-li vnitřní zákon, potom se nic nestane. Ale neposlechneme-li vnitřní zákon, vzniká zlo. Používáme-li správně naši svobodu, potom jdeme k Božskému, ke Světlu. Ale pokud ji zneužijeme, potom se stáváme protibožskými, stáváme se nepřátelskou silou.

Nebylo záměrem Boha, aby byly nebožské síly. V tomto světě se děje mnoho věcí, které jsou tolerovány. Je jedna věc mít něco plně odsouhlaseno a jiná, když je to jen přijímáno nebo tolerováno. Mají-li rodiče špatné děti, co mohou dělat? Prostě neposlušné a zlobivé děti tolerují. Všichni jsme dětmi Boha. Některé děti jsou dobré, některé jsou špatné. Ale Bůh neměl v úmyslu mít špatné stvoření.

Bůh je všudypřítomný. Je v dobru a je také v takzvaném zlu. Když mě chce sežrat tygr, cítím, že tygr je nebožská síla. Ale Boží existence je i v tygrovi. Vše je v proudu evoluce směrem k většímu projevení Boha. Nezáleží na tom, jakého stupně evoluce člověk nebo věc dosáhla, uvnitř toho člověka nebo věci je stále Bůh.

Právě teď piji čistou vodu. Je to dobrá voda. Ale voda může být také špinavá, nečistá. Boha můžeme najít v nečisté vodě stejně tak jako v čisté. Ale přestože je v ní Bůh, nebudu špinavou vodu pít, protože vím, že to ublíží mému tělu.

Duchovní lidé, kteří meditují, se snaží vidět Boha na určité úrovni vědomí. Bůh je také ve špatných věcech, ale my se nechceme vracet do zvířecího království a do nižších říší vědomí, abychom Boha hledali.

Říkáte, že Bůh není pouze dobro, že je dobro i zlo?

Ano. Bůh je v dobrém i ve špatném, ale zároveň je nad obojím. Je to jako strom. Řekněme, že kořeny jsou zlo a větve jsou dobro. Jsou však jedním, jsou částí stejného stromu. Zlo je nižším projevením Pravdy a dobro je vyšším projevením Pravdy. Není žádná noc bez světla; dokonce i v nejtemnější noci je vždy alespoň trocha světla. Ale Bůh je nad obojím, stejně tak jako je obloha nad stromem.

Říkáte-li, že Bůh není ve zlém, potom říkáte, že Bůh není všudypřítomný. A to je jako říkat, že Bůh není Bůh. Bůh je v obou, ale není jimi svázaný. Je jako loď, která je ve vodě a také nad vodou.

Z přísně duchovního pohledu není nic takového jako dobro a zlo. Zlo existuje jen v mentálním světě. To, o čem si myslíme, že je zlo, je ve skutečnosti menší pravda nebo nedokonalost vrůstající do větší pravdy a dokonalejší skutečnosti.

Když se ponořím hluboko dovnitř,

nevidím žádnou džungli nedokonalosti,

dokonce ani kapradí obtíží,

ale jen úsměv dokonalosti

a tanec blaženosti uspokojení.Nemohu pochopit, jak cokoliv stvořené Bohem může být nedokonalé. Jak může stvořit duši, která není na počátku dokonalá, a pak říci: "Dobrá, teď pokračuj svým vlastním způsobem, vyvíjej se, jak nejlépe dokážeš"?

Bůh nehází duši do projevení nemilosrdně. Duše není sama. Bůh sám je vždy uvnitř ní. Přišli jsme od Boha a jsme Jeho částí. Ale kde je naše uskutečnění? Kde je naše dokonalost? Vědomě směřujeme k dosažení tohoto uskutečnění a dokonalosti. Každý jednotlivec představuje Boha, ale ne každý jednotlivec Jej vědomě uskutečnil.

Absolutní Bůh, který je Nejvyšším Já, je dokonalý. To Nejvyšší, Jeden bez druhého, Bůh, který stvořil mnohost, je vždy dokonalý. Ale tento Bůh, který vstoupil do pozemské úrovně pro evoluci, přijal nedokonalost, protože přijal pozemské vědomí, které je plné omezení a nedokonalostí.

Věříte na hřích?

To, co druzí nazývají hříchem, já nazývám nedokonalostí. Byli jsme stvořeni Bohem, který je veškerou Láskou, veškerou Blažeností. Dokážeme-li odstranit závoj nevědomosti z našeho vědomí, okamžitě vstoupíme do světa dokonalosti. Tam není nic takového jako hřích. Hřích je v naší mysli, nikdy nemůže být v naší duši. Co je to hřích? Je to něco, co svazuje a omezuje, jako vězeňská cela. A co je to blaženost? Je to nekonečná svoboda dokonalosti.

Z filozofického hlediska to, co někteří nazývají zlo nebo hřích, my považujeme za nevědomost - neustálou hru Máji neboli iluze. Ten, kdo je chycen v této hře, se liší od osvobozené duše, která je oproštěna od této iluze skutečnosti. Meditací se můžeme osvobodit od nevědomosti, od iluze, a přeměnit naši lidskou přirozenost v božskou.

Radostná ochota tvého srdce

uposlechnout Boha

smyje tisíciletou

nevědomost tvé mysli.Co míníte nevědomostí?


Definice nevědomosti jednou krátkou větou je omezené vědomí. Když vstoupíme do neomezeného vědomí, nevědomost mizí.

V tomto světě je světlo, více světla, hojné světlo, neomezené světlo a nekonečné Světlo. Bereme-li nevědomost jako zničení, tehdy děláme chybu. Musíme vidět, že to, co nazýváme nevědomostí, se skládá z omezeného světla. Dokonce i v nejtemnější noci je nějaké světlo. Jinak bychom vůbec nemohli existovat. Dítě je přirozeně ve srovnání se svým starším bratrem nevědomé, ale také ono má v sobě nějaké světlo.

Takže to, čemu říkáme nevědomost, je světlo v jiné podobě. Já jako jednotlivec, vy jako jednotlivec a ona jako jednotlivec máme omezené světlo - řekněme nekonečně málo světla - v porovnání s Bohem, který je nekonečným Světlem. Ale prostřednictvím naší modlitby a meditace vrůstáme do neomezeného a nekonečného Světla Boha a stáváme se vším, co Bůh má a vším, co Bůh je.

To, čemu říkáme nevědomost, není nic jiného než zkušenost, kterou má Bůh v nás a skrze nás. Když si uvědomíme, že jsme jen Jeho nástroji, pak nejsme nevědomostí svázáni. Vidíme, že existuje někdo, Vnitřní Pilot, který v nás a skrze nás hraje svou Kosmickou hru. Když víme, že jsme jen pouhými nástroji, potom není žádná nevědomost, není žádné světlo, je jen Nejvyšší, který je vším. On je Ten, kdo činí, On je činem, On je výsledkem, On je vším. Když však cítíme nebo si myslíme, že vše děláme my, tehdy se dopouštíme himalájského omylu.

Přijde čas,

kdy každá a všechny lidské bytosti

budou zaplaveny odvahou duše,

aby utišily pýchu noci nevědomosti.Mluvíte o noci a světle. Věříte, že části života jsou temné a nedokonalé?


Život je složen z dokonalosti, ale můžeme říci, že existuje menší dokonalost a větší dokonalost. Nemůžeme říci, že tato strana je černá a tamta strana je bílá; řekneme, že na této straně je ve srovnání s druhou stranou méně světla. Takže není žádné negativní a pozitivní, je jen pozitivní. Ale to, co je méně pozitivní, má menší schopnost, a někdy tomu říkáme negativní.

Jednou jsem četl, že pokud si vyberete zlo, nejste skutečně svobodní. Zdálo se mi to jako zajímavá myšlenka. Objasnil byste mi to?

Nejprve musíme vědět, co je zlo. Cokoliv nás omezuje, cokoliv nás svazuje, je zlo. Zlo k nám přijde v podobě potěšení, a když se poddáme potěšení, které zlo přináší, jsme chyceni. Zlo, které nás chce učinit svým nástrojem pro svůj vlastní účel, nás nechá pocítit, že jsme bezmocní a nevědomí, a to je důvod, proč ho přijmeme.

Někdy možná nemáme žádnou svobodu v našem vnějším životě, ale ve svém vnitřním životě máme značnou svobodu. Můžeme se modlit, můžeme se koncentrovat, můžeme meditovat dokonce i ve vězeňské cele. Ale když jsme vlastněni zlem, naše vnitřní svoboda odchází a také naše vnější svoboda nás opouští. V tu chvíli musíme hledat naplnění našich tužeb nebo zlých popudů.

Všechno má svou přirozenost. Samou přirozeností zla je svazovat, samou přirozeností božskosti je osvobozovat. Přirozeností štírů je štípat. Nemůžeme očekávat, že se budou chovat jinak. Proto jim nesmíme dát příležitost bodnout nás. Musíme se od nich vždy držet daleko. Stoupneme-li si před štíra, abychom ukázali svou vlastní svobodu, je to pošetilost. Musíme cítit potřebu zůstávat jen s tím, co nás neustále osvobozuje a osvěcuje, a to je světlo.


Jak můžeme zabránit špatným silám, aby působily v našem životě nebo v životě našich blízkých?


Jsou dva možné způsoby. První způsob je skrze koncentraci, meditaci a kontemplaci. Pokud víme, jak je dobře provádět, nemusíme vstupovat do světa špatných sil. Během své oduševnělé meditace můžete požádat Boha o pevnou sílu, duchovní sílu. Dokážete-li použít tuto pevnou sílu ve svém životě, tehdy z něj špatné síly musí zmizet.

Druhý způsob je snažit se vidět nejvyšší Pravdu, Boha, ve všem. Musíme tak učinit pomocí světla naší duše. Každá lidská bytost má duši. Duše je nepatrnou částí nekonečné Pravdy. Je v přímém spojení s Božským, s Transcendentální Bytostí. Problém je, že když s někým mluvíme, neobracíme se k jeho duši. Vidíme jen vnější tělo. Fyzické je plné temnoty a nedokonalostí, a tak je pro nás obtížné dosáhnout duši. Snažme se ale vidět duši ve fyzické bytosti člověka, rozmlouvat s ní a vynést do popředí její světlo.

Když dosáhneme naprosté jednoty s Bohem, vidíme stále protipól dobra a zla?

Když jsme ve stavu jednoty s Bohem, nemůžeme říci, že toto je zlo a toto je dobro. Jakmile se sjednotíme s Bohem, vše je projevením božské Vůle. Dokud však s Bohem nejsme sjednoceni, potom jednu vteřinu jsme s Bohem, v Bohu, a další hodinu jsme sami v sobě - v našem vlastním vitálnu, v našem vlastním fyzickém vědomí. Tehdy v nás a kolem nás budou vždy nebožské i božské síly. Ale když máme nejvyšší, nejjemnější meditaci, nevidíme protipóly dobra a zla. Protože tehdy jsme sjednoceni s transcendentální Skutečností, a ta překonává všechny lidské představy dobra a zla, božského a nebožského.

Víra může věřit všemu,

co řekneme.

Důvěra může zvýšit

pevnost naší víry.

Důvěra je čistá.

Víra je jistá.

Důvěra se dívá kolem,

aby spatřila Pravdu.

Víra se dívá dovnitř,

aby nejen ucítila Pravdu,

ale aby se také stala Pravdou.


http://www.srichinmoy.org/czech/duchovn ... obro_a_zlo
Návštěvník
 

Re: Dobro a zlo

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 28. úno 2017 10:33:14

Láska nemá žádný opak, zlo neexistuje

Síla lásky nemá žádný opak. V životě neexistuje jiná síla než láska. Žádná negativní síla není. Za dávných dob se negativita popisovala někdy jako „ďábel“ nebo „zlo“. Být veden zlem či ďáblem znamenalo jednoduše to, že byl někdo sveden do negativních myšlenek a pocitů, místo aby si zachoval pevnou víru v pozitivní sílu lásky.

Žádná síla negativity není. Je jenom jedna síla a tou silou je láska.

Veškeré negativní věci, které ve světě vidíte, jsou vždycky jen projevem nedostatku lásky. Ať se negativita projevuje v osobě, místu, okolnosti nebo události, vždy vychází jen z nedostatku lásky.

Není žádná síla smutku – smutek je nedostatek štěstí a veškeré štěstí vychází z lásky.

Není žádná síla neúspěchu – neúspěch je nedostatek úspěchu a veškerý úspěch vychází z lásky.

Není žádná síla nemoci – nemoc je nedostatek zdraví a zdraví vychází jen z lásky.

Není žádná síla chudoby – chudoba je nedostatek hojnosti a všechna hojnost pochází z lásky.

Láska je pozitivní silou života a jakýkoli negativní projev vždycky vychází z nedostatku lásky.

Až lidé dosáhnou převratného bodu, od něhož vydají více lásky než negativity, uvidíme, jak negativita naši planetu rychle opouští. Jen si to představte! Kdykoli se rozhodnete vydat lásku, vaše láska pomáhá naklonit celý svět směrem k pozitivitě! Někdo věří, že jsme k tomu převratnému bodu již blízko. Bez ohledu na to, jestli je to pravda, právě teď je čas vydávat lásku a pozitivitu. Udělejte to pro svůj život. Udělejte to pro svoji zemi. Udělejte to pro náš svět.

Máte ve světě velkou moc, protože můžete dávat velké množství lásky.

– Rhonda Byrne: Moc
Návštěvník
 

Re: Dobro a zlo

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 11. čer 2018 5:05:05

Návštěvník
 

Re: Dobro a zlo

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 15. zář 2018 12:00:55

Zlo neexistuje

Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
- Je vše co existuje stvořeno Bohem?
Jeden ze studentů nesměle odpověděl:
- Ano je to stvořeno Bohem
- Stvořil Bůh vše? - zeptal se profesor
- Ano, pane! - Odpověděl student.

Profesor se tedy zeptal:
- Jestliže Bůh stvořil vše, to znamena ze Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky principu, naše činnost určuje nás samé - Bůh je zlo.
Jak to student uslyšel, ztichl.
Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student:
- Pane profesore mohu Vám položit otázku?
- Samozřejmě, - řekl profesor.
Student se postavil a zeptal se :
- Existuje chlad?
- Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo
chladno? Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval:

- Ve skutečnosti pane chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti, nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svou jednotku, v níž ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student pokračoval:

- Pane profesore, existuje tma?
- Samozřejme že existuje - odpověděl profesor.
- Znova nemáte pravdu, tma také neexistuje.
Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomné světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit,
a zkoumat svazek paprsků, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou jednotku, v níž ji můžeme měřit. Tma je jen pojem,
který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.

Následně se mladík zeptal:
- Pane, existuje zlo?

Tentokrát profesor nejistě odpověděl:
- Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, vše to není nic jiného než projevy zla.

Na to student odpověděl:
- Zlo neexistuje, pane. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledkem nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo přichází tehdy, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla a tepla a lásky.


https://www.laska-vztahy-duse.cz/news/zlo-neexistuje/
Návštěvník
 

Re: Dobro a zlo

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 06. lis 2018 22:03:35

Návštěvník
 

Re: Dobro a zlo

Nový příspěvekod Návštěvník » úte 01. led 2019 15:47:38

„Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost.“

— Michel De Montaigne
Návštěvník
 


Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků