Láska

Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 11. lis 2013 22:24:35

Život skrývá tolik krás
ptám se tebe, co je v nás
malá červená planeto
po zimě jaro a léto
ty vznikneš náhle dokonalá
po krátký čas pak si tu s náma
potěšíš náš lidský zrak
a možná ani nevíš jak
tvůj krásný obal rozplyne se
aby chuť tvá, jenž poselství nese
nám zvěstovala tajemství
že v tom je pravé vítězství
že ty tak krásná dalas sebe
abych mohl poznat nebe
že ty i já jsme radostí
stvořeni druhým pro štěstí.
A v tom je pravé vítězství
v tom je věčné království.
:)
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 05. úno 2016 12:23:02

Obrázek

Když dokážete vidět své pravé já, nemůžete jinak než milovat to, co vidíte.

Jste schopni chápat nádheru své podstaty, svou dokonalost.

Tím zaplašíte všechny pochybnosti, které vám někdo jiný vložil do hlavy.

Don José Ruiz
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 05. úno 2016 15:41:03

Obrázek

Nebe nemusíte hledat, nebe je ve vás.
Štěstí nemusíte hledat, i to je ve vás.
Nemusíte hledat ani pravdu, vy jste pravda.
Není třeba hledat lásku, vy jste láska.
Prostě buďte sami sebou, svým skutečným já.
A v tom spočívá moudrost.

Don José Ruiz
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » stř 04. kvě 2016 17:00:51

7 rozdílů mezi láskou a strachem

Mnozí moudří učitelé naší doby hovoří o lásce každý jinak, ale podstata je stejná: láska není ničím podmíněná. Mnohdy jsou to slova, která musíte číst, či slyšet, abyste došli probuzení. A jelikož nejsem známý mentor, jsem pouze žák, tak by má slova nemusela doputovat až do vašeho srdce. Proto použiji výstižné citace z knih, které mi daly mnoho.


Také si někdy říkáte, zdali se právě řídíte láskou, či strachem? Rozeznejte to pomocí slov Dona Miguela Ruize, autora Čtyř dohod.

Sedm rozdílů mezi láskou a strachem:

1. Láska nemá očekávání

Strach je plný očekávání.

2. Láska nemá povinnosti

Strach je plný povinností. Jednáme-li z povinnosti, náš odpor způsobuje, že trpíme. Nedaří-li se nám jednat na základě povinností, pociťujeme vinu.

3. Láska chová úctu nejen k druhým, ale také k nám samým


Strach si neváží ničeho, ani sebe. Jestliže lituji sám sebe, pak si sám sebe nevážím. Jestliže lituji tebe, nevážím si tě.

4. Láska je trpělivá

Strach je netrpělivý.

5. Láska nemá lítost

Strach je plný lítosti, zvláště sebelítosti.

6. Láska je odpoutaná

Strach je naplněn pouty a obavami, že o ně přijde.

7. Láska je laskavá

Strach je příliš zaměřen na sebe, než aby mohl být laskavý.

Když říkáme „potřebuji tě“, není to láska, ale touha po vlastnění, po majetku. Jestliže pociťujeme žárlivost a chceme ovládat druhé, nejde o pravou lásku. Majetnická láska je jako každá jiná potřeba lidského těla.

Dokud jsme byli děti mladší čtyř let, naše emocionální tělo bylo stvořeno k přijímání lásky. Potom nastala domestikace, objevil se strach a zaujal místo lásky. Pokaždé, když jsme začali projevovat svou lásku, něco v nás ji potlačilo. Cítili jsme, že nám někdo ublížil, a pak jsme se začali lásky bát. Omezili jsme svou lásku jen na pár lidí. U jiných jsme říkali: „Budu tě milovat, jestliže…“, to znamená „Budu tě milovat, když mi dovolíš, abych tě ovládal“. Tento druh lásky vyvolává podobně jako droga silnou závislost.

V lidském vztahu má jeden partner často větší potřebu lásky než druhý a předává mu moc.

Je to jako vztah drogově závislého s dealerem drog.

Dodavatel drogy má druhou osobu naprosto pod kontrolou a pomocí strachu s ní může manipulovat. Zlomené srdce je jako narkoman, který nemůže sehnat drogu. Vyvolává to stejné emoce. Je velmi běžné bát se milovat, protože se za malé potěšení žádá velká cena.

Oshovo učení říká, že ať milujete svého partnera, rodiče, své děti nebo přátele, vždy jde o jednu a tu samou lásku. Pouze vyjádření lásky je jiné, ale v samé podstatě má láska vždy stejný pramen ve vašem srdci. Uvědomte si, že láska není připoutaná, nelze někoho milovat a být na něm závislý. Pokud si uvědomíte, že to, co prožíváte, není láska, ale třeba strach nebo připoutanost, osvobodí vás to. Učiníte svobodné rozhodnutí, a vytvoříte sami se sebou novou dohodu, že se budete řídit pouze láskou. Pravda osvobozuje, poznání pravdy je jako když jste celý život slepí a najednou se vaše oči uzdraví a vy vidíte barvy, vidíte nádherné nebe a pestrost květů. Celou dobu jste cítili tu nádhernou vůni, ale neviděli jste, jak vypadají. Najednou to vidíte, už je jen necítíte, ale můžete jim dát tvar, teplotu a barvu.

Pokud někoho opravdu milujete, dáte mu svobodu.

Ať učiní své vlastní rozhodnutí, nechť se sám rozhodne, zdali vás zahrne do svého života a bude vás také milovat jako partnera, jako matku či otce, nebo jako přítele.

Nezoufejte, nelitujte se, protože nezáleží vůbec na tom, zdali vás někdo miluje, zdali vám lásku vrací stejnou měrou, protože všechno důležité již máte ve svém srdci. Radujte se ze své lásky, z toho co cítíte vy, neboť to vám nikdo nikdy nemůže vzít.

Martin Tichovský
Návštěvník
 

Milovat ego

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 04. črc 2016 17:38:00

Milovat ego

Už dříve jsme mluvili o výživě a péči o své duchovní Já. Ráda bych zvýšila vaši schopnost relaxovat a zjemnit energie celého vašeho bytí. To umožní, aby se vaše hranice, omezení, bloky a negativní myšlenky zjemnily, rozpustily a mohly být odstraněny z vašeho života a bytí. Úplné uvolnění může přinést myšlenky strachu, protože se vzdáváte kontroly, kterou máte nad svým bytím, a prostě jen jste ve Světle. To přináší větší vědomí svobody, což může být zastrašující, ale pamatujte, že všechny strachy jsou iluze, nepocházejí z vašeho skutečného Já a jsou vámi zveličeny, aniž byste si uvědomili, že se staly mocnějšími, než ve skutečnosti jsou.

Toto je velmi zajímavý bod, který vyžaduje další pozornost. Když strach vznikne, má velmi malou moc, je to v zásadě neutrální myšlenka, ale vy jste se naprogramovali, abyste rozpoznali myšlenku, která má negativní obsah, a vložili do ní obrovské množství energie. Je to téměř, jako byste milovali ten strach a chtěli, aby byl významnou součástí vašeho života. Když se zamyslíte nad způsobem, jakým jste se naprogramovali, zdá se to být nesmyslné, ale vy jste si mysleli, že strach je dobrý a že ho ve svém životě potřebujete a že podporováním (energetizováním) strachu se vyrovnáváte s problémy, což pomůže v určité situaci. Kdyby nějakému zvířeti bylo zle, položili byste ho na špinavou podestýlku, nechali ho ve tmě a obklopili ho negativními energiemi? Ve většině lidí by nemocné zvíře vyvolalo pocity a myšlenky soucitu a touhy obklopit ho Láskou. Ať už si myslíte nebo zažíváte cokoli, je zapotřebí, abyste sami sebe obklopili Láskou, protože ta bude působit léčivě, pozvedne vaše energie a bude transformovat váš život. Posilovat láskyplné myšlenky a nezaplést se do myšlenek negativních či ustrašených, je klíčem k přeprogramování sebe sama a své mysli a vaše štěstí bude moci růst.

Abyste zcela zklidnili celou svou bytost a své energie, musíte zapojit Lásku, přijmout ji a koupat se v ní. Přítomnost lásky „rozváže“ vaše energie a umožní vám rozšíření, je to něco jako hluboký výdech. Když myslíme negativně a nejsme pevně zakotveni v Lásce, naše energie se stáhne, její rozšíření je malé. Je to způsobeno nedostatkem životní síly, která vámi prochází. Nepřetržitou přítomností životní síly nebo světla Stvořitele se vaše energie stává přitažlivou, pružnou a rozšiřuje se, může se projevovat s lehkostí, přizpůsobovat se změnám a zůstat vyrovnaná, podobná stromu kývajícímu se ve větru, navěky zakořeněném a soustředěném v Boží energii.

To, co brání procesu relaxace na duchovní a energetické úrovni, je ego. Můžeme si ego představit jako nedočkavé dítě o Vánocích, které si chce rozbalit všechny dárky. Dárky jsou myšlenky stvořené myslí; ego je obzvláště přitahováno k myšlenkám či dárkům, které mu dodávají sílu nebo umocňují strach ve vašem bytí. Ego není špatná energie, v podstatě je jako dítě, neumí to lépe. Nemá, kdo by ho vedl a proto se baví tím, že ovládá váš život neustálým připomínáním vašich neúspěchů a chyb. Pokaždé, když myslíte negativně na sebe nebo ostatní, je to vaše ego, které uplatňuje svou moc a hraje si s vámi, aby vidělo, co to udělá. Představíme-li si ego jako dítě, které nemá rodiče a dostalo se do party puberťáků, kteří se baví prováděním nezbedností, pak mu začneme rozumět. Děti jsou čisté a jsou snadno ovlivnitelné; vaše ego je čistou energií Stvořitele, ale vy jste mu dovolili, aby si osvojilo negativní návyky, hrálo hry s vaším životem a sabotovalo vaši pravdu. Kdybyste si všimli, že se takto chová vaše dítě, vynaložili byste veškeré úsilí, aby změnilo své špatné návyky a poučili byste ho o tom, co je dobré a pravdivé. Ale jste zcela spokojeni s tím, že dovolujete svému egu, aby si užívalo všechnu tu legraci na váš účet, aniž byste řekli jediné slovo či námitku. Toto je látka k zamyšlení, vyžaduje to vaše pochopení.

Je zapotřebí, abyste své ego bezpodmínečně milovali, jako by to bylo dítě. Nemilujete ho pro ten chaos, který způsobilo, ale pro pravdu, která v něm je, pokud je spořádáno a vedeno. Je důležité ego nekárat a neodmítat ho, ale odpustit mu pro jeho schopnost vést vás, s vědomím, že změny se mohou odehrávat s lehkostí, která přinese štěstí do vašeho života i vašemu egu. Vaše ego si myslí, že ho uspokojuje moc, kterou má, ale ve skutečnosti je to ztracené dítě hledající lásku, pozornost a uznání. Můžeme vidět, že ego není spokojené, jak stále vytváří strach, protože tím není schopné dostat to, po čem touží.

Abychom rozpustili moc ega a umožnili celé své bytosti uvolnění, je třeba egu pomoci zklidnit se v Lásce. Nyní vám připomínám, že jsem vás obklopila Láskou a rozprostřela jsem svou milující náruč kolem celého vašeho bytí jako jemné růžové světlo; musíme si pamatovat a uvědomit si moc, jakou má Láska – její velikost a svrchovanou přítomnost. Prociťte mou Lásku vpíjející se do vašeho bytí a zhluboka dýchejte. Postupně, jak Láska jemné růžové barvy proniká vaší bytostí, umožňuje vám snadno se uvolnit, rozvazuje uzly a pomáhá rozšiřování.

Podívejte se do své srdeční čakry, je tam symbol Lásky – může to být cokoli, co si přejete, čím by vaše srdeční čakra měla být. Ten symbol má svůj vlastní tep, charakter a dech života. Nechte ho, ať se projeví, ať vyzařuje.

Nyní si představte symbol, který představuje vaše ego, může to být, cokoli chcete; vyjadřuje charakter a způsob projevu vašeho ega. Vykreslete si ho ve své mysli. Pak, až budete vydechovat, představte si, jak tento symbol s lehkostí vplouvá a rozplývá se ve vaší srdeční čakře. Nechť se symbol vašeho ega usadí ve světle a lásce vašeho srdce a prociťujte mou lásku, která vás zcela objímá. Dovolte si uvolnit se v té energii; časem byste si měli povšimnout, že dosahujete nové úrovně duchovní relaxace.

Můžete si tuto techniku také připomenout, kdykoli pocítíte negativní myšlenku nebo emoci nebo vzrůstající vliv ega. Když dovolíte egu, aby se uvolnilo, tak zbytek vašeho bytí bude relaxovat, uzdravovat se a radovat se z rozrůstání lásky.

S požehnáním a vděčností za vaši pozornost paní Kuan Jin.

Zdroj: www.omna.org
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 20. říj 2016 12:09:09

Láska je bránou k osvícení

Obrázek

Vaše srdce bude otevřenější, když se naučíte mít více rádi sebe sama. Milujte vše, co k vám patří, dokonce i ty myšlenky a pocity, které považujete za „negativní". Když pocítíte zlobu nebo pochyb­nosti, milujte je stejně, jako milujete své pocity radosti a míru.

Milujte své lidství stejně jako božství. Milujte svou nejistotu i negativní pocity. Cítíte-li, že nedokážete odpustit nebo milovat, milujte i to. Milujte vše, čemu říkáte „má nedokonalost". Pocity totiž nezměníte tím, že je budete popírat nebo nenávidět. Změ­níte je jedině tím, že je budete milovat. Když milujete své nega­tivní pocity, mohou se vyvíjet do své pozitivní podoby.

Milujte všechny své myšlenky, včetně těch omezených nebo naplněných strachem. Myslete na ně jako na malé děti, které potřebují lásku a ujištění. Uvědomíte-li si negativní myšlenku, neobviňujte se za to. Milujte všechny své negativní myšlenky a ony nad vámi budou mít čím dál menší moc. Máte-li něco, nač byste rádi přestali myslet, začněte se milovat, i když máte tyto nechtěné myšlenky, a tak je mnohem snáze zastavíte. Vedle každé negativní vyšlete nějakou pozitivní myšlenku; jediná pozitivní myšlenka totiž dokáže vyrušit účinky stovek negativních.

Své negativní pocity můžete milovat a zvýšit tak jejich vibrace za jejich limitní hranice až do světla, nebo je můžete nenávidět a vzdorovat jim. Vaše nenávist však ještě posílí moc, kterou nad vámi mají. Milujte své lidství. To jste sem přišli prožívat, z něj se přišli učit. Milujte své slabosti, jako milujete své přednosti. Vaše takzvané slabosti představují právě ty oblasti, které potřebují nej­více vaši lásku, aby se mohly rozvinout. Láska k vašim negativním pocitům rozšíří váš svět a otevře vám nové možnosti.

Zdroj: www.skola-esoteriky
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 28. říj 2016 15:05:29

Co by udělala láska?

Existuje jedna otázka, která má prioritu nad všemi ostatními. Pokud si zrovna nevíte rady, nemůžete se rozhodnout, co a jak dělat, položte si otázku: „Co by udělala láska? Jak by se rozhodla? Jak by situaci vyřešila láska?“

Pouhé toto jednoduché položení otázky mění naprosto perspektivu, se kterou jsme před problém přistoupili. Enstein řekl, že problém není možné vyřešit na stéjné úrovni vědomí, na kterém vznikl. Pak se zdá, že jen sama tato otázka mění úroveň našeho vědomí a dává nám odpověďi, které nám do té doby nebyly přístupné.

Láska a strach

Mám přesvědčení, že existují v životě jen dvě základní volby. Láska a strach. Pro kterou se v daný okamžik rozhodujeme, podle toho vypadá právě náš život. Podle které se řídíme, to ovlivňuje úrověň našeho štěstí a bohatství v životě. Je to volba mezi tím, že život je přátelský a dávající nám vše, co právě potřebujeme nebo přesvědčením, že život je nepřátelský, nemá nás rád a je třeba bojovat o své místo v něm.

Hlubokou pravdou, kterou, ale častěji vůbec nevídíme je, že všechny strašné věci v životě se ve skutečnosti nedějou nám, ale pro nás. Ano, pro naše dobro. Tento závěr vychází z fundamentálního paradigmatu, jak funguje svět. Fyziky je potvrzeno, že svět není hmotný, to už víme. Hmota a vše kolem nás je totiž energie. Nemizí, mění svou formu, prostě je. To co už se neví tak jistě je, co je to ta energie, kde se vzala, z čeho je, kdo ji řídí.

Možná není odpověď tak těžká. Když totiž zanalyzujeme učení všech velkých lidí na zemi, od Budhy po Ježíše a všech náboženství, zjistíme, že za různou formou je stejný obsah. Učení o LÁSCE. Energie je láskou.

Mě osobně se tento životní postoj líbí, dává mi smysl a klid pro mou duši. Chtěl bych, aby se mým vlastním vyznáním. Mým Bohem. A pokud je energie láska a já jsem tvořen shluky energií, pak jsem tvořen láskou. Mé pravé já je bezpodmínečná láska. Dobro. Bůh. Nejvyšší inteligence sama. Moudrost světa. To jsme my sami. Každý z nás je tvořen touto energií. A každý z nás, tak jak jsme, jsme láskou. Říkejme tomu klidně duše. Pravé já. Milující já. Šťastné já.

Vše je jedno


Pokud jsme ve spojení s tímto pravým já, s velkou láskou v sobě, poznáváme, že vše je v jednotě. Vše je jedno. A my jsme v bezpečí, v rovnováze, v klidu a pohodě. Při tomto spojení nám vůbec nic nechybí, máme k dispozici vše. Máme moudrost, nadhled, pochopení, naslouchání, jsme laskaví, milí a přející. Rozhoduje láska.

Self-image

To, s čím se v životě většina z nás potkává častěji (já zatím rozhodně je naše druhé já. Náš sebe-obraz. Naše osobnost. Toto naše nepravé já, podmíněné já, vymyšlené a naučené já. To je náš intelekt, pravda našeho ega. Toto naše vymyšlené já se chová jinak než pravé já. Je podmíněné. Také miluje, ale jen když jsou splněné podmínky. Ono totiž rádo soudí, hodnotí, obhajuje, vysvětluje, porovnává a nedá pokoj dokud nemá pravdu. Soudí vše kolem a neustále. A nejvíc samo sebe, nás. A čím více soudí nás, tím více soudí druhé. Oj, jak dobře to znám.

Čím více nejsme spokojeni sami se sebou, tím více se nám nám nelíbí ani chování druhých.

Čím více chceme změnit sebe tím více taky měníme ty druhé. Je to nekonečný boj, souboj a vyčerpávající zápas. Tento boj Ego vede zdánlivě ke štěstí a lásce. To nám naše ego namlouvá. Pravdou je, že k lásce a štěstí nikdy dojít nemůže. Láska je totiž smrtí ega. A to ego nikdy nedopustí. Nechce umřít, naše vymyšlené já nechce nikdy umřít.

Proto je po tisíce let honba lidstva za štěstím a láskou přítomna a zatím nekončí. Vzali jsme si totiž za parťáka na tuto cestu naše nepravé já, naše ega. A radíme se s nimi. Jak naivní.

Tady a teď

Pokud uvidíme, že láska je tu přítomna pořád, nikdy nikam neodešla, protože je v nás, jen ji nevidíme, nemáme k ní přístup, pak se můžeme přestat honit, spěchat a hledat ji někde venku. Je tu, stále s námi, po našem boku, připravena nám radit, pomáhat nám, vést nás životem, dát nám život sám.
Žijte svůj život v lásce. Mějte se rádi právě takoví jací jste, nebo i nejste. Je to jedno. Je to denní praxe. Tak vzhůru do toho. Rád vám společně s dalšími lektory k tomu pomůžu i na Cestě pravého muže.

– David

Obrázek
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Religionista » pát 28. črc 2017 18:04:42

Velmi zajímavé. Krásně se to čte, ale je opravdu možné milovat svoje negativní pocity, ego a únavu? Je černá ještě černou a bílá bílou?
Religionista
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Jana » sob 29. črc 2017 6:08:44

Religionista píše:Velmi zajímavé. Krásně se to čte, ale je opravdu možné milovat svoje negativní pocity, ego a únavu? Je černá ještě černou a bílá bílou?


Opravdu je možné milovat ten život se vším všudy, jaký právě je. Bez připoutanosti k tělu, k mysli, k pocitům je to všechno, co se ve vědomí objevuje zdrojem zábavy, pobavení, humoru, krásy.

A když se objeví únava, tak pravdivost a láska vede naši přirozenost ke spočinutí v klidu,

i to je krásné.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10751
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Láska

Nový příspěvekod religionista » sob 29. črc 2017 15:16:19

Obdivuji tvojí trpělivost s jakou dokážeš pořád nacházet nové odpovědi.
Láska je nejduležitéjší a k lásce hned na druhém místě patří čistota. Ponor do vody nejen očišťuje ale přináší i nové vědomí.
Obrázek
religionista
 

Co dělá láska s vaší myslí a tělem?

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 11. pro 2017 12:28:04

Láska je terapie

Terapie je především o tom, aby vám někdo naslouchal a snažil se vás pochopit. Váš partner je osoba, ze které by mohl být váš nejlepší terapeut, když se potřebujete vypořádat s některými osobními problémy, jako jsou deprese, úzkost nebo smutek. Vztah dvou lidí je přece o tom umět si navzájem naslouchat, mít jeden pro druhého pochopení a dokázat si pomoct.

Láska je přírodní úlevou od bolesti

Víte, že když se s člověkem, kterého milujete, budete objímat 20 až 30 vteřin, budete tak účinně bojovat proti bolesti, a zejména proti bolesti hlavy? Je také vědecky prokázáno, že i sexuální stimulace je velice účinná, když se chcete zbavit bolestí, problémů se zády, příznaků artritidy či křečí.

Láska bojuje proti nemocem

S láskou souvisejí gesta, jako jsou držení se za ruce, objímání, líbání nebo intimnosti s partnerem. Tyto činnosti posilují imunitu, protože během jejich konání se zvyšuje tvorba endorfinů. Lidé, kteří se cítí být milováni, jsou silnější a mají mnohem větší motivaci k boji proti bolestem a nemocem.

Láska pečuje o srdce

Studie prokázaly, že projevy lásky výrazně snižují riziko srdečních problémů. Oxytocin, známý také jako hormon lásky, pomáhá proti depresím, snižuje úzkost, stres a krevní tlak a zlepšuje sebevědomí. A tak milujte a nechte se milovat!

Láska zabíjí nespavost

Uvolnění hormonu lásky oxytocinu a endorfinu podporuje lepší spánek, protože tyto hormony vedou k uvolňování kortizolu, což je hormon zodpovědný za stres. Navíc kvalitní sex je tak trochu sportovní výkon, po kterém usnete příjemným vyčerpáním jako miminko.


Láska podporuje dlouhověkost

Být v páru činí lidi zdravější. Zamilovaní lidé, kteří žijí v závazném vztahu nebo v manželství, mají tendenci žít déle. Važte si proto svého protějšku, i když vás občas pěkně štve. I tak je prospěšný vašemu zdraví a to za to stojí, nemyslíte?

Autor: MP
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 09. črc 2018 7:11:43

ZÁKON LÁSKYJen ten kdo DÁ, dostane… Ve skutečnosti máme jen to, co DÁVÁME… Je to tak prosté. – Vrátí se ti jen to, co jsi dal druhým… Takový je ZÁKON LÁSKY…
Návštěvník
 

Re: Láska

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 02. srp 2018 10:28:38

Podle Buddhy existují 4 prvky lásky, které z ní dělají tu pravou

Podle buddhismu existují čtyři prvky lásky, které z ní dělají tu „pravou“. Aby vznikla skutečná a trvalá láska, musí se tyto prvky spojit.

Porozumět těmto čtyřem prvkem je snadné, díky nim je vztah pak mnohem radostnější a uspokojivější.

1.Maitri
„Poraz rozzlobeného tím, že se nerozzlobíš; podlého poraz dobrotou, lakomého štědrostí a lháře tím, že budeš říkat pravdu.“ – Buddha

Maitri se překládá jako laskavost či blahosklonnost. Není to jen touha udělat někoho šťastným, ale i schopnost udělat to. Možná jste pevně rozhodnuti někoho milovat, ale způsob, jakým milujete, ho dělá nešťastným.

Schopnost Maitri dokážete využít tak, že se do hloubky kouknete na toho, koho milujete a začnete hlouběji chápat, jaký člověk to je. Pochopením člověka, kterého milujete, se následně naučíte, jak ho milovat. Toto pochopení se zakládá na ambicích, touhách a problémech vaší lásky.

Na rozvinutí tohoto prvku:

Dopřejte si čas být vnímaví a pozorovat vaši lásku. Naslouchejte její slovům a ptejte se na její naděje a ambice. To, že se o své lásce dozvíte více, vám pomáhá otevřít dveře k tomu, abyste jí porozuměli a mohli ji milovat smysluplněji a uspokojivěji.

2. Karuna
„Kdybychom dokázali jasně vidět zázrak jediného květu, změnil by se nám celý život.“ – Budha

Druhým prvkem opravdové lásky je Karuna, což znamená soucit. Je to schopnost ulevit bolesti jiných a také touha dělat to. I ona se zakládá na pochopení, ale pochopení útrap vaší lásky.

Pouze když skutečně porozumíte její utrpení, budete schopni jí v jeho zmírňování a usnadňování pomáhat.

Věnujte se meditaci, která vám pomůže pochopit vaši milovanou osobu a porozumějte tomu, co ji znepokojuje a jak byste jí mohli pomoci a podpořit ji.Na rozvinutí tohoto prvku:

Komunikujte se svou milovanou osobou o tom, co ji trápí a ptejte se, zda jí nemůžete nějak pomoci přímo. Zahájení této komunikace, rozvíjení porozumění a touha pomáhat posílí váš vztah.

3. Mudita
„Žádná cesta ke štěstí neexistuje; štěstí je cesta.“ – Budha

Třetím prvkem je Mudita, která se překládá jako radost či štěstí. Tento prvek skutečné lásky patří k těm nejdůležitějším a jistým způsobem spojuje dohromady všechny čtyři prvky pravé lásky.

Když v lásce chybí radost či štěstí, pak ta láska není pravá. Pokud vám jde vaše láska na nervy nebo vás rozčiluje, pak to ve skutečnosti žádná láska není, nebo se láska vytratila.

Láska musí být naplňující a tím, co ji cítí, musí přinášet radost a štěstí.

Když jsme zamilovaní a zažíváme proto radost, naše láska sílí, a to je znamení, že láska je pravá. Když v lásce radost či štěstí chybí, tak to už žádná láska není.

Na rozvinutí tohoto prvku:

Dopřejte si čas dělat věci, které vám oběma přinášejí radost, jak společně, tak i individuálně. Právě toto rozvíjení vlastní radosti vám umožňuje se dělit o radost s vaší láskou. Pro lásku v její nejčiřejší formě byste měli být schopni nacházet radost v sobě samých, jak i v sobě navzájem.

4. Upekša
„Cenou svobody je zkrátka rozhodnout se být.“ – Budha

Poslední ze čtyř prvků lásky je Upekša, což znamená svoboda. Když je láska opravdová, měli by mít oba ve vztahu svobodu a cítit se v něm svobodně. Oba by se měli cítit svobodně jako jednotlivci, aby mohli růst a rozvíjet se svým směrem.Umožňuje jim to být sami sebou a mít čas sami pro sebe, s vědomím jistoty, že druhý dělá totéž. Svoboda by měla být i ve vztahu, aby neměli zábrany se dělit o úvahy a myšlenky bez obav z odsuzování.

Mít svobodu a zároveň schopnost být částí páru je znakem té nejopravdovější lásky.

Na rozvinutí tohoto prvku:

Travte čas bez svého partnera tak, abyste nepociťovali potřebu se vzájemně kontrolovat. Dělejte věci, které vám dělají radost jako jednotlivci a na které jste hrdí. Když se potom znovu sejdete jako pár, mluvte o těchto věcech a o tom, proč vás dělají šťastnými.

Nějaký čas prožijte vyprávěním i o jiných svých myšlenkách a úvahách. Jednejte podle nich a plánujte aktivity, které ten člověk chce dělat. Vytvoření pocitu svobody ve vašem vztahu umožňuje růst oběma.

Závěr
Buddha mluvil o mnoha věcech, ale nejvíce se zaměřoval na lásku a život. Jeho učení o lásce nám ukazuje, že pravá láska by měla být něčím pozitivním a povznášejícím, měla by do našich životů přinášet radost a svobodu.

Když budete mít na paměti tyto čtyři prvky lásky, může vám to trochu usnadnit hledání pravé lásky pro sebe.

„Láska je dar nejvnitřnější duše člověka jiné duši, aby obě mohly být jedno.“ – Budha

https://mocvedomi.cz/podle-buddhy-exist ... tu-pravou/
Návštěvník
 


Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků