NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

Nový příspěvekod vostalpetr » pát 31. kvě 2013 10:59:11

Nejdůležitějším, ale také nejtěžším stavem na duchovní cestě je neusilovnost. Naprostá indiference k tomu, co se v mysli odehrává. Je to pravý opak toho, nač jsou lidé zvyklí, ať jim jde o cokoli. Když jde o něco důležitého, usilují víc.

Ale jediné správné úsilí na duchovní cestě, můžeme-li to tak vůbec nazvat, je soustředěné obrácení pozornosti do nitra na zdroj existence. To je všechno. Udržte ji tam s oddaností a láskou a pak už nedělejte nic, docela nic.

Odevzdejte se jako pokorný nástroj absolutnu. Nalezněte zdroj ega a spočiňte v něm! Není třeba vyloučit ego, ale najít jeho zdroj, ono se rozplyne samo. I pak bude ještě existovat, ale jen jako spálená sirka, kterou už nic nezapálíte.
Království nebeské, které hledáte, je ve vás.
Je to váš přirozený stav - trvalý, nikoli dočasný -, jenž se nikdy nezrodil a nikdy nezemře. Skutečnost byla, je a bude, proto o ni vůbec nemusíme usilovat. Není ovšem omezená jen na člověka, ale je i v člověku, protože je všude. Místo toho si máme myslet: "Nejsem oddělen od skutečnosti." A přitom zapomenout na tělo.


Nemyslete si přátelé, že nalezení pravdy je těžké, tato myšlenka je jen vaší domněnkou a současně vážnou překážkou. Když myslíte "nejsem oddělen od skutečnosti", postupný vývoj nemusí pro vás vůbec existovat. Už TEĎ jste pravdou bytí a nikdy jste nebyli Bohu blíž než právě teď.
Žijte to TEĎ a neodkládejte to na jindy! Teď, zrovna TEĎ jste pravou skutečností bytí. Neuvažujte o tom, ale žijte to! To "teď" je zdrojem ega. Je v duchovním srdci. Hledejte Boha ve svém srdci, a on se vás ujme.


Meditace - to slovo používá jak Východ tak Západ, a to velmi nešťastným způsobem.

Pocit, že jsem nešťastný, je daný žádostí být šťastný. Z dvojakosti se tedy rodí žádost: jsem nešťastný, a toužím být šťastný. Podobně, když se člověk snaží být dobrý, pak je v jeho dobrotě obsažen i její opak - zlo. Všechno kladné v sobě obsahuje i svůj zápor. Úsilí o překonání tohoto záporu jej přímo posiluje.

Toužíte-li zažít pravou skutečnost, pak vaše touha vzešla z nespokojenosti s tím, co je. Vytváříte jeho opak, ve kterém je skryto, co bylo. Nevymaníte-li se z tohoto mechanismu, bloudění dvojakostmi nikdy neskončí. Musíte poznat sebe sama natolik, že mysl přestane hledat.

Taková mysl netouží po zážitcích a nezná výzvy. Nemá jich zapotřebí. Nezjišťuje, že před chvílí nebyla bdělá, a teď už zas ano. Je zcela tím, čím je. To pouze povrchní, frustrovaná, podmíněná a omezená mysl chce pořád něco navíc.

Meditace

Bylo by tedy možné žít v tomto světě a nechtít - psychicky - pořád víc a víc - žít tak, aniž bychom se neustále srovnávali? Říkáte, že to jistě možné je? Jenže dojít k tomu musí každý sám.

Zkoumání celé této otázky je meditací. Existují nejrůznější školy, systémy a způsoby meditace. Jsou školy, které nabádají: Pozoruj bez přestání palec u nohy. Jiný způsob zase vyžaduje sedět v určité pozici, pravidelně dýchat a cvičit se v bdělosti. Ale to je něco zcela mechanického. Podle jiné metody zas dostanete určité slovo a po vás se vyžaduje, abyste je neustále opakovali. Za to prý docílíte jistou mimořádnou, transcendentní zkušenost. Je to naprostý nesmysl, druh sebehypnózy. Když budete donekonečna opakovat amen, óm anebo coca-cola, určitý zážitek to samozřejmě přinese, jelikož to neustálé opakování mysl trochu zklidní. Jde o dobře známý úkaz, který byl v Indii užíván už před mnoha tisíci lety, říká se tomu mantra-jóga. Tímto způsobem je možné mysl uvolnit a vytříbit, zůstane však i nadále sevřená a omezená. Je to stejně neplodné, jako když zvednete na zahradě hezký kousek dřeva, položíte na čestné místo a každý den jej ozdobíte čerstvou květinou: za měsíc tu bezcennou věcičku budete uctívat, a kdybyste jednou zapomněli, budete mít vzápětí špatné svědomí.

Meditace není následování nějakého systému; není to žádné věčné opakování a napodobování, není to ani koncentrace. Jedním z oblíbených tahů učitelů meditace je vést žáky k tomu, aby se koncentrovali - zaměřili se na jednu myšlenku a odehnali ostatní. Je to nechutné. Poznali jsme to už jako školou povinné děti, když nás pořád do něčeho nutili a my neustále bojovali mezi tím, co se po nás požadovalo, a mezi věcmi, které nás přitom napadaly. (Místo aby nám řekli: Všímej si každého hnutí mysli; když poletuje, znamená to, že tě zajímá něco jiného.)

Meditace vyžaduje mysl mimořádně probuzenou, která chápe všechny životní složky a nepůsobí přitom tříštivě: není to kontrola myšlení. Kontrola vnáší do mysli konflikt. Když ale porozumíte původu a povaze mysli, pak vám nebudou myšlenky na překážku. Chápání její povahy ustavuje v mysli kázeň a řád, které jsou jí vlastní. To je meditace.

Meditace znamená uvědomit si každou myšlenku a každý pocit, aniž přitom soudíte, jestli jsou dobré nebo špatné. Mysl je pouze pozoruje a pohybuje se s nimi. Začíná rozumět vlastním myšlenkovým a pocitovým hnutím. Z tohoto uvědomění vyvstává ticho. Je-li však navozeno nějakým trikem, znamená stagnaci a smrt. Když ale myšlení spatří svůj vlastní počátek, svou přirozenost a to, že žádná myšlenka není svobodná, protože je vždycky stará, pak je ticho meditací, v níž neexistuje „meditátor": mysl se zbavila veškeré své minulosti.

Když zde bedlivě nasloucháte, je to meditace. Pokud si odtud chcete pouze odnést pár idejí a slov, abyste o nich později popřemýšleli, pak to meditace není. Meditace je stav mysli, která se dívá s pozorností, jež není jenom částečná. A nikdo vám nemůže říct, jakým způsobem máte být pozorní. Když se o to pokusíte na základě nějakého meditačního systému, který jste si vybrali a nyní se k němu upínáte - pak to vůbec není pozornost.

Meditace je jedno z největších životních umění - možná opravdu největší. A jeho krása spočívá v tom, že se mu nelze naučit od druhých. Nemá techniku a nezná autoritu. Chcete-li se něco o sobě dozvědět, sledujte. Sledujte způsob, jak chodíte, jak jíte, jak mluvíte, jak pomlouváte druhé, jak nenávidíte a žárlíte. Budete-li si toho všeho vědomi, aniž byste si vybírali a cokoliv upřednostňovali, bude to součást meditace.

K meditaci může dojít za jízdy autobusem a na procházce lesem plným světla a stínů, při naslouchání ptačímu zpěvu anebo při pohledu do tváře kolemjdoucím. A v tom, co při ní chápete, je láska. Láska není výsledek systémů, zvyklostí a praktik. Nelze ji pěstovat myšlením. Může se dostavit jenom v naprostém tichu. V tichu, jemuž není přítomen „meditátor". Mysl utichá, pouze když začne rozumět vlastním hnutím ve formě myšlenek a citů. Aby jim rozuměla, nesmi je soudit. Její pozorování obsahuje vnitřní disciplínu, která je proměnlivá i svobodná, a tedy nikomu a ničemu nepodřízená.


Jiddu Krishnamurti

http://www.jiddu-krishnamurti.net/cs


Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7269
Registrován: ned 16. říj 2011 0:17:38

Re: NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

Nový příspěvekod vostalpetr » pát 31. kvě 2013 10:59:57

A nikdo vám nemůže říct, jakým způsobem máte být pozorní. Když se o to pokusíte na základě nějakého meditačního systému, který jste si vybrali a nyní se k němu upínáte - pak to vůbec není pozornost.


Kdo si zkusí relaxaci,
tak ví, jak to funguje,
pozornost vždycky jde tím směrem, kde je nějaké napětí

a jde tam automaticky, bez nějaké potřeby zaměřování se na to či na ono

Fígl, je v tom,
že se s tím nebojuje a nijak nemanipuluje,
"přijmete" to do "sebe" do vědomí

Dzogčhen to technologicky popisuje takto :

Takže v první částí praxe si pohodlně sedneme, zavřeme oči a díváme se na svou vizi. vyslovte nahlas:

„Vize je mysl“.

Dívejte se na obrazy v mysli:

„Vize je mysl“.

Má vize strachu je mou myslí.
Má mysl je ta, kdo ty vize vytváří.
Můžete několikrát zopakovat, abyste si to připomněli a pak se na to uvnitř z blízka dívejte,
jděte k tomu blíž a ještě blíž, jako byste si prohlíželi nějakou květinu. Přiblížíte pohled, díváte se z blízka a ještě blíž. Díváte se zblízka svými smysly, vnitřně se díváte nekonceptuálním uvědoměním blíž, blíž a ještě blíž.

Při pohledu zblízka se stane, že vize se rozplynou, tak jako se rozplývají mraky na nebi.


A ten samej fígl je popsán i v případě prázdnoty :

Pokud máte tedy první část za sebou, víte že
u vize strachu, bolesti, vize negativních emocí,
vize strachu, u těchto vnitřních vizí jsme se ptali: „Co je to?“
A jasně jsme si uvědomili, že tam nic pevného není; je to jen naše mysl.
A ve chvíli, kdy si to uvědomíme, práme se sami sebe: „Co je má mysl?
Kde je má mysl? Odkud přichází? Kde se nachází? Kam se ubírá? Má snad nějakou konkrétní barvu, tvar, pozici, konzistenci ? “
Položte si tyto otázky.
Nemělo by to být ale intelektuální dotazování.
Dívejte se dovnitř způsobem, jakým vnímají smysly, ne pomocí myšlenkové analýzy.
Podívejte se svým nekonceptuálním uvědoměním, prohlížejte si to.
„Kde je má mysl ? Odkud přichází? Kde se nachází? Kam se ubírá?“
Díváme se dovnitř, přibližujeme pohled víc a víc a stane se to, co předtím.
Ten strach, ta bolest, to „já“, totiž ego se rozplyne!
Jedno po druhém se rozplyne, stejně jako před tím,
tak jako mrak se rozplyne po obloze.

V tomto případě pozorujeme mysl, nikoliv vizi. Ve druhé části pozorujeme mysl, nikoliv vizi.
V první části pozorujeme naopak vizi, nikoliv mysl.
A tím, jak to pozorujeme, to mizí. Cítíme plnou, stoprocentní otevřenost.
V první části praxe jako by se rozplynula vize strachu. V druhé části se rozplynul strach sám.
To je technologicky popsanej fígl přijmutí pozorovaného jevu (či prázdnoty) do vědomí

V relaxaci se to děje spontánně, když bojujete, tak se neuvolníte,
když přestanete bojovat a nějak duchovně blbnout,
pojmete (přijmete) to do sebe (vědomí)

Uvolnění je přijmutí do sebe (vědomí)
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7269
Registrován: ned 16. říj 2011 0:17:38

Re: NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

Nový příspěvekod vostalpetr » pát 31. kvě 2013 11:24:53

Wu-wej
Přejít na: navigace , hledání

Wu-wej (pchinjin: wuwei; čín.无为/无为) je důležitou zásadou taoismu , která vede ke znalosti či konat nebo nekonat. Wu může přeložit jako zápor a Wei jak jednat resp. zasahovat. Doslovný překlad je nezasahování. Wu-wej se dá pro lepší pochopení přeložit i jako řízení opomenutím, respektive zasahování nezasahováním.
Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
vostalpetr
 
Příspěvky: 7269
Registrován: ned 16. říj 2011 0:17:38

Re: NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

Nový příspěvekod konec zvonec » pát 31. kvě 2013 14:02:49

je fakt ... ze ... nevsimnout si napeti ... neuvedomovat si ... mi nejde ... ... nejde ... zkousel jsem to ... nejde mi to.
to potom znamena ze uvedomovani je tu furt ... v bdeni ... snu ... a pry i v hlubokem spanku (to ale nevim ... bo to jsem v hlubokym spanku ...to jsem jenom cetl)
taky je fakt ze z usilovani me boli hlava, nekdy bricho a nekdy cely telo ... nejvic to je v hlave .. jakobych spolknul sverak a ten se mi krvi dostal do mozku.

zazil jsem super tyden .. kdyz mi jeden chlapik rekl ... nic nemusis ... a ... vsechno je v poradku ... byl to super tyden ... nic jsem nemusel a vsechno bylo v poradku ... byl to relaxacni tyden. :D

Antony De Mello rika ... priznejte si (ja rikam radeji ... vsimnete si), ze jste stejni previti jako ti ostatni ... o nic lepsi ... o nic horsi ... a taky ... ze vsechno delate sobecky pro sebe ... a ulevi se vam.
... a tak si vsimam jakej sem previt a ze ostatni to maj stejne ... a taky ... ze sem sobec ... furt ... krom chvilek kdy jsem v hlubokym spanku.

vsimam si jiste ulevy ... protoze to najednou neni takovy drama ... ten zivot ... nez kdyz to chci vsechno zmenit, byt jinej, pilnejsi, krasnejsi, moudrejsi, vetsi, svalnatejsi, chytrejsi ... takhle proste jsem ... vsechno ... nic nevyjimaje.
teda ... ne ze bych o to usiloval ... jen jsem si toho vsiml ... ze tu je to ... co tu je ... a to je jediny ... co tu je.
konec zvonec
 
Příspěvky: 711
Registrován: úte 31. črc 2012 11:42:28

Re: NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

Nový příspěvekod Jana » pát 23. pro 2016 16:37:14

WU - WEI = KONÁNÍ NEKONÁNÍM

Wu- Wei

Taoistický výraz, značící činnost prostřednictvím nečinnosti. Nemá být zasahováno do přirozeného běhu věcí.
Jiný výklad říká, že wu-wei je jednáním, které je prosté žádostivostí a zaměřenosti. Wu-Wei je popisováno např. ve XLVIII. kapitole

TAO–TE- ŤINGU:

Kdo se soustřeďuje na vzdělání, den ze dne si více osvojuje.
Kdo se soustřeďuje na TAO, den ze dne se více oprošťuje.

Postupným oprošťováním dospíváme nakonec k nejednání.
Nejednáme-li, nezůstává nic, co by nebylo vykonáno.

Svět lze získat jen trvalým nevměšováním.
Kdo se vměšuje, nikdy nemůže získat svět.

Taoisté dávají pozor, aby svým jednáním nezasahovali do přirozeného řádu věcí a dávají všemu možnost se rozvíjet dle své vlastní povahy, protože jen to vede k úspěchu. Wu-wei lze tedy chápat i jako jednání uvnitř hranic přirozeného a nutného.
J. A. Zentrich Tajemství zimního slunovratu
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10698
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 28. pro 2017 9:28:47Nečekej nic a dostaneš vše
Návštěvník
 

Re: NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

Nový příspěvekod vostal petr » pát 29. pro 2017 15:49:37

Jak mohu dostat vše, když nic nečekám ???

A i kdybych dostal vše, tak to vše bude jako nic, tudíž dostanu nic,

takže kdo nic nečeká dostane nic co mu bude nanic a to bude to vše...
vostal petr
 


Re: NEUSILOVÁNÍ, POZORNOST A PŘIJÍMÁNÍ V RELAXACI

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 28. led 2018 9:44:55Neplánujte svůj život
Návštěvník
 


Zpět na Inspirativní myšlenky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků