Aspekty absolutní Pravdy

Aspekty absolutní Pravdy

Nový příspěvekod Návštěvník » čtv 14. srp 2014 10:02:57

Aspekty Absolutní Pravdy

Co se týče filozofie, zkoumání nebo vysvětlování skrytého principu světa, prapůvodní příčiny všech příčin, absolutního zákona nebo přímo Boha a podobně neoddělitelně patřilo prakticky ke každé významné světové kultuře nebo náboženství. Například staří Číňané označovali původní princip světa jako Tao, řečtí filozofové jako Anaximandrós popisovali tento princip a příčinu všeho bytí jako Neurčité a Neomezené (řecky Apeirón), Pythagoras hledal podstatu v prazákonu, Platón hovořil o světě idejí a některé náboženské texty dokonce popisují Boha jako osobu. Přestože taková různorodost vysvětlení a představ může působit dosti matoucím dojmem, védská literatura souhrnně hovoří o třech aspektech Absolutní Pravdy a také o procesech, pomocí nichž je možné příslušné aspekty realizovat. Tyto tři aspekty si nikterak neodporují a vztahují se k jediné Svrchované Osobě.

Prvním rysem Absolutní pravdy popsaným ve Védách je Brahman. Realizace Brahmanu, neboli poznání Boha jako všepronikající vesmírné síly, je základním pohledem na Absolutní Pravdu. Na této úrovni lze zakusit vědomí věčnosti (sat). Tento pohled budí zájem empiriků, kteří tíhnou k duchovním námětům. Ti, kdo tento koncept berou o něco vážněji, se vydávají na mystickou cestu gjána-jógy, tradiční disciplíny zaměřující se na intelekt.

Gjána-jógí se může povznést na další úroveň realizace a stát se aštánga-jógím, který následuje proces osmistupňové mystické jógy. Je-li jógí úspěšný, může realizovat lokalizovanou podobu Boha (Paramátmu) přítomnou v srdci každé bytosti i uvnitř každého atomu. Ten, kdo ji zrealizuje, dosáhne nejen vědomí nesmrtelnosti, ale dospěje i k podstatě duchovního poznání (čit). Nebezpečí, které na této cestě stojí, je mylné ztotožnění sebe sama jako individuální duše s touto Paramátmou. Pro vysvětlení nabízí védská literatura následující analogii: Nadduše a duše jsou jako dva ptáci sedící na stejném stromě. Individuální duše si pochutnává na jeho ovoci, zatímco Nadduše je vedle ní a přihlíží. Čeká na to, až se Její společník přestane honit za dočasnými radostmi a obrátí se na ni.

Třetím a nejvyšším rysem Absolutna je Bhagaván – doslova „ten, kdo oplývá všemi vznešenými vlastnostmi“. Východní mudrci rozlišují šest nejdůležitějších vznešených atributů: sílu, krásu, bohatství, slávu, poznání a schopnost odříkání. Jedině Nejvyšší Osobnost Božství má tyto vlastnosti v plné míře. Ten, kdo si osvojí uctívání Bhagavána, si začne být vědom věčnosti a poznání – tak jako při realizaci Brahmanu a Paramátmy – a rozvine také hluboké vnímání transcendentální blaženosti (ánandy).

Abychom mohli porozumět těmto třem aspektům, uvedeme následující příklad: Když se díváme na nějakou horu z velké dálky, pozorujeme ji jako něco temného tam někde v dálce na obzoru. Ani nemusíme rozpoznat, zdali je to mrak nebo něco jiného. Takový pohled můžeme přirovnat k realizaci neosobního, všeprostupujícího Brahmanu, neosobní energie Boha, ze kterého vychází jako světlo ze slunce. Když se ale více přiblížíme, zjistíme, že se jedná o zelenou horu. Tento bližší pohled bychom mohli přirovnat k pochopení Paramátmy neboli Nadduše, podobě Boha, která sídlí v našich srdcích. A konečně, když se dostaneme až na samotnou horu, spatříme v korunách stromů zpívat různé ptáky, po lesích se prohánět divokou zvěř, můžeme si přičichnout k pestrobarevným květům atd. Tento blízký kontakt představuje chápání Boha jako svrchované osoby, aspekt Bhagavána.
http://harekrsna.cz/cvs/2007/tri_aspekt ... i_pravdy_0
Návštěvník
 

Re: Aspekty absolutní Pravdy

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 28. srp 2017 7:43:31

Šiva a Šakti

Vědomí a energie

Mezi atributy čaker se nacházejí dva další významné symboly: Šiva a Šakti.

ŠIVA symbolizuje vědomí, mužský princip.
ŠAKTI je ženský princip, energie a síla.

Jiné označení pro tyto dva prazákladní principy je PURUŠA a PRAKRTI. Puruša je vědomí a Prakrti příroda.

Šiva je většinou zobrazován s trojzubcem, který představuje trojjedinost Íšvara – Puruša – Prakrti.
Íšvara je všudypřítomný, věčný Božský Princip bez podoby. Puruša je átmá a Prakrti je „projevené“ – příroda. Vztahy mezi nimi lze objasnit na příkladu elektrické lampy. Elektrický proud jakožto zdroj světla je Íšvara. Světlo je Puruša a osvětlený objekt je Prakrti.

ŠAKTI (nebo Prakrti) znamená energii, sílu, pohyb, změnu, přírodu. Je principem ženy matky, živitelky, hojnosti. V lidském i zvířecím světě poskytuje matka svým potomkům obživu, ochranu, teplo. Na světě není větší lásky, než je láska mateřská. Matka nosí a živí dítě ve vlastním těle. Když se dítě narodí, živí je svým mlékem, poskytuje mu péči, ochranu a výchovu na úkor svého pohodlí, obětuje se mu až do jeho dospělosti a samostatnosti.

ŠIVA (nebo Puruša) je naproti tomu čisté vědomí, neměnné, je to nezaujatý, neovlivnitelný pozorovatel, svědek veškerého dění. Puruša nemá žádná přání. Přání vyplývají z podstaty prakrti. Puruša je prázdné, bílé projekční plátno, na které prakrti promítá své filmy.

Šiva a Šakti jsou dva aspekty božského vědomí, lze říci, že jsou to dvě strany jedné mince. Na některých zobrazeních figurují tyto dva prapůvodní principy jako jedna bytost, jejíž levou půli představuje matka Párvatí, ženská energie (Šakti), a pravou půli Šiva – mužská složka, vědomí.

Tyto dva principy se od sebe odštěpily v průběhu tvorby. Projevují se jako dualita bytí a zároveň v sobě chovají silný pud po opětném sjednocení.

Veškerý pohyb, akce a tvorba vznikají pouze za spolupůsobení Šivy a Šakti. Dokud není energie naplněná vědomím, je slepá a neuspořádaná. Energie sama o sobě není s to nic stvořit. Teprve vědomí jí dodává obsah, tvar a zaměření. Vědomí samo o sobě je dřímající síla, latentní energie a rovněž není schopno tvořit. Prakrti bez puruši stejně jako puruša bez prakrti nemají samostatně schopnost tvůrčí aktivity.

Symboly Šivy a Šakti jsou často nesprávně chápány. Vysvětlují se jako „muž“ a „žena“ a jejich spojení je nazíráno jako sexuální akt. Sexualita je něco zcela přirozeného. Nedorozumění vzniká, pokud se pohlavní akt vydává za akt duchovní.
Sex vede ke spojení muže a ženy.

Spiritualita vede ke spojení lidského a božského vědomí.
V každém z nás je obsažen jak Šiva, tak Šakti – princip mužský i ženský. Tato skutečnost se projevuje i v tělesné rovině, je příčinou sexuální přitažlivosti. V muži funguje přitažlivost k ženským atributům, v ženě k mužským. Mužské vědomí je přitahováno vyzařováním ženy a naopak. Kdyby byly oba pudy v rovnováze, sexuální přitažlivost by nevznikla.

Šiva přebývá v sahasrára-čakře, Šakti v múládháře.

Obrázek

Když puruša a prakrti splynou v sahasráře, sjednotí se poznávající s poznáváním a s poznávaným.


Až prožijeme tuto skutečnost, zaniknou veškerá naše přání, protože poznáme, že všechno, po čem jsme toužili, chováme v sobě.

V absolutním vědomí neexistuje polarita žádného druhu, mizí tu jakékoli utrpení, zůstává čistá radost, ničím nepodmíněná láska, bezmezný soucit a všeobjímající pochopení pro veškeré bytosti.


Dokud je však vědomí svázáno s hmotným tělem, nedlí pouze v sahasráře, nýbrž se odsud vrací do srdečního centra – anáhaty. Myšlenky, city a činy člověka, který v sobě uskutečnil Pravé Já, vycházejí ze srdce.

Zakotven ve věčné lásce a ve věčném štěstí, je si neustále vědom svého átmá – oceánu blaženství.

Šakti je mateřská boží láska, která nám dává teplo, péči a ochranu.

Šiva je otcovská boží láska, která nám zprostředkovává vědomí, poznání a jas.

Přeji vám požehnání Božské Matky, která ve vás sídlí v podobě energie a životní síly, a přeji vám požehnání Božského Otce, který má příbytek ve vašem vědomí. Nechť o vás neustále pečují, nechť vás chrání a vedou. Nechť vás Božský Otec a Božská Matka dovedou ve své nekonečné lásce ke Kosmickému Vědomí.

http://www.joga-cakry.cz/zakladni-vycho ... va-a-sakti
Návštěvník
 


Zpět na Duchovní směry

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník