SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 13:41:49

Příspěvekod miroslav » ned 25. úno 2018 12:05:53
Citát:

"Smysluplný život je takový, ve kterém najdete něco, co je důležitější než vy a tomu svůj život obětujete"


Detaily si pak lze pro milovníky teorií nastudovat v taoistické knize Zhuangzi, kterou nejspíše neseženete,

takže pak ještě v komentářích k této knize Čínské myšlení zevnitř: Čítanka tradičních komentářů ke Knize Zhuangzi,

které jsou k sehnání...
Členění textu

Od Guo Xianga pochází rozdělení těchto 33 kapitol do tří částí: Vnitřní Kapitoly (čínsky Neipian, kapitoly 1-7), Vnější Kapitoly (čínsky Waipian, kapitoly 8-22), Různé Kapitoly (čínsky Zapian, kapitoly 23-33). Badatelé, kteří se textem Zhuangzi zabývali, dělili kapitoly ještě podle dalších kritérií. Např. Angus Charles Graham rozlišuje v textu pět „autorských hlasů“: (1) historická osoba Zhuangzi, (2) pozdější následovníci Zhuangzi, (3) následovníci ovlivnění filosofem Yang Zhu, (4) „Primitivista“, svými myšlenkami blízký Daodejingu, (5) „Synkretisté“, kteří snad sestavili první verzi textu. Liu Xiaogan v textu rozlišuje (1) Vnitřní kapitoly, (2) Zhuangovu školu, (3) Anarchistické kapitoly a (4) školu Huang-Lao. Jak je vidět, nejméně spornou část textu tvoří prvních sedm kapitol, které všichni shodně připisují historickému Zhuangzi. Vnitřní Kapitoly jsou rozděleny do sedmi tematických celků: (1) Blažená volnost (čínsky xiao yao you) (2) K jednotě věcí a mínění (čínsky qi wu lun) (3) Zásady pěstován života (čínsky yang sheng zhu) (4) Mezi lidmi (čínsky ren jian shi) (5) Důkaz morální síly (čínsky de chong fu)(6) Nejvznešenější učitel (čínsky da zong zhi) (7) Pravý císař a král (čínsky ying di wang).

Charakter textu

Text Zhuangzi se skládá z krátkých příběhů a anekdot, v nichž vystupují mnozí známí filosofové, jako např. Konfucius, Mistr Hui, Liezi… Zhuangzi si hraje s jazykem, zdůrazňuje, že si v anekdotách vymýšlí a nepředstírá, že prezentuje historická fakta. Text oplývá nejen filosofickými, ale i literárnímí kvalitami a měl vliv na další čínskou literární tvorbu. Zakládá tradici hyperbolického, fantaskního projevu. Čerpá z mytologické tradice.

Filosofie

Zhuangzi bývá západními filosofy označován za relativistu, skeptika, perspektivistu, individalistu či mystika. Naznačuje také filosofii jazyka a poznání. Jako perspektivistický relativista ukazuje, že veškeré úsudky jsou relativní vzhledem k proměnlivému kontextu. Svět se neustále proměňuje, a proto bychom se měli vyvarovat kategorických soudů. Dokonalý člověk je zcela přizpůsoben běhu světa, jedná spontánně (wuwei), je oproštěn od konvencí, k ničemu se neupíná. Coby skeptik Zhuangzi popírá možnost rozlišovat mezi dobrým a špatným. V přírodě není dobré a špatné, je jen přirozené. Smrt není špatná, je přirozenou součástí života. Možnosti jazyka a slov jsou omezené, skutečné vědění nezískáme prostřednictvím jazyka, ale prozřením. Pro Zhuangzi jako mystika je cílem plná přítomnost v přirozeném světě bez zbytečného hloubání, bez snahy zavést řád. Filosofie Zhuangzi měla velký vliv na vývoj chanového a následně zenového myšlení.


PS.

Čest všem řezníkům !!!
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 13:51:50

Cesta sama je počátkem i koncem všeho

Opravdovým lidem dávnověku, byla cizí žízeň po životě,
neznali strach ze smrti.
Jejich příchod byl prost radosti,jejich odchod tam v dáli
prost odporu.
Snadno se přichází, snadno odchází.
Nezapomněli odkud, neptali se kam,
nehnali se chamtivě k boji se svou cestou životem.
S odevzdáním brali život tak, jak sám přicházel,
smrt tak, jak sama přišla – bez starostí.
A odešli tam, tam do dálek nesmírných.

Neměli ani pomyšlení na boj.
Nepokoušeli se vlastním úsilím Řádu pomáhat.
To jsou ti, kterým říkáme opravdoví lidé.

Mysli volné, bez myšlenek, jasné čelo, klidná tvář.
Vše, co pocházelo od nich, přicházelo tiše
jako roční období.
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 14:00:42

vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 14:04:21

Náký citáty :

„Myseľ dokonalého človeka je ako zrkadlo. Nič nezachycuje, nič neočakáva. Odráža, ale nezadržuje. Takže dokonalý človek môže konať bez úsilia.“

„Najväčšie šťastie – nepoznať žiadne šťastie!“

„Posudzuj chyby ostatných s rovnakou zhovievavosťor ako svoje vlastné.“
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 14:14:04

Zhuangzi [Čuang-c’], jeden z najznamejsich predstavitelov tzv. “filozofickeho taoizmu” pise v svojej knihe (Zhuangzi, kap. 19):

Ji Shengzi [Ťi Šeng-c’] trenoval pre krala kohuta na kohutie zapasy. Po desiatich dnoch sa kral opytal, ci je kohut uz pripraveny na boj.
“Este nie, je prave v stadiu prazdnej/marnivej arogancie a pysny na svoju vlastnu silu.”

Po dalsich desiatich dnoch sa kral opytal opat a Ji Shengzi odvetil:
“Este nie, kohut este stale reaguje na zvuky a pohyby.”

Po dalsich desiatich dnoch sa kral opytal opat. Ji odvetil:
“Este nie, jeho pohlad je stale prilis plny/napaty/sustredeny a je plny energie [qi].”

Po dalsich desiatich dnoch sa kral opytal opat a Ji odvetil:
“Takmer je hotovy/pripraveny.
Iny kohut moze kikirikat a on neprejavi ziadnu zmenu [v spravani]. Navonok sa javi, akoby bol [vyrezany] z dreva. Jeho cnost je dokonala. Ine kohuty sa neodvazia mu postavit/celit, ale sa otocia a zutekaju.”
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 15:02:32

"Smysluplný život je takový, ve kterém najdete něco, co je důležitější než vy a tomu svůj život obětujete"Znakem mudrce není ani sečtělost či učenost v konfuciánském smyslu, nejde o to učit se
něčemu, ale umět něco, mít dovednost, která je instinktivní a získává se postupně.
Tento
aspket se objevuje v několika metaforách o řemesle, dovednosti povolání, které se prolínají
celým Zhuangzi
. Klíčem k dokonalosti je pochopit dao, nechat se vést vnitřním duchem.
Čověk získá zkušenost, která se nedá popsat slovy. Člověk dosahuje stavu bezprostřednosti,
je nakonec vyjadřením mysli na „vrcholu bezprostřednosti"
162
Nejde o přemýšlení, ale o nevědomý proces, proces zapomnění. Ve Vnitřních kapitolách se
objevuje příběh o kuchaři bourajícím býčka, který králi Wan Huiovi popisuje své umění
a rozebírá téma bezprostřednosti.

„Mistr kuchař odložil nůž a odvětil: „Miluji jedinou cestu, v ní je celá má zručnost. Když
jsem s otvíráním býčků kdysi začínal, to, co jsem viděl, nebylo nic jiného než býček. Teď už
se s ním setkávám jen svým duchem , nevidím ho očima. Mé smysly uměly přestat vechvíli, když duch [shen] chtěl jít.
Přidržuje se nebeských znamení, vedu úder nožem po velkých dutinách, sleduji ta místa, v nichž se kostra štěpí, sleduji je jak jsou." (3/2)
163


Příběhů o řemesle a speciální znalosti povolání se rozvíjejí v 19.kapitole Vnějších
kapitol . Obě kapitoly jsou spojeny podobným názvem – „Zásady pěstování života"a„Rozumět životu". Stejně jako kuchař je veden nebeskými znameními a spontánně reaguje a nazírá věci, tak jak jsou, tak např. řezbář Qing vyrábějící hudební nástroje
v 19.kapitole popisuje svůj um tím, že nic neplánuje, počká, až se věci spontánně vyjeví.
Řezbář popisuje navíc přípravu, kterou vykonává před prací. Jedná se o jistou sebe-kultivaci, zklidnění, sedmidenní půst, jehož výsledkem je opět zapomnění na sebe samého,na svět kolem. Poté se ve stavu naprostého uvolnění nechá vést oními nebeskými
znameními. Spontánně jedná bez záměrného uvažování a tím se spojuje s nebeským
přirozeným řádem.

„Všechno moje umění se přenese do jediného bodu, všechno, co je mimo něj, zmizí. A když
toto se stane, vejdu do horského lesa a pozoruji nebeskou přirozenost stromů tak dlouho,
dokud nenajdu ten pravý kmen! Až když se mi v některém z nich vyjeví ten nástroj, který
chci vyrobit, přikládám ruku k dílu! Když ne, končím. Tak se nebeským zase spojím s
nebeským."
(19/10)

Stejně v příběhu o převozníkovi (19/4) je opět zdůrazněno zapomnění, odpoutání se
od
vnějších věcí. Ve chvíli, kdy „zapomíná na vodu“ se plavec naučí plavat. Důležité je
pouze spontánně jednat a nezajímat se o výsledek činnosti. Nezáměrné chování
a zapomnění na konveční posuzování světa umožňuje dokonalému člověku dosáhnout shody, být v jednotě s celým universem.
Jak vidíme, charakter Zhuangova dokonalého člověka se v základních rysech prolíná
celými Spisy. Na rozdíl od Konfuciovy či Menciovy představy není zásadní kvalitou
Zhuangova dokonalého člověka ctnost typu lidskosti, vzdělanosti, mravnosti. Morální
pravidla koneckonců Zhuang hodnotí jako lidmi vytvořená, do přirozeného řádu nevhodně
zasahující element. Pro Zhuanga je na prvním místě přirozenost, následování přirozeného
cyklu universa, odpoutanost od morálních hodnot a zájmů vytvořených lidmi. Člověk má
zůstat zachován ve své přirozenosti, stejně jako nemá ovlivňovat věci, ale nechávat jim
přirozenou podobu.
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 15:45:52

Je dobré uctívat Buddhu,
ale je lepší toho nechat.
Chuej-neng se stal zenovým patriarchou proto,
že vůbec nerozuměl zenu.
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 17:56:53

"Smysluplný život je takový, ve kterém najdete něco, co je důležitější než vy a tomu svůj život obětujete"A jak jsme to uchopili u nás v evropě ???

Dozajista tak jako vždycky, takže ted jsme tak jako vždycky - v (kapitalistických) hovnech :


Reformace a duch kapitalismu
31. 10. 2017 10:42:12
Dnes uplynulo 500 let ode dne, kdy původně německý katolický kněz Martin Luther přibil na dveře kostela ve Wittenbergu svých "95 tezí" s návrhy na reformu církve.

Tato událost je historiky označována za okamžik počátku reformace, i když jí již předcházel český reformační pokus, který nastal po vystoupení Jana Husa.

V rámci tohoto krátkého historického připomenutí události, bych chtěl zmínit jeden poněkud méně známý aspekt protestantismu. Tématu se zvlášť výrazně věnoval na počátku 20.století německý sociolog a historik Max Weber ve stati „Protestantská etika a duch kapitalismu“, ve které popsal, jak se některé zásady protestanské filozofie a etiky kladoucí důraz na práci a vlastní životní aktivitu projevily v nástupu moderního kapitalismu.

Zvlášť silně se to projevilo u kalvinismu, jedné z odrůdy protestantského myšlení. To, zda člověk skončí v nebi, či pekle po smrti, bylo podle této nauky již shůry předurčeno. Předpokládalo se přitom, že tomu komu se vede dobře již za pozemského života, se povede dobře i po smrti. A tak mnohý kalvinista začal hledat v podnikatelských aktivitách a hromadění zisku v podobě peněz a majetku jakousi psychologickou jistotu boží přízně v podobě své budoucí spásy.

Není tak překvapením, že kapitalismus se první v Evropě objevil v zemích, kde se toto učení rozšířilo nejvíce, tedy v Nizozemí a Anglii, kde se kalvinisté označovali jako puritáni. Tento samotný název ukazuje, že podnikatelskou motivací prvních kalvinistů zpravidla nebyla možnost většího konzumu. To až později, kdy se ze společnosti poněkud vytratila idea Boha, přestaly patřit náboženské představy k hlavním motorům kapitalistické ekonomiky.

Zdroj: Max Webber-Protestantská etika a duch kapitalismu

Zdroj: https://bajnar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=631140
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 19:00:01

Takže,

ještě jednou a snad i celé :

Kuchař Tingboural býčka pro prince Wen-chueje—jak se ho dotýkal rukou, opíral se o něj ramenem, šlapal na něj a přiklekával, svištění nože a
praskání stahované kůže a masa odlupovaného od kostí společně vytvářely harmonii stejně dokonalou,jako je Tanec morušového háje či
obřadní skladba Ťing-šou.
Princ Wen-chuejřekl: „Ach, to je úžasné! To je nejspíše vrcholné umění!“
Kuchař Ting odložil nůž a odpověděl: „Váš služebník cele následuje Tao, to je mnohem dokonalejší než jakékoli umění. Když jsem začal bourat býčky,
neviděl jsem před sebou nic jiného, než celé zvíře. Po třech letech jsem se však přestal dívat na celé zvíře. A dnes již se vůbec neřídím
očima, ale jen duchovním(šen 神) zrakem. Duch svobodněpokračuje tam, kde smyslové poznánípřestává.Řídím se přirozenými liniemi (LI理),
nůž vjíždí mezi klouby, nechává se vést hlavními spoji a jde svou přirozenou cestou. Míjí šlachy a vazy, okostech ani nemluvě! Dobrý kuchař mění svůj nůž jednou do roka, protože jím řeže, průměrný kuchař mění nůž jednou za měsíc, protože jím seká. Já však užívám tentýž nůž již devatenáct let, za tu dobu jsem
rozčtvrtil několik tisíc býčků, ale čepel mého nože je stále stejně ostrá, jako by právě opustila brus. Mezi klouby jsou totiž mezery a nůž vpodstatě není tlustý, pronikat do mezer tím, co není tlusté, znamená mít dostatek místa pro pohybující se čepel. Proto je čepel mého nože stále
stejně nabroušená i po devatenácti letech.
Nicméně pokaždé, když přijdu ke složitějšímu místu, vidím, včem je obtíž, zpozorním. Zastavím svůj pohled, zpomalím pohyb, jemně pohy-buji nožem—
a hle, zvíře je rozbouráno a padá k zemi, jako by bylo zhlíny.
Stojím tam se zvednutým nožem, rozhlížím se spokojeně kolem apak nůž otřu a schovám.
“Princ Wen-chuejzvolal:
„Výborně! Poslouchal jsem slova kuchaře Tinga
a naučil jsem se, jak pěstovat životní princip!“
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 19:05:49

Vévoda Chuan byl vsíni a nahlas si četl (tu讀, znamená též „studovat“),
zatímco venku kolář Pienvyráběl kola. Kolář odložil kladivo a dláto a
vstoupil do síně s otázkou:

„Promiňte mi moji troufalost, co je to za slova, která tu nahlas předčítáte?

“Vévoda řekl: „To jsou slova mudrců.“

„Ti mudrci žijí mezi námi?“

„Již zemřeli.“

„Takže vy, pane, si tu vlastně předčítáte zbytky po mudrcích.“

Vévoda Chuan se rozhněval: „Co může nějaký kolář vědět o knihách, v nichž si já čtu?! Jestli mě přesvědčíš o svém názoru, nechám tě žít, jest-
li však ne, zemřeš!

“Kolář Pien řekl: „Váš služebník se na věc dívá ze své zkušenosti koláře: když se otvor náboje udělá příliš volný, kolo jde snadno nasunout na osu,
ale nesedí pevně. Když se naopak otvor udělá příliš těsný, kolo nejde po-řádně nasadit. Umění udělat náboj tak, aby nebyl příliš volný, ani příliš
těsný, to musí člověk dostat do ruky. Řídí se přitom podle svého srdce, slovy to vylíčit nelze. Fortel, který je ktomu zapotřebí, bych slovy popsat
nedokázal.
Nemůžu to vysvětlit ani vlastnímu synovi a ani můj syn se to ode mne nemůže naučit, a proto pořádaž do svých sedmdesáti let vyrá-bím kola.
A stejně tak mudrcové—zemřeli a snimi i to, co nedokázali nikomu vysvětlit. A proto knihy, vnichž si vy, pane, čtete,jsou jen ubohé zbytky po mudrcích.
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod Tara » ned 25. úno 2018 19:08:16

A kde je v tom soucit, láska?
Tara
 
Příspěvky: 871
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 19:23:25

A jakou lásku máš na mysli ???

Pokud máš na mysli Lásku, no tak ta je v tom neutrálním náhledu bez mysli a pocitů,

nebot

Láska je neutrální...

Soucítění je pocitová náhražka pro ego za tu vyšší úroven tý Lásky, jenž je neutrální...

Jinak Láska je taky ten princip voko za voko,

tedy co kdo vyšle to se mu vrací...
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 19:24:17

Láska je prostě zrcadlo...
vostal petr
 

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod Tara » ned 25. úno 2018 19:30:59

Já mám Lásku, soucítění nějak v jedné rovině. Je to soubytí. Ne na úrovni hlavy, myli, ale srdce. Prožití. Žití.
A tento náš způsob žití, povětšinou, je způsobem žití nešťastným, stejně jako to rozmarné léto... :-)
Každý zde hovoří jiným jazykem a povětšinou je to o míjení se...
A já už jsem z toho příliš unavená...
A to je všechno...
Tara
 
Příspěvky: 871
Registrován: stř 20. lis 2013 8:44:22

Re: SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Nový příspěvekod vostal petr » ned 25. úno 2018 21:14:14

Možná právě proto ti tam Miroslav dal ten citát,

vy ženský ten svět furt berete přes ty pocity,

ale vono to není přes pocity nebo myšlení,

je to prostě přes ten neutrální stav klidu a uvolnění...

Pocity a myšlenky jsou prostě nižšší úroven,

a jsou s tím pak problémy,

Mahariši měl třeba tři úrovně :

srdce pro pocitáře

sebedotazování pro rozumáře

a klid pro intuitáře...
vostal petr
 

Další

Zpět na Co mě napadá

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron