Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:40:22

Obrázek
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:40:53

I

Tao, jež lze vyjádřit slovy, není stálé tao.

Jméno, jež lze pojmenovat, není stálé jméno.

Bezejmenné je počátkem nebe a země, mající
jméno – je matka všech věcí.

Proto, kdo je prost vášní, vidí jeho ( tao) zázračné
(tajemno), kdo však chová vášně, vidí je pouze v konečném
tvaru.

Obě jsou téhož původu, avšak s různými názvy.
Společně slují nejhlubší.

Od jednoho nejhlubšího
k druhému

jsou dveře ke všemu zázračnému.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:42:15

II

Jakmile všichni lidé seznají, že krásné je krásné,
objeví se i ošklivé.

Jakmile (všichni) poznají, že dobro je dobrem,
vzniká i zlo.

Proto se bytí a nebytí vzájemně vytvářejí, z těžkého
vzniká lehké a z lehkého těžké, dlouhé spolu s krátkým
dostává tvar, vysoké a nízké se k sobě sklánějí,
zvuky, jakmile splynou, spolu ladí, předchozí a
následující přicházejí po sobě.

Proto dává moudrý člověk přednost nečinnosti
a učí beze slov.

Tehdy se všechny věci počnou
hýbat a nezastaví (svůj chod).

On tvoří, ale nevládne
(tomu, co je stvořeno), dělá, ale neužívá (toho,
co je uděláno), dokonává díla, ale nevychloubá se.

Pokud se nevychloubá, (žádné bytosti se od něho)
neodvracejí.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:43:20

III

Kdyby nebyli uctíváni mudrci,
nebyly by rozepře mezi lidem.

Kdyby si lidé necenili vzácné předměty,
nebyli by mezi nimi zloději.

Kdyby zrak nebyl poután žádoucími předměty,
srdce lidí by se nejitřila.

Proto vláda moudrého člověka vyprazdňuje jejich
srdce a naplňuje jejich žaludky.

Oslabuje jejich vůli
a zpevňuje jejich kosti.

Stále se snaží, aby lid neměl
vědomosti a vášně a aby ten,
kdo má vědomosti,
nesměl zasahovat.

Uskutečňuje-li (mudrc) nečinnost,
přináší to vždy pokoj.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:44:04

IV

Tao je prázdné, ale působí-li, zdá se,
nevyčerpatelné.

Ó, nejhlubší!

Zdá se praotcem všech věcí.

Jestliže zmírníme jeho ostrost,
osvobodíme je od zmatku,

zeslabíme jeho lesk
a připodobníme je k zrnu prachu,

pak se nám bude zdát,
že zde zřetelně je.

Nevím, co je zrodilo.
Předchází před praotcem jevů.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:45:01

V

Nebe a země postrádají lidskosti,

ke všem bytostem se chovají jako k trávě a živočichům.

Moudrý člověk není lidský a neporušuje přirozený život lidu.

Prostor mezi nebem a zemí se podobá kovářskému
měchu a flétně: (jedno i druhé) je uvnitř
prázdné a přímé.

Čím je (v něm) silnější pohyb, tím větší je výsledek.

Kdo mnoho mluví, často se potkává s nezdarem.

Proto je lépe zachovat střed (míru).
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:46:01

VI
Prázdnota ( tao) je nesmrtelná a nazývám ji nejhlubší
počátek. Vstup do nejhlubšího počátku nazý-
vám kořen nebe a země. Počátek je nekonečný jako
jsoucno a působí bez námahy.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:47:14

VII

Nebe a země jsou věčné! Nebe a země jsou
věčné proto, že netrvají pro sebe. Proto mohou být
věčné.
Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě
ocitá v čele lidí. Nedbá o svůj život a tím právě svůj
život zachovává. To se děje proto, že mudrc opovrhuje
osobními (zájmy) a tím se právě jeho osobní
(zájmy) uskutečňují.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:49:09

VIII

Nejvyšší ctnost je jako voda.

Voda přináší užitek všem bytostem a nebojuje.

Je tam, kde by nechtěli být lidé.

Proto se podobá tao.

Život by se měl řídit (zákony) země;

srdce se má řídit (zákony) vnitřních podnětů;

dobročinnost má odpovídat lidskosti;

slovo má odpovídat pravdě;

spravování (země) má odpovídat klidu;

konání má odpovídat možnostem;

činnost má odpovídat času.

Nebude-li zápasů,

nebude nářků (mezi lidem).
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:50:22

IX

Kdo naplňuje (nádobu) přes okraj a brousí (ostří) přespříliš,

dlouho je nepodrží.

Když síň je naplněna zlatem a jaspisem,

nikdo není s to, aby ji uhlídal.

Jsou-li bohatí a vznešení pyšní,

sami na sebe přivolávají neštěstí.

Když je dílo dokonáno,

(nechť) se člověk vzdálí.

V tom je zákon přirozeného tao.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:52:30

X

Aby si (člověk) uchoval klid duše, musí zachovávat
jednotu. Tehdy se (v něm) nebudou probouzet touhy.
Bude-li duch měkký, člověk bude podoben novorozenci.
Bude-li jeho vnímání čisté, nebude bloudit.

Láska k lidu a spravování země se děje bez rozumování.

Brána světa se otvírá i zavírá, je-li zachová-
ván klid. Nečinnost umožňuje, abychom seznali tuto
pravdu.
Rodit (bytosti) a vychovávat (je), tvořit a nevládnout
tomu (co je vytvořeno), vytvářet a neužívat
(toho, co je uděláno), být v postavení staršího mezi
druhými a nepovažovat se za vládce – to vše se nazývá
nejhlubší te.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 16:53:05

XI

Třicet paprsků se spojuje v jedné hlavici a (tvoří
kolo), použití kola však závisí na prázdnotě mezi
nimi (paprsky).
Z hlíny dělají lidé nádoby, avšak
použití nádob závisí na prázdnotě v nich.
Vysekávají dveře a okna, aby vystavěli dům, avšak použití domu
závisí na prázdnotě v něm. Taková je tedy užitečnost
bytí a vhodnost nebytí.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 17:53:20

XII

Pět barev otupuje zrak. Pět zvuků otupuje sluch.
Pět chuťových počitků otupuje chuť.
Rychlá jízda a lov pobuřuje srdce.
Vzácné věci ponoukají člověka páchat zločiny.
Proto snahy rozumného člověka směřují k tomu,
aby byl syt, a ne k tomu, aby měl krásné
věci.
Zříká se jich a spokojuje se s prvním.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 17:56:22

XIV

Hledím na ně a nevidím, a proto je nazývám neviditelné.
Naslouchám mu a neslyším, a proto je nazývám
neslyšitelné. Snažím se uchopit je, avšak nedosahuji
ho – proto je nazývám nejnepatrnější.
Tyto tři (vlastnosti tao) jsou nevysvětlitelné, proto splývají v jedno.
Jeho vrchol není osvícen, jeho spodek
není zatemněn.
Je nekonečné a nelze je pojmenovat.
Opět se vrací k nebytí. Proto se nazývá tvar
bez tvaru, obraz bez předmětu. Proto je nazývají nejasné
a mlhavé. Setkám-li se s ním, nevidím jeho
tvář, sleduji-li je, nevidím jeho záda.
Když se přidržím dávného tao a ovládnu nynější
bytí, mohu poznat dávný počátek.

To se nazývá nití tao.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Re: Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Nový příspěvekod Jana » pon 01. kvě 2017 17:59:08

XV

Kdo byl za dávných časů schopen vzdělání, znal
nejnepatrnější (věci) i hluboké (tajemno).
(Tací lidé byli však) skryti, a proto je nebylo možno poznat.
Protože je nebylo možno poznat, zobrazuji (je) libovolně:
byli bojácní, jako by v zimě přecházeli potok;
byli rozpačití, jako by se báli svých sousedů;
byli důstojní jako hosté; byli opatrní, jako by přecházeli
po tajícím ledu; byli prostí jako nešlechtěný strom;
byli nezměrní jako údolí; byli neproniknutelní jako
zkalená voda. To byli ti, kteří zachováváním klidu
uměli špinavé učinit čistým. To byli ti, kteří tím, že
dovedli uklidnit věčný pohyb, napomáhali životu.
Zachovávali tao a nepřáli si nic zbytečného.
Protože si nepřáli mnoho, spokojovali se tím, co je, a netvořili
nové.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10777
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09

Další

Zpět na Inspirativní knihy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 1 návštěvník