David R. Hawkins

David R. Hawkins

Nový příspěvekod Linda » ned 22. úno 2015 12:35:26

David R. Hawkins

byl profesorem filozofie na University of Colorado, Boulder, on a jeho žena Frances založili Mountain View centrum pro environmentální vzdělávání dospělých z chorob, které se do té doby považovaly za neléčitelné http://www.hawkinscenters.org/ Získal také celou řadu odborných ocenění. V předmluvě ve své knize “Moc versus síla” píše, že uprostřed úspěšné odborné kariéry na 7 let úplně opustil život v New Yorku i svoje postavení a žil samotářským životem v ústraní. Pak se vrátil zase zpátky do světa forem (jak to sám nazval) a pokračoval dál ve své práci.(kombinace think-tank a hands-on workshop - centrum pro děti a učitele.) Pracoval jako ředitel North Nassau Mental Health Center (1956-1980) a byl ředitelem výzkumu v nemocnici ve Brunswicku (1968-1979) na Long Islandu. Spolu s laureátem Nobelovy ceny chemikem Linusem Paulingem byl spoluautorem průkopnické práce “Orthomolecular Psychiatrie” a zavedl v psychiatrii nové oblasti. Jeho přístup k lidské psychice vedl k vyléčeni řady dětí i dospělých.

V českém překladu vyšla jeho kniha "Moc versus sila"
http://www.online-poradna-zdarma.cz/dav ... e-stazeni/

Základní objevy, které m.j. v knize zpřístupňuje: použitím objektivní metody definuje kmitočty vibračních úrovní jednotlivých mentálních stavů - skrytých spouštěčů lidského chování, vyvolávajících naše instinktivní reakce v jednotlivých situacích, a popisuje, co vede k rozpouštění těchto neuvědomovaných vlivů z podvědomí.
http://www.silvovametoda.cz/wp-content/ ... s_sila.pdf

Napsal i řadu dalších knih, např.

Letting Go: The Pathway of Surrender (Neulpívat: cesta odevzdávání)
http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015

Healing and Recovery (Léčení a uzdravování)
http://www.amazon.com/Healing-Recovery- ... R.+Hawkins

Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment (Překračování úrovní vědomí: eskalátor k osvícení)
http://www.amazon.com/Transcending-Leve ... 54B0HHWYVM

Dissolving the Ego, Realizing the Self: Contemplations from the Teachings of David R. Hawkins, M.D., Ph.D. (Rozpouštění ega, realizace Já: kontemplace z učení Davida R. Hawkinse)
http://www.amazon.com/Dissolving-Ego-Re ... bc?ie=UTF8

Discovery of the Presence of God: Devotional NonDuality (Odhalení přítomnosti Boha: Božská Nedualita)
http://www.amazon.com/Discovery-Presenc ... bc?ie=UTF8

.............................................................................................

David Hawkins na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=lIapZaqBrgY
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

David R. Hawkins

Nový příspěvekod Návštěvník » ned 22. úno 2015 15:32:23

Návštěvník
 

Re: Praxe přijetí

Nový příspěvekod Linda » ned 22. úno 2015 21:25:21

Hawkinsova kniha
Letting Go: The Pathway of Surrender
Neulpívat: cesta odevzdávání


popisuje jednoduché a účinné prostředky, jimiž lze nechat být - upustit od toho, co znemožňuje osvícení a osvobození od negativity. Během mnoha desetiletí autorovy klinické psychiatrické praxe bylo primárním cílem hledat nejefektivnější způsob ke zmírnění (odstranění) lidského utrpení ve všech jeho rozmanitých podobách. Ukázalo se, že vnitřní mechanismus odevzdání je velký praktickým přínosem a je popsán v této knize.

Předešlé knihy Dr. Hawkinse jsou zaměřené na pokročilé stavy vědomí a osvícení. V průběhu let se tisíce studentů vyptávaly na praktickou techniku, jejíž pomocí lze odstranit vnitřní zablokování spokojenosti, láskyplnosti, radosti, úspěchu, zdraví a nakonec i osvícení. Tato kniha poskytuje mechanismus, umožňující tyto bloky pustit.

Mechanismus odevzdávání, který Dr. Hawkins popisuje, lze provádět uprostřed každodenního života. Kniha je stejně vhodná pro všechny stránky lidského života: pro fyzické zdraví, kreativitu, finanční úspěch, emocionální léčení, seberealizaci v zaměstnání, vztahy, sexualitu, i pro duchovní růst.

Je to neocenitelný zdroj pro všechny profesionály, kteří pracují v oblasti duševního zdraví, v psychologii, medicíně, svépomoci, léčbě závislostí, i duchovního rozvoje.

http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Léčení a uzdravování

Nový příspěvekod Linda » pon 23. úno 2015 12:50:37

Hawkinsova kniha
Healing and Recovery
Léčení a uzdravování


Tyto holistické přednášky byly prvně předneseny různým organizacím, zaměřeným na rekonvalescenci, a lékařům z nejrůznějších prostředí. Důraz je kladen na uzdravení v jeho plném významu – na uzdravení citově-mentální, fyzické, psychické i duchovní. „Vyléčit“ znamená stát se celistvým, v protikladu k ošetřování, které je omezené a krátkozraké. Autor čerpá z rozmanitého klinického prostředí, ve kterém více než 50 let působil jako vedoucí osobnost v oblasti psychiatrie. To a jeho vlastní duchovní vývoj vedly k sérii více než osmi knih na téma lidského vědomí jako takového. Naše společnost žije v neustálém stresu, úzkosti, strachu, v bolestech, depresích, starostech a závislostech. Tato kniha je věnována zmírňování lidského utrpení v jeho různorodých projevech. Opravdu se uzdravit znamená „stát se celistvým“ na všech úrovních.

http://www.amazon.com/Healing-Recovery- ... R.+Hawkins
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Překračování úrovní vědomí: stupně vedoucí k osvícení

Nový příspěvekod Linda » pon 23. úno 2015 14:47:08

Hawkinsova kniha
Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment
Překračování úrovní vědomí: stupně vedoucí k osvícení


Zkoumá projevy a omezení vlastní egu a podává detailní vysvětlení plus instrukce, jak je překročit. Rozšiřuje pochopení úrovní vědomí, tak jak jsou prezentovány obecně uznávanou Mapou vědomí. Kniha se zaměřuje na jednotlivce a studuje existenciální subjektivní blokování pokroku v uvědomování, na každé úrovni uvědomění. To vede k progresivnímu duchovnímu uvědomění a do vyšších úrovní, umožňujících na každé úrovni konkrétní kroky vedoucí k transformaci, jež jsou přípravou pro pokročilé stavy, jakými je samo osvícení. Analyzováním nejrůznějších překážek a rovin, které mají být transcendovány, se samy odhalují některé principy, které podporují duchovní vývoj. Tato kniha je proto spíše praktickým manuálem než obsáhlou analýzou.

http://www.goodreads.com/book/show/2331 ... sciousness
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Rozpouštění ega, realizace Já

Nový příspěvekod Linda » pon 23. úno 2015 16:51:22

Hawkinsova kniha
Dissolving the Ego, Realizing the Self: Contemplations from the Teachings of David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
Rozpouštění ega, realizace Já: kontemplace z učení Davida R. Hawkinse


Jak člověk může projít spirituální oblastí a posunout se za utrpení, k prožívání míru a Boží lásky, k překročení iluze a k uskutečnění stavu osvícení? V tomto souboru inspirujících pasáží z díla Davida Hawkinse se čtenáři připomíná iluzornost povahy osobního já (identifikace s egem/myslí) a přímé cesty, vedoucí k překročení slepých uliček ega/mysli. Toto kapesní vydání je určeno zejména pro dnešního velmi zaměstnaného duchovního studenta, inspirovat ho ke kontemplaci a reflexi během přestávek v práci, když se prochází po lese, během klidných okamžiků v kavárně, v letadle, s partnerem – v jakémkoliv prostředí, kde se právě nachází. Rozpouštění ega, uskutečňování Já je spolehlivým průvodcem na aspirantově výpravě za vyšší pravdou.

http://www.amazon.com/Dissolving-Ego-Re ... 1401931154
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Odhalení přítomnosti Boha: Božská Nedualita

Nový příspěvekod Linda » pon 23. úno 2015 17:08:59

Hawkinsova kniha
Discovery of the Presence of God: Devotional NonDuality
Odhalení přítomnosti Boha: Božská Nedualita


Dokončuje a dále objasňuje pravou podstatu a jádro stavu označovaného jako „Osvícení“. Jsou to především návody k použití pro toho, kdo je opravdově oddaný spiritualitě, a odhalení informací, známých jen těm, kteří pro dosažení Realizace Božství překročili ego. Je to vnitřní cesta od já k Já. Subjektivní stavy mystika jsou velmi zajímavé, ale v historii nebyly nikdy objasněny v míře, představené v tomto polo-autobiografickém objasnění, které poskytuje i prostředky, jimiž lze rozpoznat jejich vzácný výskyt, a popisuje tak podstatu charakteristik spirituální Pravdy. Bez církevních doktrín nebo náboženských systémů víry se čistá podstata veškeré duchovní Pravdy zjevuje ve své ryzosti s bezprecendentní jasností.

http://www.amazon.com/Discovery-Presenc ... 0971500762
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Energetické úrovně

Nový příspěvekod Linda » stř 25. úno 2015 23:14:05

Hawkinsův popis tuláka, který se v roztrhaných šatech objeví na rohu ulice v bohaté čtvrti.
Jak jej budeme z různých energetických úrovní vnímat?


Obrázek

•Z úrovni studu (20) ho uvidíme jako špinavého, odporného a ostudného.

•Z úrovně viny (30) si říkáme: "je to jeho vina, zaslouží si to, co má. Pravděpodobně zneužívá sociální dávky."

•Z úrovně beznaděje (50) vidíme, že se nachází v zoufalé situaci, je to "zatracený důkaz toho, že s problémem lidí bez domova nedokáže naše společnost udělat nic."

•Z úrovně zármutku (75) vypadá starý muž tragicky, nepřátelsky a bezútěšně.

•Na úrovni strachu (100) jej uvidíme jako nebezpečnou společenskou hrozbu. Přemýšlíme o tom, že na něho zavoláme policii - dřív, než spáchá nějaký zločin!

•Na úrovni touhy (120) nás situace frustruje: proč s ním někdo něco neudělá?

•Pokud se nacházíme na úrovni hněvu (150), jeví se nám starý muž jako násilník. Anebo se rozčílíme, proč sakra v naší zemi existují takové podmínky?!

•Z úrovně pýchy (175) tulákem pohrdáme, cítíme, jak je trapný a myslíme si, že pravděpodobně postrádá jakoukoli sebeúctu.

•Z úrovně odvahy (200) přemýšlíme, zda není někde v okolí útulek, říkáme si - "vždyť ten člověk jen potřebuje práci a místo k životu." Máme chuť něco s tím udělat.

•Na úrovni neutrality (250) nám připadá v pořádku, možná dokonce zajímavý. "Vždyť nikomu nijak neubližuje."

•Na úrovni ochoty (310) se rozhodneme sejít dolů a pokusíme se ho rozveselit, dát se s ním do řeči nebo mu nabídneme cigaretu.

•Na úrovni přijetí (350) se nám bude zdát zajímavý. Napadá nás, jaký poutavý příběh by se za tímto podivuhodným chlapíkem, jehož rysy pozorujeme, mohl skrývat. Život nám připadá záhadný a tohoto chlapíka sem jakoby život přivál z tajemných dálek.

•Z úrovně rozumu (400) o něm přemýšlíme jako o možném subjektu pro zajímavou psychologickou či sociologickou studii. Koncentrujeme se na něho a snažíme se ho pochopit.

•Na vyšších úrovních se nám muž začíná jevit přátelsky a mile. Možná vnímáme jeho pocit svobody, kterého má na rozdávání, a který tolika kolemjdoucím chybí. Vidíme, že překročil společenské konvence, je veselý a moudrý.

•Nad úrovní 600 (klid) jej vidíme jako naše vlastní já v jiné formě.


Co se stane, když se k tulákovi přiblížíme? Pravděpodobně bude reagovat na naše vyzařování v tomto přítomném okamžiku. Možná uteče, možná se rozzlobí, možná mu uděláme něčím radost. Zkrátka - bude zrcadlit náš stav vědomí tady a teď - jako všichni okolo nás.

http://ografologii.blogspot.cz/2012/03/ ... edomi.html
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Moc versus síla

Nový příspěvekod Linda » ned 01. bře 2015 10:20:06

Z knihy Moc versus síla:

Mysl se účastní popírání, aby bránila svou "správnost" - to vyvolává zatvrzelost a odolnost vůči změně, která zabraňuje průměrnému vědomí postupovat vpřed více než o pět bodů za život. Velkým skokům v úrovních vědomí vždy předchází negace klamu, že "já vím". Často jediný způsob, jak člověk může dosáhnout této ochoty změnit se, je "dosažení dna", totální prohra při obraně vlastního názorového systému. Světlo nemůže vstoupit do zavřené bedny, katastrofa může znamenat i možnost vstupu do vyšší úrovně vědomí. Jestliže se na život díváme jako na učitele, pak se jím stává. Ale dokud se nestaneme skromnými a životní lekce nevyužijeme jako brány k růstu a vývoji, které nám byly nabídnuty, jsou tyto lekce marné.

Jsme svědky, pozorujeme a zaznamenáváme zjevné procesy zkušenosti. Ale ve vědomí samotném se ve skutečnosti nic neděje. Vědomí pouze registruje, co je prožíváno... Mysl, která je pozorována, se stává skromnější a začíná ustupovat od svých nároků na vševědoucnost - a tehdy může úroveň vědomí růst. Se skromností přichází schopnost smát se sám sobě a být stále méně obětí mysli.

Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Neulpívat: cesta odevzdávání

Nový příspěvekod Linda » pát 31. črc 2015 10:38:49

Hawkinsova kniha
Letting Go: The Pathway of Surrender
Neulpívat: cesta odevzdávání


popisuje jednoduché a účinné prostředky, jimiž lze nechat být - upustit od toho, co znemožňuje osvícení a osvobození od negativity. Během mnoha desetiletí autorovy klinické psychiatrické praxe bylo primárním cílem hledat nejefektivnější způsob ke zmírnění (odstranění) lidského utrpení ve všech jeho rozmanitých podobách. Ukázalo se, že vnitřní mechanismus odevzdání je velký praktickým přínosem a je popsán v této knize.

Mechanismus odevzdávání, který Dr. Hawkins popisuje, lze provádět uprostřed každodenního života.

http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015

Vydavatel: "V této knize Dr. Hawkins nabízí cestu ke svobodě, po níž toužíme, které je ale obtížné dosáhnout. Může znít jako protimluv, že někam lze dojít tím, že se to „nechá být“; nicméně on svou vlastní i klinickou zkušeností potvrzuje, že vzdát se je nejjistější cestou k naprostému naplnění.

Mnozí z nás byli podněcováni, aby světskou a dokonce i duchovní činnost propojili s „tvrdou prací“, „drželi svůj nos na brusce“, „v potu tváře jedli svůj chléb“, a s ostatními přísnými axiomy, zděděnými po kultuře, která šla ve stopách protestantské etiky. Dosažení úspěchu vyžaduje z tohoto pohledu utrpení, dřinu a usilování: „Žádná bolest, žádný zisk.“ Ale kam nás všechno to usilování a trápení dostalo? Jsme opravdu v hlubokém klidu? Ne. Je tu stále ještě vnitřní pocit viny, zraněnost, když nás někdo kritizuje, touha zabezpečit se, a hněv, který v nás kvasí.

Naše já s malým „j“ si vlastně užívá ožebračený život a všechnu negativitu, která s ním jde ruku v ruce: pocity, že jsme bezcenní, neschopní, posuzování ostatních i sebe, pocit povýšenosti, vždy „vyhrávajícího“ a „správného“, zármutek nad minulostí, strach z budoucnosti, olizování vlastních ran, touhu se zajistit.

Metoda vzdání se, kterou Dr.Hawkins popisuje, je použitelná pro celou vnitřní cestu: počínaje upouštěním od dětské nakvašenosti až po konečné vzdání se ega samého. Důležitým krokem pro nás všechny je rozpoznání, že máme negativní pocity jakožto důsledek našeho lidského stavu, a ochota pozorovat je bez posuzování. Uvidět v sobě negativitu a malost vyžaduje odvahu a upřímnost k sobě samému. Jen když si dokážeme přiznat negativismus, který jsme převzali z lidské podmíněnosti, budeme mít možnost se sklonit a být od něj osvobozeni. Prostě potřebujeme být ochotní a přijmout tuto část lidské zkušenosti. Jejím přijetím ji můžeme transcendovat – a Dr. Hawkins nám ukazuje cestu."
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

D. Hawkins - Neulpívat: cesta odevzdávání

Nový příspěvekod Linda » pát 31. črc 2015 13:10:56

Z 1. kapitoly:

"Nejasnosti jsou naše spása. Pro ty, kterým to není jasné, stále existuje naděje. Držet se svého nevědění. Je to nakonec váš nejlepší přítel, vaše nejlepší ochrana proti smrtící řadě odpovědí těch ostatních."
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

D. Hawkins - Neulpívat: cesta odevzdávání

Nový příspěvekod Linda » úte 25. srp 2015 9:39:31

Z 3. kapitoly:

"Mysl je mechanismem pro přežití a prostředky, které mysl používá k přežívání, jsou především emoce. Myšlenky jsou vytvářené emocemi a emoce se nakonec stávají zkratkami pro myšlenky. Tisíce a dokonce miliony myšlenek mohou být nahrazeny jedinou emocí. Emoce jsou elementárnější a primitivnější než mentální procesy.

Zdůvodňování je zbraň, kterou mysl používá k dosažení svých emocionálních cílů. Při argumentování je základní, fundamentální emoce obvykle nevědomá nebo při nejmenším neuvědomovaná. Když se tato základní emoce opomíjí, ignoruje se a neprožívá, lidé si neuvědomují příčinu svého jednání a snaží se najít všechny možné důvody, které vypadají hodnověrně. Ve skutečnosti často nevědí, proč dělají to, co dělají."
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Re: David R. Hawkins - praxe přijetí

Nový příspěvekod Linda » sob 05. pro 2015 20:48:30

Z čeho všeho se D.Hawkins uzdravil tím, že si začal jasně uvědomovat, přijímat a neustále odevzdávat Božské všetvořící Energii cokoliv, co v sobě právě cítil jako negativní nebo nežádoucí, včetně stavů své mysli i těla? Neustálým láskyplným přijímáním a odevzdáváním toho všeho se postupně samy od sebe zvyšovaly vibrace všech systémů a subsystémů jeho těla, včetně buněk - od nejnižší vibrační úrovně, kterou v těle jeho navyklé a často neuvědomované postoje k dění automaticky vyvolávaly, až po stav, kdy čím dál víc buněk i orgánů vibrovalo vysoko a začaly se proto automaticky chovat “zdravě.” To bude zřejmě příčina i všech tzv. zázračných uzdravení, u kterých lidi doteď nedokázali pochopit, proč k nim došlo.

V knize Healing and Recovery o tom D.H. píše:

Jelikož jsem měl tak velký seznam nemocí, musel jsem je všechny napsat, abych si je zapamatoval, protože polovinu z nich bych byl zapomněl, i když některé z nich trvaly po mnoho let. Například jsem měl duodenální vřed, který se nedal vyléčit. Prošel jsem všemi tradičními léčebnými procedurami, psychoanalýzou a celou řadu věcí; začalo to už na lékařské fakultě.

O dvacet let později jsem stále ještě měl vřed, a nejen to, byl to jiný druh vředu, který dělal díry v dalších částech mého dvanácterníku. Hrozila perforace a krvácení a opakovaně to způsobovalo zánět slinivky břišní. Také jsem měl zánět tlustého střeva s krvácením a s divertikulitidou. Divertikulitida byla ve skutečnosti tak zlá, že jsem několikrát skončil v nemocnici na transfuzi, málem jsem vykrvácel k smrti.

Kromě toho jsem měl migrény, které byly neléčitelné. Do jisté míry pomáhala psychoanalýza, setkal jsem se s neurology i s proslulými světovými odborníky, ale nepomohlo mi to od migrény, která údajně souvisela i s mnoha alergiemi. Byl jsem také přecitlivělý na látky obsažené v atmosféře. Nemohl jsem chodit na místa, která byla před několika týdny ošetřena těkavými látkami, protože stačila jediná částečka z milionů částic ve spreji, aby vyvolala migrénu.

Kromě toho jsem měl také Raynaudovu chorobu, která oslabovala průtok krve do mých končetin, začínala ohrožovat mé prsty gangrénou, způsobovala zhoršování krevního oběhu v rukách i nohách, které byly neustále studené. K tomu všemu jsem měl dnu a vysokou hladinu kyseliny močové. Samozřejmě jsem byl kvůli tomu na dietě. Měl jsem dnovou artritidu a v zadní části svého auta si jsem vozil hůl a léky. Dovedete si představit, jaké je zvedat ze zadní části vozu hůl, když se náhle objeví záchvat dny s bolestí, která je zcela paralyzující? Ta hůl byla v mém autě po mnoho let.

Ve stejné době jsem měl těžkou hypoglykémii. Nemohl jsem jíst cukr, sladkosti nebo škroby. Takže vzhledem ke všem těm alergiím, vředům, divertikulitidě, ostatním gastrointestinálním problémům, zánětu slinivky břišní a občasným žlučníkovým záchvatům existovalo ve skutečnosti jen velmi málo věcí, které jsem mohl jíst. Když jsem občas zašel do restaurace, jediná věc, kterou jsem si mohl bezpečně dát, byl hlávkový salát. Nemohl jsem jíst rajčata, protože semínka by mohla zhoršit divertikulitidu, která si v minulosti vyžádala hospitalizaci a krevní transfúze. Měl jsem také padesát liber nadváhy. (Později popíši, jak jsem zvládl tento problém.)

Bylo to špatné s gastrointestinálním traktem; s oběhovým systémem; se zažívacím systémem; s hormonální rovnováhou; s chemickým složením krve, včetně zvýšené hladiny cholesterolu a kyseliny močové; plus migrénami. Všechny tyhle věci ukazovaly na stres a zátěže v centrálním nervovém systému a na zhoršené fungování autonomního nervového systému. Navíc jsem měl pilonidální cystický nádor, který by za normálních okolností vyžadovat chirurgický zákrok, ale pomalu spontánně mizel.

Později došlo k těžkému srdečnímu selhání kvůli nerozpoznané Gravesově chorobě (poruše štítné žlázy), pro kterou byla předepsána operace nebo ozařování, to jsem ale odmítl. Vyšetřením hrudníku byl zjištěn nádor v pravém horním plicním laloku. Byla provedena biopsie, ústící v kolaps a pneumotorax (nahromadění vzduchu nebo plynu v prostoru obklopujícím plíce). Biopsie ukázala, že léze byla formou ptačí tuberkulózy, já jsem odmítl brát doporučovaných pět antibiotik v hodnotě 10.000 $ měsíčně, protože tak jako tak měly nízký léčivý účinek. Léze plic pomalu mizela bez jakéhokoli fyzického léčení. Porucha srdeční funkce se zlepšovala, stejně jako pneumotorax. Funkce štítné žlázy se nakonec vrátila k normálu bez operace nebo ozařování. Navíc, když jsem dělal tesařskou práci, došlo k amputaci levého palce a na chirurgii to dali do pořádku bez anestezie, stejně jako opakující se tříselnou kýlu, také bez anestézie. Chronicky recidivující neřešitelné duodenální vředy zmizely po třech ošetřeních akupunkturou.

Všechny výše uvedené nemoci a chirurgické zákroky se zpracovávaly a řešily popsaným upouštěním od odporu v každém okamžiku, rušením systémů přesvědčení a naprostým odevzdáváním se Boží Vůli. K vyléčení toho všeho došlo bez narkotik nebo anestetik. Celá řada nemocí byla důsledkem karmických sklonů, které vyplavaly na povrch intenzivní duchovní prací, což urychlilo jejich počáteční vynoření, později ale usnadnilo jejich zdánlivě zázračné uzdravení a zmizení.


Pro případné zájemce: část této knihy je v originále publikovaná tady

https://books.google.cz/books?hl=cs&id= ... ng&f=false
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Re: David R. Hawkins - praxe přijetí

Nový příspěvekod Linda » stř 23. bře 2016 16:09:32

Z 18. kapitoly Hawkinsovy knihy

Letting Go: The Pathway of Surrender
Neulpívat: cesta odevzdáváníUpuštění od očekávání

Carl Jung psal o fenoménu zvaném ´synchronicita´, který by se mohl také nazvat ´souběžnost´, aby vysvětlil výskyt událostí, které se intelektu jeví jako vzájemně nesouvisející. Když se stále víc a víc odevzdáváme, tento druh zkušeností se stává běžným jevem. Názorným příkladem tohoto jevu je následující zkušenost.

Byl jsem ředitelem malé společnosti s asi padesáti zaměstnanci. Jednoho slibného mladého muže jsme udělali vedoucím jedné z divizí naší společnosti. Ukázalo se ale, že ten muž je velmi nezralý. Místo aby za všechno, co se pro něj udělalo, projevil vděčnost a spolupracoval, začal se chovat pompézně, náročně a poněkud paranoidně. Prohlásil, že se chystá vtrhnout na příští zasedání představenstva a vyvolat pořádný rozruch svými vášnivými obviněními a požadavky. I když by se všechna jeho obvinění dala snadno vyvrátit, celá ta záležitost zněla jako hrozná zkušenost, pokud by k ní mělo dojít. Se svým vyhrožováním se celé dny projevoval naprosto nenávistně.

V den zasedání správní rady, které mělo být ve 13 hodin, jsem jel po dálnici a myslel jsem na něj s hněvem. Najednou jsem to všechno nechal být, úplně jsem ho odevzdal. Začal jsem vidět to vyděšené dítě v něm a začal jsem mu posílat lásku. Všechny moje obavy zmizely, cítil jsem k němu sympatii a láskyplnost. Podíval jsem se na hodinky, bylo 12:30.

Když jsem přijel do kanceláře, sekretářka mi řekla, že ten muž přišel do kanceláře a sdělil jí, že celou tu záležitost odvolává, že na poslední chvíli změnil názor. Zeptal jsem se jí, kdy vešel do kanceláře. Řekla, že pozorně sledovala čas, protože zasedání rady mělo brzy začít. Když jí sděloval oznámení o změně svého nitra, podívala se na hodinky. Bylo přesně 12:32.

Když na ostatní lidi vyvíjíme nátlak, aby udělali to, co si přejeme, automaticky to odmítají, protože se snažíme je k tomu přimět. Čím víc na ně tlačíme, tím víc vzdorují.

http://www.amazon.com/Letting-Go-The-Pa ... 1401945015Pro případné zájemce:

Část originálu knihy LETTING GO je publikovaná na internetu: https://books.google.cz/books?id=7i9qBg ... se&f=false
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Re: David R. Hawkins - praxe přijetí

Nový příspěvekod Linda » pát 01. črc 2016 21:45:45

Z knihy
Dissolving the Ego, Realizing the Self
Rozpouštění ega, realizace JÁ
https://www.amazon.com/Dissolving-Ego-R ... B005CN2TPO

Zatím co běžné mentální fungování by mohlo představovat neustálou snahu něčeho ´dosáhnout´, duchovní poznání je zcela bezúsilné, pasivní a spontánní. Přijímá se, místo aby se ho dosahovalo. Je to obdobné, jako když utichne zvuk: tichost se objeví sama od sebe. Člověk toho nemůže dosáhnout usilováním nebo snažením. Prostřednictvím mentální aktivity vzniká možnost něco ovládat; v odhalení žádná kontrola neexistuje. Nulové ovládání/kontrolování je možné, když tu není nic, co by se mělo ovládat/kontrolovat, a když neexistuje žádný způsob, jak aplikovat ovládání, i kdyby to možné bylo. S tím, co je bezformové, nelze manipulovat.

*

Místo přesvědčení, že jsme mysl, začneme vidět, že tu je mysl – a že tím, co má myšlenky, přesvědčení, pocity a názory, je mysl. Nakonec můžeme dospět k pochopení, že všechny naše myšlenky jsou pouze vypůjčené z velké databáze vědomí a nikdy nebyly naše vlastní.

Převládající myšlenkové systémy se obvykle přijímají, vstřebávají, dochází k sebeztotožnění s nimi; během doby jsou nahrazované novými nápady, které pro nás začaly být atraktivní. Když přestáváme přisuzovat hodnotu těmto pomíjivým názorům, ztrácejí schopnost nás ovládat. Prožíváme stále hlubší osvobození od nich, stejně jako od mysli. Tím se zase prohlubuje nový zdroj spokojenosti; dozrává potěšení ze samotné existence...Pro případné zájemce:

Část originálu knihy Dissolving the Ego, Realizing the Self: Contemplations from the Teachings of David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
je publikovaná na internetu: https://books.google.cz/books?id=eVjJuM ... D.&f=false
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Re: David R. Hawkins - praxe

Nový příspěvekod Linda » pát 28. říj 2016 14:59:50

Z knihy "Rozpouštění ega, realizace JÁ
(Dissolving the Ego, Realizing the Self: Contemplations from the Teachings of David R. Hawkins, M.D., Ph.D.)

"Člověk nemůže osvícení ´dosáhnout´, není tu ani žádné osobní já, na které by se tento stav mohl aplikovat a tím méně který by mohlo udržovat coby kvalitu nebo atribut. Cestou k osvícení je jen odevzdávání překážek, které stav realizace znemožňují. Osobní já se tudíž nestane osvíceným, místo toho odpadne a je nahrazeno dosud překrývaným, skutečným neosobním Bytím.

Fenomén osvícení je analogický k záření slunce, když byly odstraněny mraky. Sluneční zář se nedá 'získat´, ´vynutit´ "nebo ´dosáhnout´, to všechno je lineární chápání, důsledek egem/myslí předpokládané příčiny a následku.

Jas a vyzařování nelineární Božské energie, podstaty všeho, co existuje, jsou autonomní, jsou důsledkem upuštění od lineárních/egoistických postojů a emocí, které jeho poznávání brání.

Díky pochopení a přijetí povahy ega se ego překročí a nakonec, potom, co byly odevzdány všechny jeho postoje a z nich vyplývající dualita, zkolabuje a zmizí. Ego nedosáhne osvícení, namísto toho zmizí a nahradí ho transcendentní Skutečnost. Realita Já vyzařuje sama od sebe coby zjevení, realizace a osvícení, stejně jako slunce zazáří, když mraky zmizí. Lze to popsat jako stav, který nahradil předchozí stav vědomí."

Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Re: David R. Hawkins - praxe

Nový příspěvekod Linda » ned 30. říj 2016 19:16:45

Z knihy "Odhalování přítomnosti Božství" (Discovery of the Presence of God - Devotional Nonduality of David R. Hawkins, M.D., Ph.D. )

Duchovní vývoj a problém se zvláštností

Někdy se omezenost osobního ega překročí, ego je ale chytré a snaží se přežít využíváním duchovních konceptů; vzniká tak to, co je známé jako ´duchovní ego'. Může se projevovat pocitem, že je lepší než ostatní, že je méně znečištěné, nebo že má vyšší vibrace. Domýšlivost ega je někdy prostě skrytým přání, aby bylo považováno za ´duchovní´. Další pastí duchovní marnivosti je intelektuální sebepovyšování, což se projevuje hromaděním velkého množství informací, údajů a podrobností o náboženských a duchovních skupinách a o tom, jak se během doby vyvíjely. ´Vědět o duchovní pravdě´ není ale totéž jako ´poznávat ji´, natož pak ´stát se jí´.

Záruky, které na cestě člověka chrání před objevujícím se pokušením, sestávají z předvídavosti a pokory, z vděčnosti, a co je důležité, z respektování. Člověk začne být vděčný za pravdu, za to, co přináší, a respektuje její původ. To všechno také respektuje možné nástrahy a pokušení, ke kterým může dojít; proto se tento respekt objevuje i pozorností k těmto omezením. Pokora je paradoxně kvalitou respektu. Je také moudré respektovat i ego samotné, protože bez jeho úsilí po celá dlouhá období by člověk neměl možnost žít dostatečně dlouho, aby se mohl pokusit ho překročit. Považovat ego za svého nepřítele, kterého je třeba přemoci, znamená nepochopení. Užitečnější je přijmout ho jako domácího mazlíčka a rozpouštět ho soucítěním. Ať už bylo ego v minulosti jakékoliv, stejně jako štěně to prostě líp neumí. Odsuzovat ho znamená uvíznout v polaritě / dualitě ´dobro versus zlo´; užitečnější je pohlížet na něj jako na omezení.

Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Re: David R. Hawkins - praxe

Nový příspěvekod Linda » pon 28. kvě 2018 11:00:30

Z knihy

Letting Go: The Pathway of Surrender
Neulpívat: cesta odevzdávání


K tomu, co je pro nás důležité nebo povzbudivé, cítíme připoutanost.

Když jsme postaveni tváří v tvář tomuto faktu, může nám to otevřít oči a přivést nás k rozpoznání základní povahy naší připoutanosti a vztahů, anebo můžeme znovu popřít evidentní skutečnost a abychom kompenzovali svou ztrátu, s urputností zintenzivňovat svůj dosavadní pohled.

Součástí zvládnutí potřeby popírat nevyhnutelnost ztráty je rozpoznání svých neuvědomovaných pokusů o manipulaci. Aby se mysl vyhnula ztrátě, snaží se ve své představivosti vyvinout určitou taktiku. Ta může mít podobu rozhodnutí stát se ´lepším´, nebo tím, kdo pracuje poctivěji, je čestnější, vytrvalejší nebo loajálnější.

Ve vztazích to může vzít na sebe podobu přespříliš kompenzovaného chování. Začneme se projevovat s neutuchající oddaností, láskyplností a pozorností, místo abychom se v sobě dostali ke kořenům příčin, proč máme potřebu tak jednat.

Je to systém iluzí, který sám sebe posiluje. Právě to mají mudrcové na mysli, když říkají: "Všechno, co prožíváme, jsou naše vlastní myšlenky, pocity a názory, které promítáme do světa."
Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Re: David R. Hawkins - praxe

Nový příspěvekod Linda » čtv 13. pro 2018 16:08:20

David R. Hawkins: Eye of the I


Obrázek

Kniha Vševidoucí Já popisuje a vysvětluje pokročilé stavy vědomí a cestu duchovního Osvícení. Obsahuje také rozhovory, které dr. Hawkins vedl s duchovními žáky z celého světa. Popisuje nástrahy lidského ega a roli karmy, nelinearitu a „nedualitu“ tedy oblasti, kde se pokročilé stavy vědomí odehrávají.

https://shop.pravda.je/osobni-rozvoj-2/vsevidouci-ja/

Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Re: David R. Hawkins - praxe

Nový příspěvekod Linda » pát 14. pro 2018 23:34:29

Ukázka z knihy "Vševidoucí Já":

"Každá úroveň vědomí určuje nejen hladinu energie, ale také obsah. Dává informace do nových souvislostí.

Je užitečné, když si uvědomíme, že pravda je vlastně kontinuum chápání a schopnosti chápat. Lidská společnost i filozofie upadá do mnohých zmatků, neboť nebere v potaz důležitost definování souvislostí.

Každá úroveň vědomí má jiné, odlišné souvislosti reality. Co se zdá na jedné z nich hodné obětování života, je na jiné naprosto nesmyslné či absurdní. V každé úrovni jsou k dispozici různé soubory názorových pozic.


https://shop.pravda.je/osobni-rozvoj-2/vsevidouci-ja/

Uživatelský avatar
Linda
 
Příspěvky: 1011
Registrován: pát 23. zář 2011 12:43:47

Další

Zpět na Inspirativní knihy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník