O tajemství

O tajemství

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 26. úno 2018 7:14:28Jak je to s králíky v klobouku
Návštěvník
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 9:46:44

vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 10:01:36

Jinými slovy, meditace není koncentrace,

jakej je rozdíl si můžete najít např. v Maharadžovi...

Není to ale žádné tajemství, nebot si to můžete přečíst....
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 26. úno 2018 10:11:34

Co když absolutní koncentrace je absolutní uvolnění?

Co když dokonalá nahodilost je dokonalá superpozice?
Návštěvník
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 26. úno 2018 10:14:00

Možná tím tajemstvím je, že vše ve své dokonalosti je jedním.
Návštěvník
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 10:23:28

Návštěvník píše:Co když absolutní koncentrace je absolutní uvolnění?

Co když dokonalá nahodilost je dokonalá superpozice?


Zkus toho Maharadže...
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 10:25:37

Návštěvník píše:Možná tím tajemstvím je, že vše ve své dokonalosti je jedním.


Já vo žádným tajemství nevím...

"Forreste, už jsi našel Ježíše ?"

""Já nevděl, že ho mám hledat" poručíku Dane...
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 26. úno 2018 10:33:48

nahodilost je dokonalá superpozice
*******************************************
máte starosti
Návštěvník
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 11:06:24

Návštěvník píše:nahodilost je dokonalá superpozice
*******************************************
máte starosti


Podle této zastaralé Kodaňské interpretace jsou (některé) vlastnosti individuálních částic neurčité, ať už jde o jejich polohu, rychlost, "rotaci" (spin) nebo něco jiného. Dokonce se částice může údajně vyskytovat na mnoho místech současně, čemuž se říká superpozice. Ostatně i ona kočka je prý také v superpozici stavů živá-mrtvá. A mnoho vlastností částic může mít různé hodnoty současně. To je ale velmi prapodivné.

Aby byly tyto podivnosti, a tedy i neurčitost odstraněny, navrhl už v roce 1927 nositel Nobelovy ceny za fyziku Louis de Broglie první deterministickou interpretaci kvantové mechaniky tak, že navíc oproti Kodaňské interpretaci uvažoval tzv. pilotní vlnu, na které "plavou" částice, jejichž pohyb je onou vlnou ovlivňován. Tato vlna je tak jemná, že ji přímo neregistrujeme a její vliv se právě projevuje jen jako neurčitost/rozmazanost vlastností částic, pakliže tuto vlnu do výpočtu nezahrneme. Je to jako byste třeba pouštěli z balkónu padáček a nevnímali, že fouká vítr, který může jeho pád ovlivnit. Pochopitelně bez započtení vlivu větru dostanete jen spoustu možných poloh, kam padáček může pod vlivem větru dopadnout. To je zjednodušeně představa kvantové superpozice polohy. Jestliže vítr zahrneme a víme přesně, jak fouká, žádná superpozice dopadu se nekoná, a můžeme místo dopadu určitě přesně....

.........Ale že i fyzici začínají brát deterministické chápání pilotní vlny jako dobrou možnost, ukazuje třeba i článek o pilotní vlně v nejprestižnějším vědeckém časopise Nature. Většinou fyziků kritizovaný Albert Einstein ((Bůh nehraje kostky)) za svůj odpor k pravděpodobnostnímu chápání kvantové mechaniky bude mít zřejmě nakonec zase pravdu se svou představou, že i kvantová mechanika musí být deterministická. I když i on prohlásil, že to přece nemůže být tak jednoduché, když slyšel o pilotní vlně. Ono to ale také tak jednoduché není, neboť ona pilotní vlna je velmi velmi podivná, jak jsme uvedli.

Zdroj: https://fikacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=633472
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 26. úno 2018 11:16:38

Příběh pana Čtverce

Pan Čtverec je občan dvourozměrného vesmíru. Žije ve vesnici, která se rozkládá na ploše našeho jídelního stolu. My, lidé, můžeme pana čtverce sledovat seshora, můžeme vidět dovnitř jeho těla a dokážeme mu dokonce provést chirurgický zákrok, aniž bychom porušili jeho kůži. Dvourozměrní lékaři by pak užasle hleděli na rentgen zázračně uzdraveného pacienta.

Co by viděl pan Čtverec, kdyby člověk do jeho vesmíru vnořil ruku? Nejdřív by se přímo před ním zjevilo něco jako kruh (to je špička našeho nejdelšího prstu – prostředníčku). Potom by se po jeho stranách objevily další dva (ukazováček a prsteníček) a nakonec jeden malý kroužek (malíček). Tyto čtyři nedokonalé kruhy by naprosto záhadně měnily svůj tvar a postupně se k sobě přibližovaly. Těsně předtím, než se sloučí do celistvého oválu, se ještě vedle objeví pátý kruh, který se po chvíli začne k oválu přibližovat, dokud se s ním také nespojí. Potom člověk svou ruku zase vytáhne a pan Čtverec uvidí opačný proces. Kruhy zmizí stejně tajemně, jako se předtím materializovaly. Protože má Čtverec jen dvourozměrné oči, neumí si představit naši ruku v celé její velikosti, ale vidí vždy jen určitý její řez.

Pak se rozhodneme, že pana Čtverce chňapneme a vytáhneme z plochy stolu do našeho podivuhodného vesmíru. I tady ovšem jeho oči vidí jen dvourozměrné řezy trojrozměrným prostorem. Vidí různé obrazce proměnlivých tvarů, které se zvětšují a zmenšují, mění barvu a pak zase mizí – fyzikální zákony, které zná, jsou porušeny. Nemá ani ponětí, jak a kam se pohybuje.

Kdyby našeho nechápajícího pana Čtverce zavřeli do jemu známého dvourozměrného vězení, mohl by se z něj „snadno“ dostat tak, že by na chvíli vstoupil do třetí dimenze, přesunul se po jiné ploše mimo zdi vězení a pak zase spadl zpátky. Stráž by tento jeho výlet vnímala, jakoby zmizel a zase se objevil někde jinde.
Návštěvník
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 11:19:45

Příběh pana Čtverce


Vo tom je i video na you tube...
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 11:25:02

máte starosti


Tím se netrap,

to je pokračování stupidní debaty z před čtrnácti dny,

že bůh si hodí kostkou, a padne mu že Franta Novák bude prostě vosvícenej,

přičemž Franta nemusí splnit náký podmínky k osvícení, to si jen bůh hodil kostkou...


Díky tomuto čuromrdnímu reformačnímu názoru máme dneska kapitalismus,

to byla základní myšlenka, že tuto boží nahodilost lze nejlépe zjistit tak, že člověk bude bohatý

a když bude bohatý, tak bude nejspíše spasen...
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 11:45:48

Predestinace

Predestinace je náboženský pojem, který zahrnuje vztah mezi Bohem a jeho stvořením. Náboženský charakter tohoto pojmu ho odlišuje od jiných myšlenek - například determinismu. Ti, kdo uznávají predestinaci, jako například reformátor Jan Kalvín, věří, že ještě před stvořením Bůh určil osud vesmíru pro všechen čas a prostor.

Ve středověku byla otázka o vztahu předurčení a církve předmětem mnoha sporů.

Otázkou predestinace se zabýval mimo jiné také křesťanský filozof sv. Augustin. „Posse non peccare, non posse non peccare, non posse peccare“ = „Moci nehřešit, nemoci nehřešit, nemoci hřešit“ - sv. Augustin. Adam s Evou mohli nehřešit, ale zhřešili; tím uvrhli na lidstvo věčný hřích a lidé nemohou nehřešit. Ti vyvolení (předurčení), kteří dosáhnou věčného života, nebudou moci hřešit. Protože však člověk stejně neví, jestli je předurčen ke spáse či k zatracení, musí žít co nejlépe.Predeterminismus
Je filosofický názor, že všechny stavy věcí a události jsou předurčeny. Predeterminismus částečně vychází z kauzálního determinismu v tom, že existuje nepřerušitelný řetězec událostí od počátku k jakémukoliv stavu věci či události. V případě predeterminismu je však tento řetězec předurčen a není možné jej změnit. Tento pojem bývá často používán v biologii a dědičnosti, v kterýžto případech představuje formu biologického determinismu.


Teologický determinismus

Tato forma determinismu představuje názory, že všechny události a stavy věcí jsou předurčeny se stát (nastat) nějakým druhem nadřazené bytosti (bůh). Existují dvě formy teologického determinismu:

silný teologický determinismus - založen na konceptu stvořitele, který předpověděl každou událost a stav věcí

slabý teologický determinismus - založen na konceptu boží znalosti. Protože Bůh je dokonalá bytost, cokoliv Bůh ví o budoucnosti, se bezvýhradně stane, což znamená, že budoucnost je daná.


Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci, včetně každého lidského rozhodnutí, je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí, které zároveň nemohly způsobit nic jiného.

Znamená to, že vývoj světa je dán jeho současným stavem (případně jeho stavem v kterémkoli bodě v minulosti) a absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost, a tato je teoreticky zcela předvídatelná.[1]

Kauzální determinismus

Kauzální determinismus představuje názor, že jakákoliv událost nebo stav věci vyžaduje předchozí události a stavy věcí spolu se zákony přírody. Tvrdí tedy, že existuje nepřerušitelný řetězec předchozích událostí směrem zpět až k počátku vesmíru. Kauzální determinismus tímto vylučuje, že se může cokoliv stát bez příčiny, tedy i lidské myšlení, rozhodování se a činy jsou součástí řetězce předchozích událostí a mají vliv na události budoucí.[1] Na myšlenky kauzálního determinismu navazuje a rozšiřuje je normologický determinismus.
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 26. úno 2018 12:21:00

a když bude bohatý, tak bude nejspíše spasen...
***********************************************************
Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.
Návštěvník
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 13:05:23

Tam byla jaksi podmínka, že si to bohatství nebudou užívat jako ti dnešní boháči...

Prostě jen hromadili bohatsví aby viděl, zda-li budou spaseni, páč si mysleli, že to je ukazatel spasení, jenž je v rukou Božích...

Není divu, vždyt tehdá přece frčela boží milost a právě z této milosti vládli i králové

Stejně jako sv. Pavel učil, že člověk je od přirozenosti neschopný konat dobré skutky (nauka o dědičném hříchu), že však určití jednotlivci jsou z milosti boží předurčeni k věčnému spasení (predestinace).....

.....Bez Boží pomoci umí jenom hřešit. Ospravedlnění a spása jsou výlučně Božím dílem. První podmínkou ospravedlnění je víra v Krista, ale víra je nemožná před předchozí Boží milosti. Není to otázka lidského přijetí či odmítnutí Božího daru milosti a víry. Kdyby tomu tak bylo, všechno by nakonec záviselo na člověku a ne na Bohu. To, že člověk přijímá Boží milost, se děje díky Boží milosti
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod Jana » pon 26. úno 2018 13:44:46

Návštěvník píše:a když bude bohatý, tak bude nejspíše spasen...
***********************************************************
Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.


Skutečně Boha-tý nevejde do Božího království, protože v něm už je. Ale skutečná Boha-tost není něco, co je propůjčené, co je jen na přechodnou dobu, o co se časem přichází.

Lidé často mylně hledají tu nejvyšší hodnotu v tom, co pomíjí a ona je ve skutečnosti v tom, co je věčné.
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11192
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 15:20:48

Lidé často mylně hledají tu nejvyšší hodnotu v tom, co pomíjí a ona je ve skutečnosti v tom, co je věčné


Ten tvůj katolickej byznysmenskej duch to je fakt síla...

No jo, není divu, když reformované církve vytvořili jen další akciovky na boží byznys...

Těmahle sračkama zvaný kapitalismus a socialismus je zasraná celá evropa...

Židokřestanský smrady...
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod Jana » pon 26. úno 2018 16:21:42

vostal petr píše:
Lidé často mylně hledají tu nejvyšší hodnotu v tom, co pomíjí a ona je ve skutečnosti v tom, co je věčné


Ten tvůj katolickej byznysmenskej duch to je fakt síla...

No jo, není divu, když reformované církve vytvořili jen další akciovky na boží byznys...

Těmahle sračkama zvaný kapitalismus a socialismus je zasraná celá evropa...

Židokřestanský smrady...


Vážně Ti to, co říkám, vyznívá takhle?

Co je skutečné bohatství ?

Co je Bůh?

Je nějaký jiný Bůh, než život?
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 11192
Registrován: pon 25. črc 2011 20:38:09

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 16:51:21

Co je skutečné boha-tství ?


No právě, boha-tství je pro vás pocitáře cosi hodnotného,

za čím se ženete jak za nějakým majetkem a cenností,

proto ho taky furt nemůžete uhnat....

V tom to právě vězí, že to má pro vás hodnotu...
vostal petr
 

Re: O tajemství

Nový příspěvekod vostal petr » pon 26. úno 2018 16:56:01

Co je Bůh?

Je nějaký jiný Bůh, než život?


Já se s bohem vo blbostech nebavím,

ale řekl bych, že bůh je víc, než život,

je něco co je před životem a existencí....
vostal petr
 

Další

Zpět na Inspirativní videa

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník