Šrí Ramana Mahariši

Re: Šrí Ramana Mahariši

Nový příspěvekod roman » sob 28. dub 2012 12:43:44

  D Ž Ň Á N I N
   Mnoho návštěvníků Šrí Ramany projevovalo nenasytnou zvědavost, pokud jde o stav Seberealizace, a zajímali se zejména o to, jak džňánin zažívá sám sebe a okolní svět. Některé otázky, které byly Bhagavánovi položeny k tomuto předmětu, odrážely bizarní představy o tomto stavu, které má mnoho lidí, ale většina z nich byla obměnou některého z následujících dotazů:

   1) Jak může džňánin fungovat bez jakéhokoli individuálního uvědomování nebo vědomí?
   2) Jak může říkat, že nic nedělá (stanovisko, které Šrí Ramana často uváděl), když ostatní vidí, že je ve světě aktivní?
   3) Jak vnímá svět? Vnímá jej vůbec?
   4) V jakém vztahu je džňáninovo uvědomování si čistého vědomí k proměnlivým stavům těla a mysli, které jsou zažívány v bdělém stavu, ve stavu snění
   i hlubokého spánku?

   Skrytým předpokladem všech těchto dotazů bylo přesvědčení, že tu je osoba (džňánin) zažívající stav, který se nazývá Já. Tento předpoklad není správný. Je pouhou mentální konstrukcí, kterou vymysleli ti, kdo Já nerealizovali, aby džňáninově zkušenosti dali smysl. Dokonce i používání slova džňánin je známkou této chybné víry, protože tento výraz doslova znamená toho, kdo zná džňánu, skutečnost. Adžňánin tento výraz používá proto, že si představuje, že svět je vytvořen z těch, kdo pravdu hledají, a těch, kdo znají skutečnost; pravda Já je ta, že neexistují ani džňáninové ani adžňáninové, ale jen džňána.

   Šrí Ramana na to poukazoval přímo i nepřímo při mnoha příležitostech, ale jen málo tazatelů bylo schopno třeba jen pojmově pochopit důsledky tohoto
   tvrzení. Z toho důvodu své myšlenky přizpůsoboval tak, aby odpovídaly předsudkům jeho posluchačů. Ve většině rozhovorů, uvedených v této kapitole,
   uznává, že tazatelé vnímají rozdíl mezi džňáninem a adžňáninem, a aniž by vyvracel základ tohoto předpokladu, přijímá úlohu džňánina a pokouší se
   vysvětlit důsledky bytí v tomto stavu.
     Ot.: Jaký je rozdíl mezi baddha a muktou, člověkem spoutaným a osvobozeným?
      Odp.: Běžný člověk žije v mozku a není si vědom sám sebe v Srdci. Džňána siddha (džňánin) žije v Srdci. Když se pohybuje, jedná s lidmi a zachází s věcmi, ví, že to, co vidí, není odděleno od svrchované skutečnosti, Brahman, kterou realizoval v Srdci jako své vlastní Já, skutečno.
       Ot.: Jak je to s běžným člověkem?
        Odp.: Právě jsem řekl, že vidí věci mimo sebe. Je oddělen od světa, od své vlastní hlubší pravdy, od pravdy, která je podstatou jeho i toho, co spatřuje. Člověk, který realizoval svrchovanou pravdu své vlastní existence, si uvědomuje, že to je jediná svrchovaná skutečnost, jež je za ním, za světem. Doopravdy si je jakožto jediného a skutečného vědom Já ve všech já, Já věčného a neměnného ve všem, co je dočasné a proměnlivé.
         Ot.: Jaký je vztah mezi čistým vědomím, které realizoval džňánin, a „jástvím“, které je uznáváno jako první fakt zkušenosti?
          Odp.: Nediferencované vědomí čistého bytí je Srdce, neboli hridajam, kterým skutečně jste. Ze Srdce vzchází „jáství“ jakožto prvotní údaj lidské zkušenosti. Samo o sobě má naprosto čistý (suddha sattva) charakter. V této formě prvotní čistoty (suddha- sattva-swarupa) není kontaminováno radžasem ani tamasem (činností a netečností), takže „Já“ se jeví takové, jaké by existovalo v džňáninovi.
           Ot.: V džňáninovi existuje ego v čisté formě a proto se jeví jako něco skutečného. Mám pravdu?
            Odp.: Existence ega v jakékoli formě, ať v džňáninovi nebo adžňáninovi, je sama zkušeností. Avšak pro adžňánina, který je sveden k tomu, aby si myslel, že bdělý stav a svět jsou skutečné, se jako skutečné jeví i ego. Protože vidí, že džňánin jedná jako ostatní jedinci, cítí se nucen postulovat nějakou představu individuality i vzhledem ke džňáninovi.
             Ot.: Jak tedy v džňáninovi funguje aham vritti („já“- myšlenka)?
              Odp.: Nefunguje v něm vůbec. Skutečnou podstatou džňánina je samo Srdce, neboť je totožný s nediferencovaným, čistým vědomím, o kterém mluví Upanišady jako o pradžňáně (plném vědomí). Pradžňána je skutečně Brahman, absolutno, a neexistuje Brahman od pradžňány odlišné.
                z knihy BUĎTE ČÍM SKUTEČNĚ JSTE
                 volne ke stazeni na http://www.advaita.cz/page/2297.sri-ramana-maharsi/
                   roman
                    
                   Příspěvky: 304
                   Registrován: pon 07. lis 2011 13:56:02

                   Re: Šrí Ramana Mahariši

                   Nový příspěvekod roman » čtv 11. říj 2012 12:17:03

                     roman
                      
                     Příspěvky: 304
                     Registrován: pon 07. lis 2011 13:56:02

                     Re: Šrí Ramana Mahariši

                     Nový příspěvekod vostalpetr » čtv 11. říj 2012 19:56:22

                     FOTOGRAFIE :


                     http://www.rudolfskarnitzl.cz/Foto/foto_ramana.htm

                     .......Kliknutím na obrázek spustíte prohlížení......
                     Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
                     vostalpetr
                      
                     Příspěvky: 7269
                     Registrován: ned 16. říj 2011 1:17:38

                     Re: Šrí Ramana Mahariši

                     Nový příspěvekod vostalpetr » čtv 11. říj 2012 20:02:35

                     http://www.rudolfskarnitzl.cz/Texty/ramana_zahada.htm


                     Ramana - záhada                     Článek vyšel anglicky v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem) - v čísle III, roku 1986.

                     Lidé, kteří očekávali shodu a důslednost, když měli co činit s Ramanou Maharišim, nemohli si srovnat jeho chování. Nikdy nejednal dvakrát stejným způsobem. Popíral každé očekávání a jednal vždy jinak, než naznačovala pravděpodobnost. Zdálo se, že byl naprosto lhostejný ke všemu, co se dělo v ášramu, za to však věnoval nesmírně mnoho péče nějakému zjevně nedůležitému detailu. Býval vysoce kritický ke správě ášramu, pro její vášeň zlepšovat a rozšiřovat ášram, ale osobně se zajímal o práci tesařů a zedníků. Tvrdě káral svého mladšího bratra (správce ášramu), ale vyčinil každému, kdo si k němu přišel na něj stěžovat. Nechtěl slyšet slovo o peněžních příjmech ášramu, ale pečlivě pročítal každý došlý a odesílaný dopis. Odmítnul dát souhlas k určité práci, ale byla-li vykonávána proti jeho vůli, pak spolupracoval s veškerou vážností. Když byl dotázán na souhlas k vybudování chrámu matky (v Ramanášramu), řekl: „Udělejte, jak myslíte, ale nepoužívejte mé jméno při vybírání peněz.“ Bedlivě však pozoroval, jak stavba pokračuje a v noci se procházel mezi lešením, s baterkou v jedné a s holí v druhé ruce. Když byl šrí čakram (hinduistický symbol) uložen do svatyně chrámu, odebral se o půlnoci tam a položil své ruce na šrí čakram. Ramana Mahariši by odpíral všechnu odpovědnost za počátek a rozvoj ášramu, odmítnul by jakýkoli nárok na vlastnictví, ale učinil závěť, ve které ustanovil dědičné správcovství ášramu.

                     Byl-li dotazován, odmítal jakékoli léčení, ale polknul každý lék, který mu byl podán. Když ti, kteří toužili po jeho uzdravení, přinášeli své vlastní léky, pak je vzal všechny naráz. Pochutnával si na prostém jídle, ale odvracel se od drahých pochoutek. Zval lidi k jídlu, ale když byl sám požádán o jídlo, omlouval se svou vlastní bezmocností. Někdy však vzal někoho do kuchyně, uvařil mu a posloužil mu vlastníma rukama.

                     Trval na tom, aby žebráci obdrželi jídlo jako první, ale říkával, že ášram je pro návštěvníky, ne pro žebráky. Něžně navštěvoval nemocnou veverku a nenechal na sobě znát žádné pohnutí, když umíral starý a věrný uctívající. Vážná ztráta nebo škoda s ním nepohnula, avšak vykřikoval varování, aby se nerozbila tabule skla v kredenci.

                     Velikost, bohatství, krása, moc, pokání, sláva, lidumilnost, nic z toho na něj neudělalo dojem, ale chromá opice ho zaměstnávala bezprostředně po několik dní. Dlouhý čas přehlížel člověka, aby se pak náhle k němu obrátil se širokým úsměvem a začal s ním vést podnětný hovor. Na otázku o posmrtném životě odpověděl: „Kdo se ptá?“, ale jinému třeba vyložil do všech detailů, čím smrt je a jaký je stav mysli po smrti.

                     Bylo jasné, že vše co konal, kořenilo v nějakém skrytém centru, ke kterému neměl nikdo z nás přístup. Byl naprosto na sebe zaměřen, či lépe řečeno – zaměřen na Sebe Samo
                     Kdysi jsem měl spoustu chyb, ale nyní jsem naprosto dokonalý!
                     vostalpetr
                      
                     Příspěvky: 7269
                     Registrován: ned 16. říj 2011 1:17:38

                     Re: Šrí Ramana Mahariši

                     Nový příspěvekod Honzam » pon 12. lis 2012 21:20:00

                     Chces byt strazny? Ok...ale prace za tebou musi byt videt - arikiran
                     Uživatelský avatar
                     Honzam
                      
                     Příspěvky: 1677
                     Registrován: pon 19. zář 2011 22:39:51

                     Re: Šrí Ramana Mahariši

                     Nový příspěvekod Návštěvník » pát 08. bře 2013 12:24:18

                     Ot.: Tato „já“-myšlenka vzniká ze mne. Neznám však Já.

                     Odp.: To všechno jsou jen mentální představy. Nyní se ztotožňujete s klamným
                     „já“, jež je „já“-myšlenkou. Tato myšlenka vzniká a zaniká, zatímco pravý
                     význam „já“ je mimo obě dvě. Ve vašem bytí nemůže existovat žádný zlom. Vy,
                     který jste spal, jste teď také probuzen. Během hlubokého spánku žádné neštěstí
                     neexistovalo, ale nyní existuje. Co se to stalo, že pociťujete ten rozdíl? Během
                     spánku neexistovalo žádné „já“, zatímco teď je přítomno. Skutečné Já není zřejmé
                     a klamné „já“ se předvádí. Toto klamné „já“ je překážkou pravého poznání.
                     Zjistěte, kde toto klamné „já“ vzniká, a ono pak zmizí. Budete pak jen tím, čím
                     jste, to jest absolutní bytím.

                     Ot.: Jak to provést? Zatím se mi to nepodařilo.

                     Odp.: Hledejte zdroj „já“-myšlenky. To je vše, co má člověk dělat. Vesmír existuje
                     díky „já“-myšlence. Jestliže tato myšlenka skončí, je konec i bídě. Klamné
                     „já“ skončí, jen je-li nalezen jeho zdroj. [11]
                     Lidé se často ptají, jak kontrolovat mysl. Říkám jim, „Ukažte mi mysl a pak
                     budete vědět, co máte dělat“. Mysl je skutečně jen klubko myšlenek. Jak ji
                     můžete zničit myšlenkou nebo přáním? Vaše myšlenky a přání jsou částí a součástí
                     mysli. Mysl je prostě živena vznikáním nových myšlenek. Je proto bláhové
                     chtít mysl zabít pomocí mysli. Jediná cesta, jak to provést, je najít její zdroj
                     a držet jej. Mysl se pak sama ztratí. Jóga učí čitta vritti niródha (kontrola aktivity
                     mysli). Já však říkám átma vičára (sebezkoumání). To je praktická cesta. Čitta
                     vritti niródha nastává ve spánku, mdlobě, nebo v důsledku hladovění. Jakmile je
                     však příčina odstraněna, myšlenky propuknou znovu. K čemu to je? Ve stavu
                     strnulosti existuje mír, nikoli bída. Bída se však vrací, jakmile strnulost pomine.
                     Niródha (kontrola) je tedy bezúčelná a nemůže přinést trvalý prospěch.
                     Jak tedy učinit prospěch trvalým? Lze toho docílit nalezením příčiny bídy.
                     Bída je způsobena vnímáním objektů. Jestliže neexistují, zastaví se přísun myšlenek
                     a bída je vyhnána. „Jak přestanou objekty být?“, je další otázka. Šrutis
                     (písma) a mudrci říkají, že objekty jsou jen mentálními výtvory. Nemají individuální
                     existenci. Zkoumejte to a ověřte pravdivost tohoto tvrzení. Dojdete
                     k závěru, že objektivní svět je v subjektivním vědomí. Já je tedy jedinou realitou,
                     která proniká svět a také jej zahaluje. Protože neexistuje dualita, nevzniknou
                     žádné myšlenky, jež by rušily váš mír. To je realizace Já. Já je věčné a věčná je
                     i realizace. Abhjása (duchovní praxe) spočívá ve stažení se do Já, kdykoli jste rušen
                     myšlenkou. Není to koncentrace nebo zničení mysli, ale stažení se do Já. [12]

                     Ot.: Proč je koncentrace neúčinná?

                     Odp.: Žádat mysl, aby mysl zahubila, je jako dělat ze zloděje četníka. Půjde
                     s vámi a bude předstírat, že chytá zloděje, ale nic tím nezískáte. Musíte se tedy
                     obrátit dovnitř a podívat se odkud mysl pramení a ona pak přestane existovat.

                     Ot.: Nezaměstnáváme stále ještě mysl při jejím stáčení dovnitř?

                     Odp.: Ovšemže zaměstnáváme mysl. Mysl lze zabít jen pomocí mysli, to je
                     dobře známo a uznáváno. Avšak místo toho, abyste se do toho pouštěl, říkaje, že
                     je tu mysl a že ji chcete zabít, začněte hledat zdroj mysli a zjistíte, že vůbec
                     neexistuje. Mysl obrácená ven má za následek myšlenky a objekty. Obrácena
                     dovnitř stává se sama Já. [13]

                     Ot.: Ani tak nerozumím.Vy teď říkáte, že „já“ je špatné „já“. Jak toto špatné „já“
                     odstranit?


                     Odp.: Nemusíte odstraňovat špatné „já“. Jak může „já“ odstranit samo sebe?
                     Vše, co potřebujete udělat, je najít jeho zdroj a dlít v něm. Vaše snahy mohou jít
                     jen tak daleko. Pak se to, co je mimo, o sebe postará samo. Zde jste bezmocný.
                     Nemůžete toho dosáhnout žádným úsilím.

                     Ot.: Jestliže „já“ jsem vždy, zde a nyní, proč to nepociťuji?

                     Odp.: To je to. Kdo říká, že to nepociťuje? Říká to skutečné „já“, nebo klamné
                     „já“? Zkoumejte to. Zjistíte, že to je klamné „já“. Klamné „já“ je překážkou. Musí
                     být odstraněno, aby skutečné „já“ nemuselo být skryto. Pocit, že jsem nerealizoval,
                     je překážkou realizace. Ve skutečnosti realizace je tu a neexistuje nic jiného,
                     co by se mělo realizovat. Realizace by pak byla něčím novým. Kdyby dosud neexistovala,
                     musí nastat později. Kdo se narodil, musí zemřít. Kdyby realizace
                     nebyla věčná, nestálo by za to ji mít. Proto to, co hledáme není něčím, co se má
                     teprve stát. Je to pouze to, co je věčné, ale co není vinou překážek poznáno. Je to
                     to, co hledáme. Vše, co máme dělat, je odstranit překážky. To, co je věčné, není
                     vinou nevědomosti jako takové poznáno. Přeneste se přes nevědomost a bude
                     dobře. Nevědomost je totožná s „já“-myšlenkou. Najděte její zdroj a ona zmizí.
                     „Já“-myšlenka je jako duch, který ačkoli není hmatatelný, vzniká současně
                     s tělem, roste s ním i mizí. Vědomí těla je klamné „já“. Vzdejte se tohoto vědomí
                     těla. Dokážete to hledáním zdroje „já“. Tělo neříká „Já jsem“. Jste to vy, kdo říká,
                     „Jsem tělo“. Zjistěte, kdo tento „já“ je. Budete-li hledat jeho zdroj, zmizí. [14]

                     Ot.: Jak dlouho může mysl setrvávat nebo být udržena v Srdci?

                     Odp.: Tato doba se prodlužuje praxí.

                     Ot.: Co se stane na jejím konci?

                     Odp.: Mysl se vrátí do současného normálního stavu. Jednota v Srdci je
                     vystřídána růzností vnímaných objektů. Jmenuje se to vycházející mysl. Mysl
                     směřující do Srdce se nazývá nehybnou myslí. [15]

                     Když člověk denně víc a víc cvičí tímto způsobem, stane se jeho mysl extrémně
                     čistou, protože byly odstraněny její defekty a cvičení se stane tak snadným,
                     že očištěná mysl vklouzne do Srdce, jakmile je cvičení zahájeno. [16]

                     Ot.: Je možné, aby se člověk, který jednou v meditaci zažil
                     zkušenost sat-čitánanda, po vystoupení z meditace znovu ztotožnil s tělem?


                     Odp.: Ano, je to možné, ale během praxe se toto ztotožňování postupně ztrácí.
                     V proudu světla Já se temnota nevědomosti rozpouští navždy. [17]
                     Zkušenosti získané bez vykořenění všech vásan nemohou být trvalé. K vymazání
                     vásan je třeba úsilí; po vykořenění vásan zůstane poznání neotřesitelné.
                     [18]
                     S dlouhodobými tendencemi je třeba bojovat a odejdou. U těch, kdo se věnovali
                     sádhaně v minulosti, odcházejí rychleji a u ostatních pomaleji.

                     Ot.: Odcházejí tyto tendence postupně, nebo zmizí všechny
                     najednou v jediném dni? Ptám se na to proto, že ačkoli tu jsem byl dlouhou dobu,
                     nepozoroval jsem v sobě žádnou postupnou změnu.


                     Odp.: Když vychází slunce, odchází temnota postupně nebo najednou? [19]

                     Ot.: Jak mohu říci, zda ve svém zkoumání dělám pokrok?

                     Odp.: Mírou vašeho pokroku na cestě k Seberealizaci je stupeň absence myšlenek.
                     Seberealizace sama však pokrok nepřipouští, je vždy táž. Já vždy setrvává v realizaci.
                     Překážkou jsou myšlenky. Pokrok se měří stupněm odstranění překážek,které stojí
                     v cestě pochopení, Já je vždy realizováno. Myšlenky musí být zastaveny zkoumáním,
                     komu vznikají. Jděte tedy do jejich zdroje, kde nevznikají.

                     http://astro-aura.webnode.cz/news/ducho ... aharisiho/
                     Návštěvník
                      

                     Šrí brahmam Praha 2013

                     Nový příspěvekod rafael » čtv 13. čer 2013 22:02:45

                     kdo by měl zájem tak přijede Šrí Brahmam do čech.. realizoval pomocí átmvičary dle Ramany Mahárišiho

                     více zde http://www.zahrada-ticha.cz/articles.php?article_id=261

                     nebo zde http://www.brahmam.cz

                     nebo zde http://www.youtube.com/user/vvramanamahesh
                     Uživatelský avatar
                     rafael
                      
                     Příspěvky: 604
                     Registrován: stř 02. led 2013 14:13:54

                     Re: Šrí Ramana Mahariši

                     Nový příspěvekod malesrdce » čtv 13. čer 2013 22:47:42

                     Děkuji moc za to video! Nádherné Bhajany! Jsem okouzlen. :)
                     Zřím šťastnou cestu...
                     Zřím šťastný návrat...
                     Uživatelský avatar
                     malesrdce
                      
                     Příspěvky: 30
                     Registrován: ned 04. zář 2011 0:12:43

                     Re: Šrí Ramana Mahariši

                     Nový příspěvekod rafael » pát 14. čer 2013 16:25:30

                     ano je to dokonalost, hlavně jeho osoba.. opět tam pojedu jak tu bude..doporučuje všem kdo by měl zájem tam jet..
                     Uživatelský avatar
                     rafael
                      
                     Příspěvky: 604
                     Registrován: stř 02. led 2013 14:13:54

                     Re: Šrí Ramana Mahariši

                     Nový příspěvekod irulan » pát 14. čer 2013 16:32:06

                     i já jedu :)
                     "Smích je afekt z náhlé proměny napjatého očekávání v nic." (I. Kant)
                     Uživatelský avatar
                     irulan
                      
                     Příspěvky: 1132
                     Registrován: ned 10. čer 2012 17:38:29

                     Další

                     Zpět na Srí Ramana Mahariši

                     Kdo je online

                     Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník