Síla víry a lásky

Síla víry a lásky

Nový příspěvekod Návštěvník » sob 10. led 2015 15:38:00

Svědectví o víře:
Když jsem potkal svého Gurua, řekl mi: "Nejsi tím, za co se považuješ. Poznej, co jsi. Pozoruj pocit "já jsem", nalezni své pravé "Já". Poslechl jsem Ho, protože jsem Mu uvěřil. Udělal jsem, co mi řekl. Všechen volný čas jsem trávil obracením se v tichosti do sebe sama. A jaký rozdíl to způsobilo a jak brzy!
Můj učitel mi řekl, abych se vytrvale držel pocitu "já jsem" a neodchyloval se od něj ani jen na chvíli. Následoval jsem jeho radu jak nejlépe jsem uměl a poměrně v krátkém čase jsem sám v sobě realizoval pravdu jeho učení. Vše, co jsem udělal bylo to, že jsem si nepřetržitě udržoval v mysli jeho učení, tvář a slova. Toto mysl přivedlo na konec cesty. V tichosti mysli jsem spatřil sám sebe, takového, jaký ve skutečnosti jsem – ničím neomezený.
Následoval jsem instrukce svého Mistra, zaměřoval jsem mysl na čiré bytí "já jsem" a přetrvával v něm. Sedával jsem v tomto stavu hodiny, s ničím jiným, s pouhým "já jsem" v mé mysli, a brzy se klid, radost a hluboká všezahrnující láska staly mým přirozeným stavem. V něm se ztratilo vše – já, můj Mistr, život, který jsem žil, celý okolní svět. Zůstal pouhý klid a bezmezná tichost.
Můj Učitel mi nařídil uchopit pocit "já jsem" a nevěnovat pozornost ničemu jinému. A já ho poslechl. Nenásledoval jsem žádnou zvláštní praxi dýchání, meditace či studium písem. Cokoliv se událo, odvrátil jsem od toho svou pozornost a zůstával s pocitem "já jsem". Může se to zdát příliš snadné, až primitivní. Můj jediný důvod proč jsem to dělal, byl ten, že mi to řekl můj Učitel. A zafungovalo to. Oddanost je mocné rozpouštědlo všech tužeb a strachu.
Ať dělám cokoliv, není zde žádný pocit záměru. Věci se dějí tak, jak se dějí – ne proto, že jim dovolím, aby se staly. Je to tak, že protože "já jsem", tak se dějí. Ve skutečnosti se nic neděje. Když je mysl neklidná, přivádí Šivu k tanci, stejně jako neklidná voda v jezeře přiměje tančit měsíc. Toto vše se jen jeví, kvůli nesprávnému způsobu myšlení.
. . .v jakékoliv roli se objevím, a jakoukoliv činnost dělám – zůstávám tím, čím jsem. Já jsem nehybným, neotřesitelným, nezávislým.
Když říkám "já jsem", nemyslím tím oddělenou entitu s tělem a jeho svaly. Míním tím celistvost Bytí, oceán vědomí, celý vesmír všeho, co je a co ví. Není nic, po čem bych toužil, protože jsem neustále dokonalý.
Slova zrazuje jejich prázdnota. Skutečné nelze být popsatelné, musí být jedině prožito. Nedokážu nalézt vhodnější slova pro to, co vím. To co říkám, může znít absurdně. Ale to, co se slova snaží vyjádřit, je nejvyšší pravda. Vše je jedno, jakkoliv se chytáme za slova. A vše je děláno proto, aby potěšilo jeden zdroj a cíl každé touhy, která je nám všem známa jako "já jsem".
Tak jako se slunce odráží v milionu kapek rosy, stejně tak je věčné nekonečně opakováno. Když opakuji "já jsem, já jsem", pouze tím potvrzuji a znovu zdůrazňuji věčně přítomnou skutečnost. Z mých slov jste už znaveni, protože nevidíte žijící pravdu za nimi. Navažte s ní kontakt, a naleznete plný význam slov i tichosti – obojího.
Důvěřoval jsem svému Guruovi. To, co mi řekl, abych dělal, to jsem dělal. Řekl mi, abych se koncentroval na "já jsem"…a to jsem udělal. Řekl mi, že jsem za vším pochopitelným a představitelným. Já mu uvěřil. Můžete si vybrat jakoukoliv cestu, která vám vyhovuje; váš vývoj bude určen vaší opravdovostí.

http://www.advaita.cz/24905-sri-nisarga ... -o-ja-jsem


Svědectví o lásce:
Ref: dzó dzó dzó dzó ré siddharáma
sadguru púrnabrahma
Spi, spi, spi Sadguru Siddharámo, jsi čiré Brahman.

mančaka hrudajáčé (hrudajáčé) tjávaratim
nidzavuni sadguru múrti
vindzana mí hátí (mí hátí) ghálitasé
ché nidrá sukhašánti +ref
Mé srdce je tvou postelí, připravenou pro tebe.
V ruce mám vějíř a budu tě ovívat, takže můžeš klidně spát.

pángharavitó átá (átá) mí túdzalá
priti šála dušála
ušíra bahu dzálá (bahu dzálá) svásukhaném
nidzaré dínadajálá +ref
Nabízím ti přikrývku lásky. Přehodím ji přes Tebe. Je pozdě.
Spi nyní ve svém Já.

kája tudzá mahimá (mahimá) zhágavilési
ghóra nidrétuni ámhá
tú bahu šinalási (šinalási) sukha dháma
nidza bá átmáráma +ref
Jsi tak velký. Svou silou jsi nás probudil z hlubokého spánku. Nyní, jsi tak unaven.
Tak prosím odpočívej sám v sobě, v místě radosti.

jápari kari šédzá (kari šédzá) dása tudzá
dattátraja nidzakázha
dhávuni jéí vó (jéí vó) prabhu mádzá
siddharáma guru rádža +ref
Vždy jsi přispěchal, abys zachránil svého služebníka, Dattatraju.
Nyní tě žádám, prosím jdi spát. Udělej to pro mne.

http://www.advaita.cz/24852-sri-nisarga ... radz-zpiva
Návštěvník
 

Re: Síla víry a lásky

Nový příspěvekod Návštěvník » pon 12. led 2015 16:21:17

V tomto stavu nevíte, že jste. tento stav je znám jako Parabrahma; neboli transcendované brahma, Brahma je projevený; parabrahma je za tímto projevem, před jeho vyvstáním, to je Absolutno. Chápete, na co poukazuji?" NM (z knihy Prožívání ničeho)

Parabrahma Termínový obraz (parabrahma)
(Jazyk: Sanskrit)
Náhradní hláskování: Para-Brahma, Para-Brahman
Stručný popis: "Nejvyšší" ( para ) nebo konečný Brahma , nazývaný také Brahma nirguṇa ; Absolutní jako taková.
Dlouhý popis: "Nejvyšší" ( para ) nebo konečný Brahma , nazývaný také Brahma nirguṇa ; Absolutní jako takový; jak se liší od Apary Brahmy , "non-supreme" nebo předposlední aspekt božství.
Návštěvník
 

Re: Síla víry a lásky

Nový příspěvekod Návštěvník » pát 08. zář 2017 19:56:45

Theosofický slovník" pro Brahman na str. 62 definuje Brahman stejným způsobem jako definoval Parabrahm:

" Brahma (Sk) . Student musí rozlišovat mezi Brahmou a sestrou a Brahmou, mužským tvůrcem indického Pantheonu. Bývalý, Brahma nebo Brahman, je neosobní, nejvyšší a nepoznatelný princip vesmíru, z jehož podstaty vychází vše a do níž se všechny vracejí, které jsou nehmotné, nemateriální, nenarozené, věčné, začínající a nekonečné. Je všudypřítomná, animuje nejvyššího boha i nejmenšího minerálního atomu. "

Zde HPB jednoznačně vystihuje pojmy "Brahma", "Brahman" a "Brahma za kastrát", a zároveň ji definuje přesně tak, jak definovala "Parabrahm".

V indexu svazku "Tajná doktrína", publikovaná v roce 1997 Theosophical University Press, překladatelé rozpoznali pojmy "Parabrahm", "Parabrahman", "Brahman", "Brahma" (bez přízvuku) a "Brahma "Aby byly všechny stejné a obsahovaly odkazy na každý z těchto výrazů pod jednou položkou.

Ve výpovědi o Kalahansovi v "Theosofické glosáři" (str. 169) HPB výslovně rodí Brahma (tj. Kastrát, Brahman) s Parabrahem, psaním prvního jako "Brahma (nebo Parabrahman)".

HPB napsala na různých místech o tom, jak západní orientalisté její doby často zmatení a smíchají Brahmana a Brahmu ve svých překladech hinduistických písem a textů. Byla si vědoma svých chyb, samozřejmě musí znát lépe, než samy se samy dopustit.

V kapitole 10 o jeho vydávání Bhagavad Gita William Judge uvádí definici v poznámce pod čarou o tom, co znamená "Parabrahm", poté co Arjuna říká: "Ty jsi Parabrahm!" Na Krišnu. Jeho poznámka pod čarou uvádí, že definice "Parabrahmu" je "Za Brahmou".

Na str. 11 z "Epizódy teosofie" říká, že Brahman znamená "neosobní Parabrahman".

V glosáři, který sám publikoval, najdeme tento záznam: "BRAHMA: Absolutní, Parabrahman." A toto: "PARA-BRAHMA (také PARA-BRAHMAN): Absolutní, především ve všech a všechen; Brahma, Neznalost, nad Brahmou a všemi tvůrci. "

Poslední citace, kterou předložíme, je z p. 2 z "Transakce Blávatskyho domečku":

"IT je v hindské filozofii Parabrahm to, co je za Brahmou, nebo, jak se dnes nazývá v Evropě," nepoznatelné "."

S výjimkou několika zjevných chybných překladů Evropanů a dalších Západů je Brahman a Parabrahman ve filozofii Hinduismu v Vedantovi totožné. To je dobře známý fakt pro každého, kdo četl Upanišády a / nebo se seznámil s učením Adi Shankaracharya, například zakladatelem a kodifikátorem Advaity Vedanta a o koho HPB mluví tak vysoko. (Viz Život a časy Adi Shankaracharya )

Pokud by z jakéhokoli důvodu chtěla používat Brahmana a Parabrahmana jako s jinými významy, určitě by to výslovně řekla a vysvětlila to ve prospěch všech jejích čtenářů a studentů? Jinak by tito čtenáři a studenti, pokud se předtím seznámili s filosofiemi, písmy a knihami, odkud pocházejí, by automaticky předpokládali, že je používá jako synonyma.

V mysli nějakého vzdělaného Advaitina by bylo vážné a velice zvláštní, že někdo tvrdí, že Brahman a Parabrahman jsou dva odlišné pojmy s různými významy. Mistři, jejich poslové a jejich poselství původní teozofie neudělají a my jsme to dokázali stejně, jako by někdo dokázal něco ukázat. Teprve pozdější studenti udělali tuto chybu.

Druhým hlavním cílem nebo objektem, pro který bylo založeno Theosofické hnutí, bylo "Propagovat studium indických a jiných východních literatur, náboženství a věd".

Členové hnutí - ať už jsou přidruženi ke svazu Theosophists, Theosophical Society - Pasadena, Teosofická společnost - Point Loma, Teosofická společnost - Adyar, nebo kteří nejsou přidruženi k žádné organizaci nebo skupině - mají odpovědnost zapojit se do takového studia ... nikoliv primárně kvůli sobě, ale aby byli schopni lépe pomoci a učit se ostatním, světlo pravých duchovních znalostí může žít jasněji a jasněji v každé mysli a srdci.

~ Blavatsky Theosophy Group
Návštěvník
 

Re: Síla víry a lásky

Nový příspěvekod nop » sob 09. zář 2017 3:15:01

Návštěvník píše:Theosofický slovník" pro Brahman na str. 62 definuje Brahman stejným způsobem jako definoval Parabrahm:....

Zde HPB jednoznačně vystihuje pojmy "Brahma", "Brahman" a "Brahma za kastrát", ....
Ve výpovědi o Kalahansovi v "Theosofické glosáři" (str. 169) HPB výslovně rodí Brahma (tj. Kastrát, Brahman)
..... západní orientalisté její doby často zmatení a smíchají Brahmana a Brahmu ve svých překladech hinduistických písem a textů. ....lépe, než samy se samy dopustit....
Parabrahm to, co je za Brahmou, nebo, jak se dnes nazývá v Evropě," nepoznatelné "."

Strojové překlady potřebují vyšší pohled a přehled po významech názvů, ale co s výrazem "kastrát"?
Mohl by to být "bezpohlavní" ?
Blavatská žila v Rusku. Tam v ppravoslavné církvi v XVII. století vznikla odnož odmítající pohlaví až do té míry, že se někteří dali kastrovat a nazývali se skopci, což nebyl astronomický termín, ale měl význam "čistý bez pohlaví".
Nemohl tento pohled ovlivnit vyjadřování Blavatské ?
Uživatelský avatar
nop
 
Příspěvky: 2490
Registrován: ned 04. zář 2011 21:53:28
Bydliště: Praha

Re: Síla víry a lásky

Nový příspěvekod Jana » pon 05. lis 2018 12:24:02

adiuv píše:
Tato láska není láskou individuální; touto láskou je princip, přebývající ve všech bytostech.

Láska bytí neznamená lásku jedince. Je to přirozenost celého univerzálního vědomí


Nisargadatta Maharadž:yes:
Jana
moderátor
 
Příspěvky: 10984
Registrován: pon 25. črc 2011 19:38:09


Zpět na Nisargadatta Maharaj

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník