Teal Swan

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:) :( ;) :P 8) :D :'-( :knock: :green: :sos: :confused: :yes: :phew: :crazy: :what: :yeah: :hm:
Zobrazit další smajlíky
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Teal Swan

Re: Teal Swan - K čertu se zákonem přitažlivosti

Příspěvek od Návštěvník » sob 22. pro 2018 12:05:28

Muka negativních lidí aneb 3 způsoby, jak nespadnout do černých děr

Když jsem, ještě jako utřinos, vezl svého dědečka do nemocnice, spěchal jsem a sakroval, kdykoli mi padla červená na semaforu.

Dědeček tehdy postřehl: „Vždycky si stěžuješ, když Ti padne červená. Ale nikdy se neraduješ, když máš zelenou.“

Tím mi ve 14 slovech vysvětlil rozdíl mezi pozitivním a negativním životem.

Všichni negouše potkáváme. Někdy si říkáme, že bychom je raději minuli. Myslíme si totiž, že nám ubližují. Zmateně se ptáme: Proč nás napadají? Proč nás pomlouvají? Proč nás zpochybňují? Proč nás odrazují? A proč vždycky nakonec tvrdí, jak jsme jim lhostejní, a přitom nám znovu a znovu nedávají pokoj?

Nevadí mi negativní lidé. Ale vadí mi, kdykoli pozitivní lidé ve svých křehcích začátcích ztrácejí energii, odvahu, chuť se posunout a zlepšit jen proto, že narazí na silně negativního člověka. Tímto článkem nechci v žádném případě vytvářet nevraživost vůči negativním lidem. Naopak chci, abychom se je pokusili pochopit, ba dokonce – promiňte, negativní lidé – využít je ve svůj prospěch.

Kdo to vlastně je

Negativní člověk je v zásadě nemocný člověk. Má vnitřní problém, který není schopen řešit. Oběma větám ovšem musíme správně porozumět.

Nemoc je odvozena od slov ne a moc. Negativní člověk nemá moc vyřešit problém. Neznamená to, že by mu scházelo něco, co jiní mají. On má naprosto všechno, co potřebuje k vyřešení svého problému. Jako kterýkoli jiný člověk na sobě může pracovat. Ale jeho vnitřní negace mu to prostě NEDOVOLÍ.

A tím se dostáváme ke 3 prokletím negativního člověka, které musíme pochopit.

1. prokletí: Negativní člověk nemůže dělat pozitivní kroky

Na začátku každého výsledku je pocit. Z pocitu se rodí myšlenka, myšlenka vede k činu a čin vytváří výsledek.

Z negativního pocitu ovšem může vzejít jen negativní myšlenka. Z negativní myšlenky vyplyne negativní čin. A negativní čin vede k negativnímu výsledku. Z toho je patrné, že člověk s chronicky negativními pocity si nemá JAK pomoci.

Kdyby si chtěl pomoci, znamenalo by to, že usiluje o pozitivní krok. Ale toho není s negativním myšlením schopen. Musel by o pomoc požádat o druhé. Ale i to by byl pozitivní počin. A hlavně – negativní člověk nemá k pozitivní změně vůbec důvod. Leká se jí. Pro negativního člověka existuje totiž, jako pro kohokoli jiného, jen jedna pravda.

Pravda každého člověka je dána jeho životem a zkušenostmi. Pravda negativního člověka je: Jiní lidé se ke mně zachovali špatně, a mně se tedy nedaří. Jestliže se mi nedaří, mohou za to druzí. Protože tuto výchozí pravdu (negativní pocit) jeho negativní myšlení musí zpracovat jedině negativně, postupuje takto: Když já se nyní budu chovat ke svému okolí také špatně, jemu se přestane dařit. A mně bude dobře.

To je velmi důležité. Negativní člověk nevidí jinou cestu k osobnímu štěstí než přes neštěstí druhých. Je jako černá díra. Bývalá hvězda zhroucená do sebe.

A v tom je jeho hlavní zkáza.

2. prokletí: Negativní člověk ničí především sám sebe

To, co negativního člověka deformovalo v dětství, na škole, v zaměstnání nebo v jakýchkoli jiných vztazích, začne aplikovat sám. Ostatní dusí, trápí, odrazuje, zesměšňuje, ponižuje, znehodnocuje. Věří, že když je vyvede z rovnováhy a tahu na branku, dezorientovaní spadnou do jeho černé díry. To je veškerá energie, kterou získává.

Prokletí negativního člověka je ovšem to, že sám není schopen zničit pozitivního člověka. Pozitiva jsou vždy silnější než negace. Světlo jedné svíčky vždy pokoří nejtemnější tmu. I loď dokáže plout znečištěnou vodou. Pokud se kal nedostane do motoru, lodi to prakticky nevadí. Stejné je to s pozitivním člověkem. Není možné porazit člověka, který se nevzdá.

Pro negativního člověka je takové zjištění samozřejmě peklo. Jeho vlastní pravda totiž přestává platit. Vede ho k ještě větší frustraci a negativitě. Stupňuje svou žlučovitost, nenávist a nepřejícnost. Protože jsme si ale řekli, že negativní činy musejí vést k negativním výsledkům, i negativní výsledky se neustále stupňují. Pokud totiž pozitivní člověk umí s cizí negativitou pozitivně pracovat, pak může negativní lidi VYUŽÍVAT k vlastnímu prospěchu. Jak? Říká se tomu vnější negativní motivace. Dovolíte osobní příklad?

Jsem narozený 30. srpna. V každé třídě na škole jsem byl tedy nejmladší a nejmenší. Od první třídy mě veškeré okolí litovalo: Peťánku, tohle nedokážeš, jsi moc malý, nemáš na to. Protože mi to říkali lidé, o kterých jsem si myslel, že jim mám důvěřovat (rodiče, učitelé), považoval jsem jejich slova za pravdu. Protože jsem „na nic neměl“, o nic jsem se ani nesnažil. Nevěřil jsem, že bych mohl být v něčem platný. Byl jsem negativní. Ovšem to změnil sport.

Čutal jsem dobře do meruny a spolužák mě vzal na Slavii. Fotbalového trenéra Fabanku jsem okamžitě zaujal: Ty jsi totiž nejmladší a nejmenší. Tobě určitě nikdo nevěří a každý Tě podceňuje, viď? Stydlivě jsem přikývl a on se zaradoval: Tak to budeš náš HLAVNÍ ŽOLÍK!

Myslel jsem, že jsem se přeslechl. Chápete? Já, outsider, a trumf?

Postavil mě do útoku. Soupeři se ofrňovali: Pche, toho prcka si ani nebudeme hlídat, vždyť je menší než míč! A tak jsem před brankou stál úplně volný. Dostal jsem míč – a šup – dal gól. Soupeři dál ohrnovali ret: Náhoda, příště se mu to zamotá pod nohama…

Na své ego, neschopné připustit si chybu, dopláceli. Gól, gól, gól. Dokud mě podceňovat nepřestali.

Od té doby miluji, když mi někdo říká Hele, že tohle nedokážeš?, vím, že je to báječná příležitost, jak jeho nedůvěru a podceňování využít ve svůj prospěch.

Proč se negativní člověk nemůže vymotat ze svého kruhu a jak s ním naložit?

3. prokletí: Negativní člověk se může živit pouze negativní energií

Negativní člověk nemůže obdržet jinou odměnu za své negativní konání než další negativní energii. Každé jeho jednání totiž může vyústit pouze ve dva konce:

1) Negativní člověk se svým nátlakem neobstojí (například narazí na pozitivního člověka). Výsledkem je neúspěch, zklamání, tedy dávka negativní energie.

2) Negativní člověk se svým nátlakem obstojí (narazí na slabého člověka, který se zhroutí). Výsledkem je úspěch, přesvědčení, že negativní taktika má smysl, a tedy odhodlání negativně působit dál.

Představme si čarodějnici, která prská na okolí jed. Pokud prská, seč může, a jed dostatečně nepůsobí, napije se jedu ještě víc. Pokud naopak prská a jed dostatečně působí, napije se jedu znovu, protože funguje. Z kolečka pití jedu se ovšem nemůže vysvobodit. Ano, negativní činy nikdy nemohou vést k pozitivnímu výsledku.

To je důvod, proč jsou negativní lidé v bludném kruhu.

Proč se nemohou ze svého negativního jednání vysmeknout.

Proč škodí sobě, a přitom si nemohou pomoci.

Jak s negativními lidmi naložit

Existují 3 možnosti:

1) pomoci jim,

2) ignorovat je,

3) využít je.

Pojďme postupně:

1) POMOCI

Předně si uvědomme, že nikdo na světě není schopen změnit druhého člověka. Změnit se může každý pouze sám. Ale aby se mohl změnit, musí nejprve chtít. My jsme schopni „pouze“ druhé podporovat, stát při nich, pomáhat jim vstávat, když padnou, ale jít musejí sami. Ne proto, že bychom je snad nemohli nést. Ale tím, že bychom je nesli, bychom jim nepomohli. Právě tím, že člověk začne jít sám, rozchodí pozitivní energii. Uvědomí si totiž, že JE SCHOPEN dělat pozitivní kroky. A to „sám“.

S negacemi bojujeme všichni od dětství, protože se rodíme jako 100% neúspěšní jedinci, kteří umějí jen čurat a křičet. Od dětství zápolíme s myšlenkami: Nepřevrátíš se na bok! Neuděláš první krok! Neujedeš na kole první metr! Nedokážeš zvládnout první plavecké tempo! – Ti, kteří to zkoušejí sami, si nabíjejí ústa, ale pokud se nedají odradit, dříve nebo později to zvládnou. A uvědomí si, že žádnou podporu nepotřebují. Ti, kteří mají za zády podporu, to zvládnou obvykle rychleji. Když rodiče mají ruce pod naším tělem, zatímco se učíme plavat, nedotýkají se nás, nenadnášejí nás, ale my víme, že jsou tam někde pro každý případ. Tak se naučíme plavat. Tak dokážeme přeprat negaci.

2) IGNOROVAT

Ignorovat je samozřejmě nejsnazší. Vyplatí se to tehdy, když je druhý tak zlý, že veškerá naše pozitivní snaha vychází vniveč. Takový negativní člověk je jako velký odpadkový koš, ve kterém nemá smysl hrabat, protože by místnost zamořil ještě větším puchem.

Můj kamarád, podnikatel pod dlouhodobým silným tlakem, přišel z firmy domů a ten tlak uvolnil na první osobu. Jeho cholerický záchvat rozplakal jeho ženu, která ovšem byla natolik moudrá, že – než práskl dveřmi – mu do kapsy vložila nějaký lístek. S tím, ať si ho později přečte.


Navztekaný muž chodil kolem domu, kopal do všeho, řval na všechny, a když se vyventiloval, zbyla kocovina. Sám se přistihl ve slepé uličce, odkud je jediná cesta: zpět. Vytáhl manželčin lístek a četl: Miluji Tě. Nepochybuj o tom, že i v této chvíli. Pojď normálně zpátky a svěř se mi pomalu se vším, co Tě trápí. Budu při Tobě vždycky stát, jsme tým. Markéta.

Když se jako zmoklý pes všoural do domu, žena už měla připravený jeho oblíbený film a láhev Jamesonu Gold, whiskey, kterou má rád. Byl – doma.

S cizími lidmi je to těžší. Přesto je dobré dát jim na srozuměnou, že jsme kdykoli k dispozici. Buď pomoci, pokud budou potřebovat, nebo být dál jejich terčem, pokud se do nás chtějí strefovat. Jen ať pokračují, NÁM TO NEUBLÍŽÍ.

3) VYUŽÍT

Upozorňuji, že já tohle dělám jen s takzvanými programově negativními lidmi, tedy s těmi, které ubližování uspokojuje. V jejich případě vím, že 1) jim nedokážu pomoci a 2) jim nepomůže ignorování. A tak je – ano, odsuďte mě – prachsprostě využívám pro svou motivaci. Pardon, co že nedokážu? Na co že nemám? A o co se můžeme vsadit?

Jak jste na tom Vy s negativními lidmi? Dělají Vám ještě vnitřní problém?

Jak se vyrovnat s vlastními psychickými bloky? Detailní metodika a konkrétní rady, doporučení a zkušenosti úspěšných lidí přinášíme pouze v tištěném magazínu FC.

Máte problém konkrétně s partnerem? Inspiraci hledejte v naší knize 250 zákonů lásky.

Vše na jednom místě naleznete v e-shopu, do kterého vstoupíte proklikem zde.

Petr Casanova

Teal Swan - K čertu se zákonem přitažlivosti

Příspěvek od Návštěvník » sob 22. pro 2018 9:21:21Přepis videa:

Zdravím. Tento vesmír řídí zákon přitažlivosti (ZP). To v podstatě znamená, že podobné se přitahuje… jako magnet. Je to něco jako gravitace. Konstrukt zákona přitažlivosti vesmír vytvořil, aby stvořil učící se hologram. Zákon přitažlivosti často nazývám zákon zrcadlení, protože takto funguje. Vědomí zdroje se promítá do této dimenze, a cokoliv uvnitř té projekce, se odráží externě jako na promítací plátno. Myšlenkou za tímto konstruktem bylo, že pozorováním vnějšího odrazu vnitřní vibrace dosáhneme většího uvědomění. Dáme vzniku více tužbám, které naše vědomí rozvine dál a pomůže zdroji integrovat své vlastní nevědomí. Ve vesmíru založeném na zákonu přitažlivosti můžete být v kontaktu jen s tím, co je s vámi ve vibrační shodě.

Jednoduše to znamená tohle. Pokud máte nízkou sebeúctu, nemůžete být ve shodě s ničím, co přináší vysokou sebeúctu. Namísto toho se vám budou odrážet okolnosti, lidi, místa a události, které se vibračně shodují s nízkou sebeúctou. Záměrem bylo, že když ve vnější realitě spatříte tyto věci, které vibrují frekvencí nízké sebeúcty, vyvolá to ve vás touhu po vysoké sebeúctě, a pak byste šli směrem k vysoké sebeúctě. Podnítilo by to váš růst. Jelikož jsem téměř plně prožila fungování zákona přitažlivosti a stala se znalá zákona přitažlivosti, zjistila jsem, že to, co se nyní ve vesmíru děje, je zajímavé.

Toužíme po novém zákonu, na kterém bude založená nová časoprostorová realita. Aby tuto realitu, ve které žijeme, řídil zákon přitažlivosti, musely existovat předchozí zákony, které daly vzniku tomuto. Na základě svých zkušeností se zákonem přitažlivosti jsme v procesu tvoření nové časoprostorové reality ve vesmíru, která není řízena zákonem přitažlivosti. Proč je to tak? Proč toužíme po novém zákonu pro novou časoprostorovou realitu? Protože ti z nás, kteří si jsou ZP vědomi, začínají prožívat kontrast zahrnutý v tomto zákonu. Ti z nás, kteří prožili kontrast zákona přitažlivosti, mají jeden pohled: K čertu se zákonem přitažlivosti!

Mohla bych vám uvést několik příkladů, proč zákon přitažlivosti stojí za houby. Hlavní příklad je následující. Řekněme, že se rozhodnete přijít na životní cestu mladé dívky, kde budete zneužívaná. Nyní vibrujete frekvencí trauma. Namísto, abyste byla v souladu s uzdravením, s čím jste skutečně v souladu? S více traumaty. I když můžete být člověk, kdo potřebuje lásku a něžnost nejvíce… promiňte, budete v souladu s více traumaty, a více traumaty. I když z pohledu zákona přitažlivosti je to spravedlivé, protože vesmír vám akorát nestranně zrcadlí, co je ve vás přítomné, v naději, že to vyvolá vaši expanzi. Nicméně nikdy jsem neviděla vesmírný zákon, který by vytvářel takovou klesající spirálu, jako zákon přitažlivosti.

Proč? Jste v bolesti, tak jste ve vibrační shodě s tím, co vibruje frekvencí bolesti, což vám způsobuje více bolesti, to zesiluje vibraci, což vám přitáhne více bolestivých věcí, což vám způsobuje více bolesti… mám pokračovat? Mohu uvést spoustu příkladů, proč zákon přitažlivosti stojí za houby, ale hlavní důvod, proč z mého pohledu nestojí za nic, je ten, že v komunitě lidí, kteří ví o zákonu přitažlivosti, vytvořil svou speciální malou noční můru. Nehledě na to, že zákon přitažlivost existuje, náš vážný nedostatek chápání jeho spletitosti v duchovní komunitě vytváří společenskou atmosféru, z které by se někomu chtělo s křikem utéct hodně daleko. Například když se lidé dozví o zákonu přitažlivosti, ale neprozkoumali dostatečně hluboce jeho koncept, používají ho jako záminku obcházet. Duchovní obcházení je v podstatě to nejodpornější na Zemi. Ubližuje to lidem. Více se o tom dozvíte ve videu: Duchovní obcházení.

To, co mě nejvíce trápí, a o čem budu mluvit v této epizodě, je předpoklad viny. Tohle je aspekt lidí, kteří se dozví o zákonu přitažlivosti, což vytváří společenskou atmosféru naprostého pekla. Co je předpoklad viny? Je to předpoklad… pokud chápete zákon přitažlivosti a chápete, že si tvoříte svou realitu… že když si vytvoříte něco, co nechcete, je to vaše chyba. Je to předpoklad, protože svět funguje jako zrcadlo, a když se někomu děje něco nechtěného, musí se to dít, protože něco na nich není vyléčené nebo mimo souladu. Jen si představte tlak v tomto přesvědčení.

Kdybychom z hlediska myšlenek a emocí dělali vše správně, zažívali bychom jen krásné a suprové věci. Pokud si přitáhneme něco méně než to, děláme něco špatně. Jen se podívejte na obviňování a zostuzování v komunitě ZP, když někdo řekne: „Bože, právě jsem dostal rakovinu.“ Všichni mu hned řeknou: „Bože, co jsi dělal, že sis to vytvořil?“ Ano, zákon přitažlivosti je naprostou realitou, ale otočit s k někomu a chovat se, jakoby bylo jeho chybou, že si zhmotnil něco negativního, nemá žádný užitek. Je to jen duchovně opodstatněné zneužívání. A nejen to. Pochází to z velmi povrchního chápání fungování zákona přitažlivosti. Dovolte mi to uvést na pravou míru.

Společně s vaší cestou k uvědomění je dobré zvážit, že když něco ve vaší realitě je nechtěné, a je to tam, že je to v souladu s něčím uvnitř vás, co je potenciálně nevyléčené. Je to dobré zvážit, protože to dává moc zpět do vašich rukou. Stanete se vědomým tvůrcem. Ale nenechte se zmást. Není to vždy celkový obraz. To obzvláště platí, když se ocitnete v situaci, kdy použijete jakýkoliv nástroj, který vám dal jakýkoliv duchovní učitel, abyste se dostali z té situace ven. A přesto se zhorší. Děláte veškeré léčení, které vás napadá, děláte veškerou práci se stíny, procesy, pozitivní zaměřování, a přesto… jste stále ve vibrační shodě s tou situací. Můžete si být jisti, že se tam děje něco jiného.

Pokud děláte vše, abyste určitou okolnost zlepšili, a ona se nezlepší, nezmizí a může se zhoršit, to vás může dostat do klesající spirály. Pokud patříte do komunity ZP, vstoupíte do takové osobní mučicí místnosti, kde si říkáte: „Co sakra dělám špatně? Kdybych dělal něco správně, nebo byl vyléčen, tohle by se nedělo.“ V tuto chvíli se musíte zastavit a něco vážně pochopit. Když jsme si vědomi ZP, vyprávíme si příběh, že když svou mysl a emoce budeme používát „správně“, cokoliv nechtěného by se nemělo dít. Pokud se to děje, je v nás něco, co je třeba změnit nebo vyléčit, a že když to vyléčíme, to nechtěné se změní nebo zmizí. Odporujeme tomu, co se děje, pokud to odsoudíme jako nechtěná zkušenost.

Ten odpor okolnostem nám způsobuje utrpení. Nechápeme, že zákon přitažlivosti je složitější. Když se inkarnujete do této časoprostorové reality, stanete se dvěmi perspektivami. Jste to, co můžete nazvat své věčné Já, svou duši nebo své vyšší Já, které se promítá do fyzické dimenze, a stává se pozemským já. Jste dvěmi perspektivami. Když přijdete do tohoto života, tohle vaše vyšší Já nezmizí. Nestane se jen tímto „nižším“ bodem přitažlivosti. Zde je jedna věc. Tyto dvě perspektivy stále podléhají zákonu přitažlivosti. Zákon přitažlivosti reaguje na obě. V životě budete prožívat to, co je odrazem obou perspektiv.

Tyto dvě perspektivy spolu neustále komunikují. Ve svém každodenním životě ze své pozemské perspektivy v podstatě posíláte informace do věčné perspektivy o tom, co chcete. Díky čistotě bodu přitažlivosti vaší vyšší perspektivy, této vibrace, vaše vyšší Já k vám přitahuje cokoliv, co je v souladu s tou touhou. Pozemské já tomu pak odporuje nebo umožňuje, ale v zájmu tohoto videa na tom nesejde, protože je to o pochopení, že si do reality budete přitahovat věci, které jsou ve shodě s tím, o co jste toužili. Problém je v tomto. Z perspektivy svého vyšší Já nemáte stejný postoj k tomu, co potřebujete a chcete, jako vaše pozemské já. Vaše pozemské já může říct: Chci lásku víc než cokoliv jiného ve vesmíru, a z perspektivy vyššího Já dokonalý způsob, jak toho dosáhnout, je umožnit vám, abyste si naprosto uvědomili, co láska není, abyste si mohli uvědomit, co láska je, a mohli jít směrem k ní. Co tedy udělá? Přitáhne vám do života zkušenosti, která láskyplná vůbec není.

Jinými slovy okolnosti, které naše vyšší Já přitahuje v dokonalém souladu s naší touhou, protože jeho perspektiva je tak odlišná, mohou představovat situaci, kterou naše pozemské já odsoudí jako špatnou nebo chybnou manifestací. V dospělosti máme potíže tohle pochopit. Nedokážeme pochopit, že když jsme v souladu, můžeme si přitáhnout něco nepříjemného, nebo co naše pozemské já soudí jako nechtěné, ale může to být přesně to, co chceme. Než přijdeme do tohoto života, tak to chápeme. Když se vaše vyšší Já rozhodne, že přijde do života, a stanoví si záměr, jako třeba: Chci pochopit svobodu.

Perspektiva vašeho vyššího Já bude vibrovat na frekvenci odnětí svobody, aby dosáhla cíle pochopení svobody. To snadno chápeme. Spousta osvícených bytostí měla velmi obtížné dětství. Řeknete takovému člověku: „Víš co? To vše sis v dětství přitáhl z vážně špatného důvodu. Mohlo za to to, že jsi nebyl v souladu.“ Ne. Bylo za tím něco jiného. Vyšší Já se stalo bodem přitažlivosti pro tu zkušenost, kterou můžeme odsoudit jako negativní, protože měla být cestou, skrze kterou touha měla být naplněna. Pokud jste součástí komunity ZP, nikdo není zproštěn tohoto typu sebe-zneužívání. Říkat si, že když zažíváte cokoliv nechtěného nebo nepříjemného, tak děláte něco špatného se svou vibrací. Řeknu vám osobní příběh, abyste si to dokázali představit.

Před nějakou dobu jsem si přitáhla dost kontroverzní soudní případ. Co jsem samozřejmě jako člověk znalý ZP udělala? Okamžitě jsem si začala říkat: „Sakra, něco ve mně musí být nevyléčené, nějaký stín se musí externě zrcadlit, a musím to vyčistit, jinak se tohle bude neustále horšit.“ Všimněte si, co jsem už udělala. Už jsem odsoudila, že tato okolnost v mé vnější realitě by se „neměla dít“. a že kdybych byla naprosto vyléčená, a cítila se dobře, a byla v souladu, a měla kontrolu nad svou vibrací, tak by se to nestalo. To je odpor. Co jsem jako dobrá praktikantka zákona přitažlivosti udělala? Začala jsem pracovat na svém nitru. Našla jsem každý bod přitažlivosti, který jsem dokázala najít, který by se externě mohl zrcadlit jako tento soudní případ. Vyléčila jsem každý tento aspekt. Co jsem opakovaně zjistila? Když jsem nějaký aspekt vyléčila, více jsem se zapletla do soudního procesu.

Když jsem vyléčila další, soudní proces se zhoršil. Udělala jsem to, co dělá většina lidí. Skončila jsem ve spirále hanby. „Co je se mnou špatně, že nemohu kontrolovat svou vibraci, abych nebyla ve shodě s tímto svinstvem? Pak jsem zažila uvědomění. V důsledku tohoto veškerého léčení, najednou došlo k průlomu v soudním případu. Najednou jsem uviděla: „Bože, tento soudní případ je o úplně něčem jiném, než jsem si myslela. Teď, když to vidím, jsem ráda, že v něm jsem, protože být v něm je v souladu s účelem, který jsem si pro tento život vybrala.“ Jako bych najednou uviděla, jak to vše bylo božsky zorganizované.

Neměla jsem si z tohoto soudního případu manifestovat cestu ven, měla jsem být bezvýhradně v něm. Tohle stačilo k uvolnění mého odporu a k pochopení něčeho velmi vážného. A to, že moje pozemské Já s tím mohlo být v souladu. Ano, v důsledku toho jsem provedla spoustu léčení. Ale hádejte co? To byla manifestace, která byla v dokonalém vibračním souladu s mým vyšším Já, které vědělo, že přesně to, co potřebuji, abych se postavila za sebe a hájila se, abych byla v souladu se svým účelem, se uskuteční skrze zkušenost toho soudního případu. Ne skrze jeho zbavení se. Soudní případ byl v dokonalé shodě s mou skutečnou touhou, akorát jsem to neviděla, protože většina času jsem si říkala: „Kdybych dělala vše správně, tohle by se nemělo dít.“

Z pozemské perspektivy jsem to neviděla, protože jsem usoudila, jak by můj život „měl“ vypadat. Soudní případ do toho nezapadal. Soudní případ zapadal do kategorie nechtěných věcí. Co když „ne dobré“ je nesprávný posudek? Co když to, o co jste žádali, a to, na co jste se zaměřovali, a na čem jste pracovali se svými nástroji ZP, bylo obsaženo v balení něčeho nechtěného? Co kdyby to byl nevybroušený diamant? Co když z vaší pozemské perspektivy je něco špatné, ale z perspektivy vašeho vyššího Já je to velmi dobré. O tomto je karma. Kdysi jsem natočila video, kde jsem říkala, že karma neexistuje.

V podstatě jsem mluvila o aspektu karmy, kterou si lidé představují, jako že si přetahujete věci z jednoho života do dalšího, a mají tuto… mentalitu, že by je Bůh za něco trestal, a říkají si: Proč zažívám chudobu? Protože jsem v minulém životě zabil spoustu lidí. Tuto představu karmy nenávidím. Je to naprostá hovadina. Karmu si můžete představit následovně. Karma je to, o čem tady mluvíme. Bod přitažlivosti, který udržuje vaše vyšší Já, vám do života přitahuje zkušenosti, které z pozemské perspektivy nemusíte vnímat jako příjemné nebo chtěné, ale ve skutečnosti obsahují klíč k tomu, o co vaše pozemské já žádalo. Začnete cítit ten pocit osudu.

Jako byste cítili gravitaci bodu přitažlivosti ke svému vyššímu Já, a protože nehledě na to, co děláte, jste přitahováni ve směru těch zkušeností, kterých byste se možná chtěli vyhnout. Budu první, kdo vám řekne, že když si zpracujete svou představu, že jste v souladu s okolností, protože je ve vás něco nevyléčené, nejpravděpodobněji buď prožijete naprosté pročištění vnější okolnosti, nebo si najednou uvědomíte, jak ta okolnost je dokonale v souladu s vaší touhou. Názor, že vše, co se děje, se tak mí dít, může být naprosté vykrucování se… jen záminka se vyhnout záměrnému tvoření života, a vyhnout se dívat na své stíny, vyhnout se procesu léčení, atd. Zřeknutí se zodpovědnosti.

Nicméně chorobná kontrola, kterou se snažíme mít nad svým životem, kvůli chápání zákona přitažlivosti a snahy ho používat ke kontrole své reality, může být stejně tak škodlivé. Za takových okolností – vše, co se děje, se tak má dít – je skvělý způsob, jak na svět pohlížet. Chorobné používání zákona přitažlivosti ke kontrole své reality nám může bránit v uvědomění si, že za naší situací může být něco víc. Může být dobré zvážit, že nechtěná okolnost, ve které jste, možná není vaší chybou, a je ve skutečnosti v dokonalém vibračním souladu s tím, co jste chtěli. Bod přitažlivosti k perspektivě vašeho vyššího Já. Akorát to ještě nevidíte.

Přestaňte svou znalost ZP používat k tomu, abyste si něco vyčítali. Přestaňte si kvůli tomu říkat, že je na vás něco špatně nebo něco v nesouladu. Přestaňte si kvůli tomu přidávat sebeobviňování už k tak bolestivým a nechtěným okolnostem. Přestaňte si říkat, že kdybyste byli v souladu, bolestivé okolnosti by se vám neděly. A přestaňte svůj bod přitažlivosti používat k posílení přesvědčení, že je s vámi něco špatně.

Nemůžete vědět, že by se to nemělo dít. Pokud prožíváte něco nechtěného, možná se nic nepokazilo. Akorát tomu odporujete a snažíte se to odstranit, protože ještě nevidíte, jak je to správné a v souladu. Dokud se neocitneme v nové realitě, která funguje podle jiného zákona, žijeme v tomto vesmíru založeném na zákonu přitažlivosti. Ale nevěřte, že ZP je tak jednoduchý, jak by vaše mysl byla ráda, aby byl. I když je jednoduchý, není tak prostý.

To, co se děje, se má dít. Jak to poznáte? Protože se to děje. Chci, abyste se teď zamysleli, jak můžete přijmout to, co se vám děje, namísto abyste tomu odporovali a říkali si, že by se to dít nemělo. Přeji pěkný týden.

Re: Teal Swan

Příspěvek od Návštěvník » pon 12. úno 2018 10:04:18

Re: Teal Swan

Příspěvek od Návštěvník » sob 01. srp 2015 15:27:56Teal Swan - K čertu se zákonem přitažlivosti

Teal Swan

Příspěvek od Návštěvník » sob 01. srp 2015 13:14:46Teal Swan Proč se láska promění v nenávist

Nahoru