Adyashanti - diskuse

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:) :( ;) :P 8) :D :'-( :knock: :green: :sos: :confused: :yes: :phew: :crazy: :what: :yeah: :hm:
Zobrazit další smajlíky
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Adyashanti - diskuse

Re: Adyashanti - diskuse

Příspěvek od Jana » čtv 08. čer 2017 13:09:38

Jan 3,1-8

1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“
3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“
5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
8Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od Jana » čtv 08. čer 2017 12:54:52

Zdeněk píše:Nějak si pozapomněla na Ježíše (viz citace výše).

Máš na mysli tohle ?

Zdeněk píše: Ježíš se zdráhal kázat či pomáhat nežidům (viz kananejská žena). Nikoli pro nedostatek soucitu, ale z obavy, že by mohl uškodit.


Evangelium podle Matouše 15, 21-28

21 Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.

22 A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."

23 Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!"

24 On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."

25 Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!"

26 On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům."

27 Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů."

28 Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.


Docela výstižně je celá ta situace kolem kananejské ženy vysvětlena třeba tady.

Zdeněk píše:
Jana píše:Zkusme nezůstávat jen u povrchního dělení lidí na dobré a zlé, ale dovolme si soucítit i se zločinci.
To je novodobý sluníčkářský trend - pro soucit se zločinci se pozapomíná na soucit s oběťmi.


Ne, s tímhle pohledem přišel už Ježíš, který svou bezpodmínečnou láskou ke každému přišel spasit to plemeno zmijí, které ho za to přitlouklo na kříž. Nastavoval druhou tvář, učil dávat ke košili kabát, milovat i nepřátele.

Znáš nějakého většího "sluníčkáře", než byl Ježíš?

Neboj, nebyl sluníčkář, i když se to tak může jevit. Jen když poznával Pravdu, tak se nikoho nebál, ani zločinců, dokonce ani sluníčkářů ne.


Zdeněk píše:
Jana píše:Narodit se se stejnou genetickou výbavou, jako vrah, se stejnými zkušenostmi, se stejnou duševní poruchou, nemáme šanci se chovat nějak jinak. Nevěř tomu, že je ve Tvých možnostech chovat se líp, než někdo jiný, kdybys byl v jeho kůži. Jeho nevědomost bude v tom případě i Tvá nevědomost.
To je ovšem popření svobodné vůle.


Je Ti jasné, že skutečné poznání Zdroje naprosto zlikviduje veškerou možnost polemik, zda osudová předurčenost nebo svobodná vůle?

Ten Zdroj osudu i svobodné vůle je přece stejný.

Zdeněk píše:Prostě nepoznáváš řád věcí, Jano.

Všechny ty zázraky, které se kolem Ježíše popisují v Bibli, popírají řád věcí. Není to proto, že by Ježíš nerespektoval zákony přírody, ale duchovní poznání se pohybuje v drobet jiné dimenzi, než v ryze materiální.

:)

Re: Adyashanti - diskuse

Příspěvek od Zdeněk » čtv 08. čer 2017 10:30:26

Jana píše:Žádného z nich nezajímá Tvá minulost, Tvé zásluhy, Tvé viny. Můžeš být klidně masový vrah a Mooji Tě obejme, VishwanandaTi požehná, Raméš by Ti řekl, oceánu nezáleží na tom jestli se do něj vlévá nejšpinavější voda nebo nejčistší voda Gangy.
Nějak si pozapomněla na Ježíše (viz citace výše).

Jana píše:Zkusme nezůstávat jen u povrchního dělení lidí na dobré a zlé, ale dovolme si soucítit i se zločinci.
To je novodobý sluníčkářský trend - pro soucit se zločinci se pozapomíná na soucit s oběťmi. Což vede k dalšímu zlu.

Jana píše:Narodit se se stejnou genetickou výbavou, jako vrah, se stejnými zkušenostmi, se stejnou duševní poruchou, nemáme šanci se chovat nějak jinak. Nevěř tomu, že je ve Tvých možnostech chovat se líp, než někdo jiný, kdybys byl v jeho kůži. Jeho nevědomost bude v tom případě i Tvá nevědomost.
To je ovšem popření svobodné vůle.

Jana píše:
Zdeněk píše:Naštěstí s Probuzením přestane Tvá minulost existovat a s ní automaticky neexistuje ani minulost nikoho jiného.
Nepřestane minulost existovat, je ale integrována, tj. už nezastiňuje přítomnost.

Prostě nepoznáváš řád věcí, Jano. Diskutovat už ale nemá smysl, je to jako přesvědčovat pyšného barvoslepého, že červená není stupeň šedi.

Re: Adyashanti - diskuse

Příspěvek od Jana » stř 07. čer 2017 13:22:49

Zdeněk píše:
Jana píše:Ďábel existuje jen v iluzi

Pak i zlo existuje jen v iluzi.

Ještě téhož dne do něj vlákal 6letého Vláďu a 9letého Oldu. Toho napadl nožem a sekerou jako prvního. Vláďa sledoval brutální vraždu z horní palandy - podle hodnověrných svědků zbělely přihlížejícímu dítěti vlasy.

Tipuji, že sem vložíš text, jak to ony dětské oběti neviděly správně.
Ani Lazar nezemřel takovouto děsivou smrtí, přesto však Ježíšovi vytryskly slzy.

Jano, stává se z tebe magor (což byl ostatně Osho svým způsobem také).


Oni jsou všichni ti, kteří poznávají jednotnou podstatu všeho z pohledu rozumující mysli něco jako magoři. Žádného z nich nezajímá Tvá minulost, Tvé zásluhy, Tvé viny. Můžeš být klidně masový vrah a Mooji Tě obejme, VishwanandaTi požehná, Raméš by Ti řekl, oceánu nezáleží na tom jestli se do něj vlévá nejšpinavější voda nebo nejčistší voda Gangy.

Zkusme nezůstávat jen u povrchního dělení lidí na dobré a zlé, ale dovolme si soucítit i se zločinci. Narodit se se stejnou genetickou výbavou, jako vrah, se stejnými zkušenostmi, se stejnou duševní poruchou, nemáme šanci se chovat nějak jinak. Nevěř tomu, že je ve Tvých možnostech chovat se líp, než někdo jiný, kdybys byl v jeho kůži. Jeho nevědomost bude v tom případě i Tvá nevědomost.

Pokud bychom byli na místě onoho zločince, co by nám mohlo pomoci? Co by Ti mohlo pomoci, kdyby ses náhle z té nevědomosti probudil, vybavily se Ti všechny Tvé inkarnace, ve kterých bylo absolutně všechno, co se kdy přihodilo a byl by sis najednou vědom všeho, co jsi kdy udělal? Pokud chceš kohokoliv soudit a odsuzovat, dřív nebo později se setkáš tváří v tvář s pravdou o sobě.Dostat se k poznání skutečného jediného pravého Já znamená přijmout i to, že žádné špatnosti a hříchy světa, žádná nevědomost není mimo Tebe. Není možné chtít se probudit z iluze oddělenosti, zakoušet Vědomí jednoty a házet všechnu špínu a hříchy na ty druhé.

Naštěstí s Probuzením přestane Tvá minulost existovat a s ní automaticky neexistuje ani minulost nikoho jiného. Stejně jako Osho, Moji, Vishwananda, Raméš a všichni ti další v každé bytosti pak poznáváš své vlastní pravé Já.

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od .Petra » stř 07. čer 2017 8:59:05

Zdeněk píše:
.Petra píše:Podle me je Jezis nepoucuje, nybrz popisuje to, co je, co se deje. Vzdyt vi, ze ho nemohou pochopit.

Kecáš.

Člověk v sobě mívá několik vrstev, i tu povrchní, nejvíce vzdálenou, třeba i odpadlou od Boha.
Ježíš se ve svém proslovu opíral o tu posluchačovu hlubší vrstvu, což se pochopitelně té vrchní nelíbilo.
Něco trochu podobného dělám já teď.


Kecas.

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od Zdeněk » stř 07. čer 2017 8:27:32

.Petra píše:Podle me je Jezis nepoucuje, nybrz popisuje to, co je, co se deje. Vzdyt vi, ze ho nemohou pochopit.

Kecáš.

Člověk v sobě mívá několik vrstev, i tu povrchní, nejvíce vzdálenou, třeba i odpadlou od Boha.
Ježíš se ve svém proslovu opíral o tu posluchačovu hlubší vrstvu, což se pochopitelně té vrchní nelíbilo.
Něco trochu podobného dělám já teď.

Re: Adyashanti - diskuse

Příspěvek od Zdeněk » stř 07. čer 2017 8:23:46

Jana píše:Ďábel existuje jen v iluzi

Pak i zlo existuje jen v iluzi.

Ještě téhož dne do něj vlákal 6letého Vláďu a 9letého Oldu. Toho napadl nožem a sekerou jako prvního. Vláďa sledoval brutální vraždu z horní palandy - podle hodnověrných svědků zbělely přihlížejícímu dítěti vlasy.

Tipuji, že sem vložíš text, jak to ony dětské oběti neviděly správně.
Ani Lazar nezemřel takovouto děsivou smrtí, přesto však Ježíšovi vytryskly slzy.

Jano, stává se z tebe magor (což byl ostatně Osho svým způsobem také).

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od .Petra » úte 06. čer 2017 20:14:06

Zdeněk píše:
.Petra píše:Osviceni predvsim nikoho nepoucuji, kdo o to nema zajem, a nikdy nikoho o sve pravde nepresvedcuji. Podle nich ma samozrejme kazdy pravo na svou pravdu.

"Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte." (Janovo evangelium, 8, 43-45)

Měli oni poučovaní zájem poslouchat Ježíšovu řeč? To asi těžko, když se jej chystali kamenovat. Nebo snad měli podle Ježíše "samozřejmě právo na svou pravdu"? :)


Podle me je Jezis nepoucuje, nybrz popisuje to, co je, co se deje. Vzdyt vi, ze ho nemohou pochopit.

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od Jana » úte 06. čer 2017 18:10:19

.Petra píše:
Jana píše:
Čim je jasnější, čím jsme, tím větší svobodu vše dostává.


Jo, Jani, ty mas tu uplne nejlepsi a nejvetsi pravdu. :D
Péťo, něco takového fakt nevím.


Obrázek

Re: Adyashanti - diskuse

Příspěvek od Jana » úte 06. čer 2017 18:07:44

Zdeněk píše:
Jana píše:Láska totiž vede k poznávání Jednoty všeho

To jsou však slova ze Stromu poznání, skrze které si nehodná mysl způsobí pád: Ďábel a Bůh jsou jedno.


Ďábel existuje jen v iluzi dvojnosti a dvojnost způsobuje halucinogenní jablko ze stromu poznání dobrého a zlého , pro které nastává vyhnání z ráje.

V samotném ráji bez konzumace tohoto jablka, díky kterému "víme" co je dobré a zlé, nic zlého neexistuje. Vždyť Bůh stvořil všechno dobré.

Co je na Tvé existenci právě teď zlé, pokud o ní nepřemýšlíš?

Ano, ta nehodná mysl, která zatoužila znát víc než to dobré a díky tomu zná i zlé, způsobí pád. Jednota se díky ní dělí na dualitu.

Vedle možnosti poznávat ráj je tu možnost poznávat i peklo.

Z pohledu iluze dvojnosti se ten, jehož mysl nezná zlé, může jevit jako idiot, jako blázen.

Osho k tomuhle například říká:

" Máte úplnou pravdu, na tomhle světě mohou jen blázni být šťastní a plní radosti. Já jsem si zvolil bláznivost s její radostí, blažeností a tancem; vy jste si zase vybrali rozumnost a její bídu, trýzeň a peklo - naše volby jsou různé. Buďte si tedy rozumní a ponechte si své utrpení; mně ale ponechte mou pošetilost. Nebuďte tím dotčeni; ani já se necítím být uražený - na světě je tolik rozumných lidí, ale mě to neuráží."

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od Zdeněk » úte 06. čer 2017 17:46:40

.Petra píše:Osviceni predvsim nikoho nepoucuji, kdo o to nema zajem, a nikdy nikoho o sve pravde nepresvedcuji. Podle nich ma samozrejme kazdy pravo na svou pravdu.

"Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte." (Janovo evangelium, 8, 43-45)

Měli oni poučovaní zájem poslouchat Ježíšovu řeč? To asi těžko, když se jej chystali kamenovat. Nebo snad měli podle Ježíše "samozřejmě právo na svou pravdu"? :)

Re: Adyashanti - diskuse

Příspěvek od Zdeněk » úte 06. čer 2017 17:43:12

Jana píše:Láska totiž vede k poznávání Jednoty všeho

To jsou však slova ze Stromu poznání, skrze které si nehodná mysl způsobí pád: Ďábel a Bůh jsou jedno.

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od .Petra » úte 06. čer 2017 10:41:01

Jana píše:
Čim je jasnější, čím jsme, tím větší svobodu vše dostává.


Jo, Jani, ty mas tu uplne nejlepsi a nejvetsi pravdu. :D

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od Jana » úte 06. čer 2017 10:13:33

.Petra píše:
Zdeněk píše: Ježíš se zdráhal kázat či pomáhat nežidům (viz kananejská žena).


Osviceni predvsim nikoho nepoucuji, kdo o to nema zajem, a nikdy nikoho o sve pravde nepresvedcuji. Podle nich ma samozrejme kazdy pravo na svou pravdu. Nejsou misionari. Jezis sice vyslal sve zaky, aby lidem vypraveli o Bozim kralovstvi, ale take jim rekl, ze toho, kdo o to nema zajem, maji nechat a jit dal.
Neosviceni jsou casto misionari a prosazuji svou pravdu jako vseobecnou pravdu. Snazi se druhe presvedcit - obcas dost nemilosrdne - ze jen oni vedi, jak to opravdu je. Proste normalni ega. :)


Čim je jasnější, čím jsme, tím větší svobodu vše dostává.

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od .Petra » úte 06. čer 2017 9:55:36

Zdeněk píše: Ježíš se zdráhal kázat či pomáhat nežidům (viz kananejská žena).


Osviceni predvsim nikoho nepoucuji, kdo o to nema zajem, a nikdy nikoho o sve pravde nepresvedcuji. Podle nich ma samozrejme kazdy pravo na svou pravdu. Nejsou misionari. Jezis sice vyslal sve zaky, aby lidem vypraveli o Bozim kralovstvi, ale take jim rekl, ze toho, kdo o to nema zajem, maji nechat a jit dal.
Neosviceni jsou casto misionari a prosazuji svou pravdu jako vseobecnou pravdu. Snazi se druhe presvedcit - obcas dost nemilosrdne - ze jen oni vedi, jak to opravdu je. Proste normalni ega. :)

Re: Adyashanti - diskuse

Příspěvek od Jana » úte 06. čer 2017 5:53:43

Zdeněk píše:
Jana píše:Zub za zub (...) pro nás platí jen, pokud pro nás není největší přikázání Zákonem

Hezky se to rýmuje, ale je to čirá fikce. Nejsi v tom však sama, dlužno podotknout, je to např. implicitní základna drtivé většiny sluníčkářských idiotů. Kteří nakonec naší civilizaci zničí.

.........Přeloženo do češtiny, zmrd, který na ulici po tobě chce peněženku, potřebuje nikoli tvé peníze, ale rozmlátit držku.


Mohl bys chtít svého bližního, kterého miluješ, obrat o peněženku? Jak by tady měla vypadat elementární spravedlnost "zub za zub" vůči Tobě, když Tě něco takového ani nenapadne?

Pokud by Tvé kroky namísto lásky vedla nevědomost, sobectví, bezcitnost, bezohlednost, pak jsou samozřejmě zapotřebí předpisy, normy, různé zákony, nařízení, opatření, tresty....

To, co platí pro Tebe, platí pro každého z nás. Když náš život neřídí sobecké ego, ale boží Zákon (láska), tak víc, než tenhle jeden Zákon nepotřebujeme.


Láska bez spravedlnosti vede k bezpráví, čili ke zlu.

Možná by bylo výstižnější, než spravedlnost, použít slovo moudrost.

Bezpodmínečná láska je však moudrostí samou.

Nelze uvažovat nějaké přikázání bez jeho kontextu, tj. nelze kázat Lásku bez Zákona.

A uvědomuješ si, že na těch dvou přikázáních lásky spočívá celý Zákon ? Celý, to znamená, že na ničem dalším už ten Zákon nestojí.

Což nevylučuje, že by v daném kontextu a v dané situaci, výjimečně, nemohlo soucitné vydání peněženky vést k obrácení hříšníka, čili uplatnění Nového Zákona.

:)

To však v dané situaci identifikovat je zjevně mimo možnosti soudobých "láskyplných" idiotek a idiotů.


Ono k tomu může docházet, že se z nás při probouzení se z iluze oddělenosti stává něco, co může vypadat jako láskyplný "idiot". Nastavujeme druhou tvář, ke košili přidáváme kabát, mizí v nás jakékoliv sobectví a než si to přesvícení mysli sedne, nedokážeme možná na nějaký čas zacházet s předměty a sedíme dva roky na lavičce v parku jako Tolle nebo jako jiní Probuzení někde v ústraní. Případně, jdeme-li cestou bhakti, se nadmíru radujeme, chechtáme a působíme tak trochu jako mimoni. Vypadá to z pohledu rozumujícího ega možná trochu dramaticky, ale z pohledu probouzejícího se Vědomí to je nádherný a osvobozující návrat k sobě samému.

Definitivně mizí všechny problémy, starosti, které jsme si mysleli, že jsme dosud měli a Vesmír se stará, nádherně se o všechno stará. Nemusíme už být otroky ničeho. Nemusíme být otroky žádné idey, žádné "dobré" myšlenky. Definitivně mizí strach z čehokoliv, mizí strach ze smrti, protože je jasné, že vše je Jedním, že milovaný je nám tak vším, tu lásku, kterou pro nás on je, poznáváme v celé existenci.

Láska totiž vede k poznávání Jednoty všeho, tohle je Boží království, Nirvána, osvícení, Probuzení.

Milovaného zbožňujeme a poznáváme jak je Boží. Ta láska, kterou je, v nás září, i když nejsme zrovna v jeho přítomnosti, je stále stejně krásná, neomezitelná časem a ani prostorem, je sladká, osvobozující, ať je tady jakýkoliv projev.

Poznáváme Božskou bezpodmínečnou lásku, která je nesmrtelná. Vidíme se v milovaném, poznáváme se v něm, naše sobecké ego v té lásce umírá a zůstáváme na věky spolu, spojeni v tom místě, kde jsme se nikdy neoddělili.

Jak říká kolega: "Smrt je zdravá".

Se smrtí sobeckého ega mizí všechna iluze o nás, o druhých. Vědomí bezpodmínečné lásky umožňuje v každém a ve všem tu Božskost poznat. Poznat naši časoprostorovou neomezenost, věčnost, nesmrtelnost.

Tohle je to nádherné Probuzení, kterému mudrcové říkají Bytí. A tuhle bezstarostnou existenci, která naši osobní malost přesahuje, poznávají mnozí lidé v přírodě, v umění, často i za různých dramatických okolností, které mohou vést k definitivnímu probuzení, osvícení.

Ram Dass říká, že osvícení je zamilování se a přenesení té zamilovanosti na všechno.

Jedna z nejosvícenějších bytostí této planety Nisargadatta Maharadž říká: "Všechno je láska, neexistuje nic jiného."
Z jeho tváře se sice na jeho fotografiích něco takového většinou vyčíst nedá, ani popis jeho projevů nebyl sluníčkářský.

Prostě, když si to, co jsme, sedne zase na to správné místo, tak to naše chování je naprosto střízlivé, racionální. Nechováme se jako blázni, kteří každého na potkání objímají, každému vyznávají lásku a všechno si nechají líbit.

A pokud se někdy k někomu Probuzení zachovají tvrdě, tak ne, že by se chtěli mstít a trestat, ale protože je jasné, že tahle zkušenost je právě patřičná a je zrovna tím nejlepším možným, co vede k poznání pravdy.

To .... je zjevně mimo možnosti soudobých "láskyplných" idiotek a idiotů.


Probuzený nikdy v nikom nebude vidět skutečného idiota, protože to egoistické ztotožňování je v něm definitivně mrtvé.

Ztotožňovat sebe nebo druhé s čímkoliv, vytvářet jakékoliv hierarchie, snižovat, odsuzovat, povyšovat se, je to, co nás spolehlivě udržuje v iluzi oddělenosti, v pekle nevědomosti, které dělá náš život peklem, protože jakou měrou soudíme, takovou měrou jsme odsouzeni.

Aby nedošlo k mýlce, neznamená to, že se nikdy nesmí objevit žádná negativní, soudící, odsuzující myšlenka, klidně může, ale už jí nedáváme žádnou váhu, nebereme ji vážně, protože je jasné, že to je jen myšlenka a ne skutečnost.

"A sjednocená perspektiva je uvědomění,
že doopravdy

NEEXISTUJE PROBLÉM."

Re: Adyashanti - diskuse

Příspěvek od nop » pon 05. čer 2017 7:30:49

Jsou dvě zásady v Božím světě: spravedlnost a milost, oboje se váže spolu.

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od Zdeněk » pon 05. čer 2017 7:14:19

Jana píše:Zub za zub (...) pro nás platí jen, pokud pro nás není největší přikázání Zákonem

Hezky se to rýmuje, ale je to čirá fikce. Nejsi v tom však sama, dlužno podotknout, je to např. implicitní základna drtivé většiny sluníčkářských idiotů. Kteří nakonec naší civilizaci zničí.

Zub za zub je elementární spravedlnost. Kdo to nechápe, nemá rozum (tudíž s ním ani nemůže být rozumně diskutováno). Láska bez spravedlnosti vede k bezpráví, čili ke zlu. Nelze uvažovat nějaké přikázání bez jeho kontextu, tj. nelze kázat Lásku bez Zákona. Poznává-li člověk (či má-li to od přirozenosti v povědomí), že zub za zub je elementární spravedlnost, pak následně (a v žádném případě to nemůže být naopak) je možné (či dokonce nutné) od vyražení zubu upustit. Tj. realizovat Ježíšův Nový Zákon. Ježíš se zdráhal kázat či pomáhat nežidům (viz kananejská žena). Nikoli pro nedostatek soucitu, ale z obavy, že by mohl uškodit.

Přeloženo do češtiny, zmrd, který na ulici po tobě chce peněženku, potřebuje nikoli tvé peníze, ale rozmlátit držku. Což nevylučuje, že by v daném kontextu a v dané situaci, výjimečně, nemohlo soucitné vydání peněženky vést k obrácení hříšníka, čili uplatnění Nového Zákona. Bezpochyby za předpokladu, že by onen hříšník měl Starý Zákon ve svém srdci zapsán. To však v dané situaci identifikovat je zjevně mimo možnosti soudobých "láskyplných" idiotek a idiotů.

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od Jana » sob 03. čer 2017 5:32:22

Zdeněk píše:
Jana píše:Můžeš se pokusit prozkoumat hlouběji, čím bezpodmínečná láska je.

Ve svém důsledku vede k poznávání Jednoty veškeré existence. Iluze oddělenosti v ní mizí. Mizí v ní veškeré mentální hranice, mizí v ní představy, co je moje, co je Tvoje...

V hlubinách tohoto poznání se probouzí sat-čit-ánanda.

Proč tedy Kateřina Sienská, na rozdíl od tebe, mluví o řádu věcí? Proč Ježíš Nazaretský, na rozdíl od tebe, nepřišel zrušit Zákon (tj. zub za zub, oko za oko)? Vždyť, jak pravíš, pravý Mistr nikdy nenabízí polotovar.
Máš pro to nějaké vysvětlení?

p.s.
vyhrazuji si právo nezničiti svůj monitor hrachem


To, že o řádu věcí zrovna nemluvím, neznamená, že ho neuznávám.

A už vůbec jsem nepřišla zrušit Zákon.

Pasáž: Matouš 22,34-40

34Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se
35a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


Zákonem je, Zdenku, láska.

Jakmile realizuješ největší přikázání, žádný další zákon nepotřebuješ. Nalézáš Boží království, ke kterému je vše přidáno.

Zub za zub, očistec, peklo, utrpení, karma a všechna ta omezení pro nás platí jen, pokud pro nás není největší přikázání Zákonem, pokud v nás vládne sobectví, nevědomost, iluze dvojnosti.

PS: Láska Tě nikdy nebude vést k tomu, aby sis ničil motor hrachem. Ale dost možná může vést k vynalezení motoru, který jezdí třeba na hrách nebo na jiné biopalivo.

Re: Co nás činí šťastnými

Příspěvek od Zdeněk » pát 02. čer 2017 21:59:12

Jana píše:Můžeš se pokusit prozkoumat hlouběji, čím bezpodmínečná láska je.

Ve svém důsledku vede k poznávání Jednoty veškeré existence. Iluze oddělenosti v ní mizí. Mizí v ní veškeré mentální hranice, mizí v ní představy, co je moje, co je Tvoje...

V hlubinách tohoto poznání se probouzí sat-čit-ánanda.

Proč tedy Kateřina Sienská, na rozdíl od tebe, mluví o řádu věcí? Proč Ježíš Nazaretský, na rozdíl od tebe, nepřišel zrušit Zákon (tj. zub za zub, oko za oko)? Vždyť, jak pravíš, pravý Mistr nikdy nenabízí polotovar.
Máš pro to nějaké vysvětlení?

p.s.
vyhrazuji si právo nezničiti svůj monitor hrachem

Nahoru